عصر اسلام

برچسب ها
برچسب: ناصرالدین شاه
محمدشاه و ناصرالدین شاه راه یافت و از سوی ناصرالدین... شاه به ریاست مدرسة دارالفنون ْ منصوب شد در دوران... بازنشستگی مدتی مربی مظفرالدین میرزا ولیعهد که بعد ْ شاه...
کد خبر: ۷۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۷


کرمانشاهانی است این جور سیّدهای علی اللهی آنجاها زیاد هستند... را بزرگتر می دانند و کوچکتر دارند بعد از کرمانشاهان... خواهیم نوشت روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه ١٣١٠-١٣٠٩ ق به کوشش... شدم نیامد از آنجا دارالترجمه بعد خدمت شاه رسیدم سیّدی...
کد خبر: ۷۵۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


محمدعلى میرزا اعتضاد السلطنه در اواخر سلطنت پدربزرگش ناصرالدین شاه...
اما در همان سلطنتِ ناصرالدین شاه زمانى که قرار شد... محمدعلى شاه نه تنها یگانه پادشاه تک همسرى قاجاریه و... به اینکه رضا شاه پهلوى نیز همزمان چندین همسر داشت... -و صرفنظر از محمدرضا شاه پهلوى که در دوره اى...
کد خبر: ۷۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


دستخط شاه محمدحسین خان رییسهمین دستخط را برای رکن الدوله... کارهای عهد کریم خان زند و آقامحمدخان و فتحعلی شاه... نباید چیزی گرفت دیگر بی انصافی در حق شاهزاده رکن... الدوله نشده است شاهزاده وصول مالیات و نظم فارس را...
کد خبر: ۷۵۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


فرمان مظفرالدین شاه در ذیقعده ى ١٣١٣ ق حدوداً ١٢١... سال پیش ابتداى سلطنت مظفرالدین شاه مبنی بر تفویضِ فرمان... شاه بعدی ...
دستخط مظفرالدین شاه در پیشانی فرمان به شرح زیر دیده... الملک لله تعالیز نقش خاتم سلطان مظفرالدین شاهرسید صیت جهان... مکنونات خاطر الهام مظاهر شاهنشاهی را در نظم سرحدّات و... ق بوده که ناصرالدین شاه در اواخرش ترور شده بود...
کد خبر: ۷۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


الله آورده ام برای شاه و خودم باید به دست... شاه بدهم تا اینکه عریضه را حُکماً از او گرفته... و تلخیص از روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه ١٢٨٤ تا ١٢٨٦...
کد خبر: ۷۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


۱۳۱۴ق در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه بنا به توصیه مشهدی... محمدحسین کتابفروش قوچانی به طبع رسیده است ناصرالدین شاه قاجار...
کد خبر: ۷۵۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


مودب السلطنه دکتر اسماعیل مرزبان ٤ شاهزاده سلطان حسین میرزا... الدین شاه قاجار- سلطان حسین میرزا جلال الدوله پسر سلطان... علینقى خان مشاور السلطان والى حکیم الممالک ٧ محمد شاه... قاجار - محمد شاه قاجار السلطان محمد شاه قاجار/آقا محمد...
کد خبر: ۷۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


در دوران فتحعلیشاه سم بود که اگر فرد صاحب نفوذی... با شخصی دشمن بود مبلغ قابل توجهی به شاه پیشکش... را قانونی بدست بگیرد اما در دوان ناصرالدین شاه هم...
محمد تقی میرزا رکن الدوله برادر کوچک ناصرالدین شاه چندین... خانه زادِ جانْ نثار محمدحسین مهتر اصطبل توپخانه دستخط شاه... کریم خان زند و آقامحمدخان و فتحعلی شاه است ما... گرفت دیگر بی انصافی در حق شاهزاده رکن الدوله نشده...
کد خبر: ۷۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


خان زند آخرین پادشاه سلسه زندیه به تهران منتقل و...
شاه و پناهنده شدن حاجی میرزا آقاسیبه شاه عبدالعظیم و... حدود ۱۵۰ قبل ناصرالدین شاهچهارمین پادشاه قاجار این زمین های... منبع در سفرنامه عتبات ناصرالدین شاه آمده است که شبی... به یکی از شاهزادگان قاجار عبدالحسین میرزا فرمانفرما دامادمظفرالدین شاه...
کد خبر: ۷۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۵


کل مجموعه نیست از دوره شاه طهماسب 907 962ق اولین... شاه بر آستان قدس و امور آن رسمی و قانونی... مقطع اوضاع کشور نابسامان و تا حدودی آشفته است رضاشاه... نظامی تاریخ معاصر عاقلی 1380 بازیگران عصر رضاشاهی و محمدرضا...
کد خبر: ۶۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸


"ناصرالدین شاه" به قم مسافرت می کند وی از ملتزمین... و همراهان شاه بود و در این سفر به لقب... ایران محمدعلی شاه با بی اعتنایی و بدون مشورت با... "محمدعلی شاه" فرمان رئیس الوزایی را به نام او زد...
کد خبر: ۶۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳


دوران طولانی زمامداری ناصرالدین شاه که از آن به عصر...
به طرف "ناصرالدین شاه" در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ع... نام خود را به عنوان قاتل ناصرالدین شاه در تاریخ... کار خود, یعنی قیام به قتل پادشاه را, خواسته و... من و نیت کشتن شاه احدی غیر از خودم و...
کد خبر: ۶۸۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


نخستین بار محمد حسن خان اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات ناصرالدین شاه...
ناصرالدین شاه به اروپا در 1306 دولت انگلیس که همواره... کرد پس از بازگشت شاه به ایران تالبوت کمپانی رژی... نزد شاه رفتند و به انحصار تجارت تنباکو اعتراض کردند... را بستند و قلیان ها را برچیدند حتی اندرونیان شاه...
کد خبر: ۶۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹


مرگ مادرش دختر ناصرالدین شاه که لقب ضیاالسلطنه را داشت... شاهزاده نیرالدوله والی اصفهان و یکی از ملاکین بزرگ اصفهان... وزیر دفتر ناصرالدین شاه صاحب پسری شد که بعدها تمام... ناصرالدین شاه به وزیر دفتر معروف بود کسی که ناصرالدین...
کد خبر: ۶۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲


که به فرمان محمدعلی شاه مجلس را به توپ بستند... ستمگریهای محمدعلی شاه و یاری کردن مجاهدین تشویق می کرد... دی ۱۳۰۶ مغضوب رضاشاه شد و از سمت وزارت کناره... از رضاشاه در دوران نخست وزیری وی برای انجام کاری...
کد خبر: ۶۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


حسین در سال 1261ه ق محمدشاه پسرش میرزا یوسف را...
ق متولد گردید پدر وی از زمان سلطنت فتحعلی شاه... حسین در سال 1261ه ق محمدشاه پسرش میرزا یوسف را... سلطنت ناصرالدین شاه یعنی از سال 1261ه ق آغاز گردید... شاه سلجوقی" به کسی داده نشده بود ملقب و در...
کد خبر: ۶۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


باز تعارفات بعمل آمد رسیدیم تماشاخانه ولیعهد زن ولیعهد شاهزاده... خانمها شاهزاده ها بزرگان و غیره همه بودند تماشاخانه بسیار... ولیعهد و سایر شاهزاده خانمها نداشتند ولیعهد انگلیس گفت این... روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر اول فرنگستان تهران سازمان...
کد خبر: ۶۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


فتحعلیشاه که ۴۷ سال از ۶۷ سال عمر خود را...
نوبت بر بالین شاه می آمدند و وظایف شان چنین... و پشتِ شاه را بغل میگرفت و دیگری می نشست... او بخوابد و پشت شاه را در بغل آرد دو... نفر نیز به نوبت پای شاه را می مالیدند یک...
کد خبر: ۶۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱


نبود دوران سلطنت پنجاه ساله ناصرالدین شاه قاجار را دوران... ناصرالدین شاه که زمینه را براى نفوذ هر چه بیشتر... شدند و با مشاهده پیشرفت هاى شگفت انگیز غرب سوداى... پیروزى دربار شاه را نیز به شدت متزلزل ونگران کرد...
کد خبر: ۶۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸


آخرین اخبار
پربازدیدترین