عصر اسلام

برچسب ها
برچسب: اقتصاد مارکسیستی
و اقتصادی و موقعیت اجتماعی شما در نظر داریم با... وارد بحث شد به او گفتم "شما این زیربنای اقتصادی... تعریف اقتصاد مارکس وجود دارد من این تفکر اشتباه را... تعریف ارزش اضافی در اقتصاد را خواسته بود رجوی تعریفی...
کد خبر: ۹۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱


مارکسیست ها می خواهند با کسب قدرت سیاسی سازمان اقتصاد...
مرکزی کل و جزء اقتصاد را بر عهده گرفت هیچ... کار دیگری نمی شد کرد اقتصاد غیر بازار در مقیاس... بزرگی مانند یک کشور و با پیچیدگی اقتصاد دوران صنعتی... تنها به شکل متمرکز ممکن است اقتصاد غیر بازار غیر...
کد خبر: ۶۶۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی و عبادات که در موقع اضطرار... مختلف حکومتی از جمله شورای نگهبان وزارت جنگ دفاع اقتصاد... اذن مال یعنی مسائل اقتصادی و اجتماعی در طرح پیشنهادی... امور اقتصادی نیز از عهده او خارج است لذا رسالت...
کد خبر: ۴۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲


اقتصادی بی ثباتی اجتماعی و نابودی زیست محیطی ملازم با... از بحران مالی و اقتصادی در سطح جهان است که... در هفتاد سال اخیر اقتصاد جهانی دچار آن شده است... اقتصادی تقلیل در خدمات عمومی و تحلیل بردن استانداردهای زندگی...
کد خبر: ۲۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵


در زمینه اجتماعی – اقتصادی و در چارچوب بحران اقتصادی... حاضر نئولیبرالیسم مشوق آزادسازی اقتصاد از دخالت دولت است این... لیبرالیسم در امور اقتصادی و مبلغ استبداد در سیاست بودند... شاهد یک ضد حمله غضب وار ضد-مارکسیستی از سوی کلیت...
کد خبر: ۱۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳


آخرین اخبار
پربازدیدترین