کد خبر: ۹۸۳۵
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۷-05 July 2019
ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻬﺮی در دوران رضاشاه پهلوی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﺪه در اﺣﺪاث ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫـﺎ ﻧﻤﺎﻳـﺎن ﺷـﺪ و ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ اﺻﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .اﻫﻤﻴﺖ اﻟﺒﺘﻪ، ﻋﻠﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﻴﺎﺑـﺎن در اﻟﺰاﻣـﺎت ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﻤﺎی ﻣﺪرن ﺷﻬﺮی، وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣـﺪرن و ﻛﺎﻻﻫـﺎی ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮد و اﻳﺠﺎد اﻳـﻦ ﻓﻀـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﮔﺴـﺘﺮش آن در ﺑﺎﻓـﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﺮﻳﺪاری و ﺗﺨﺮﻳـﺐ اﻣـﻼك ﺷـﻬﺮوﻧﺪان را ﺑـﺮای ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﻫـﺎ اﻟﺰاﻣـی ﻣـیﻛـﺮد .
عصراسلام: معماری شهرسازی در دوران رضاشاه پهلوی را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد.

اول ایده باستان گرایی که فروغی از مدافعان سرسخت این گروه بود. نگاهی که تحت تاثیر اندیشه بوم گرا، در ادامه کاوش های باستان شناسانه در سال ۱۳۱۳ و به موازات تجدد، عربیت زدایی، روایط گرم سیاسی با آلمان و الهام از فرهنگ پیش از اسلام شکل می گیرد. تب احیای عظمت ایران باستان عمدتا در بناهای دولتی و توسط معمارانی نظیر، وارتان و فروغی به کار گرفته شد.

گروه دوم طرفداران معماری به سبک کلاسیک اروپا بودند

شیوه این گروه متناسب با اندیشه نوواره تحصیل کردگان اروپا که عمدتا در آرایش میادین جدید الاحداث و به منظور ایجاد نوعی وحدت شکلی به کار گرفته می شود.

گروه سوم طرفداران معماری مدرن بودند.

این گروه بهره گیری از جنبش معماری بین المللی خصوصا با زوال گرایش به معماری ناسیونال دولتی، رواج می یابد. پرهیز از تزیین، روکار ساده سیمانی، احجام هندسی و خالص از ویژگی های این بیان معماری است . بیانی که ابتدا نوپردازان افراطی برمی گزینند و رفته رفته از سال ۱۳۱۶ به سبک غالب در طراحی فضاهای عمومی تبدیل می شود. معمارانی نظیر، گورکیان.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان