کد خبر: ۹۶۲۱
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۶-29 June 2019
محاسبه موتورخانه استخر شنا
محاسبه گرمایش اولیه آب استخر
 گرمایش اولیه آب استخر در هنگام راه اندازی بسته به حجم آب استخر دارد و از فرمول های زیر محاسبه می گردد :

 V = l w d 7.5 (gal/ft3)محاسبه حجم آب استخر :
 که در این فرمول:
V = volume (Gal)
 l = length (ft)
w = width (ft)
 d = depth (ft)
 گرمایش اولیه (پیش راه اندازی ) با فرمول زیر محاسبه میگردد :
 hheat-up = V 8.34 (lbs/gal) dTw 1.0 (Btu/lb oF) / dt
 where
 dTw = difference between initial temperature and the final temperature of the water (oF)

 میزان بار حرارتی لازم جهت غلبه بر اتلاف حرارتی از سطح آب استخر با توجه به میزان سطح استخر و اختلاف درجه حرارت از فرمول زیر محاسبه می گردد :
Hsurface = ks dTaw A
که در این فرمول :

 =ks ضریب اتلاف حرارتی سطحی برای وزش باد با سرعت 2 تا 5 مایل در ساعت این ضریب را می توان معادل 4 تا 7 (Btu/hr ft2 oF) در نظر گرفت

dTaw = اختلاف درجه حرارت مابین آب استخر و درجه حرارت محیط استخر (oF)
A = سطح استخر (ft2)
حالا حل مثال

 اول حجم استخر


 V = 30 (ft) 20 (ft) 6 (ft) =7.5 (gal/ft3)

 = 27000 (gal)
 گرمایش پیش راه اندازی از فرمول زیر محاسبه میگردد : ( برای مدت زمان 24 ساعت)

hheat-up = 27000 (gal) 8.34 (lbs/gal) (75 - 50) (oF) 1.0 (Btu/lb oF) / 24 (hr)
 234562 Btu/hr

لازم به توضیح است که این گرما در مدت زمان 24 ساعت فقط برای آب استخر محاسبه شده و گرمای تلف شده در مدت پیش گرمایش از سطح آب استخر در آن لحاظ نشده که می بایستی ضریب 20 درصد اضافه بار نیز در نظر گرفت

گرمای تلف شده از سطح استخر ( پس از رسیدن به دمای 75 درجه (
 hsurface = 5 (Btu/hr ft2 oF) (75 - 65) (oF) 30 20 (ft2)
 = 30000 (Btu/hr)

 با توجه به محاسبات انجام شده ضرفیت حرارتی دیگ استخر برابر خواهد بود با :  

 Q=Qپیش راه اندازی*1.2+Qاتلاف سطحی +Qمحیط

 ضرفیت حرارتی مبدل را میتوان با توجه به مدت پیش راه اندازی مساوی بار حرارتی پیش راه انداز یا نصف آن در نظر گرفت باید توجه داشت که ظرفیت حرارتی مبدل مدت پیش راه اندازی را تعیین می کند مثلا اگر این مقدار نصف محاسبه گردد مدت پیش راه اندازی به 48 ساعت افزایش می یابد .

این میزان اتلاف مختصر از جداره های استخر را نیز جبران میکند که به دلیل ناچیز بودن در محاسبات لحاظ نشده است
محاسبات هد و دبی پمپ ها

 دفعات تعویض آب استخر و گذر آن از سیستم تصفیه

 استخرهای عمومی :

 هر 6 ساعت یکبار (4 بار در 24 ساعت(

 استخرهای آموزشی و تمرینی :

هر 4 ساعت یکبار (6 بار در 24 ساعت) 

استخر عمومی کودکان:

 هر 2 ساعت یکبار (12 بار در 24 ساعت)

 استخر درمانی : 

 هر نیم ساعت یکبار (48 بار در 24 ساعت)

 

مطابق استاندارد برای استخر به شکل متوسط در هر 6 ساعت 1 بار باید تمامی آب استخر از داخل سیستم تصفیه عبور کند بنابر این به راحتی میتوان دبی پمپ تصفیه آب و مشخصات ***** ها را از کاتالوگ (با توجه به دبی) بدست آورد :

برای مثال حل شده داریم :

 V = 30 (ft) 20 (ft) 6 (ft) =7.5 (gal/ft3)


دبی پمپ:با توجه به 6 بار تعویض آب

gal)27000/6 = 4500gal/hr = 75 gpm -à Q

 هد پمپ =( افت فشار *****(متر آب یا فوت)+افت فشار مبدل(متر آب یا فوت)+(افت طول مسیر لوله کشی )* ضریب اطمینان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان