کد خبر: ۹۶۱۱
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۸-29 June 2019
مهترین شیوه درک فرهنگ HSE خودمان استفاده از نردبان فرهنگ است. هر مرحله داری یکسری خصوصیات منحصر به فرد بوده و در امتداد سطح قبلی خود می باشد. این نردبان همچون نقشه راهی است که می گوید سازمان مورد نظر از لحاظ فرهنگ HSE در کجا قرار گرفته و مرحله بعدی که به آنجا خواهند رفت چه وقت خواهد بود. پنج پله این نردبان عبارتند از:
1.Pathological  بیمارگونه
2Reactive واکنشی انفعالی
3.Calculativeحسابگر   
4.Calculative پیشگیرانه
5.Generative خلاقانه


2. آموزش و پژوهش در حوزه HSE
مقوله HSE در ایران بحثی نوبنیاد است. به همین دلیل ساختار هویت بخشی به آن و همچنین اجرای قوانین HSE ، همچون اجرایی کردن دیگر قوانین مستلزم فراهم نمودن ابزار، منابع و زیر ساخت های مناسب است.

هرچند که گسترش تکنولوژی گرچه باعث افزایش رفاه بشریت شده، اما به موازات پیشرفت خود خطرات جدیدی را نیز پیش روی بشر قرار داده است. گذشت زمان فرسودگی دستگاه ها و ماشین آلات را در پی خواهد داشت. بنابراین برای بالا بردن سطح ایمنی محیط کار، کاهش آلاینده های زیست محیطی و همچنین حفظ سطح کیفی مطلوب محصولات، برنامه نگهداری از منابع انسانی، دستگاه ها و ماشین آلات در اولویت واحد های مهندسی قرار می گیرد. در این راستا پیگیری برنامه های HSE و عملی کردن آنها اهمیت شایان توجهی می یابد.
بر اساس اعلام سازمان بین المللی کار در هر سال 250 میلیون حادثه ناشی از کار اتفاق می افتد و در صورت تبدیل این تعداد حادثه به روز ساعت دقیقه و ثانیه باید بگوییم که در هر ثانیه 8 حادثه در جهان رخ می دهد و اگر قربانی هر حادثه را فقط یک نفر در نظر بگیریم مفهوم آن، این است که در هر ثانیه دست کم سلامتی هشت نفر به خطر می افتد. همه می دانیم که در بسیاری از موارد ممکن است یک مورد حادثه رخ دهد ولی تلفات آن بیش از یک نفر باشد. ضمن اینکه آمار ذکر شده آمار حوادث ثبت شده در سازمان های ذی صلاح است در حالی که حوادث زیادی رخ می دهد که هیچ

مرجعی آنها را ثبت نمی کند.
دست یابی به ایمنی کامل در فعالیت های مختلف صنعتی و نیل به فرهنگ ایمنی رشد یافته ، مستلزم انجام اقدامات بنیادی در کلیه زمینه ها بوده که یکی از مهمترین آنها ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء سطح دانش ، نگرش و مهارت پرسنل در محیط های کاری می باشد نقش آموزش اثربخش به عنوان محور پیشرفت و تحول در زمینه های مختلف در رابطه با کاهش حوادث دارای اهمیت فوق العاده می باشد نیازسنجی ، برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی اثربخشی مستمر دوره های آموزشی پرسنل در کاهش حوادث تاثیر مضاعف دارد چون از یک طرف باعث ارتقاء سطح مهارت ، دانش و بینش ضوابط ایمنی در انجام فعالیت ها شده و از طرف دیگر موجب تقویت روحیه و اعتماد به نفس پرسنل می گردد .
آموزش اثربخش ایمنی می تواند با عنایت به تعیین نیازهای آموزشی ایمنی دقیق ، روش های بهینه آموزش و ارزیابی اثربخشی دوره ها نقش به سزایی در تقویت فرهنگ ایمنی و متعاقبا کاهش حوادث و کنترل ضایعات و خسارات را داشته باشد.
 

 3.  ایمنی و مدیریت ریسک
 

4-  HSE    در صنعت راه ، ساختمان و شهرسازی
منظور از ایمنی ساختمان فراهم آوردن یک‌ سری امکانات و تسهیلات ( با رعایت ضوابط قانونی )  در ساختمان می‌باشد که علاوه بر تأمین امنیت و داشتن شرایط بهداشتی ، ایجاد میل و رغبت به کار نیز در کارگران ایجاد نماید که در این خصوص می‌توان به نکات ایمنی در خصوص نردبان ها ، پلکان ، کف ،   سقف ، آسانسورها و …اشاره نمود : برای کسب ایمنی کافی در کارهای ساختمانی باید نکات زیر در نظر گرفته شود:

•     طرح کارگاه و محیط کار. 
•     ماشین آلات و ابزار. 
•     وسائل بالا برنده. 
•     وسائل برقی. 
•     مواد خطرناک و مضر.


مستندات قانونی: در راستای نظام بخشیدن به مسائل مر بوط به ساختمان و ایمنی آن، آئین نامه ای مشتمل بر 6 فصل و 290 ماه به استناد مواد 85 و 87  قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 19/5/1372 شورای عالی حفاظت فنی مورد بررسی و تایید و در تاریخ 27/6/1372 به تصویب نهایی وزیر کار و امور اجتماعی رسیده ات که در آن مسایل مختلف مربوط به ایمنی ساختمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
مواد قانونی : ماده 87 قانون کار: کلیه افراد حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی را احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را  توسعه                             
بخشند،مکلفند، قبل از شروع به کار، برنامه و نقشه های ساختمان طرح های مورد نظر را  با توجه  به مقررات ایمنی و آیین نامه ،تهیه و برای تصویب به وزارت کار ارسال دارند. شروع ساختمان سازی محل های مورد نظر و همچنین  بهره برداری از کارگاه های مذکور با مجوز رسمی از وزارت کار خواهد بود.
 

5. مدل های ارزیابی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS
کیفیت و اثر بخشی سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، عامل حیاتی در تحقق اهداف آنها است. توجه به نتایج و تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت خدمات و محصولاتی که سیستم ارایه می‌کند، تأمین رضایت مشتریان داخلی و خارجی و انجام هدفمند امور، توجه به عملکرد سیستم و ارزیابی آنرا الزامی می‌سازد. مطالعه حاضر با هدف معرفی مدلی برای سنجش عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS انجام شد. با بررسی مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد سیستمها، مدل پیشنهادی  طراحی و با به کارگیری در یک سازمان منتخب، مورد تست و تصدیق قرار گرفت. نتایج ارزیابی نشان داد که مدل پیشنهادی توانایی ارزیابی عملکرد و اثربخشی سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط

زیست HSE-MS سازمان ها را دارد.
مدل پیشنهادی تنها به شکل ابزاری جهت ارزیابی و اندازه گیری نبوده بلکه به عنوان ابزاری مدیریتی تکنیک ها و چارچوب های متنوع بهبود، متناسب با سطح تعالی سازمان را در خود داشته و بکار می بندد. سازمان هایی که در آغاز مسیر تعالی HSE قرار دارند می توانند از این مدل جهت خودارزیابی و اندازه گیری سطح سازمان استفاده نمایند.
 

6.ایمنی و محیط زیست وسلامت شغلی.
•    روش های نوین طراحی صنعتی جهت کاهش خسارات زیست محیطی
•    ارزیابی اثرات واحدهای صنعتی بر محیط های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی ( EIA )
•    روش های سازگار کردن ایمنی و محیط زیست
•    روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی در طرح های توسعه ی صنایع
•    نقش و مسئولیت ارگان های دولتی، قانون گذار و مردمی در حفاظت محیط زیست
•    نقش مدیریت HSE در حفاظت محیط زیست و تحقق توسعه ی پایدار
•    ارزیابی اقتصادی رعایت الزامات زیست محیطی در فعالیت های صنعتی
•    ارزیابی اقتصادی رعایت الزامات بهداشت صنعتی در محیط¬های صنعتی
•    بررسی وضعیت سلامت و بهداشت در مجتمع¬های صنعتی کشور
•    بررسی عوامل مخاطره¬آمیز برای سلامت پرسنل در صنعت
•    روش¬های ارزیابی بهداشت کار کارکنان در محیط کار
•    ساز وکارهای هماهنگ‌سازی بین عناصر بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در مدیریت صنعتی
                    
 7. سیستم مدیریت HSE و مباحث حقوقی
•     مبانی مدیریت HSE
•    آینده و جایگاه سیستم مدیریت HSE
•    قوانین و مقررات و   HSEدر صنایع وپیمانکاران
•    الزامات حقوقی و  HSEدر صنایع 
•    الزامات قانونی در افزایش سطح بهداشت و ایمنی شغلی
•    نرم افزارهای تجاری در نظام مدیریت HSE
•    نظام مدیریت HSE و توسعه ی پایدار
 

8.مدیریت پسماند و خاک
•    نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
•    آسیب شناسی و ارائه راهکار ها
•    زیرساخت ها
•    بررسی و ارزش گذاری اقتصادی پسماند
 

9. بهره وری سبز (G P)
مفهــوم بهــرهوری ســبز در ســال ۱۹۹۴ بوســیله ســازمان بهــرهوری آســیا معرفی شــد. بهــره وری ســبز اســتراتژی انتخاب شــده ای بــرای توســعه پایــدار محیطی اســت  وهــدف اصلــی آن افزایــش بهــرهوری و توســعه اقتصــادی اجتماعیاســت بــه نحــوی کــه موجــب حفاظــت وایمنــی محیطــی شــود. وبه طور کلی : به حداقل رسـاندن ضایعات و آلودگـی در چرخه عمر یک محصـول یـا یـک نـوع خدمـت از طراحی تـا مصرف.
•    شش گام در روش تحلیلGP 
•    اصـل پاسـخگویی زیسـت محیطی، مسـئولیت پذیری
 

10. استانداردهای HSE:
سیستم مدیریت HSE روند موفقیت هر تجارت را پی ریزی می کند. در این استاندارد برای محافظت پرسنل از انواع خطرات و همچنین موفقیت و توسعه پایدار هر تجارتی الزامات متعددی وجود دارند که باید تحقق یابند. اکثر شرکت ها در سراسر دنیا به تاثیرات طولانی و عمیقی که HSE بر تجارت آنها می گذارد واقف هستند، اما این موضوع هنوز در کشورهای درحال توسعه تا حدودی ناشناخته است. فعالیت های HSE در تمام امور صنعتی ازقبیل فعالیتهایی که توسط پیمانکاران درزمینه اجرایی، نگهداری و ساخت انجام می شود قابل استفاده است. عامل کلیدی در موفقیت سیستم مدیریت HSE پیاده سازی مجموعه ای از عملکردهای باثبات و سازمان یافت از این قبیل است: تضمین بهداشت و ایمنی محیط کار، مدیریت ریسک های فنی و اثرات زیست محیطی آنها و اتخاذ برنامه ای مستمر برای ارتقای عملکرد HSE. سیستم مدیریت HSE برای اجرای تمام عملکردهای زیر خط مشی ارائه می دهد: تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت، اجرا، انتقال و توزیع، مدیریت محصول و کارهای انجام شده توسط گروه کارکنان و پیمانکاران در اتباط با استانداردهای بهداشت و ایمنی. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدیریت HSE بخشی از سیستم مدیریت جامع سازمان ها است. عامل های فیزیکی مانند انتشار مواد آلاینده، سطوح صدا [آلودگی صوتی]، مصرف منابع و انرژی نشانه های کلیدی برای ارزیابی و سنجش استانداردهای زیست محیطی هستند. برای مقوله ایمنی دو نشانه وجود دارد؛ اول نشانه فعالیت برای ارزیابی میزان تمرکز سازمان بر ارتقا HSE و دوم نشانه خروجی [نتیجه] برای ارزیابی میزان واقعی پیشرفت در زمینه HSE. باید بر این نشانه ها نظارت داشت، هزینه این نظارت توسط مزایای بدست آمده از داده های جمع آوری شده توجیه می شود.


سیستم مدیریت HSE  با سیستم مدیریت کیفیت یعنی سری ایزو 9000 ارتباط نزدیکی دارد. استانداردهای ایزوی مرتبطبا HSE شامل موارد ذیل می شود: ایزو 9000:2005 مدیریت کیفیت، ایزو 14000 مدیریت زیست محیطی و BS 8800 و OHSAS 18000 ایمنی شغلی.
امروزه در عرصه رقابت تمرکز اصلی هر صنعت یا سازمان (در دنیا) رسیدن به تولید رقابتی است، این یعنی به حداکثر رساندن سود یا بازده خالص و در عین حال تحقق بخشیدن استانداردهای بهداشت و ایمنی شغلی، و استانداردهای زیست محیطی. در برخی شرایط مشاهده شده که با صرف توجهی مخصوص به برنامه های پیشگری از حادثه، سود دهی سازمان یا صنعت افزایش یافته چون مراقبت از منابع (نیروی انسانی، زمان، سرمایه) بطور غیر مستقیم با سود دهی سازمان مرتبط است. بین هزینه هایی که برای برقراری استانداردهای ایمنی صرف می شود و زیان های تصادفی احتمالی در طول دوره اجرایی یک تعادل مشخص وجود دارد.
 

11.HSE  و توسعه پایدار:
بی تردید توسعه پایدار و همه جانبه ,هدف اصلی کلیه برنامه های توسعه ای و چشم انداز بیست سال آینده کشور را شکل می دهد.در این راستا توجه به راهکارها و اصول پذیرفته شده بین المللی و متناسب با فرهنگ وارزشهای ملی ما می تواند دستمایه ای ارزشمند برای دستیابی به توسعه پایدار باشد. با توجه به اینکه HSEبا محوریت سلامت (چه در بعد مادی وچه در بعد معنوی آن)عامل مهمی در روند پایداری توسعه کشور خواهد بود. . 
دستور کار۲۱ که برنامه ای جهانی ومدرن برای دستیابی به توسعه پایداردر قرن ۲۱ می باشد ودر اجلاس زمین در ریودوژانیرو به تصویب رسید .این دستور حاصل توافق جهانی وتعهدات سیاسی سران کشورها در خصوص هماهنگی توسعه پایداربا همه فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی، صنعت ، فرهنگ و ...وهمچنین بهداشت -ایمنی ومحیط زیست می باشد.


در این دستور کار بهداشت عمومی ، افزایش ایمنی و تامین امنیت و ارزیابی خطرات احتمالی، مدیریت پسماندها وحفظ و نگهداری اکوسیستم با ایجادبرنامه های اصولی در سطوح ملی-ناحیه ای و منطقه ای دنبال شده است در ضمن به وجود آوردن فرهنگ ایمنی وبرنامه ریزی پیشگیرانه از حوادث وفاجعه هاو کاهش اثرات منفی سوانحی که دارای منشا انسانی است مورد توجه قرار گرفته است.ایجاد یا تقویت برنامه های آموزشی حرفه ای که باعث کمک به افرادجهت دستیابی به شغل و شرکت در فعالیعت های توسعه ای بهداشت- ایمنی ومحیط زیست  گردد-تبادل اطلاعات پیرامون مواد شیمیایی سمی و خطرات احتمالی مواد شیمیایی وجلو گیری و به حداقل رساندن پسماندهای خطرناک از اهمیت ویژه ای برخودار است. تلفیق موثر محیط زیست و توسعه در فرایند تصمیم گیری و گروه های بر نامه ریزی و مدیریت در سطح ملی وتوسعه صنعتی به گونه ای است که تاثیرات سو بر محیط وزندگی انسان ها به حداقل رسیده و موجب ترقی تکنولوژی می گردد.
 

12. سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست:
سازمان مردم‌نهاد در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم (اتم‌های اجتماع) و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.
بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد غیر انتفاعی نیز هستند. بودجه این سازمانها از طریق کمکهای مردمی، سازمان‌های دولتی، توسط خود دولت یا ترکیبی از طرق مذکور تامین می‌شود. بعضی از سازمان‌های مردم‌نهاد نیمه مستقل (QUANGOs) وظایف و کارهای دولتی را نیز انجام می‌دهند. 
485 تشکل مردمی در حوزه محیط زیست کشور وجود دارد و مطابق هدفگذاری صورت گرفته بر اساس سند چشم انداز پیش بینی شده است . تعداد این تشکل ها به بیش از 10 هزار برسد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان