کد خبر: ۹۵۲۹
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۱-27 June 2019
درجات این مایه کاملا شباهت با ماهور دارد و تنها تاکید بیشتر روی درجه دوم در محدوده درآمد آن و گردشهای جملات بالارونده آنرا از ماهور تفکیک میکند.البته گوشه هایی در این مایه برای مایه گردانی هست که در ماهور با آن برخورد نمیکنیم اما نمیتوان این تفاوت را مشخصه راست پنجگاه دانست.
در صورتی که راست پنجگاه را با ماهور فا مقایسه کنیم درجات آن با نت شاهد فا،سرکلید سی بمل دار و تاکید ابتدایی روی سل مشخص میشود.
 گوشه های اصلی راست پنجگاه
درآمد؛

گردشهای بالارونده از دانگ بم تر به سمت شاهد اما با تاکید روی درجه دوم یعنی سل و سپس ایست روی فا!

گوشه پروانه هم در محدوده درآمد اما از نتهای بالاتر از شاهد اجرا میشود.
روح افزا؛

در این گوشه از درجه 6 و درجه 7 که نیم پرده بم شده است(ر و استفاده از می بمل) به سمت شاهد حرکت میکنیم اما درجه 3 ربع پرده بم میشود(لا کرون میشود).این تغییر که در ادامه به فرود میانجامد عملا راه را برای گوشه های بعدی و استفاده بیشتر از لا کرون آماده میکند.
پنجگاه؛

با تغییرات روی درجات 3(ربع پرده بم شدن) و 7(نیم پرده بم شدن) و تاکید روی درجه 6 و جملات بالارونده از شاهد راست به سمت درجه 6 و ایست روی درجه 5 گردش بصورت 
فا-سل-لا کرون-سی بمل-دو با تاکید روی ر  ورود به نوا را مهیا میکند.

البته گوشه عشاق هم در محدوده نوا اجرا میشود و سپهر حکم فرود به راست را دارد.
بیات عجم؛
این گوشه با حرکت به سمت درجه 5 و تغییرات روی درجه 3(لا کرون میشود) 7(می بمل میشود)و 6 (ر کرون میشود) و نشست روی درجه 3 حالتی از زابل سه گاه لا کرون را نشان میدهد.در ردیف هایی مثل ردیف موسی خان معروفی این گوشه مستقلا زابل نام گذاری شده است.
 بحر نور و قرچه؛
بحر نور عملا جملات بالارونده از شاهد راست(فا) روی درجات بیات عجم اما اضافه شدن تاکید درجات 6(ر کرون) و 7(می بمل) است که حالت قرچه شور سل را با همین گردش و فواصل داراست.
در اینجا ورود به شور اما با قرچه اتفاق میفتد.
برگشت از این مایه یا بعبارتی فرود را مبرقع مینامند.
طرز؛
نت شاهد در اینجا درجه 8 است اما درجه 7 که در ببشتر گوشه های قبلی نیم پرده بم شده بود در اینجا تغییری ندارد و درجه 10 یعنی لا نیم پرده بم یعنی بمل میشود.ایست این گوشه روی درجه 6 یعنی ر کرون است.مجموعه ذکر شده گوشه طرز از همایون را شکل میدهد و میتواند ورودی به همایون باشد.
در ادامه نوروز ها هم از درجات همایون برداشت میشود.
ماوراء النهر؛
حرکت به سمت درجه 5 گام بالا و استفاده از درجه 6 بصورت متغیر ورود به افشاری دو را سبب میشود.در این گوشه هم چون گوشه های قبل لا کرون و می بمل(بجز طرز) کاربرد دارد.
راک؛
فواصل راک چون طرز است اما با گردشهای متفاوت و میتوان از آن حالتی از بیات اصفهان فا در دانگ فا-سل-لا بمل-سی بمل یا چهارگاه فا در دانگ دو-ر کرون-می-فا را شنید.

  
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان