کد خبر: ۹۵۲۸
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۹-27 June 2019
با توجه به فواصل بین درجات این مایه نزدیکی بسیاری با گام ماژور در موسیقی غربی قابل مشاهده است.
 درجات نتهای این مایه از نت شاهد به تریتب؛
4/4-4/4-2/4-4/4-4/4-4/4-2/4
میباشد که به صورت 

پرده-پرده-نیم پرده-پرده-پرده-پرده-نیم پرده هم میتوان توصیف کرد.
مثلا از نت شاهد دو اگر این درجات لحاظ شود همه نتها بکار خواهند بود.از نت فا همه بکار جز سی که بمل میشود یا از سل همه بکار جز فا که دیز میشود
البته توجه به این نکته در همه مایه ها الزامی است که معرفی منطقه حرکتی نتها در یک مایه بصورت 8 نتی یا اصطلاحا گام نیست و بهتر است دانگ یا نتهای موثر را برسی کرد.هر 4 نت پی در پی را دانگ مینامیم.شناخت مایه یا گوشه ها عموما بررسی گردش نتهای قبل و بعد در فواصل دانگ آن مایه یا گوشه است.

با این توجه اشاره به این مطلب حائز اهمیت است که ماهور در واقع با درآمد شناخته میشود که در ادامه توصیف آن خواهد آمد.

گوشه های ماهور

با توجه به تنوع گوشه های اصلی در دستگاه ماهور بهتر است آنها را با توجه به جابجایی نت اصلی آن و تغییرات جدا کنیم.به این صورت که گوشه هایی که در بستر صوتی ماهور قرار دارند و آنهایی که با تغییراتی مایه گردانی میکنند.
 گوشه های اصلی مرتبط با مایه ماهور:
1.درآمد:

با توجه به نت شاهد(مثلا ماهور دو) گردش از محدوده درجه چهارم بم تر(سل) به سمت شاهد دو و بالا رفتن تا گاها چهارم بالا(فا) میتواند باشد.همانطور که گفته شد این نوع نگاه به حرکت در درجات فواصل ماهور را میتواند از نت آغاز سل بصورت بالا رونده

پرده-پرده-نیم پرده و در ادامه پرده-پرده-نیم پرده هم معرفی کند!
این نکته هم قابل توجه است که در روایاتی این درآمد بعدها به ماهور اضافه شده و درآمد در ابتدا گشایش بوده است.

2.آواز-گشایش-داد:
درجه دوم نت شاهد یعنی نت ر ایست و نت موکد داد یا گشایش است.عموما از درجه چهارم(فا)حرکتی پایین رونده به درجه دوم(ر) اتفاق میافتد.هر گوشه ای که در این درجه اجرا شود به نوعی تحت تاثیر این دانگ خواهد بود.
3.گوشه حصار:

البته در ترتیب گوشه های ردیف مکان اجرای این گوشه نرسیده اما با توجه به ایست و تاکید روی درجه چهارم(فا) بهتر است بر اساس ترتیب نت شاهد به آن پرداخت.این گوشه پس از جمله ای بالارونده بر درجه چهار ایست و نشست میکند.با توجه به دانگ معرفی شده ماهور معیار پرده پرده نیم پرده نتهای بعد از فا را بصورت سل لا سی بمل شکل میدهد و این تغییر کوچک حصار را به نوعی همان ماهور فا نشان میدهد.

 4.خاوران:
این گوشه با گردش روی دو درجه 6 و 5 یعنی نتهای لا و سل و ایست روی درجه 4 یا همان فا شکل میگیرد.در نظر داشته باشیم که سی در این گوشه بمل استفاده میشود.این گوشه جابجایی چون دلکش دارد اما تغییر پرده و مایه آن را نداشته و در بستر صوتی ماهور میماند.
گوشه های اصلی غیرمرتبط:
این گوشه ها همراه با جابجایی تغییراتی را ایجاد میکنند که باعث مایه گردانی میشود.در این موارد هم گاها باید هر دو دانگ اول و دوم گوشه مورد بررسی قرار گیرد.
شکسته:
تاکید رو ی درجه 5(سل) و نشست روی درجه سومی که ربع پرده بم شده است(می کرون) معرف این گوشه است.اگر دانگ اول را در نظر بگیریم از نت دو بصورت پرده ،3/4پرده،3/4 پرده،4/4 خواهد بود که شباهت اگر از فاصله اول یعنی پرده صرف نظر کنیم درجات افشاری را تداعی میکند.در ادامه هم دانگ بعدی به تغییر سی بمل کاملا فواصل افشاری منتها بدون نت متغیری که در آن گفته شده بود را ایجاد میکند.از گوشه شکسته میتوان وارد افشاری شد.
 دلکش:
نت شاهد این گوشه درجه 5(سل) و ایست آن درجه 4(فا) میباشد.تغییرات روی درجه 6(ربع پرده بم تر) یعنی لا کرون بهمراه سی که بمل شده دانگ آن را از سل بصورت 3/4-3/4-4/4 یا همان دانگ شور نشان میدهد.بهمین خاطر از این گوشه راه به درجات شور باز است.
 نیریز:

این گوشه از نتهای قبل تز شاهد درآمد به سمت بالا حرکت میکند و تغییرات آن روی درجه دوم قبل شاهد(سی کرون) و مخصوصا درجه دوم(می کرون) نزدیکی به تغییرات و تاکیدات شکسته دارد.

  
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان