کد خبر: ۸۹۹۹
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۶-03 June 2019
بازپرس ( مقام قضایے تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر ڪند:
 جرایم مستوجب سلب حیات

جرایم مستوجب حبس ابد

 جرایم مستوجب قطع عضو

 جرایم علیہ امنیت 

جرایم سازمان یافته

 جرایم تعزیرے درجه 1 تا 5 به شرط اینڪہ از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفے شدن متهم برود.

 هر گاه محل اقامت ، محل ڪسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس براے شناسایے وی به نتیجہ نرسد.

در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتے ڪه متهم مجهول المڪان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار ڪند. دستور جلب فورے بدون ارسال احضاریہ براے متهمان این جرایم پیش بینے نشده است.

در صورتے ڪه بازپرس دستور جلب متهم را صادر ڪند و متهم در منزل خود مخفے شده باشد ، ضابطان دادگسترے باید حڪم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ ڪنند.

 جلب متهم اصولا در روز بہ عمل می آید مگر در موارد ضرورے ڪه ممڪن است جلب متهم در شب نیز بہ عمل آید. 

 اگر متهم متوارے باشد ، برگہ ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگسترے قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر ڪنند.


 دستور جلب فورے متهم در دادگاه ڪیفری 1:
دادگاه ڪیفری 1 در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریہ ) متهم را برای روز محاڪمه صادر ڪند :

 جرایم مستوجب سلب حیات
 جرایم مستوجب حبس ابد
 جرایم مستوجب قطع عضو
 جرایم تعزیری درجه 1 تا 3
 جنایات عمدے علیہ تمامیت جسمانے با میزان نصف دیه ی ڪامل و بالاتر.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان