کد خبر: ۸۸۳۳
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۲-28 May 2019
لودویگ آدامک ۱۰ مارس سال ۱۹۲۴ در شهر وین متولد شد، سال ۱۹۶۰ در رشته مطالعات شرقمیانه و شرق نزدیک از دانشگاه کالیفرنیا درجه لیسانس، در ۱۹۶۱ فوق لیسانس و در ۱۹۶۶با استفاده از بورس فن آموزش دفاع ملی درجه دکتری دریافت کرد.
در ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ بااستفاده از بورس فولبرایت به افغانستان و پاکستان رفت. در ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ مدرس تاریخشرق نزدیک و بورسیه تحقیقاتی بنیاد فورد و در ۱۹۶۷ استادیار دانشگاه میشیگان بود. در تابستان ۱۹۶۸ از بورس شورای تحقیقاتی علوم اجتماعی در انگلیس، افغانستان وهندوستان استفاده کرد. از ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰ استادیار تاریخ شرق نزدیک و زبان عربی دردانشگاه آریزونا شد و از ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۲ با سمت دانشیاری به تدریس تاریخ و زبانهایشرق نزدیک پرداخت و در ۱۹۷۲ به مقام استادی آن دانشگاه ارتقا یافت. در ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴استاد تحقیقات ایرانی در مراکز فولبرایت و مدتی نیز پژوهشگر مطالعات شرق میانه درانجمن آمریکای شمالی و انستیتوی شرق میانه بوده است. تحقیقاتش در زمینه تاریخ وسیاست شرق نزدیک، شرق میانه، ایران، افغانستان، پاکستان، جهان عرب و ترکیه و تاریخو سیاست جهان اسلام بود و همچنین درباره تاریخ مناسبات سیاسی و دیپلماسی آلمان وافغانستان تحقیقاتی انجام داده است.

 

فرانتس آلتهایم از کشور آلمان

فرانتس آلتهایم ۶ اکتبر سال ۱۸۹۸، در شهر فرانکفورتر به دنیا آمد. وی متخصص در رشتهتاریخ ادیان، زبان شناسی باستانی بوده، تحقیقات وی در زمینه تاریخ ادیان رم، فرهنگیونان باستان و اقوام ساحل نشین از قبیل اعراب و بربرهای آسیای مرکزی بود. در ۱۹۳۶استاد دانشگاه هاله و در ۱۹۵۰ استاد دانشگاه آزاد برلین بود. در ۱۹۶۴ با بانوپروفسور اشتیل در زمینه تاریخ و زبانهای باستانی ایران در سمینار شرق باستان دردانشگاه مونستر همکاری می کرد. سال ۱۹۶۵ بازنشسته شد. درباره استاد آلتهایم تالیفیبا عنوان : ۱- کتاب شناسی آثار فرانتس آلتهایم به مناسبت شصتمین سال تولدش. ۲- یادنامه آلتهایم منتشر شده از طرف اشتیل و اشتیر.

 

والتر آندرائه از کشور آلمان

والتر آندرائه از معماران و باستان شناسان آلمانی ، که در هجدهم فوریه سال ۱۸۷۵ شهرلایپزیگ قدم به عرصه وجود نهاده است. تحصیلات عالیه خود را در رشته باستان شناسی ومعماری به پایان رسانیده است. با هیات باستان شناسان آلمانی در حفاری های آشوروبابل شرکت کرده و به کشف آثار باستانی در این دو نقطه نایل شده است. آندرائه تاآخر عمرش در سمت پروفسور معماری و باستان شناسی در دانشگاه برلین به تدریس مشغولبوده است. مدتها نیز در برلین مدیر موزه آسیای نزدیک بوده است. از او آثار مفیدی بهجای مانده است.

 

کارل هرمان اته از کشور آلمان

هرمان اته از ایران شناسان مشهور آلمانی بوده که در ۱۳ فوریه ۱۸۴۴ در روستای شترالزوند از توابع المان به دنیا آمده و پس از ۷۳سال عمر در هفتم ژوئن ۱۹۱۷بدرود حیاتگفته است. وی تحصیلات خود را در دانشگاه گرایزوالد و لایپزیگ در شعبه زبان شناسی بهاتمام رسانیده،‌ و در ۱۹۶۵ به درجه دکترا نایل شده. چند سال بعد مونیخ منتقل گریده،و در آنجا مطالعه و تحصیل زبانهای فارسی و عربی و ترکی پرداخته است. به منظورمطالعة نسخه های خطی مربوط به این سه زبان در ۱۸۷۲ به انگلستان سفر کرد، و سه سالبعد در همان کشور از طرف دانشگاه « آبریستوئیتس» دعوت شد، تا درآنجا زبانهای شرقیرا تدریس کند . وی این دعوت را پذیرفت، و چهل سال از ۱۸۷۵ تا ۱۹۱۵ به سمت استادالسنه شرقی در آن دانشگاه به تدریس مشغول بود، و در طی این مدت با خاورشناسانمشهوری از قبیل ادوارد براون( ۱۸۶۲_ ۱۹۲۶) آشنا گردید. در ظرف این مدت مقالاتفاضلانه ومحققانه درباب ادبیات فارسی نوشت و در مجله های خاورشناسی معروف مانندمجلة « انجمن خاورشناسی آلمانی» و « انجمن همایونی آسیایی» و گزارشهای فرهنگستانعلوم منتشر ساخت. تاریخ ادبیات فارسی ، که به وسیله دکتر صادق رضا زاده شفق بهفارسی ترجمه شده و انتشار یافته است . تکمیل فهرست نسخه های خطی فارسی و ترکی وهندی و پشتو در کتابخانه « بودلیان» که پروفسور ساخائو خاورشناسی مشهور آلمانی« ۱۸۴۴- ۱۹۳۰» آن را آغاز کرده بود( ۱۸۸۹) تدوین نسخه های خطی فارسی کتابخانه « ایندیا افیس» در ۱۹۰۳، چاپ یوسف و زلیخا منتسب به فردوسی طوسی بانفاست و توضیحات وحواشی مفید. شعر دری و رومانتیک ، ایرانیان، هامبورگ( ۱۸۷۷). شعر عرفانی و پند وغزلیات و نویسندگی متاخرین ایرانیان، هامبورگ (۱۸۸۸)، فهرست نسخه های خطی فارسی وعربی کتابخانه دانشگاه ادیمبورگ با همکاری محمد اشرف اسحق و روبرتسون (ادیمبورگ۱۹۲۵) مقالات ادبی هرمان اته: ادبیات جدید ایران(‌مندرج در دایره المعارفبریتانیا: چاپ نهم ج ۸: ۶۶۰- ۶۵۵سال ۱۸۸۵) ؛ رودکی شاعر عهد سامانی ( در مجلهدانشوران ، گوتینگن ۱۸۷۳). پیشروان و معاصران رودکی( در مجلة پژوهشهای خاوری، ۱۸۷۵) ، فردوسی از لحاظ غزل سرایی ( در سلسلة مقالات فرهنگستان علوم باویر: ۶۵۴-۱۸۷۳)؛دربارة ابوابراهیم بن نوح مختصر( در همین مجله: ۱۴۹- ۱۸۷۴) ؛ فردوسی شاعر حماسه سرا ( در اخبار انجمن مونیخ: ۲۷۵- ۳۰۴) ؛ یوسف و زلیخای فردوسی( مندرج در انتشاراتکنگره هفتم بین المللی خاورشناسان، وین، قسمت سامی: ۲۰-۴۵-۱۸۸۹) ؛‌ مطالعه در خصوصمناظره های فارسی.

 

ویلهلم اشپیتا از کشور آلمان

ویلهلم اشپیتا، سال ۱۸۵۳ در لایپزیگ آلمان به دنیا آمد. وی متخصص در ادبیات عرببود. تحصیلات خود را در دانشگاه لایپزیگ نزد فلایشر در رشته زبانهای شرقی گذراند ودر ۱۸۷۵ با تکمیل رساله اش به دریافت درجه دکتری نایل آمد. از تابستان ۱۸۷۵ مدتی درمصر اقامت گرید و سرپرست دارالکتب مصریه، به جانشینی لودویک اشترن صاحب کتاب قواعدزبان قبطی گردید. وی کتابدار کتابخانه وایس رگال در قاهره بود و هنگام انقلاباعرابی پاشا در ۱۸۸۲ از شغل خود کناره گرفت و به آلمان بازگشت. سرانجام ۶ سپتامبرسال ۱۸۸۳، به علت بیماری سل در آلمان درگذشت.

 

اودو اشتاین باخ از کشور آلمان

اودو اشتاین باخ ۳۰ مه ، سال ۱۹۴۳ در پتاو آلمان متولد شده است. وی متخصص در سیاستخاور نزدیک و خاورمیانه بوده، مشارالیه از ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰ در رشته شرق شناسی و زبانشناسی کلاسیک در دانشگاههای فرایبورگ و بازل نزد هانس رومر و فریتس مایر تحصیل کرد. وی زبانهای انگلیسی، فرانسه، عربی، فارسی وترکی را می داند. از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵ رئیسبخش خاورمیانه در انستیتوی علوم و سیاست ابن هازن، از ۱۹۷۵ رئیس بخش ترکی رادیوآلمان در کلن و از ۱۹۷۶ رئیس انستیتوی شرق شناسی هامبورگ بوده است. وی سفرهایبسیاری کرده عضو انجمنهای علمی، از جمله انجمن سیاست خارجی آلمان و انجمن اروپایجنوب شرقی و انجمن آلمانی کشورهای شرقی است.

 

رودولف اشتروتمان از کشور آلمان

رودولف اشتروتمان، ۴ سپتامبر سال ۱۸۷۷ در لنگریش وستفالن (آلمان) به دنیا آمد. دردانشگاههای هاله و بن تحصیل کرد. کارل بروکلمان یکی از استادان او بود. از ۱۹۰۷ تا ۱۹۳۳ در شولپفورتا تدریس می کرد. از ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۸ مقاله های خود را در مجله ادبیشرق شناسان منتشر می ساخت. در ۱۹۲۳ بنا به توصیه بکر و ریتر استاد مطالعات شرقی درگیسن شد و در ۱۹۲۷ جانشین هلموت ریتر در دانشگاه هامبورگ گردید و تا ۱۹۴۷ کهبازنشسته شد به تدریس در آنجا ادامه داد. از ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۰ با برتولد اشپولردرانتشار مجله اسلام همکاری داشت. وی عضو انجمن علوم گوتینگن و انجمن یوآخیمیونگیوس در هامبورگ و همچنین عضو انجمن اسماعیلی بمبئی بود. در ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ و در ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ سفرهای تحقیقی به سوریه، فلسطین و یمن کرد. ۱۵ مه سال ۱۹۶۰ در هامبورگدرگذشت.

 

برن فرید اشلرات از کشور آلمان

برن فرید اشلرت ۱۵ ماه مه سال ۱۹۲۴، در لایپزیگ به دنیا آمد. وی متخصص زبان شناسیتطبیقی هند و اروپایی، زبان و مذاهب ایران باستان بود. در هامبورگ نزد استادانی چونفرانکل، اسنل، شوبرینگ و تاوادیا در رشته های زبانهای هند و اروپایی، هندشناسی،ایران شناسی و زبانهای قدیمی به تحصیل پرداخت. همچنین در ماینتس نزد لومل بهتحصیلاتش ادامه داد. ۱۹۵۱ به اخذ درجه دکتری نایل آمد و ۱۹۵۸ اجازه تدریس دردانشگاه را کسب کرد. از ۱۹۶۴ بخش تحقیقات زبان و فرهنگ باستانی ایران در سمینار شرقشناسی را بر عهده داشت. مدرس زبانهای فارسی باستان و اوستا و واژه شناسی زبانهایایرانی و تاریخ مذاهب ایرانی بود. ۱۹۶۵ استاد پاره وقت شد و ۱۹۷۰ در ماربورگ و ۱۹۷۴در برلین به درجه استادی رسید.

 

رودیگر اشمیت از کشور آلمان

رودیگر اشمیت متولد یک ژوئیه سال ۱۹۳۹، در شهر وورتسبورگ آلمان می باشد. در ۱۹۵۸ دردانشگاه وورتسبورگ به تحصیل در رشته زبان شناسی تطبیقی هند و اروپایی، هند و ایرانیو زبان شناسی کلاسیک پرداخت، سپس تحصیلات خود در این رشته را نزد استادانی چونمایرهوفر و هوفمان، ارلانگن و زاربروکن تکمیل کرد. در ۱۹۶۵ به دریافت درجه دکتری دررشته فلسفه نایل آمد. از ۱۹۶۳ به عنوان مدیر امور خدماتی و دستیار علمی در انستیتویعلوم زبان شناسی تطبیقی هند و اروپایی و هند و ایرانی در دانشگاه زارلند اشتغالدارد. در ۱۹۷۰ استادیار، در ۱۹۷۲ مشاور علمی و سپس استاد دانشگاه زارلند گردید. در ۱۹۷۸ از طرف دانشگاه اینسبروک عنوان استاد افتخاری به وی اهدا شد.

 

هاینریش اوالد از کشور آلمان

هاینریش اوالد از خاورشناسان نامدار آلمان و متخصص در تاریخ اسلام و مذاهب اسلامیفقه اللغه عربی کتاب شناسی و دستورزبان عربی بوده ، تحصیلات خود را در رشته زبانهایشرقی در آلمان شروع کرد و بعد از آن به پاریس رفته و تحت تعلیمات مستشرق معروففرانسوی سیلوستر دوساسی قرار گرفته است. زمانی که به آلمان بازگشت به سمت استادتاریخ اسلام و مذاهب اسلامی و دستور زبان عربی برگزیده شد. استاد اوالد به علتاینکه مدتی در زندان به سر می برد و عمر کوتاهش آثار زیادی به جز چند فقره از خودبه جای نگذاشته است.

 

هلموت براون از کشور آلمان

هلموت براون از خاور شناسان آلمانی بوده که در یک خانواده آلمانی در ایتالیا متولدشده و در آلمان نشو نما کرده است. در موقع تحصیل در دبیرستان نبت به خاور زمینعلاقه خاصی پیدا کرد و بیشتر اوقات فراغ خود را به خواندن الواح و شرقی و تاریخآنها پرداخت. در سالهای ۱۹۳۲-۱۹۳۴ و ۱۹۳۶-۱۹۳۹ مطالعات خود را در موسسه های خاورشناسی دانشگاه های توبینگن بن و برلین دنبال کرد و در رشته السنه سامی و آیین اسلامو تاریخ ملل مسلمانان به تحصیل وبررسی شروع کرد و در سال ۱۹۴۶ در سمینار خاور شناسیدانشگاه توبینگن به تدریس پرداخت. هلموت براون از سال ۱۹۴۹ در کتابخانه دانشگاههامبورگ متصدی بخش کتب دستنویس شرقی بوده است. وی آثار متعددی دارد که آنچه بهایران مربوط است از این قرار می باشد: احوال شاه اسماعیل اول، ماخذ ناشناخته دربارهنخستین شاه صفوی، گوتینگن ، ۱۹۴۶ شامل قسمتی از لب التواریخ میریحی قزوینی به فارسیبا ترجمه آلمانی. تاریخ ایران از ۱۵۰۰ میلادی به بعد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان