کد خبر: ۸۵۶۹
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۳-21 May 2019
لواط یکی از گناهانی است که به کبیره بودن آن تصریح شده است. حرمت و عقوبت آن هم از زنا شدیدتر می باشد.
1- حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند:

«حرمت لواط از زنا بیشتر است، به درستی که خداوند قومی را برای عمل لواط هلاک فرمود (قوم لوط) ولی کسی را برای زنا هلاک نفرمود».(19)
2- پیدا کردن شهوت زنانگی
امام علی علیه السلام می فرماید:

هیچ کس از روی میل خود تمیکن نمی کند که با او ملاعبه شود، مگر اینکه خداوند شهوت زنان را بر او القاء می کند. (ما امکن احد من نفسه طائعاً یلعب به الا القی الله علیه شهوه النساء)(20)
3- دعوت به سوی خود

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «من الح فی وطی الرجال لم یمت حتی یدعوا الرجال الی نفسه»

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند: هر کس در وطی با مردان الحاح و اصرار کند، نمی میرد مگر اینکه مردان را (برای عمل جنسی) به سوی خود دعوت می کند.(21)
4- قطع نسل

یکی از آثار سوء هم جنس خواهی، ترک ازدواج و درنتیجه عدم زاد و ولد است.
در روایات و منابع اسلامی، لواط موجب قطع نسل شناخته شده است.
5- گسترش فساد و فحشاء

از امام صادق علیه السلام سئوال شد که چرا خداوند لواط را حرام کرده است؟
فرمود: زیرا اگر وطی پسر با پسر حلال بود، مردان از زنان بی نیاز می شدند و در این کار قطع نسل بود و دیگر مردها سراغ زنان نمی رفتند و با مجاز بودن این کار فساد زیاد می شد.(22)
6- برای امتم می ترسم

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «ان اخوف ما اخاف علی امتی من عمل قوم لوط، بیشترین چیزی که برای امتم از آن می ترسم عمل قوم لوط است».(23)

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل و المفعول به، اگر دیدید کسی کار قوم لوط را می کند، کننده و دهنده را بکشید».(24)
7- غضب خدا

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که با پسری جمع شود روز قیامت جنب وارد محشر می شود و آب دنیا او را پاک نمی کند و خشم خدا بر او است و او را لعنت فرموده، دوزخ را برایش آماده می فرماید و بدجایگاهی است.

سپس فرمود: هرگاه کسی لواط کند، عرش خدا بلرزه در آید و خداوند او را لعنت و غضب فرموده و جهنم را برایش آماده می فرماید و ملوط (مفعول) را در کنار جهنم نگاه می دارند تا خلایق از حساب فارغ شوند، پس او را در جهنم می اندازند و در طبقات دوزخ همیشه معذب خواهد بود.(25)
و چنین روایتی هم از وجود نازنین آقا امام صادق علیه السلام در کتاب عین الحیوه علامه مجلسی در صفحه 401 نقل شده است.

8- لواط کننده

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: الا لعنه الله الملائکه و الناس اجمعین ... علی ناکح یده و علی من اتی الذُکران من اللعالمین.

هان لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر کسی که خودارضایی کند و بر هر کسی که به غلامبازگی(لواط با جنس مذکر) روی آورد.(26)
9- لواط کفر است

حذیفه بن منصور گفت که از حضرت صادق علیه السلام از لواط که از گناهان کبیره است پرسیدم، حضرت فرمود: ما بین دو ران است، پرسیدم از کسی که در دبر دخول می نماید فرمود: که این عمل کفر و انکار آنچه خدا بر پیغمبرش فرستاده می باشد یعنی انکار قرآن است. (27)

10- از رسول خدا صلی الله علیه و آله منقول است: هر که به حرام با زنی جماع کند یا با مردی یا پسری اغلام کند(جمع شود) خدا او را در قیامت محشورگرداند و از مردار گندیده تر که مردم از بوی او متأذی باشند، به جهنم داخل شود و خدا از او قبول نکند هیچ عملی را و اعمالش را همه ضبط نماید و او را در تابوتی داخل کند و بفرماید که او را به میخهای آهن بر آن تابوت بدوزند و در عذابی باشند که اگر رگی از رگهای او را بر 400 هزار کس بگذارند همه بمیرند و از همه کس عذابش بیشتر باشد.(28)

11- امام صادق علیه السلام فرمودند: حرمت اغلام زیاده از زناست زیرا حق تعالی با اغلام امتی را هلاک کرد (یعنی قوم لوط را) و کسی را به زنا در دنیا هلاک نکرد.(29)

12- حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: لواط آن است که در پایین تر از دبر با او مباشرت کند و مباشرت کردن در دبر کفر است به خدا.(30)

13- قال الصادق علیه السلام: حرم الله علی کل دبر مستنکح الجلوس علی استبرق الجنه، خداوند نشستن بر استبرق بهشت را بر دبرهای نکاح شده حرام کرده است»(31)

14- امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند عالمیان می فرماید به عزت و جلال خودم قسم می خورم که بر استبرق و حریر بهشت نمی نشیند کسی که مردم در دبر او وطی کنند.(32)

15- سنگ عذاب هنگام مرگ

از حضرت صادق علیه السلام مرویست که: نیست بنده ای که عمل قوم لوط را حلال بداند (و در روایت دیگر کسی که بر لواط کردن اصرار داشته باشد) نمی میرد. مگر اینکه در آن ساعت خداوند بر او سنگی از همان سنگهای عذابی که قوم لوط بارید، می اندازد و مرگ وی در خوردن همان سنگ است و برای اینکه رسوا نشود خداوند از آن سنگ را از نظر خلق پوشیده است.(33)
16- غلامی که مولایش را کشت

در زمان عمر، غلامی که مولای خودش را کشته بود پس از اقرار، عمر امر به کشتنش نمود، حضرت امیرالمومنین علیه السلام از غلام پرسید چرا مولای خودت را کشتی؟ عرض کرد با زور با من لواط کرد پس او را کشتم آن حضرت از اولیای مقتول پرسید آیا او را دفن کرده اید؟ گفتند: آری هم اکنون از دفنش می آییم پس به عمر فرمود: غلام را تا سه روز نگهدار و پس از سه روز اولیای مقتول حاضر شوند.
لاطی به قوم لوط ملحق می شود:

پس از گذشتن سه روز آن حضرت به اتفاق عمر و اولیای مقتول بر سر قبرش آمدند از اولیایش پرسیدند این قبر صاحب شماست؟ گفتند: آری. سپس فرمود: قبر را بشکافید تا به لحد برسید چون به لحد رسیدند و آن را برداشتند جنازه را ندیدند، پس آن حضرت تکبیر گفت و فرمود: به خدا سوگند دروغ نگفتم. و هرگز دروغ بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نبسته ام. شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس از امت من، عمل قوم لوط را مرتکب شود و بدون توبه از دنیا برود پس در قبرش بیش از سه روز نمی ماند تا اینکه زمین او را فرو می برد و به جایی که قوم لوط هستند و هلاک گردیده اند ملحق می نماید پس در زمره ی ایشان محشور می شود.(34)

پس از آن فرمود: غلام را آزاد کنید، زیرا آقای خود را به حق به قتل رسانیده است و جرم و گناهی ندارد.
در این هنگام عمر فریاد زد و گفت: یا علی! همه ی قضاوتهای تو عجیب است و این از همه ی آنها عجیب تر است، خداوند مرا بعد از تو باقی نگذارد. (35)

17- لواط هم فاحشه و زشت است

حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: بترس و ترک زنا و لواط را و لواط بدتر از زنا است و این دو گناه موجب هفتاد و دو گونه درد در دنیا و آخرت برای صاحبش می شود.(36)

(اتق الزنا و اللواط و هو اشد من الزنا و هما یورثان صاحبها اثنین و سبعین داء فی الدنیا و الآخره)
در قرآن مجید چنانچه از زنا به فاحشه تعبیر فرموده این عمل شنیع را هم فاحشه خوانده چنانچه در سوره اعراف می فرماید:

« لوط بر قوم خود گفت: آیا کاری را می کنید که در نهایت زشتی است، پیش از شما کسی از افراد بشر گرد چنین کار زشتی نگشته آیا شما با مردان جمع می شوید در هنگام شهوت زنان را رها می کنید بلکه شما سراف کنندگانید».(37)

چه اسرافی بدتر از اینکه نطفه ای که به منزله ی بذر است برای بقاء نوع و نسل انسان و باید در رحم زن قرار گیرد در غیر محلی که خدا قرار داده بریزد.

برای تهدید دیگران از نزدیک شدن به این عمل خلاف انسانی در سوره های اعراف، هود، نمل، عنکبوت، قمر و نجم و قوم لوط را یادآوری وکیفیت عذاب ایشان را متذکر می شود باشد که دیگران اندرزی بگیرند.

از پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله) می خوانیم لما عمل قوم لوط ما عملوا بکت الارض الی ربها حتی بلغ دموعها الی السماء، بکت السماء حتی بلغ دموعها العرض، فاوحی الله الی السماء ان احصبیهم، و اوحی الی الارض ان اخسفی بهم: هنگامی که قوم لوط آن اعمال ننگین را انجام دادند زمین آنچنان ناله و گریه سر داد که اشکهایش به آسمان رسید، و آسمان آنچنان گریه کرد که اشکهایش به عرش رسید، در ایـن هـنـگـام خـداونـد به آسمان وحی فرستاد که آنها را سنگباران کن! و به زمین وحی فرستاد که آنها را فرو بر! (بدیهی است گریه و اشک جنبه تشبیه و کنایه دارد).

و در حـدیـثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سـلّم ) فـرمـود: مـن جـامـع غـلاما جاء یوم القیامة جنبا لا ینقیه ماء الدنیا و غضب الله علیه و لعنه و اعد له جهنم و سائت مصیرا... ثم قال ان الذکر یرکب الذکر فیهتز العـرض لذلک: هـر کـس بـا نـوجـوانـی آمـیزش جنسی کند روز قیامت ناپاک وارد محشر می شود، آنچنان که تمام آبهای جهان او را پاک نخواهند کرد، و خداوند او را غضب می کند و از رحـمـت خـویـش دور مـی دارد و دوزخ را بـرای او آمـاده ساخته است و چه بد جایگاهی است ... سپس فرمود: هر گاه جنس مذکر با مذکر آمیزش کند عرش خداوند به لرزه در می آید.

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام) می خوانیم: آنها که تن به چنین کاری در می دهند بازماندگان سدوم (قـوم لوط) هستند سپس اضافه فرمود: من نمی گویم از فرزندان آنها هستند ولی از طینت آنها هستند سؤال شد همان شهر سدوم که زیرورو شد، فرمود: آری چهار شهر بودند سدوم و صریم و لدنا و غمیرا (عمورا).

در روایت دیگری از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می خوانیم که فرمود: از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) شنیدم چنین می گفت: لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال: لعنت خدا بر آن مردانی باد که خود را شبیه زنان می سازند، (با مردان آمیزش جنسی می کنند) و لعنت خدا بر زنانی باد که خود را شبیه مردان می کنند.(38)

مساحقه

یکی از کبائری که در نصوص معتبر بر آن وعده عذاب داده شده و علاوه بر آن حد معین شده، مساحقه است.

زنی به حضرت صادق علیه السلام گفت: زنانی که با یکدیگر مساحقه می کنند (فرج خود را به فرج یکدیگر می مالند) حدشان چیست؟

امام علیه السلام فرمود: حد زنا است (یکصد تازیانه) به راستی چون قیامت شود آنها را می آورند و لباسهایی از آتش بریده شده بر آنها می پوشانند، و مقنعه هایی آتشین بر سرشان می بندند و زیر جامه هایی آتشین به بدنشان می پوشانند، و عمودهای آتشین در جوفشان فرو می کنند و آنها را در جهنم می اندازند. ای زن! اولین قومی که مساحقه بینشان رواج یافت، قوم لوط بودند که مردها به عمل لواط سرگرم شدند و زنان بی شوهر ماندند. پس به یکدیگر مشغول شدند چنانچه مردان با هم مشغول بودند. (وسائل الشیعه/ کتاب النکاح/ باب 24/ ج 14/ ص 26) ( و هنگام نزول عذاب همگی به هلاکت رسیدند). (39)

و در حدیث دیگر فرمود: به خدا سوگند، مساحقه زنای بزرگ است.(40)

و نیز حضرت در پاسخ زنی که از مساحقه زنان با یکدیگر پرسید، فرمود: در جهنم اند. چون قیامت شود، چادرهایی از آتش بر آنها پوشیده می گردد و عمودهای آتشین در باطن و عورتهایشان داخل می کنند و آنها را در جهنم می اندازند. زن گفت: از این عمل، در قرآن مجید یادی نشده؟ فرمود: بلی. عرض کردم: کجا؟ فرمود: و اصحاب الرس(41) و (42)

در تفسیر صافی، روایت مفصلی از حضرت امیرالمومنین علیه السلام درباره ی اصحاب رس نقل کرده است. و همچنین مرحوم مجلسی هم آن را در جلد سوم حیوه القلوب ذکر فرموده است. برای اطلاع از سرگذشت ایشان و گناهانی که مرتکب می شدند که از آن جمله مساحقه زنان بودن، به کتب مزبور مراجعه شود.

کیفیت هلاکتشان را اینطور بیان می فرماید: که خداوند باد سرخی بر آنها فرستاد و زمین آنها هم آتش فشانی کرد و ابر سیاهی بالای سرشان نمودار شد و بر آن صاعقه بارید، به طوری که همه را آب کرد هلاک ساخت.

حد سحق
هرگاه زن، چهارمرتبه به این عمل حرام اقرار کرد، یا چهارمرد عادل شهادت دادند، باید هر یک از آن دو زن را یکصد تازیانه بزنند. و در صورتی که پیش از اقرار یا شهادت عدول توبه کرده باشند، حد ساقط می شود.

خوابیدن دو مرد یا دو زن عریان با هم زیر یک لحاف به طوری که حائلی بینشان نباشد حرام است. و اگر نزد حاکم شرع ثابت شود، باید آنها را به کمتر از یکصد تازیانه ( به هر اندازه که صلاح بداند) تعزیر و تأدیب کند و در چند روایت حدشان را یکصد تازیانه ذکر کرده است.(43)


پی نوشت:
(19)- وسائل الشیعه/کتاب النکاح/ باب 17/ ص 249.
(20)- میزان الحکمه/ج11/ص5366/باب3588/ح18379.
(21)- همان / ج11/ ص5366/ باب3588/ ح18378.
(22)- وسائل الشیعه/ ج14/ ص 252.
(23)- میزان الحکمه/ ج11/ ص5366/ باب3588/ ح18376.
(24)- همان / ج11/ ص5366/ باب3588 /ح18377.
(25)- وسائل الشیعه/ج14/ص249، عین الحیوه / ص401.
(26)- میزان الحکمه/ ج11/ ص 5368/ باب 3590/ ح 18383.
(27)- وسائل الشیعه/کتاب النکاح/ باب20/ ص 257.
(28)- عین الحیوه/ مجلسی/ ص 400.
(29)- همان/ ص 401.
(30)- همان/ ص 401.
(31)- میزان الحکمه/ ج11/ ص 5368/باب 3591/ ح 18388.
(32)- عین الحیوه/ ص 401.
(33)- گناهان کبیره/ ج1/ ص 204.
(34)- همان/ ج1/ ص 205.
(35)- داستانهایی از کیفر گناهکاران/ ص 58 به نقل از خزینه الجواهر/ ص 133 و لئالی الاخبار/ج5/ ص 205.
(36)- گناهان کبیره/ ج1/ ص 205.
(37)- اعراف/78 و 79)
(38)- تفسیر نمونه / ج 9/ ص 194.
(39)- گناهان کبیره/ ج2/ ص 327.
(40)- همان/ ص 327.
(41)- سوره فرقان/ 40.
(42)- همان/ ج2/ ص 328.
(43)- گناهان کبیره/ ج2/ ص 328.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان