کد خبر: ۸۵۶۳
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۱-21 May 2019
یکی از انحرافاتی که متاسفانه در این جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، همجنس بازی و همجنس گرایی می باشد
 این عمل در بعضی از زنان و مردان وجود دارد. که در مردان به آن لواط و در زنان به آن مساحقه می گویند. در این مقاله سعی شده که راههای مبتلا شدن به این پدیده خطرناک مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راههای جلوگیری از این فعل، از روایات و منظر و دید جامعه شناسی مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است امید است که مقوبل درگاه احدیت واقع شود.

  
مقدمه
از آنجایی که قوانین اسلام برای بشر قوانینی تشریعی و تکوینی می باشد. و خلقت موجودات بر دو گونه است: گونه ی اول: مبنی بر تولد است و آنها حیواناتی هستند که خلقت آنها دو (نر و ماده) لازم ندارد بلکه روی عواملی آفریده می شوند بدون اینکه احتیاج به جفت دیگری داشته باشند. گونه ی دوم: مبنی بر توالد است مثل انسان که خلقت آنها مبنی بر جفت گیری است خدا در این رقم حیوانات ماده ای به نام منی یا نطفه خلق کرده است هم در نر و هم در ماده و این دو ماده با هم مخلوط می شوند و تولید مثل می کنند و اگر این دو ماده نباشند نسل آن حیوان منقطع می شود و برای این دو ماده در نر جای معین و مشخص قرار داده و در ماده هم همینطور و نیز محل معین و مشخصی برای اختلات این دو ماده قرار داده و بعد از اختلال هم جای معین و مشخصی برای نشو و نما قرار داده تا آن وقت که «مثل» از نظر خلقت کامل شود و غرض از خلقت این دو ماده (تولید مثل) بدست آید.
این: عالم خلقت تکوینی حیوانات توالدی هستند و اگر یکی از این مراتب جا به جا شود این نطفه که خدا خلق کرده برای بقاء نسل ضایع می شود. در حیوانات دیگر غیر انسان چون عقل ندارند عالم تشریع ندارند اما انسان چون عقل دارد علاوه بر عالم تکوین عالم تشریع هم دارد و عالم تشریع هم مثل عالم تکوین است و به اندازه سر سوزنی نباید جا به جا شود. اگر جابجا شد غرض از خلقت (تولید مثل) ضایع و کان لم یکن می شود انسان مسئول است و در عالم ازدواج اگر به همان ترتیب که درعالم تکوین گفته شد (البته با مجوز شرعی) رفتار شد غرض از خلقت (تولید مثل) تضییع نشده و انسان مسئول نیست و الا ( اگر جابجا شد) مثل مساحقه و لواط و استمناء شد انسان مسئول است چون نطفه که خدا خلق کرده برای بقاء نسل آن را ضایع و کان لم یکن کرده علاوه می شود بر اینها عدم تمایل به جنس مخالف و تولید امراض گوناگون و عقیم شدن چون نطفه در غیر محل ریخته می شود و اسلام در مورد لواط مجازات سنگینی قرار داده حتی تا سر حد اعدام.
و در اینجا ما به راههای پیشگیری از این اعمال شنیع می پردازیم و مورد بحث و بررسی قرار داده این این امور خطرناک را برای فردی که وارد آن صحنه شود و خود را به آن آلوده نماید و از راه روایات و جامعه شناسی و دیگر طرق دیگری به این مبحث پرداخته ایم و زمینه ای مبتلا شدن به آن و راههای جلوگیری از آن بیان نموده ایم و راههای صحیح ارضای میل جنسی اشاره شده است..

فصل اول: ارضای میل جنسی
اشاره
انسان مجموعه ای از روح و بدن است و این دو بخش به نوبه ی خود نیازهایی دارند که باید به موقع رفع شود. نیازهای انسان مختلف و گوناگون است و در سطوح متفاوت ظاهر می گردد. «مزلو» نیازهای انسانی را بر اساس سلسله مراتب ویژه ای تنظیم کرده و معتقد است نیازهای جنسی بشر ( مانند نیاز به غذا، آب، هوا و خواب) جزء نیازهای جسمانی محسوب می شود. او هم چون بسیاری از روان شناسان دیگر، ارضای میل جنسی را برای نسل بشر اساسی می داند.(1)

تعریف ارضای میل جنسی
آنگاه که نیازی در انسان به وجود می آید، فرد آرامش و قرار ندارد تا این که آن نیاز بر طرف گردد. وقتی که نیازمندی برطرف شد، شخص راضی می شود و از تلاش برای رفع آن صرف نظر می کند. نیاز شکل گرفته ممکن است واقعی باشد؛ همان گونه که ممکن است خیالی باشد؛ به این معنا که فرد در واقع نیازی ندارد؛ اما خیال می کند که نیازمند است. غریزه و میل جنسی نیز بخشی از غرایز انسانی است و هنگامی که در انسان شکل گرفت، باید آن را برآورده کرد؛ از این رو ارضای میل جنسی، عبارت است از رفع نیاز از غریزه.(2)

راههای ارضای میل جنسی
انسان از راه های مختلفی می تواند نیاز جنسی خود را برطرف کند؛ اما صرف وجود راه های متنوع دلیل بر صحیح بودن همه ی آنها نیست؛ مثل این که کسی بخواهد از مکان مرتفعی پایین بیاید؛ او می تواند از نردبان، پله یا طناب استفاده کند و یا خود را از بالا به پایین بیندازد. این فرد از هر ابزاری استفاده کند، خواه ناخواه به پایین می رسد؛ اما این که چه ابزاری باشد و چگونه مورد استفاده قرار گیرد، فرق می کند. انسان برای ارضای نیاز جنسی خود راه های گوناگونی مانند ازدواج، همجنس بازی و خود ارضایی را پیش روی خود دارد؛ اما باید بنگرد که کدام یک از نظر شرعی، اجتماعی و قانونی صحیح است تا همان را برگزیده و از بقیه اجتناب کند. دین مبین اسلام انسان را به ارضای طبیعی غریزه ی جنسی از طریق ازدواج فرا خوانده است.
گاهی ارضا به وسیله ی موجود غیر زنده رخ می دهد؛ مثلاً لباس جنس مخالف می پوشد و از نظر جنسی لذت می برد. گاهی به وسیله موجود زنده انجام می شود که این خود دو گونه است: گاهی با موجود زنده غیر انسان است و گاهی به وسیله انسان. آن گاه که بوسیله انسان است، دو صورت دارد: گاهی به وسیله خود فرد انجام می وشد که «خودارضایی» نام دارد . خودارضایی در مردها به «استمناء» و در زن ها به « استشهاء» معروف است. گاهی ارضا به وسیله فرد دیگری تحقق می یابد؛ این هم دو قسم است:
1- هر دو هم جنس باشند که به «هم جنس بازی» مشهور می باشد به این عمل در مردان «لواط» و در زنان «مساحقه» گفته می شود.
2- غیر هم جنس باشد که در این صورت اگر عمل جنسی آن دو طبق موازین قانونی و شرعی صورت می گیرد، به آن «ازدواج»، اگر خارج از موازین و مقررات باشد، به آن «زنا» گفته می شود.

راه سالم ارضای میل جنسی
برای رشد و نمو، تولید، تکثیر و بقای نوع انسانی، شهوت های گوناگونی در انسان قرار داده شده است و باید به گونه ای که با هدف خلقت منافات نداشته باشد، آن ها را ارضاء کرد. کسی که تشنه یا گرسنه است، آرامش ندارد؛ آن که نیاز به خواب دارد، قرار ندارد تا این که این میل ارضا شود.
کسی که میل جنسی در او شکل گرفته، باید آن را ارضا کند تا به سکون و آرامش برسد. سخن در این است که آیا اصل اولی در مورد نیازهای طبیعی ( مانند آن ها خوردن و آشامیدن و نیاز جنسی) و عدم آن سرکوب، کنترل و تعدیل آنها اصل ثانوی به حساب می آید و یا بر عکس، اصل این است که انسان غرایز و امیال خود را سرکوب کند و از روی ناچاری و اضطرار آن ها را ارضا نماید؟(3)

آیت الله ابراهیم امینی معتقد است:
نیاز جنسی مانند نیاز به آب و غذاست. مگر به یک انسان گرسنه یا تشنه می توان گفت: از خوردن آب و غذا خودداری کن؟ مگر کار دیگری حتی ورزش و تفریح و بازی می تواند انسان گرسنه و تشنه را از فکر غذا و آب منصرف سازد؟ نیاز جنسی مانند گرسنگی و تشنگی ؛ بلکه به مراتب شدیدتر و نیرومندتر از آن ها می باشد. اگر از طریق مشروع ارضا نشد، ممکن است جوان را به سوی انحراف و گناه بکشد و مهار کردن آن بسیار دشوار است... . بر فرض این که جوان توانست با نیروی ایمان و عفت و حیاء غریزه ی نیرومند جنسی را مهار کند و دامن خود را به گناه آلوده نسازد؛ اما با عواقب سوء روانی و جسمانی آن چه باید کرد؟ بنابر این در سنین معین جز ازدواج چاره ای نیست.(4)
از ظاهر آیات و روایات نیز استفاده می شود که اصل اولیه در نیازهای طبیعی، ارضا کردن آن است؛ از این رو اشباع انگیزه ها امری طبیعی است که به اقتضای وجود و سرشت انسان صورت می پذیرد و ادامه ی زندگی و بقای نوع به اشباع آنها بستگی دارد؛ از این جهت احکام و فرمان های موجود در قرآن و سنت در خصوص این انگیزه ها، با فطرت انسان هماهنگی دارد و اشباع آن ها را می پذیرد و به آن ها اقرار می کند و در حدودی که شرع مقدس اجازه می دهد، خواهان اشباع آن هاست.
تنها راه صحیح ارضای نیاز جنسی در انسان ازدواج است، چه دائم و چه موقت. البته منظور ما از ازدواج، پیوند زناشویی بین دو جنس مذکر و مونث می باشد، نه ازدواج هم جنس با هم که امروزه در بعضی از کشورها نوعی ازدواج به حساب می آید و حتی به صورت قانونی در آمده است.

راه های ناسالم ارضای میل جنسی
اگر انسان در ارضای انگیزه ها زیاده روی کند؛ به گونه ای که استفاده از آن ها هدف اصلی قرار گیرد، انگیزه ها از اهداف اصلی خود دور شده اند و دیگر وسیله ای برای ادامه زندگی فرد و بقای نوع به شمار نمی آیند؛ بلکه خودشان فی نفسه به هدف نهایی تبدیل می شوند. در این صورت انسان در مهار کردن انگیزه های خود و مسلط بودن بر آن ها شکست می خورد و امیال و غرایز بر او حاکم می شوند. یکی از مهمترین انگیزه های فیزیولوژیک که در معرض انحراف قرار دارد، انگیزه جنسی است. میل جنسی مانند سایر نیازها، امری طبیعی است که باید ارضا شود و اصل اولی هم ارضای آن می باشد. با این حال اگر کسی امکان ازدواج ندارد، نباید به راه های ناصواب میل جنسی رو بیاورد. انحرافاتی که ممکن است در انگیزه جنسی رخ دهد، فراوان است. در این جا ما فقط به بررسی مهم ترین راه های غیر صحیح میل جنسی می پردازیم.

هم جنس خواهی
هم جنس خواهی به این معناست که انسان میل جنسی خود را با انسان دیگری از جنس خود ارضا کند.

انواع هم جنس
اشاره
انسان از دو جنس خارج نیست: یا مذکر است و یا مونث؛ از این رو دو نوع هم جنس خواهی بیش تر وجود ندارد که در این جا به توضیح آن دو می پردازیم.

لواط
به ارتباط جنسی دو مذکر با هم لواط گفته می شود. از منابع اسلامی استفاده می شود که این انحراف از زمان قوم لوط شروع شده است،

مساحقه
عبارت است از ارضای میل جنسی جنس مونث با هم جنس خود. در این هم یکی در نقش فاعل و دیگری در نقش مفعول ظاهر می شود و ممکن است به صورت های مختلفی، از جمله تماس با بدن هم جنس مونث، در آغوش کشیدن و یا مباشرت باشد.

ضیاءالصالحین/ مهدی آقابابایی

پی نوشت ها:
(1)- تربیت جنسی در اسلام/ ص 113.
(2)-همان/ ص 116.
(3)- تربیت جنسی در اسلام/ ص 118.
(4)- انتخاب هسمر/ ابراهیم امینی/ ص 32.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان