کد خبر: ۶۹۴۹
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۴-07 March 2019
سیب معمولی درختی است بومی اروپای شرقی، آسیای غربی و نواحی غربی کو ه های هیمالیا که از حدود 600 سال پیش از میلاد مسیح در یونان به کشت در آمده است.
عصراسلام:درخت سیب می تواند گستره دمای وسیعی را تحمل کند و کشت آن تنها در نقاطی اقتصادی نیست که یا زمستان آنقدر سرد باشد ( 40 – درجه سانتی گراد ) گه شاخه ها خشک شوند و یا آنقدر گرم باشد که سرمای مورد نیاز درختان ( 1000 تا 1600 ساعت دمای کمتر از 7 – درجه سانتی گراد ) تامین نگردد. افزون بر این ، درخت سیب برای تولید میوه های با کیفیت مطلوب ، باید در نقاطی کشت شود که هوا در یکی دو ماه آخر فصل رشد ، بویژه در شب ها خنک باشد وگرنه میوه ها طعم، مزه و قدرت انباری خود را تا حدود زیادی از دست خواهند داد.

طول عمر اقتصادی درختان سیب حداکثر حدود 100 سال و به طور متوسط حدود 50 سال است ولی در ارقام پاکوتاه جدید به حدود 20 سال می رسد .

سن باروری نهال در ارقام مختلف سیب متفاوت است و بطورطبیعی از 4-15 سال متغییر است.

اکثر ارقام سیب خود نابارورند و برای تضمین گرده افشانی کافی باید از درختان گرده زا استفاده شود ( مثلا سیب لبنانی نر برای قرمز و برعکس )

عملکرد یک هکتار باغ سیب حدودا 50 تن است که این رقم در سیب های پاکوتاه می تواند به بیش از 100 تن برسد.

توضیحات:

·        نهال سالم سیب می تواند یک تنه نیز باشد و در زمان فروش شاخه فرعی نداشته باشد، ولی در صورت وجود شاخه های فرعی باید در گرداگرد تنه پراکنده باشند.

·        نهال های یکساله سیب نیز در صورت داشتن ویژگی های نهال استاندارد قابل عرضه به بازار هستند.

·        نهال های پایه بذری سیب باید حداقل 5 عدد ریشه فرعی با طول هر یک 15 – 10 سانتیمتر باشد.

 

 

Pear ( Pyrus cammunis)  گلابی

گلابی بومی آسیای غربی و اروپای شرقی بویژه نواحی شمال غربی ایران و کوه های قفقاز می باشد.

گلابی از حدود یک هزار سال پیش از میلاد مسیح در یونان به زیر کشت درآمده و پس از سیب مهمترین میوه دانه دار دنیا و ایران به شمار می آید.

گلابی در مقابل سرما از سیب حساستر است و در زمستان تا دمای 30 – درجه سانتی گراد را می تواند تحمل کند.

گل های گلابی در بهار کمی زودتر از سیب باز می شوند و به این دلیل بیشتر در معرضخطر سرمای دیررس بهاره قرار می گیرند ولی در تابستان گلابی می تواند بیش تر از سیب گرما را تحمل کند و عملا بسیاری از ارقام آن، جهت تولید محصول با بالاترین کیفیت به تابستان های گرم و نسبتا خشک نیازمندند.

ریشه گلابی در برار رطوبت خاک، از تمتم گیاهان خزان دار دیگر مقاومتر است.

از درخت به و زالزالک می توان برای پایه گلابی استفاده کرد که از به برای پاکوتاه کنندگی استفاده می شود.

تمام ارقام گلابی خود نابارورند و نیاز به ارقام گرده زا دارند.

گرده افشانی هم بوسیله حشرات و خصوصا زنبور عسل صورت می گیرد.

 

 

  Quince ( Cydonia oblouga )   به

 بومی جنوب شرقی اروپا و آسیای صغیر می باشد . درخت به تا حدود 50 سال عمر می کند و از 4-5 سالگی میوه تولید می کند.

در برابر سرمای زمستان از سیب و کلابی حساستر است و نیاز سرمایی آن نیز کمتر است.

گلهای به خود بارورند و نیاز به گرده زا ندارند. درخت به را معمولا به وسیله قلمه تکثیر می کنند ولی اخیرا به خاطر مقاومت ریشه زالزالک در برابر شرایط نامساعد خاک ، از آن به عنوان پایه ای برای پیوند کردن و ازدیاد به استفاده شده است .

درختان میوه های هسته دار

میوه های هسته دار شامل : زردآلو – هلو – شلیل – بادام – آلبالو – گیلاس و گوجه سبز می باشد .

 

 

Peach ( prunus persica )   هلو

مبدا هلو نواحی گرم چین است که در آنجا حدود 3هزار سال پیش از میلاد مسیح زیر کشت بوده است.

مقاومت هلو در برابر سرمای زمستان از سیب و گلابی کمتر و تقریبا مشابه به است .

برای هلو سرمای کشنده معمولا حدود 21 – درجه سانتی گراد است. نیاز سرمایی هلو بیرون آمدن از خواب زمستانه 1000-400 ساعت دمای زیر 7 درجه سانتی گراد می باشد ولی در گرمای تابستان مقاوم تر از سیب است.

ریشه هلو در مقابل کمبود تهویه خاک بسیار حساس است و از غرقاب شدن به شدت آسیب می بیند و برای بهترین رشد به خاک های نسبتا سبک و با عمق 1 الی 1.5 متر و زهکش کامی نیاز دارد.

عمر اقتصادی هلو حدود 10 سال و از سال دوم و سوم به بعد میوه می دهد.

اکثر ارقام هلو خودبارورند.

   نوعی هلو است که توسط جهش رویشی در یکی از ژن های هلو ایجاد گشته است .Nectavine  شلیل

 

 

Apricot ( P.armenica)  زرد آلو

زردآلو بومی چین غربی و سیبری است. زردآلو از نظر محیطی بسیار شبیه هلو است ولی کمتر از آن به سرمای زمستانه نیاز دارد ( 300 – 1000 ساعت دامی کمتر از 7 درجه سانتی گراد ) .

در بهار گل های زردآلو از اکثر میوه های دگر زودتر باز می شود و به همین دلیل باید این درخت در نقاطی کشت شود که سرمای دیررس بهاره وجود نداشته باشد.

ریشه زردآلو در مقابل غرقاب شدن بسیار حساس است.

اکثر ارقام زردآلو خود بارورند.

 

 

Almond ( P.amygdalas )   بادام

 بادام بومی آسیای غربی و بویژه ایران است. مقاومت و نیاز بادام به سرمای زمستانه از هلو کمتر است و خواب زمستانه آن به 500 – 100 ساعت دمای زیر 7 درجه سانتی گراد شکسته می شود.

گل های بادام ، در بهار از سایر میوه ها به غیر از فندق زودتر باز می شود و بنابراین نسبت به سرمای دیررس بهاره بسیار حساس است و در این مناطق باید از بادام های دیر گل استفاده گردد. تمام ارقام بادام خود عقیم هستند.

گرده بادام مانند زردآلو چسبناک است و تنها توسط زنبور عسل و سایر حشرات انتقال می یابد.

 

 

Sourchew ( P.serasus )   آلبالو  -  SweetChevy ( P.avium )   گیلاس

 گیلاس و آلبالو هر دو بومی نواحی بین دریای خزر و دریای سیاه می باشند.

از نظر مقاومت به سرما ، گیلاس بین هلو و گلابی قرار دارد ، در حالی که آلبالو مشابه سیب است و در مناطقی که دارای تابستان های خنک و خشک هستند بهتر رشد می کنند .

نیاز سرمایی آلبالو 1600-600 ساعت است در حالی که گیلاس با 500 – 1500 ساعت دمای کمتر از 7 درجه سانتی گراد از خواب زمستانه بیرون می آید.

اکثر ارقام گیلاس خودسترون هستند و نیاز به درخت گرده زا دارند در حالی که اکثر ارقام آلبالو معمولا خود بارورند و گرده افشانی توسط حشرات صورت می گیرد .

گل های آلبالو و گیلاس معمولا بعد از سایر میوه های هسته دار باز می شود و این امر بخصوص در مورد آلبالو باعث می شود که گیاه از خطر سرمای دیر رس بهاره در امان بماند .

 

توضیحات :

·  وجود هر نوع علائم خوردگی و یا ترک های ریز و یا درشت بر روی تنه نهال گیلاس آن را از استاندارد خارج می کند.

·  قطر نهال دوساله آلبالو و گیلاس باید 1.5 – 2 سانتیمتر باشد.

·  ارتفاع نهال 2 ساله آلبالو و گیلاس باید 1.5 – 2 متر باشد .

 

آلو و گوجه سبز

 دامنه جغرافیایی پراکندگی آلو و گوجه از سایر میوه های خزان دار گسترده تر است و در حال حاضر سه گونه از این میوه در تمام دنیا کشت می شود.

از نظر مقاومت در برابر سرمای زمستانه انواع آلو و گوجه مشابه سیب و آلبالو هستند و نیلز سرمای آنها بر حسب رقم 500 – 1800 ساعت دمای کمتر از 7 درجه سانتی گراد می باشد .

این درختان خاک های سنگین و مرطوب را بهتر از دیگر میوه های هسته دار تحمل می کنند .

نیمی از ارقام اروپایی این دیختان خود سترون هستند .
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان