کد خبر: ۶۵۲
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۳-13 June 2017
- منيريه: منيرالسلطنه (مادر كامران ميرزا نايب السلطنه)
- كامرانيه: كامران ميرزا نايب السلطنه اميركبير

- آجودانيه: آقا رضا آجودان مخصوص اقبال السلطنه عكاسباشى وزير قورخانه

- اختياريه: غلامحسين غفارى صاحب اختيار وزير مخصوص امين خلوت وزير دربار اعظم
- اميريه: اميركبير كامران ميرزا نايب السلطنه

- اميرآباد (كارگر كنونى): از احداثات ميرزا محمد تقى خان فراهانى امير نظام اتابيك اعظم (مشهور به امیرکبیر).

- فرمانيه: عبدالحسين ميرزا فرمان فرما سالار لشكر نصرت الدوله

- يوسف آباد: ميرزا يوسف آشتيانى صدراعظم مستوفى الممالك

- سليمانيه (اصفهانك): امير سليمان خان قاجار اسكندرلوى قوانلو عضد الملك خازن السلطنه (پسر دوم عليرضا خان قاجار عضد الملك وزير حضور همايون نايب السلطنه)

- امين آباد (ابتداى جاده ورامين): زمانى متعلق به ميرزا اسماعيل خان امين الملك (پسر آقا محمد ابراهيم آبدار امين السلطان اول) بوده ولى گويا پيش از اينكه ايشان لقب امين الملك را بگيرد هم به امين آباد موسوم بوده

- على آباد (رحمان آباد: روبروى كاخ نياوران ابتداى كاشانك): حاجى محمدعلى خان امين السلطنه (آخرين صندوقدار ناصرالدين شاه)

- محموديه: ميرزا محمود خان علامير احتشام السلطنه (دومين رئيس مجلس شوراى ملى)
- اقدسيه (قاسم آباد): برخلاف باور رايج ربطى به امين اقدس (از همسران ناصر الدين شاه) ندارد.
- مسعوديه: مسعود ميرزا ظل السلطان يمين الدوله

- مجيديه: سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله صدراعظم اتابك اعظم

- جلاليه: سلطان حسين ميرزا جلال الدوله (از پسران مسعود ميرزا ظل السلطان)

- داووديه: ميرزا داوود خان خواجه نورى (از پسران ميرزا آقاخان نورى اعتماد الدوله صدراعظم).
- حكيميه (در شرق تهرانپارس): ميرزا علينقى حكيم الممالك والى مشاور السلطان
- جمشيديه (خيابان و پارك): جمشيد خان دَوِلّو قاجار مستشار اعظم (مهندس جمشيد دولو قاجار، برادر امير هوشنگ دولو قاجار آصف السلطنه سوم و پسر محمد ولى خان دولو قاجار آصف السلطنه دوم حاجب الدوله.

- احتسابيه (شمال شرق تهران): محمدتقى خان احتساب الملك (پسر عبدالعلى خان اديب الملك پسر حاجى على خان مقّدم مراغه اى اعتماد السلطنه حاجب الدوله)
- عباس آباد: ملّا عباس ايروانى صدراعظم (حاجى ميرزا آقاسى)

- جمشيد آباد (جمال زاده ى كنونى): گويا منتسب به ارباب جمشيد زردشتى است.

- نازى آباد (ناز آباد): ظاهراً زيستگاه مناسبى براى كوچكترين پرنده ى موجود در ايران به نام نازى (اليكائى) بوده است (در برخى منابع به اشتباه به مقرّ حزب نازى آلمان منتسب شده است).

- جوادیه: توسط حاجى ميرزا سيد زين العابدين امام جمعه ظهير الاسلام به نام پسر دومش حاجى ميرزا سيد جواد ظهير الاسلام ناميده شد.

- قاسم آباد (اقدسیه ى بعدی): توسط آقا محمد حسن صندوقدار (دومين رئيس صندوقخانه در عصر ناصرى) به نام پسرش قاسم، نامگذارى شد.

- حسن آباد: ميرزا يوسف آشتيانى مستوفی الممالک صدراعظم، به نام پسر خود میرزا حسن خان مستوفى الممالك (حسن مستوفى) نامگذارى كرد.

- مجيدآباد (تهرانپارس): ميرزا محمد خان ابرى حاجب الدوله به نام پسر خود مجيد خان نامگذارى كرد؛ پسرى كه در ١٢٨٣ ق در جوانى درگذشت و برادر محمد حسن خان محقق السلطنه و محمد حسين خان مشير خلوت و سليمان خان يمين خلوت  بود.

- مِهر آباد: با نام حسين آباد جزو آبادى هاى حاج ميرزا آقاسى بود كه به محمدشاه هبه كرد؛ سپس از طريق بيع به مالكيت دوستعلى خان معير الممالك (معير الممالك چهارم و سپس نظام الدوله) در آمد؛ سپس آن را مِهر عروسش (فاطمه خانم عصمة الدوله دختر ناصرالدين شاه همسرِ امير دوست محمد خان معير الممالك پنجم) قرار داد و به همين جهت مِهر آباد ناميد. گويا اين روستا به دليل لقبِ نظام الدوله كه در خاندان معيّر سابقه داشته نظام آباد هم گفته مى شده.

-شمس آباد (نزديك به هروى و مجيديه): به نام شاهزاده سلطان عبد الحميد ميرزا عضد الدوله (شمس الملكِ سابق) پسر سلطان عبد المجيد ميرزا عين الدوله صدراعظم اتابك اعظم

(پژوهش از رضا كسروى، مجيد عبد امين و فرزام اجلالى)
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان