کد خبر: ۶۲۶۶
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۸-10 February 2019
نماز خواندن با مانتو و روسرى چه حکمى دارد؟ پاسخ مراجع عظام تقلید را در ادامه بخوانید.
عصراسلام:

سوال: نماز خواندن با مانتو و روسرى چه حکمى دارد؟

همه مراجع: اگر مقدار واجب پوشش و شرایط لباس نمازگزار در آن رعایت شود، اشکال ندارد؛ هر چند نماز با چادر براى رعایت پوشش در نماز، آسان‌تر و بهتر است.

تبصره. مقدار واجب پوشش براى زن در حال نماز، پوشاندن تمام بدن حتى موى سر به جز صورت (به مقدارى که در وضو شسته مى‌شود) و دست‌ها تا مچ و پا‌ها تا مچ است. اما براى آنکه یقین کند مقدار واجب را پوشانده است، باید آیت‌اللّه مکارم احتیاط واجب دارند. مقدارى از اطراف صورت و قدرى پایین‌تر از مچ را هم بپوشاند.

[۱]- توضیح المسائل مراجع، م. ۸۹۷. (رساله دانشجویی، پرسمان).

مطابق نظر آیت الله خامنه‌ای

س. ۴۳۲: زنی در اثنای نماز متوجه می‌شود که مقداری از موهایش پیداست و فوراً آن را می‌پوشاند، آیا نماز خود را باید دوباره بخواند یا خیر؟

ج: تا زمانى که ظاهر شدن مو عمدى نباشد، اعاده واجب نیست.

۴۳۸: آیا بر زنان پوشاندن روی پا‌ها هنگام نماز واجب است؟

ج: پوشاندن پا‌ها تا مفصل ساق در صورتى که نامحرم حاضر نباشد، واجب نیست.

س. ۴۳۹: آیا پوشاندن کامل چانه هنگام حجاب و در نماز واجب است، یا این که فقط قسمت پائین آن باید پوشانده شود، و آیا وجوبِ پوشش چانه مقدمه پوشاندن صورت است که شرعاً واجب است؟

ج: پوشاندن قسمت پائین چانه واجب است نه خود آن، زیرا چانه جزئى از صورت است. اجوبه الاستفتائات.

س: آیا پوشاندن موهاى مصنوعى در نماز واجب است؟

ج) در نماز به عنوان پوشش در نماز، پوشاندن آن واجب نیست، ولى در برابر نامحرم (چه در حال نماز و چه غیر نماز) بنابر احتیاط واجب باید آن را بپوشاند.

س:آیا استفاده از چادر در حین نماز خواندن واجب است و نماز خواندن با مانتو و مقنعه و یا روسرى در صورت پوشش قسمت‌هاى مربوطه مشکل ایجاد مى‌کند؟

ج) براى زن واجب است در حال نماز تمام بدن خود را بپوشاند، فقط باز گذاشتن گردى صورت و دست‌ها تا مچ و پا‌ها تا مفصل ساق پا (در صورتى که نامحرم نباشد) نماز را باطل نمى‌کند و پوشاندن لازم نیست با چادر باشد.

س: اگر در نماز خانم‌ها، لحظه‌اى هرچند کوتاه، قسمتى از اعضایى که خانم‌ها باید در حال نماز بپوشانند دیده شود حکم نماز آن‌ها چیست؟ (منظور اینکه لحظه‌اى دیده شود و سپس فوراً توسط نمازگزار پوشانده شود.)

ج) در فرض مذکور اگر بى‌اختیار باشد، نمازش اشکال ندارد.

س: آیا نماز خواندن با چادر نازک که شبح بدن زیر آن نمایان است صحیح است؟ اگر صحیح نیست کسى که با این پوشش نماز خوانده وظیفه‌اش چیست؟

ج) بنابر احتیاط واجب پوشاندن شبح بدن لازم است و بدون ستر آن نماز صحیح نیست ولى نمازهایى که با اعتقاد به صحّت به صورت مذکور خوانده شده، صحیح و مجزى بوده است. استفتائات جدید مقام معظم رهبری.

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی

سؤال ۱۱۵ ـ. پوشیدن مانتو چه حکمى دارد؟ آیا جزء لباسهاى زینتى است؟

جواب: پوشیدن لباسهاى زینتى اشکال دارد ولى مانتوهاى معمولى زینتى نیست و لباسى که تمام بدن جز صورت و کفّین را بپوشاند کافى است هر چند چادر محفوظ‌تر و بهتر است.

سؤال ۱۲۰ ـ. چنانچه زن هنگام نماز یا پس از آن دریابد برخى از اندامش که پوشیدن آن لازم بوده است عریان مانده، تکلیفش چیست؟

جواب: نمازش صحیح است.

سؤال ۱۳۰ ـ. آیا پوشش زن در نماز باید طورى باشد که از هیچ طرف، بدن او دیده نشود؟ و آیا پوشاندن زینت و زیورهاى صورت و دست در نماز در جایى که نامحرم نیست لازم است؟

جواب: پوشاندن تمام بدن در نماز به استثناى وجه و کفّین و پا‌ها تا مچ از چهار طرف لازم است و زینت آلات اگر روى لباس باشد براى نماز اشکال ندارد.

سؤال ۱۳۱ ـ. در جایى که نامحرم به قصد ریبه و تلذّذ به زن نگاه مى کند و یا صورت و کفّین او زینت دارد و بدون پوشاندن آن‌ها نماز مى خواند، نمازش چه حکمى دارد؟

جواب: نمازش اشکال ندارد ولى احتیاط واجب آن است که خود را در معرض دید نامحرم قرار ندهد.

> استفتائات جلد ۱ > لباس نمازگزار، آیت الله مکارم شیرازی.

مسأله ـ. زن باید در موقع نماز تمام بدن، حتّى سر و موى خود را، بپوشاند؛ ولى پوشاندن گردى صورت و دست‌ها تا مچ و پا‌ها تا مچ لازم نیست، امّا براى این که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده احتیاط این است که مقدارى از اطراف صورت و قدرى پایین‌تر از مچ را هم بپوشاند.

مسأله ـ. براى زنان پوشانیدن موهاى مصنوعى و زینتهاى پنهانى (مانند دستبند و گردنبند) نیز لازم است.

سؤال ـ. آیا پوشش زن در نماز باید طورى باشد که از هیچ طرف، بدن او دیده نشود؟ آیا پوشاندن زینت و زیورهاى صورت و دست در نماز، در جایى که نامحرم نیست، لازم است؟

جواب: پوشاندن تمام بدن در نماز، به استثناء وجه و کفّین و پا‌ها تا مچ، از چهار طرف لازم است و زینت آلات اگر روى لباس باشد براى نماز اشکال ندارد.

سؤال ـ. نماز خواندن با مانتو و شلوار و روسرى معمولى، یا بلوز و دامن و جوراب و روسرى معمولى، به گونه‌اى که به جز گردى صورت و دست‌ها تا مچ بقیّه بدن پوشیده باشد، چه حکمى دارد؟ اگر این لباس‌ها زینتى باشد چطور؟

جواب: اشکالى ندارد، هر چند چادر حجاب برتر است، و در صورتى که لباس زینتى باشد، ولى در مقابل نامحرمان نباشد، آن هم اشکالى ندارد.

سؤال ـ. استفاده از چادرهاى نازک، که در برابر نور بدن نمایان مى‌شود، براى نماز چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که در آنجا نورى نباشد که بدن نمایان شود اشکالى ندارد.

سؤال ـ. چنانچه زن هنگام نماز، یا پس از آن، دریابد قسمتى از اندامش که پوشیدن آن لازم بوده، پوشیده نشده است، تکلیف چیست؟

جواب: نمازش صحیح است.

سؤال ـ. من در منزل معمولا با لباس آستین کوتاه و دامن (بدون شلوار و روسرى) به همراه چادر نماز مى‌خوانم؛ ولى دو مطلب برایم موجب سؤال شده است، از شما ممنون خواهم شد اگر جواب آن را بفرمائید:

الف) به هنگام رکوع قسمتى از ساق پا، و به هنگام سجده قسمتى از ساق دستم نمایان مى‌شود، چه حکمى دارد؟

ب) گاهى از اوقات که مى‌خواهم چادرم را مرتّب کنم، قسمتى از بدنم که باید پوشیده باشد آشکار مى‌شود، آیا این موارد جزئى نیز براى نماز اشکال دارد؟

جواب: آرى ظاهر شدن ساق دست یا ساق پا و مانند آن اشکال دارد.

سؤال ـ. در جایى که شخص نامحرم به قصد تلذّذ به دست‌ها (تا مچ) و گردى صورت زن نمازگزار که زینت دارد، نگاه مى‌کند، نماز خواندن بدون پوشاندن آن‌ها چه حکمى دارد؟

جواب: اشکالى ندارد، ولى احتیاط واجب آن است که خود را در معرض دید نامحرم قرار ندهد.

سؤال ـ. در جائى که نامحرمى نیست، آیا زن مى‌تواند با چهره‌اى کاملا آرایش کرده (البتّه با رعایت حجاب لازم براى نماز) به نماز بایستد؟

جواب: اشکالى ندارد.

سؤال ـ. فلسفه پوشش و حجاب زن به هنگام نماز چیست؟ مگر خداوندِ جمیل و دوست دارِ زیبائیها، از همه کس حتّى شوهر به زن نزدیکتر نیست؟ پس چرا زن باید خود را در مقابل خداوند بپوشاند؟

جواب: زن باید بهترین و مناسب‌ترین لباس را در مقابل خداوند بپوشد، و بهترین لباس زن، حجاب کامل است. به علاوه این سبب مى‌شود که در موارد دیگر حجاب را فراموش نکند.

سؤال ـ. آیا رعایت حجاب و پوشانیدن بدن در اعمال عبادى غیر از نماز، همانند تلاوت قرآن و دعاء، فضیلتى براى زن محسوب مى‌شود؟

جواب: دلیلى بر وجوب یا استحباب آن نداریم، ولى اگر مشکلى ایجاد نکند محترمانه‌تر محسوب مى‌شود.

منبع: افکار نیوز
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان