وی افزود: من خودرویی اختراع نکرده ام بلکه سوخت خودرو را می توانم تغییر دهم. بدون اینکه موتور خودرو را دستکاری کنیم این امکان وجود دارد که خودرو به جای بنزین با آب حرکت کند.

جاسمی توضیح داد که روش کار خودرو با آب به این صورت است که چون فرمول آب هیدروژن 2 و اکسیژن یک است. بنابراین هیدروژن را از آب جداسازی و از آن به عنوان سوخت استفاده می کند. گرچه تاکنون از هیدروژن برای مسائلی همچون ارسال موشک و مسائل ماهواره ای استفاده می شده است.

به گفته مخترع خودرو آب سوز این سوخت کاملا سبز بوده و هیچ آلودگی ندارد. چراکه پسماند آن بخار آب و با محیط زیست کاملا سازگار است. اما تاکنون خودروسازها تمایلی به همکاری نداشته اند.