کد خبر: ۵۹۲۶
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۴-28 January 2019
یکی از مشکلات محققین و خوانندگان متون بهائیت وجود کلماتی خاص در ادبیات بهائی است که به جهت سهولت در کار این عزیزان ترجمه برخی لغات پر کاربرد در کتب بهائیان را در این نوشته به اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد
امر بدیع .......... امر بهائی ( اشاره به ظهور فرقه بهائیت دارد 
سنه بدیع .......... سال بهایی
بداء       .......... قوانینی که در این مسلک تغییر یافته است
ناقضین  .......... پیروان محمد علی برادر عبدالبها  ( آنها کسانی بودند که شوقی افندی را به عنوان جانشین عبدالبهاء نپذیرفته و محمد علی افندی برادر عباس افندی را به جانشینی برگزیدند 
اهل البها .......... بهائیان
اهل الله   .......... حرم بهاء
آل الله     .......... منتسبین بهاء
اسم الله الاول ـ باب الباب .........  ملاحسین بشرویه
بیت ابهی ـ بیت اعظم     .........   خانه بهاء در بغداد
مجید     .......... کتاب بیان فارسی
اهل بیان .........  پیروان باب
ایام هاء .......... چهار روز قبل از ماه صوم که به شادی و سرور گذرانند.
ام الاولیاء ......... حوا خانم که در زندان تهران به بهاء کمک کرد.
اخر من نزل علیه ـ طلعت اخری ـ نقطه اولی ـ قدوس ـ ام الکائنات .......... که مراد آسیه همسر بهاء است
خیرالنساء  ......... فاطمه بیگم مادر باب که بهاء این لقب را به وی داده و این نام را برای دیگر زنان حرام کرده است.
آماء‌ الرحمن .........   زنان بهائی
ایادی ..........  مبلغینی که بهاء و عبدالبهاء و شوفی منصوب کرده‌اند.
الواح ..........  نوشته‌های بها  و عبدالبها و شوفی
لیلة القدس ......... شب بعثت باب
سلطان الشهداء..........    برادر میرزا محمد حسین موسوم به میرزا محمد حسن که هر دو در اصفهان کشته شدند
سجن اکبر    ...........    زندان سیاه‌چال در تهران
سجن بعید     ..........     دوران زندانی بودن بها در ادرنه
سدره مبارکه ..........     مراد باب و بهاء است
شجره جحیم  ..........     ظل السلطان
تقی سفاک    ..........     میرزا بزرگ خان قزوینی
حسین شقی   ..........    حسین خان آجودان باشی والی فارس
حاکم پرتدلیس .........    مجد الدوله
ظالم ارض یاء  ..........  جلال الدوله حاکم یزد
حظیرة القدس   ..........   بهشت معبد بهائی
افنان            ............   منسوبین باب
اغصان         ...........    منسوبین بهاء که به او اعتقاد دارند
مهد امرالله      ...........   ایران
امین حقوق الله ...........   کسی که در یک کشور حقوق دینی را جمع نموده به حیفا به بیت العدل فرستد. (حیفا از  شهرهای اسرائیل است)
حقوق الله   ..........  صدی نود از عایدات به امین تحویل دهند. البته کاتب عبدالبها, صد نوزده [۱۹] ذکرکرده است.
ارض اقدس  ..........  حیفا و عکا
دین الله ـ امرالله ـ حزب‌الله ..........  مسلک بهائی
توقیع  .......... آثار باب و شوقی
اغنام [گوسفندان] الله ـ اغنام الهی ..........  پیروان مسلک بهائی
جزیره شیطان  .......... جزیره قبرس که محل سکونت ازل بوده است
ناعقین     .........   مخالفین حزب بهائی
ارض اعلی  .......... کوه کرمل مدفن باب
احباب        ...........  پیروان فرقه بهائیت
ملکوت ابهی ..........  کسانی که بهائی شده به ملکوت بهاء داخل شده‌اند
روضه مبارکه..........   قبر بهاء
یوم التلاق   ..........  روز قیامت
یموتیان ـ یحیائیان ـ ازلیان ـ تابعان .......... طرفداران یحیی صبح ازل (برادر بهاء)
ارض اقدس ـ مشرق الاذکار..........  لقبی که شوقی به کشور غاصب اسرائیل می‌دهد.
مشرق الاذکار معبدی بود که مریدان عبدالبهاء (عباس افندی) به لحاظ قدرتی که در نتیجه عرض بندگی‌های ذلیلانه عبدالبهاء به الکساندر سوم امپراطور روس پیدا کرده بودند در عشق‌آباد روسیه ساختند
ثابتین .......... لقبی که عباس افندی به مریدانش داد
مجاورین..........  جماعتی از احباب را که در حیفا روزگار می‌گذراندند
طائفین حول  .......... جماعتی از احباب را که ملازم حضرت و مواظب خدمت بهاء و عبدالبهاء بودند
خط نزولی   ...........  احباب نوشته‌های عبدالبهاء را خط نزولی می‌گوید

***


۱-ابلاغات: برای لجنات و محافل بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. (ابلاغات محفل مقدس روحانی تهران)
۲-احتفالات ۲۱ روزه: معمولاً در روزهای پنجشنبه یا جمعه تشکیل میگردد. از جمله آنها احتفالات ۲۱ روزه
جوانان است که program آن توسط لجنه جوانان تنظیم میگردد. هدف از این احتفالات تحکیم روح همبستگی بین جوانان بهایی و تزیید معلومات امری آنهاست.

۳-ارض مقصود: اسرائیل. بویژه عکّا و حیفا. به علت تراکم اماکن مقدسه بهایی در آن کشور مثل مقام اعلی،روضه مبارکه، بیت العدل اعظم به این نام معروف شده است.

۴-انجمن شور: انجمنی که مسوولیت انتخاب اعضای جدید محفل ملی و برنامه ریزی یک ساله ی آن را بر عهده دارد.این برنامه پس از پیشنهاد انجمن شور باید به تصویب محفل ملی برسد.اعضای انجمن ۱۷۱نفر(۹ ×۱۹)است که توسط محافل محلی ومعمولاًدراسفند و فروردین ماه انتخاب می شوند.اعضای انتخاب شده در اردیبهشت انجمن را تشکیل می دهند. انجمن دارای یک رئیس و منشی است. منشی در اولین جلسه عملکرد یکساله گذشته محفل را قرائت می کند.
۵-بیت تبلیغی: جلسه ای است که معمولاً به صورت هفتگی و مخصوص هدایت متحریان حقیقت (مبتدیها) به طرف دیانت بهایی تشکیل میگردد. در این جلسه توسط مبلغ مصوب مطالبی پیرامون امر و اثبات حقانیت آن بعد از اسلام گفته میشود. و به شبهه های مبتدیها پاسخ داده می شود.

6-بیت خانوادگی: بهایی ها باب دوستی و مراوده را با خانواده های غیر بهایی بخصوص همسایه ها وفامیل باز کنند و پس از رفع استیحاش (بدبینی) از آنها در موقعیت مناسبی صحبتهای تبلیغی به میان آورند. این کار ممکن است در یک مهمانی خانوادگی و احیاناً با استفاده از وجود مبلغ انجام شود. تاکید میگردد که خانواده های بهایی لااقل هر ۱۹ روز یک بیت خانوادگی تشکیل دهند.
۷-پنل (مجمع) تحقیق: جلساتی معمولاً از صبح تا عصر و همراه با ناهار. در این جلسات از اساتید و افراد صاحب نظر امر دعوت میشود تا پیرامون موضوع یا مواضیع خاصی مقالات و کنفرانسهای تحقیقی خود را به مدعوین ارائه داده، تبادل افکار نمایند. هدف از این جلسات تزیید معلومات امری در سطح عالی است.

۸-تسجیل: صدور شناسنامه با تصویب محفل روحانی محل. اوراق تسجیل در سه نسخه حدود A4 مقوایی برای افراد ۱۶ سال به بالا تنظیم می شود. رنگ سفید (برای محل صدور)، رنگ کرم(برای مرکز قسمت) رنگ سبز (برای لجنه ملی احصائیه). برای هر قسمت امری از طریق لجنه ملی احصائیه سلسله شماره های مخصوصی (شماره تسجیل)ارسال می شود.تسجیل به پیشنهاد محافل محلی و تصویب محفل مرکزی صورت می گیرد.

۹-تضییقات: محدودیت هایی که برای بهائیان در یک محل وجود دارد.

۱۰-جلسات اعیاد: در روزهای اعیاد امری و به منظور جشن و سرور تشکیل میگردد. اعضای یک یا چند
ضیافت به طور مشترک ممکن است به این جلسه دعوت شوند. برنامه ای شبیه برنامه ضیافات دارد که زیر نظر محفل تنظیم میگردد.

۱۱-جلسات الفت(شب نشینی): این جلسات به منظور ایجاد و ازدیاد محبت بین احبا و بسط و تحکیم حیات بهایی در بین عائله های بهایی است. برنامه های آن شامل: قسمتهای روحانی مؤانست، گفت و شنود و احیاناً یک نطق محبت آفرین و نیز برنامه های متنوع دیگر میباشد.
۱۲-جلسات ایام هاء(ایام العطا): مجالس مهمانی و سور و سرور است که توسط خانواده های بهایی یا تشکیلات در ایام هاء برگزار میشود. منظور اصلی از این مجالس پذیرایی شام یا ناهار به همراه شور و نشور و روح و ریحان است. در این جلسات گاهی از مبتدیهای مطمئن و پیشرفته یا از همسران غیر بهایی دعوت میشود.

۱۳-جلسات تودیع: یا good bye party برای خداحافظی افراد سرشناس تشکیلات و رفتن به مهاجرت یا مسافرت به دیار دیگری تشکیل میگردد.

۱۴-جلسات خصوصی: در واقع کمیته های اداری تشکیلات امر هستند که با ضوابط خاصی تحت نظر تشکیلات بالادست انجام وظیفه می نمایند. این جلسات(به ترتیب سلسله مراتب) با نامهای سوکمیسیون، کمیسیون، هیأت، لجنه، محفل و… خوانده می شوند. شکل کلی اداره این جلسات تقریباً یکسان است.

۱۵-جلسات مشترک: گاهی اعضای چند ضیافت را به منظور خاصی به یک ضیافت دعوت میکنند. در مورد برخی تشکیلات عمومی دیگر مانند احتفالات و کنفرانسهای تشویقی دیگر نیز ممکن است چنین حالتی پیش بیاید. مثلاً از احبای دو یا چند ناحیه به یک کنفرانس تشویقی مشترک دعوت به عمل آید. تشکیل ضیافات ۱۹ روزه مشترک از کارهای متداول تشکیلات بویژه در تهران میباشد.

۱۶-جلسه تذکر: مجلس ترحیم متصاعدین بهایی است که برنامه آن بیشتر جنبه روحانی دارد.

۱۷-جلسه صعود: شب صعود بهاءالله و عبدالبهاء و روز (به اصطلاح)شهادت باب مقارن ساعت شهادت جلساتی تحت عنوان جلسه لیله صعود و جلسه شهادت تشکیل میگردد. برنامه این جلسات علاوه بر جنبه روحانی شامل مطالعه قسمتی از شرح حال و تاریخچه فرد مربوطه نیز میباشد. معمولاًاعضای هر ضیافت برای خودشان جلسه صعود می گیرند. جلسه صعود برای شوقی بنابرتوصیه خودش گرفته نمی شود.

۱۸-جلسه مسامره: شبیه جلسه تذکر به منظور بزرگداشت مقام متصاعدینی که خدمات ارزنده ای داشته اند.

۱۹-حظیرة القدس: آخور بهشتی؛ یک ساختمان معمولی در هر شهر یا هر محله که برای برگزاری مراسم و اجتماعات بهاییان مورد استفاده قرار می گیرد. در هر کشور یک حظیرة القدس ملی و تعدادی حظایر قدس محلی وجود دارد. حظیرة القدس مخصوص استفاده اهل بهاست.

۲۰-دار الآثار: ساختمانی در کنار مقام اعلی که به سبک معماری رومی ساخته شده و موزه امر می باشد.

۲۱-دار التشریع: ساختمانی کنار مقام اعلی که به طراحی مهندس امانت بوده و محل استقرار بیت العدل اعظم است که در سال ۲۰۰۱ رسماً افتتاح گردید.

۲۲-قدمای امر: مؤمنین باب و یا بهاء

۲۳-کنفرانس تحری حقیقت: جلسه ای با هدف تبلیغ و به شکل کنفرانس. برنامه های کلی آن عبارتند از مناجات شروع، زیارت لوح(متناسب با نطق جلسه)، نطق ۴۵ دقیقه توسط ناطق مصوب، پذیرایی، برنامه های هنری و فیلم و اسلاید تبلیغی، مناجات در خاتمه.

۲۴-کور: دوره ی زمانی که خود از چند دور تشکیل می شود. کور اول از حضرت آدم آغاز شده وبه پیامبر اسلام ختم می شود و شامل ۵ دور است. کور دوم از حضرت باب آغاز می شود.

۲۵-لجنه: انجمنی است که به صورت ناحیه ای و زیر نظر محفل محلی فعالیت می کند(لجنه مجلله).

۲۶-لجنه احصائیه: لجنه آمار؛ کلیه احبا برای تسجیل باید به محافل روحانیه یا لجنه های احصائیه مراجعه و با ارائه ورقه هویت و به معرفی سه نفر از احبای مسجّلِ محل، تقاضای ثبت نام نمایند.
۲۷-لجنه املاک: در هر محله یک لجنه املاک تشکیل می شود. مسوولیت کلیه املاک در ایران بر عهده شرکت امنا می باشد. املاک دو دسته اند: ۱-اماکن متبرکه ۲-املاک معمولی.

۲۸-لیالی جمعه: این جلسه شبهای جمعه و بیشتر در تهران و نقاط پر جمعیت تشکیل میگردد. برنامه های آن دارای بخشهای مختلفی است که جنبه… و روح و ریحان داشته باشد.مسابقات امری نمایش فیلم و اسلاید، کتابخوانی و برنامه های هنری مانند دکلمه، موسیقی، و… میباشد. در تهران معمولاً در هر ناحیه یک جلسه لیالی در حظیرة القدس آن ناحیه تشکیل می گردد.

۲۹-محفل روحانی: در هر شهر یا دهی که تعداد افراد بهایی ذی رأی ۹ نفریا بیشتر باشد، محفل روحانی محلی تشکیل می شود.در اوایل اردیبهشت(اول عید رضوان)برای انتخاب اعضای محفل روحانی اوراقی بین افراد ذی رأی توزیع و هر بهایی موظف است، ۹ نفر از افراد ذی رأی را به عنوان اعضای محفل انتخاب نماید. با نظارت رئیس محفل سال قبل و منشی، آراء قرائت می گردد. هر فرد ذی رأی می تواند نام خود را جهت عضویت محفل ثبت نماید. چنانچه اوراق استخراج شدة مربوط به هر نفر کمتر یا بیشتر از ۹ باشد، آراء مربوط به آن فرد باطل اعلام می گردد.پس از انتخاب اعضای محفل محلی جدید بلافاصله این اعضا تشکیل جلسه داده و از بین خود با رأی کتبی به ترتیب ذیل اعضای هیات عامله را انتخاب می نمایند.انتخاب رئیس محفل توسط ۹ نفر اعضای محفل با انتخاب یک نفر به صورت کتبی می باشد و توسط رئیس محفل قبل قرائت و توسط منشی قبلی ثبت می گردد. بعد از آن نایب رئیس،منشی و سپس امین صندوق انتخاب می گردند. در صورتی که نام تکراری در آرا باشد،آن آرا باطل و مجدداً باید رأی گیری به عمل آید.

۳۰-محفل ملی: هر کشور یک محفل ملی دارد. تعداد اعضای آن نه نفر است که در دو مرحله انتخاب می شوند. انتخاب اعضای محفل ملی توسط انجمن شور خواهد بود. مدت انتخاب اعضا یکسال است. اعضای انتخاب شده معمولاً توسط محفل ملی در دهه اول اردیبهشت برای تشکیل انجمن شور دعوت می شوند.( بصورت محفل مقدس ملی بکار می رود)

۳۱- مدارس تابستانه: مدارس یک هفته ای است که جنبه های آموزش و پرورش و تفریح امری را توأماً دارا می باشد. این مدارس سابقاً در باغ حدیقه تهران (بالاتر از سوهانک) تشکیل و به صورت شبانه روزی اداره می شود. مدرسه تابستانه ممکن است مخصوص نوجوانان، جوانان یا خانوادگی تشکیل گردد. این مدارس اگر در فصول دیگری تشکیل گردد، به نام همان فصل خوانده می شود.
۳۲-مشاورین قاره ای: در سال ۱۹۷۵ از طرف بیت العدل ایجاد شد. مشاورین قاره ای کارهای ایادی امرالله را انجام می دهند.

۳۳-مشرق الاذکار: معبد بهاییان. ساختمانهای بسیار بزرگ و مجللی است شبیه مساجد یا کلیساها که بر روی آن گنبدی ساخته می شود یا دارای سقف یکپارچه است. هر کشور یک مشرق الاذکار دارد. مشرق الاذکار محلی است جهت مراجعه پیروان کلیه ادیان وانجام مراسم مذهبی خود.

۳۴-ناشر نفحات الله: مُبلِّغ

۳۵-نقطه: یک نفر بهایی ذی رأی یا غیر ذی رأی را نقطه نامند.

۳۶-جلسه مظاهر مقدسه :جلسه ای است غیر مشهور که ندرتاً در روزهای شهادت و صعود باب و بهاء و عبدالبهاءتشکیل میگردد و برنامه های آن علاوه بر قسمت روحانی و مشرق الاذکار(دعایی که صبح زود میخوانند) تحت سه عنوان حیات، مقام و آثار و احیاناً همراه با عکس و اسلاید اجرا می گردد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان