کد خبر: ۴۵۵۳
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶-07 December 2018
نویسنده : رابرت مک کی ترجمه : محمد گذرآبادی
برای تحلیل صحنه باید آن را به نحوی خرد کنیم که به الگوهای رفتارها در هر دوسطح متن و زیر متن دست یابیم و با بررسی دقیق میتوان نقایص آن را به وضوح نشان داد.

▫️مرحله اول : تعريف کشمکش

نخست سوال کنید چه کسی صحنه راپیش میبرد ، نیروی محرکه ی آن است و باعث وقوع آن میشود؟ هر شخصیتی و هر نیرویی، حتی یک شی بی جان یا کنش طبیعت، میتواند صحنه را پیش ببرد. آنگاه به متن و زیر متن این شخصیت یا نیرو بنگرید و سوال کنید: این فرد (یا این شی) چه میخواهد ؟ خواست یا آرزو کلید هر صحنه است . این آرزو ( یا به قول بازیگران «هدف صحنه ای »)را به صورت مصدر بیان کنید : مثلاَ« انجام دادن این کار ...» یا « به دست آوردن آن چیز ...»
آن گاه صحنه را مرور کنید و سوال کنید : کدام نیروهای مخالف مانع تحقق این آرزو می شوند؟ این نیروها نیز میتوانند از هر سطحی یا ترکیبی از سطوح باشند. پس از شناسايي نیروهای مخالف ، سوال کنید : نیروهای مخالف چه میخواهند؟ این خواسته نیز بهتر است به صورت مصدر نوشته شود:«انجام نشدن این کار » یا «به دست آوردن آن چیز به جای ... » اگر صحنه خوب نوشته شده باشد وقتی عباراتی را که در بیان خواسته های دو طرفه نوشته اید با هم مقایسه میکنید در میابید که با هم در تضاد مستقیم و کامل هستند .

 
▫️مرحله دوم : ذکر ارزش آغازین

ارزش مورد بحث در صحنه را مشخص کنید و بار آن را مثبت یا منفی در آغاز صحنه ذکر کنید. مثلاَ :«آزادی. قهرمان در قطب منفی و زندانیِ هوای نفس خود است » یا « ایمان. قهرمان در قطب مثبت است و اطمینان دارد که خدا اورا از این وضعیت نجات میدهد»

▫️مرحله سوم : خرد کردن صحنه به لحظه ها

هرلحظه عبارت است از یک تبادل کنش و واکنش در رفتار شخصیتها. به نخستین کنش صحنه در دو سطح به دقت توجه کنید : سطح خارجی ،از این نظر که شخصیت در ظاهر چه میکند، مهمتر از آن به زیر این سطح وکاری که شخصیت حقیقتا انجام میدهد توجه کنید. این کنش زیر متنی را به صورت اسم مصدر بیان کنید، مثلا «گدایی». سعی کنید کلمه یا عباراتی را بیابید که نه تنها به کنش اشاره دارد بلکه احساسات شخصیت را لمس میکند. مثلاَ کلمه «التماس» عمل شخصیت را به شکل کم و بیش رسمی بیان میکند، در حالی که عبارت « به دست و پا افتادن » حاکی از نوعی بردگی و استیصال شدید است . 

عباراتی که کنش موجود در زیر متن را بیان میکند عمل شخصیت را به معنی واقعی کلمه توصیف نمیکند بلکه با نفوذ به سطوح عمیقتر، کنش اصلی و بنیادی شخصیت را با اشاره ضمنی به عواطف نام میبرند.

حالا صحنه را مرور کنید و واکنش ناشی از این کنش را بیابید و آنرا به صورت اسم مصدر بیان نمایید. مثلا، « بی اعتنایی به تقاضا»

این تبادل کنش و واکنش ، یک لحظه را بوجود می آورد . در تمام مدتی که این لحظه ادامه دارد شخصیت الف« به دست و پا میافتد» اما شخصیت ب « بی اعتنایی به تقاضا » میکند. حتی اگر این تبادل کنش و واکنش چند بار تکرار شود هنوز همان یک لحظه است. لحظه ی جدیدی آغاز نمیشود مگر اینکه رفتار شخصیتها آشکارا تغییر کند.
به عنوان مثال، اگر به دست و پا افتادن شخصیت الف به « تهدید به ترک زن» تغییر کند و واکنش شخصیت ب نیز از بی اعتنایی به «خندیدن به تهدید » تبدیل شود ، در این صورت در لحظه دوم صحنه را میتوان « تهدید / خنده » نامید تا اینکه رفتار شخصیت برای بار سوم تغییر کند. تحلیل به همین صورت ادامه پیدا میکند تا تمام صحنه به لحظات جداگانه خرد شود.

 
▫️مرحله چهارم :ذکر ارزش پایانی و مقایسه آن با ارزش آغازین

در پایان صحنه، بار ارزشی موقعیت شخص را بررسی کنید و آنرا از جهت مثبت یا منفی بودن توصیف نمایید. این بار ارزشی را با بارِ ارزشی ابتدای صحنه مقایسه کنید. اگر یکسان باشد به این معنی است که آنچه در این بین روی داده حادثه نبوده است. چیزی تغییر نکرده و لذا اتفاقی نیافتاده است. البته ممکن است عمل معرفی صورت گرفته باشد اما صحنه تخت و کسل کننده است. اما اگر بار ارزشی دچار تغییر شده باشد می توان نتیجه گرفت که صحنه دگرگون شده است.

▫️مرحله پنجم : بررسی لحظه ها و تعیین نقطه عطف

از لحظه نخست شروع کنید و تمام عباراتی را که در توصیف کنش شخصیتها نوشته اید مرور نمایید. وقتی روند کنش و واکنش ها را تا پایان صحنه دنبال می کنید باید یک شکل یا الگو را تشخیص دهید. در صحنه ای که بخوبی طراحی شده باشد حتی رفتارهایی که ظاهرا بی نظم و قاعده به نظر میرسند ، دارای یک منحنی حرکتی و یک هدف مشخص هستند . در واقع در این نوع صحنه ها طراحی دقیق است که باعث میشود لحظه ها تصادفی و بی نظم جلوه کنند. اکنون در منحنی حرکتی صحنه باید جایی را که شکاف اصلی میان پیش بینی و نتیجه به وجود می آید و صحنه را به سوی ارزشهای پایانی متفاوت تغییر جهت میدهد مشخص کنید. این دقیقا همان نقطه عطف است.


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان