کد خبر: ۴۲۹۴
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۱-28 November 2018
زودرشدتزین پیچک کدام است
وجود پوشش سبز زیبا در محیط ، روح بخش فضای سرد شهر و الهام بخش زندگی است. در شهرها ضرورت وجود فضای سبز بیش از دیگر نقاط است. علاوه بر این می‌توان دیوارهای کوتاه و بلند سنگی و بتونی را که در زمینهای ناهموار و شیبدار برای جلوگیری از فرسایش خاک در حاشیه بزرگ راهها احداث شده‌اند، 
وتوسط گیاهان مناسب  بالارونده پوشاند. از سوی دیگر می‌توان با بهره گیری از شیوه‌های مدرن معماری و استفاده از مصالحی مناسب نظیر سنگهای رنگی و آمیختن آن با انواع گیاهان مناسب ، چشم اندازهای زیبایی را جانشین مناظر نامطلوب ساخت و بدین ترتیب در امر زیباسازی شهر قدم موثری برداشته می‌شود. 

نمونه‌ای از بالارونده

پیچ اناری گل درشت

  • نواحی گسترش: این گیاه بومی چین و ژاپن می‌باشد و در مناطق گرم بخصوص در آمریکای جنوبی و آفریقا نیز گسترش دارد.

مشخصات ظاهریدرختچه‌ای است رونده یا خزنده ، کاملا ستبر ، مقاوم و خزان شونده که از نرده‌ها و درختان بالا می‌رود.
ارتفاعدر مکانهای مناسب ارتفاع این گیاه به 6 متر یا بیشتر هم می‌رسد.
برگبرگها چرمی ، مرکب از 7 تا 9 برگچه تخم مرغی شکل ، دندانه دار و براق است.
گلگلها نر - ماده ، نامنظم ، شیپوری شکل با 5 گلبرگ گرد به طول 9 - 5 سانتیمتر است که در گل آذین خوشه‌ای مجتمع می‌باشند و در انتهای شاخه‌های جوان یکساله ظاهر می‌شوند و در تمام فصل تابستان با رنگ قرمز مایل به نارنجی ، زیبایی خاصی به محیط می‌بخشند.
نیاز اکولوژیکیاین گیاه به سرمای زمستان نسبتا مقاوم است و رشد آن سریع می‌باشد. طالب خاک حاصلخیز است و نور کامل خورشید برای تکمیل رشد و ایجاد گلها ضروری است.

برای پوشش شیبها و تزیین دیوارها ، نرده ها و داربستها می توان از این پیچ استفاده کرد.

  • تکثیر: بوسیله گرفتن قلمه چوب نرم یا چوب سخت در اواخر بهار صورت می‌گیرد و نیز کاشت آن توسط بذر در بهار صورت می‌گیرد.

کلماتیس

مشخصات کلی گیاه
نواحی گسترشاین گیاه بومی اروپای جنوبی و آسیای غربی است.
ارتفاعبه 3.5 تا 4.5 متر می‌رسد.
برگبه صورت پنجه‌ای است.
گلارغوانی یا قرمز مایل به ارغوانی به قطر 5 سانتیمتر می‌باشد.
زمان گلدهیخرداد تا تیرماه است.
نیاز اکولوژیکیگیاهی است بسیار مقاوم و باید به طریقی کاشته شود که قسمتهای هوایی در نور کامل قرار گرفته و ریشه‌ها خنک نگه داشته شود. به خاکهای حاصلخیز با زه کشی مناسب نیاز دارد. عمق کاشت بهتر است زیاد باشد. برای خنک نگه داشتن  خاک بهتر است گیاه را در سایه یک بوته کوچک کاشت. کلماتیس برای رشد کافی به رطوبت و مواد مغذی نیاز دارد. در فصل رشد باید هر ماه کود به خاک اضافه  شود و در اواخر زمستان هرس شود.

برای کاشت در نقاط سرد سیر و نیز شرایط آب و هوایی ایران بسیار مناسب است.

  • تکثیر: توسط خوابانیدن در بهار و یا تهیه قلمه ساقه در اواخر تابستان صورت می گیرد.

پاپیتال یا عشقه

بومی اروپا ، آسیا و شمال ایران است.

مشخصات کلی گیاه
ارتفاعبه اندازه 30 - 15 سانتیمتر رشد می‌کند.
ریشهگیاه ریشه‌های هوایی تنفس می‌کند و توسط ریشه‌های مکنده به نرده‌ها و تنه درختان می‌چسبد و از آنهابالا می‌رود.
ساقهساقه‌های رونده در در محل گره‌ها رشد می‌کنند، بر روی زمین می‌خرند و گسترش می‌یابند.
برگزبر ، معمولا براق به رنگ سبز تیره ، در گیاه جوان دالبردار و در گیاه بالغ کامل می‌باشد.
گلکوچک و غیر قابل تشخیص می‌باشد البته در چترهای سبز رنگ به قطر 10ساتیمتر ظاهر می‌شوند که عمرشان سه هفته می‌باشد.
زمان گلدهیگلها در پائیز ظاهر می‌شوند.
میوهبه رنگ بنفش یا سیاه می‌باشد.
نیاز اکو لوژیکیدر نقاط آفتابی ، نیمه سایه و سایه کامل و در هر نوع خاکی بخوبی رشد می‌کند و به سرما مقاوم است.
کاربردبخاطر مقاومت به آلودگی هوا برای کاشت در مناطق صنعتی بسیار مناسب است برای پوشش سطوح شیبدار ، دیوارها و زمینهای برهنه زیر درختان (نقاط سایه روشن) بسیار مناسب است.
تکثیردر بهار یا تابستان توسط گرفتن قلمه از شاخه‌هایی که در حال رشد رویشی هستند و کاشت قلمه‌های ریشه‌دار به فاصله 45 سانتیمتر از هم صورت می‌گیرد.

پیچ امین الدوله

مشخصات کلی گیاه
مشخصات ظاهریگیاهی است همیشه سبز ، خزنده ، بالارونده و پیچنده با گلهای زیبا و معطر.
ارتفاعبه 8 متر هم می‌رسد.
برگهمیشه سبز ، تخم مرغی و به طول 7 - 4 سانتیمتر می‌باشد.
گلبه طول 5 - 4 سانتیمتر و بسیار معطر است ابتدا به رنگ سفید و بتدریج به رنگ زرد در می‌آید.
زمان گلدهیاز اردیبهشت تا مهر ماه می‌باشد.
میوهکوچک و به رنگهای تارنجی است.
نیاز اکولوژیدر نور کامل ، نیم سایه و سایه کامل و در تمام خاکها به خوبی رشد می‌کند. مقاوم به سرما است. شاخه‌های قدیمی گل دهنده بلافاصله بعد از گل دادن و یا در زمستان باید هرس شوند.
کاربردچون رشد سریعی داشته و سطح وسیعی را می‌پوشاند برای کاشت در بالای دیوارهای سنگی و کنار نرده‌ها و داربستها بسیار مناسب است. بطوری که با آویزان شدن از آنها منظره‌ای زیبا بوجود می‌آورد.
تکثیربوسیله گرفتن قلمه چوب سخت در بهار یا قلمه چوب نرم برگدار در تابستان ، خوابانیدان شاخه‌های بالا رونده در بهار و کاشت بذر در بهار در هوای آزاد صورت می‌گیرد.

مو چسب

مشخصات کلی گیاه
نواحی گسترشدر آسیا و آمریکای شمالی انتشار دارد.
ریشهگیاه توسط ریشه‌های مکنده خود از درختان و دیوار بالا می‌رود و بدون نیاز به قیم به آنها می‌چسبد.
برگسبز - براق و پنجه‌ای شکل و در پاییز به رنگهای زیبای سرخ و عنایی در می‌آید.
گلکوچک - متمایل به سبز دارای 5 گلبرگ است.
زمان گلدهیاواخر تابستان یا اوایل پاییز می‌باشد.
میوه: کوچک به رنگ آبی مایل به سیاه که تنها بدنبال یک تابستان خشک و گرم و یک پاییز ملایم ظاهر می شود.
نیاز اکولوژیکیگیاهی است مقاوم و سایه پسند که در نور کامل یا نیمه سایه رشد خوبی دارد.
کاربردبعلت مقاومت زیاد و داشتن برگهای زیبایی پاییزی یکی از بهترین پوششها برای دیواره‌های کناری بزرگراهها می‌باشد بطوری که سطح دیوارها را کاملا می‌پوشاند.
تکثیرتوسط گرفتن قلمه چوب نرم در اواخر تابستان ، خوابانیدن مارپیچی یا مرکب بهار و کاشت بذر در پاییز صورت می‌گیرد.

پیچ پلی گونوم (هفت بند)

مشخصات کلی گیاه
نواحی گسترشدر آسیای مرکزی انتشار دارد.
مشخصات ظاهریاین گیاه علفی یکساله ، چند ساله و چوبی و گاهی نیز پیچیده و بالا رونده است.
برگتخم مرغی یا قلبی شکل به رنگ سبز که در پاییز به رنگ قرمز در می‌آید.
گلکوچک ، به رنگ سفید مایل به صورتی و مجتمع در پانیکولهای انتهایی به طول 7 - 5 سانتیمتر که تا 4 هفته عمر می‌کند.
زمان گلدهیتابستان و پاییز است.
میوهکوچک و سفید رنگ است.
نیاز اکولوژیکیاغلب گونه‌ها مقاوم هستند بخصوص به سرما. خاک مناسب رسی ، گچی و مرطوب می‌باشد. در نور کامل خورشید بخوبی رشد می‌کند و به سرعت سطوح را می‌پوشاند. در اواسط پاییز ، گلهای پژمرده باید هرس شوند.
کاربردبصورت پوشش کوتاه و متراکم برای کاشت در شیبها و نقاط مناسب توصیه می‌شود. فرم رونده و پیچنده آن می‌تواند پوشش مناسب و زیبایی برای دیوارها توصیه می‌شود.
تکثیربوسیله گرفتن قلمه از گونه‌های بالارونده در بهار ، تقسیم بوته گونه‌های چند ساله در بهار ، خوابانیدن ساقه‌ها و کاشت بذر در هوای آزاد در بهاره صورت می‌گیرد.

نسترن

مشخصات کلی گیاه
نواحی گسترشنسترن در ایران دارای گونه‌های متعددی است. بعضی از آنها در جنگلها و ارتفاعات خزر می‌رویند و بعضی مخصوص نواحی استپی می‌باشند. عده‌ای نیز به عنوان زینت در باغها کاشته می‌شوند.
ارتفاعبه 30 تا 50 سانتیمتر می‌رسد.
ساقهاکثراغ خاردار می‌باشد.
برگمعمولا پنجه‌ای و برگ ریز است.
گلساده یا پرپر ، به اندازه‌ها و رنگهای متنوع صورتی - قرمز - سفد و بنفش ظاهر می‌شود.
زمان گلدهیاردیبهشت تا تیر ماه است.
میوهزینتی است و به رنگهای مختلف که گاهی تا زمستان باقی می‌مانند.
نیاز اکووژیکیکاشت این گیاه آسان است و در اکثر خاکها به غیر از خاکهای مرطوب و اسیدی رشد می‌کند. در محل آفتابی نتیجه بهتری حاصل می‌شود. به سرما مقاوم است، نیاز به هرس دارد که بلافاصله بعد از گل دادن صورت می‌گیرد. بهتر است با فاصله 90 تا 200 سانتیمتر از هم کاشته شوند.
کاربرددر خیابانها و پارکها ، گونه‌های رونده و زیبای نسترن با آویزان شدن از حصارها ، داربستها و دیوارها منازل زیبا بوجود می‌آورند.
تکثیربوسیله کاشت بذر از خراش دادن و سرما دهی آن ، گرفتن قلمه چوب سخت به طول 15 تا 20 سانتیمتر و قطر 6 تا 10 سانتیمتر در پاییز و پیوند شکمی صورت می‌گیرد.

پیچ گلیسین

مشخصات کلی گیاه
نواحی گسترشاین گیاه بومی چین است و از قدیم در ایران کشت می‌شود.
ارتفاعبه 18 متر یا بیشتر می‌رسد.
ساقهقطور و بالارونده است.
برگدارای 13 - 7 برگچه به طول 3.5 تا 7.5 سانتیمتر می‌باشد.
گلبه صورت مجتمع در خوشه‌هایی به و 30 سانتیمتر و به رنگ آبی و بنفش می‌باشد و دارای عطر ملایمی است.
زمان گلدهیاردیبهشت ماه می‌باشد.
نیاز اکولوژیکیدر سال‌های اول رشد سریعی داشته و در طی زمان گلدهی و در طول رشد نیاز به آب کافی و زهکشی مناسب دارد. اگر در نقاط آفتابی کاشته شود گلدهی بیشتر می‌شود و نیاز به هرس نیز دارد.
کاربردبرای کاشت در نواحی سردسیر و نیز در شرایط آب و هوای ایزان بسیار مناسب دارد.
تکثیربوسیله خوابانیدن در بهار ، تهیه قلمه در اواخر تابستان و کاشت بذر در بهار صورت می‌گیرد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان