کد خبر: ۳۲۸۹۶
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۳-10 March 2023
آدمی باید کار معنـوی خـود را با یادگیری زیستن بـدون فشار عصبی، مسأله، ترس یا ماجراهای اغراق آمیز ببینـد.
این راه، یعنی به کار بردن زندگی برای تکامل معنوی، به راستی بالاترین راه است. به راستی هیچ دلیلی برای تنش يا مسأله وجود ندارد. فشـار عصبی فقط هنگامی پدید می آید که شما در برابر رویدادهای زندگی مقاومت کنید.

اگر رویدادهای زندگی را نه از خـود برانیـد، نه به سوی خود بکشید، هیچ مقاومتی شکل نمی دهید، بلکـه بـه سـادگی حضور دارید. در این وضعیت، شما فقط شاهد رویدادهای زندگی و در حال تجربه کردنشان هستید. اگر زندگی کردن به این روش را انتخاب کنید، خواهید دید که می توان در حالت آرامش زندگی کرد.

زندگی، این جریان اتم‌ها در میان زمان و فضا، فرایند بسیار شگفت انگیزی است. زندگی فقط سلسله ای ابـدی از رویدادهاست که شکل می گیرند و سپس بی درنگ در لحظـه بعـد حل می شوند. اگر با این نیروی شگفت انگیز زندگی مخالفت کنید، تنش درون شـما انباشته می شود و به بدن، ذهـن و دل معنوی تان سرایت می کند.

مشاهده گرایـش بـه فشـار عصبی و مخالفت در زندگی روزانه، دشـوار نیست اما اگر می خواهیـم ایـن گـرایـش را درک کنیم، نخست باید بررسی کنیم چرا اجازه نمی دهیم زندگی، زندگی باشـد ؟ چه چیزی درون ماسـت کـه حتى تـوان مخالفت با واقعیت زندگی را نیز دارد؟ اگر با دقت به درون خود بنگرید، خواهید دید که خود شما هستید.

خویشتن يـا وجود مقیم است که ایـن قـدرت را دارد. این قدرت، نیروی اراده نام دارد.
اراده نیرویی واقعی است که از وجـود شـما بر می خیزد. اراده همان نیرویی است که موجب حرکت دست ها و پاهـای شـما می شود. این اندام هـا بـه شـکل اتفاقی و بـه خـودی خـود حرکت نمی کنند، بلکه شـمـا بـا ارادۂ تـان آن هـا را وادار به حرکت می کنید. شما با استفاده از همین اراده به افکاری که می خواهید بر آن هـا تمرکز کنید، می‌چسبید. 

وقتی نیروی خویشتن، متمرکز و به سوی قلمروهای مادی، ذهنی یا عاطفی جهت یافته است، نیرویی ایجاد می کنـد کـه آن را «اراده» می خوانیم. وقتی تلاش می کنید رویدادهایی پیش بیایند یا پیش نیایند، از همین نیرو استفاده می کنید. شما در درون ناتوان نیستید، بلکه نیروی اثر گذاشتن را دارید.

مشاهده ایـن کـه مـا بـا ارادۀ مـان چـه کارهایی می کنیم، شگفت انگیز است. در واقع، مـا اراده خود را در مخالفت با جریان زندگی به کار می بریم. اگر رویدادی برخلاف میـل مـا پیش بیاید، با آن مخالفت می کنیم، امـا مخالفت کردن با آن چه هـم اکـنـون پـیـش آمـده اسـت، چـه سـودی دارد؟ اگر بهترین دوست شما از کنارتان برود، قابل درک است که از این پیشامد خوشتان نیاید. با این حال، مخالفت درونی شما با این رویداد طی سال های بعد، این واقعیت را که او در واقع از آنجا رفته است، تغییر نمی دهـد و بـر واقعیت شرایط تأثیری ندارد.


مایکل سینگر
رها از بند
ص ۲۰۱ و ۲۰۲

 @Khodshenasivo
عرفان و خودشناسی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان