کد خبر: ۳۲۸۵۲
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۱:۲۷-18 February 2023
تصور کنید دوکشور به خاطر اختلافات سیاسی وفرهنگی سفارت های خودرا تعطیل کنند
وروابط دیپلماتیکشان راقطع نمایند گویی هم را بلاک کرده اند .در اینصورت جهان بشری دچار خدشه ای شده است.
تصور کنید دهها کشور چنین رویه ای دربرابر هم درپیش گیرند هم را بلاک کنند .جهانی چه جهانی خواهد شد؟! جهانی درسراشیبی ،جهانی بسوی بن بست 

هرانسانی چنان یک کشور است یک قلمرو دارد حاکمیتی دلرد که بر قلمرواش حکمرانی میکند وقتی ما کسی را بلاک میکنیم گویی سفارتخانه مان را تعطیل کرده ایم.

اینطور راه را براو میبندیم اجازه سخن گفتن را از اومیگیریم زندگی را براو سخت میکنیم وروزگارش را تیره وتار میکنیم وامکان وقوع توضیح مفاهمه از بین میرود 
کنش درپشت ممنوعیت حبس میشود پرچم قدغن بالا میرود این خطاست جانم .چه بسا زمانی دورتر  پیامی از سر محبت ارسال شود وتوضیحی  نوشته گردد وکدورت رفع یا کاسته شود .
گره گشوده شود اما مسیر بسته شده است وسفیر وسفارتخانه نیست
دریک جمع بندی میتوان گفت انسانهای توسعه یافته دارای عزت نفس ومتانت فکری هستند واز شخصیتی توانمند ومحترم برخوردارند آن ها در رنجش ها در اختلافات به سمت حذف مخاطب نمیروند .
رنجیده میشوند اما وزن خویش را حفظ میکنند ویا اگر بلاک کردند خیلی زود فردرااز بلاک خارج میکنند ودیگری رابلاک نمیکنند آنان حکمت تسخیر را میدانند آنان شکستن دلها وغم های پنهان انسانها را میدانند

قانون ممنوعیت تماس را بابلاک اشتباه نگیرید اگر شخصی به شمازنگ زد شاید ندانست که زنگ شمارا عصبانی میکند وموجب رنجشتان میشود وقصد خوبی داشت ،دربلاک کردن شما این حس را به طرف مقابل القا میکنید که دیگر اورادوست ندارید ونمیخواهید از کارش سردربیارید.
دراین مدت احساسات اورابه بازی گرفته بودیداز لحاظ هیجانی هنوز به پختگی نرسیده اید ومهارت حا مساله نمیدانید،اگر تسلیم خشم وعصبانیت بشوید ومخاطب سابقتان عشق سابقتان را بلاک کنید.
  درواقع فقط به ضرر خودتان عمل کرده واورا عاشقتر میکنید اگر رفع بلاک نکنید وپیام اشتباهی به او منتقل کرده اید وهمچنین بابلاکش در شبکه های اجتماعی تحقیرش کنید.
خشم باعث بلاک فرد به عنوان عامل عمده دراینجا فعال است وآدمی را به تصمیم نادرست هدایت میکند امیدواریم اگر از لجبازی و..فردی رابلاک کردید دوباره فرصتی به او بدهید و روح خودتان را وسیع کنید با این بخشش..
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان