کد خبر: ۳۲۶۵۵
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۷-07 January 2023
در یک تقسیم کلی مسایل ما دو نوع اند. یک نوع مسایل هست که واقعیت دارند و حقیقتاً مسأله اند؛ یک نوع دیگر مسـایـل هـم بـرای خـود، قائلیم که واقعاً و فی نفسـه مسـأله نیست، بلکه در ساختمان هویت مخصوص ما به صورت مسأله دیده می شوند.
اما بـه هـر حـال هـر دو این مسایل نتیجه مستقیم یا غیرمستقیـم نـوع تفکری است که به آن می گوییم " تفکر اکتیو". این نوع تفکر یک مقدار لطمه به فطرت و ماهیت معنوی اصیل ما زده است؛ مثلاً رابطه ما را با حالـت عشـق قطع کرده است، ما را از وحدت جدا و تجزیه کرده است، چشـم ”نوبینی" مـا را کور کرده است، انرژیهای ما را به جای اینکه صرف وجود واقعـی مـان شود به خدمت یک پدیده خیالی و "هوایی" درآورده است و آنها را هـدر می دهد، به وسیله حصاری که در ذهن ما ایجاد نموده، دید ما را محـدود کرده است، باعث شده است که برای زندگی معنایی کوچک و شخصی قایل گردیم - معنایی که از حد ” قالب" تجاوز نمی کند، باعث شـده اسـت که به جای ارتباط با خود زندگی با سایه مجـازی زندگی در رابطه و تماس باشیم، و ده ها مسأله دیگر نظیر اینها. اینها واقعاً مسأله است و بسیار هم وخامتبار است. ولی ما معمولاً بـه ایـن مسـايـل تـوجهی نداریم، یا اساساً از وجود آنها بی خبریم.

در عوض یک سری دیگر مسایل برای خود قایلیم که واقعاً و فی نفسـه مسـأله نیست، بلكـه ذهـن خود ما آنها را به مسأله تعبير و معنـا مـی کنـد. مـثلاً پدیده ای بـه نـام ”حقارت"، ”خجالت"، ”بی عرضگی"، ”ناکامی و عقب ماندگی و نظایر اینها وجود ندارد. 

بلکه "هویت فکری است که یک عمـل را بـه تشـخص و عمل دیگر را به حقارت تعبیر می کند، یک عمـل را به بی عرضگی و یک عمل را به باعرضگی، یک عمل را به جربزه و ابراز وجود و یک عمل را به ضعف و زبونی تعبیر می کند. اینها واقعاً مسأله نیست، بلکه ”مسایلی است که در کادر "هويـت فـكـرى بـه صـورت مسأله می شوند. و از آنجا که اساس این "هویت" بـر پندار است، هر آنچه در حیطه آن، حاصـل آن و از تعبیرات آن باشـد نیـز پنداری و اعتباری خواهد بود، نه واقعی.

فرض کنید یک لشگر بیگانه، مثلاً لشگر چنگیز آمده و مملكـت مـا را تسخیر کرده است. ایـن لشـگر و سربازها دو جـور مسأله ايجـاد کرده اند. یکی اینکه ما را اسیر کرده اند، آزادی مان را سـلـب کـرده انـد آزارمان می دهند و مخـل زنـدگـی مـان هستند. یکی دیگر اینکـه بـين خودشان هم ناسازگاری ها و درگیری هایی دارند. 

زبان و تفكـر اكتيـو حکم این سربازها را دارد. یک مقدار مشکل برای ما ایجـاد کـرده اسـت که متوجه معنویت اصیل مـا اسـت. یک مقدار هـم در خـودش مسأله وجود دارد ـ مثل مسایلی که بین خـود سربازها وجود دارد. مسأله حقارت، عقب ماندگی و نظایر اینها در کادر هویت فکری است و ماهیت مسایل سربازها را دارند.


محمد جعفر مصفا
تفکر زائد
ص ۱۰۶


 @Khodshenasivo
کانال عرفان و خودشناسی
برچسب ها: تفکر اکتیو ، عشق
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان