کد خبر: ۳۲۲۰۷
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۳-09 October 2022
سومین سوشیانت که در آئین زرتشت منجی نهائی زمین به‌شمار می‌رود.
در اوستا بارها از آن یاده شده¹، «أستوَت إرِتَ» نام دارد:

”فروهر پاکدین اوخشیت ارت را میستائیم، فروهر پاکدین اوخشیت نمه را میستائیم، فروهر پاکدین استوت ارت را میستائیم..."

”بدان هنگام که استوت ارت پیک مزدا اهوره پسر ویسپ تورویری از آب کیانسیه برآید، گرزی پیروزی بخش برآورد، که فریدون دلیر هنگام کشتن اژی دهاک داشت، که افراسیاب تورانی هنگام کشتن زین گاو دروند داشت، که کیخسرو هنگام کشتن افراسیاب داشت، که کِی گشتاسب آموزگار اشه برای سپاهش داشت. او بدین، دروج را از این جا از جهان اشه بیرون خواهد راند، او همه آفریدگان را با دیدگان خرد بنگرد...آنچه زشت نژاد است. او سراسر جهان استومند را با دیدگان بخشایش بنگرد و نگاهش سراسر جهان را جاودانگی بخشد. یاران استوت ارت پیروزمند بدرآیند آنان نیک اندیش، نیک گفتار، نیک کردار ونیک دین اند وهرگز سخن دروغ بر زبان نیاورند، خشم خونین درفش نافره مند از برابر آنان بگریزد و اشه بر دروج زشت تیره بدنژاد چیره شود..."

ترکیب استوت ارت معنائی واضح و مشخص دارد؛ مطابق با واژه نامه های پارسی باستان و زبان اوستائی، کلمه «أست» به معنای «استخوان» است²، بهره گیری از مفهومِ قوام، سختی و افراشتگی در این واژه در بسیاری از کلمات فارسی از جمله در أستیتَن [در زبان پارسی میانه به معنای ایستادن]، أستوبار و هستوبار [در زبان پارسی میانه به معنای اُستوار]، أستانتن [به معنای ایستانیدن و متوقف کردن]، أستوان، أستش [در پارسی میانه به معنای حالت است] و بسیاری از کلمات دیگر به چشم می خورد.

از دیگر سو پسوند «وَت/وَنت» در زبان اوستایی همانند معادل سانسکریت آن «वत्-» به دو معنای در بر داشتن و شبیه بودن است³، و از جمله پسوند های صفت ساز به شمار می رود، به طوری که در ترکیب با یک واژه، صفتی حاصل میشود که ویژگی برجسته آن واژه را می نمایاند و معنای دارنده کیفیت شاخص آنرا القا می کند.

چنانکه میتوان این ساختار را در کلمات بسیاری همچون چینوت، ائوروت، زستوت [زست به معنای دست + وت که صفت قدرتمند حاصل می شود]⁴ و یا خوینوت [خوین به معنای خورشید + وت که صفت درخشان حاصل می شود]⁵ مشاهد کرد؛ در فارسی معاصر نیز این پسوند را می توان به کرات به صورت «ون/وند» در کلماتی همچون اروند، ورجاوند و سترون مشاهده کرد؛ از این رو معنای صریح و بنیادین «أستوت» برپا، ایستاده و قائم است.

واژه خاص و مشهور «ارت» نیز به معنای حق و عدل است.

چنانکه به وضوح پیداست ترکیب «أستوَت إرِتَ» به معنای قیام کننده برای حق و عدل یا همانا «القائم بالحق» از اسامی مشهور مهدی موعود علیه السلام امام غائب شیعیان است.

با تشکر مجدد از دکتر الف که این مطالب خارق العاده را در اختیارمان گذاشتند.
___________________

[۱] فروردین یشت ۱۱۰ و ۱۱۷ و ۱۲۸ و زامیاد یشت ۹۲ و ۹۵
[۲] Altiranisches Wörterbuch - Bartholomae
[۳] واژه نامه دانشگاه آستین تگزاس پسوند vat را possessive suffix خطاب می کند
[۴] فرهنگ واژه های اوستا
[۵] فرهنگ کانگا


کانال اهل حدیث
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان