کد خبر: ۳۰۷۱
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۹-03 October 2018
سخنرانی آیت الله بهشتی،دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و رئیس دیوانعالی کشور در دفتر حزب جمهوری، ۶۰/۳/۲۷
"انجمن حجتیه دچـار یـک خودبزرگ بینـی ضـد اخـلاق اسـلامی بـود. اگـر ایـن خودبـزرگ بینـی هنـوز هـم وجـود دارد و ایـن آقایـان خیال مـی کننـد بالاترین عبـادت عبـارت اسـت از شـرکت در فعالیتهـای ضدبهایـی، اشـتباه مـی کننـد. مغرورنـد و خداونـد آن هـا را از ایـن غـرور نجـات بدهـد.

 اگـر ملـت مـا مـی خواسـت فرمایـش هـای آقایان را گـوش بکند،هنوز زیر یوغ شـاه بـود.
 بهترین خدمـت را بـه امـام زمان(سـلام اللـه علیـه) انقلابیون مسـلمان کـرده اند کـه راه آن حضـرت را بـه روی امـت و بـه روی دنیـا گشـوده انـد."نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
رنگ خدا
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان