کد خبر: ۳۰۶۹۰
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۰-31 May 2022
آمار تلفات جنگ اوکراین و روسیه از ۱۶ فوریه تا ۲۷ مه ۲۰۲۲ (ساعت ٢۴) بر اساس تصاویر و فیلم‌های مخابره شده توسط طرفین درگیر.
روسیه 

حوزه زرهی:

تانک: (۸۸۷) 
T-80BVM (24)
T-80BV (35)
T-80U (69)
T-80UK (5)
T-80UM (1)
T-80UE1 (3)
T-80? (12)
T-64BV (9)
T-72A (19)
T-72AV (11)
T-72B1 (125)
T-72BA (5)
T-72B MOD 89 (49)
T-72B3 (182)
T-72B3M (101)
T-72B? (104)
T-90A (30)
T-90M (1)

تانک رها یا منهدم شده / غیرقابل تشخیص (۱۰۲)

خودروی رزمی: (۸۳۷)
BTR-? (21)
BTR-82A (175)
BTR-80 (77)
BTR-60P (1)
BMP-2 (248)
BMP-1 (52)
BRM-1K (17)
BMP-1P (39)
BMP-3 (102)
BMP-1AM (2)
MT-LB 6MB (2)
خودروی رزمی رها یا منهدم شده / غیرقابل تشخیص (۱۰۱)


هوابرد: (۲۲۱)
BMD-? (22)
BMD-2 (90)
BMD-3 (11)
BMD-4 (7)
BMD-4M (20)
BTR-D (40)
BTR-ZD (5)
2S9 Nova (6)
1V119 (7)
BTR-MDM (13)


نفربر/ خودرو زرهی: (۳۹۵)

MT-LB (140)
MT-LBVMK (34)
MT-LBu (13)
BMO-T (2)
DT-30 (4)
DT-10 (1)
Gaz Tiger-M (112)
Iveco LMV (26)

نفربر/خودروی زرهی رها یا منهدم شده / غیرقابل تشخیص (۶۳)


ضد زره: (۱۶)
9P149 Shturm-S (14)
9P148 Konkurs (1)
9P163M-1 (1)
امرپ: (۴۱)
kAmaz - 63968 Typhoon (22)
kAmaz - 53494 (15)
kAmaz - 53494 Linza (4)


توپخانه:

خودکششی: (۲۵۶)
2B17 Tornado-G (6)
BM-21 Grad 122 mm (72)
BM-27 Uragan 220 mm (14)
9T452 ULV (15)
Tos-1A (12)
Tos-1 (2)
TZM-T (10)
2S3 Akatsiya 152 mm (33)
 2S4 Tyulpan 240 mm (1)
2S19 Msta 152 mm (61)
2S33 Msta-SM2 152 mm (3)
2S5 Giatsint-S 152 mm (1)
2S1 Gvozdika 122 mm (19)
2S34 Khosta 120 mm (5)
2S23 Nona-SVK 120 mm (2)
کششی: (۷۰)
2B16 Nona-K 120 mm (4)
D-30 122 mm (36)
D-20 152 mm (3)
2A65 MSTA 152 mm (27)
رزمی مهندسی: (۱۶۰)
IMR-2 (8)
BREM-1 (10)
BREM-1M (2)
BREM-2 (8)
BREM-K (3)
BREM-Ch (2)
REM-KL (2)
Eov-3521 (7)
Eov-4421 (1)
BAT-2 (4)
TMM-3 (15)
PTS-3 (6)
Kamaz 5350w (6)
KS-55729M (1)
PBU-100 (1)
BMR-3M (1)
PMP (36)
PP-2005 (18)
MTU-72 (3)
BTL-72 (1)
UR-77 (16)
GMZ-3 (2)
MDK-3 (2)
BMK-460 (5)

پدافند هوایی: (۱۲۹)

9K330 Tor-M2 (8)
9K331 Tor-M1 (17)
9T244 (3)
96K6P Pantsir S2 (8)(2?)
9K317 Buk-M2 (7)
9K317 Buk-M1 (3)
9K317 Buk-M? (5)
9A39M1 Buk (16)
9S510M CPV Buk M3 (1)
9S470M CPV Buk M1-2 (5)
2k22 Tunguska (12)
ZSU-23-4 Shilka (5)
2K35 Sterla-10 (9)
9K33 Osa (9)
MT-LB + Zu-23-2 (10)
Kamaz - 4310 + Zu-23-2 (4)
Ural - 4320 + Zu-23 (1)
Zu-23-2 (6)

رادار: (۱۱)
PPRU-1 (4)
1RL257 (1)
1L261 (1)
9S36M (4)
30N6E (1)


پست فرماندهی / مخابرات / جنگال: (۱۱۵)

R-149MA1 (25)
R-149BMR (4)
R-149MA3 (1)
R-149BMRG (1)
R-149 AKSH (2)
R-145BM1 (1)
R-934BMV (1)
R-330ZH (3)
BMP-1Ksh (1)
MPPU (2)
Van-com (2)
1V12 (10)
1V13 (15)
1V14 (10)
1V16 (1)
9C932-1 (4)
RB-341V Leer-3 (1)
R-330BMV (5)
R-378B (1)
R-166 (13)
R-156 (2)
R-419I1 (1)
PU-12 (1)
1L262E (2)
P-260 TREDUT (1)
MP-2TM (1)
Torn (1)
Borisoglebsk-2 (3)

ساختمان / استحکامات / سنگر:
پست شنود: (۳)

ترابری:
خودرو: (۲۴)
UAZ patriot (15)
UAZ-469 (6)
UAZ-39094 (3)

کامیون: (۱۰۸۰)
Ural - 4320 (333)
Ural - 43206 (13)
Ural - Fedral (16)
Ural-6308 (4)
kAmaz (335)
kAmaz -65225 (1)
KrAZ-225 (2)
Zil-131 Kmsh (33)
Gaz-66 (7)
Tanker (155)

خودرو و کامیون‌های غیرقابل تشخیص (۱۸۱)

حوزه هواگرد:

بال ثابت: (۳۵)
Su-24 (2)
Su-25 (1?) (7) 
Su-25SM (2)
Su-25SM3 (3)
Su-30SM (2)
Su-30 (3?)
Su-34 (2?) (9)
Su-35 (1)
Su-? (3)
? (3)

ترابری:

AN-26 (1)


بالگرد: (۵۸)
Ka-52 (12) (4?) 
Mil Mi-35 (6)
Mil Mi-28 (8)
Mil Mi-24 (6)
Mil Mi-8/17 (8)
Mil Mi-? (16)
? (2)

پهپاد: (۷۶)

E95M (1)
Orion (1)
Orbiten (1)
Orlan 10 (54)
Orlan 30 (4)
Eleron-3 (7)
Forpost (1)
Takhion (2)
KBLA-1VT (2)
Zala421-16E (3)

حوزه دریایی:

لنج لجستیکی - آبی/خاکی کلاس Ondatra: پنج فروند 
ناو  لجستیکی - آبی/خاکی Saratov: یک فروند
ناو  لجستیکی Novochekassk: یک فروند
ناو لجستیکی Caesar: یک فروند
رزم‌ناو کلاس آتلانت (موسکوا): یک فروند
قایق گشتی P-03160: شش فروند


اسیر:
۸۱۰ نفر

آمار تلفات جنگ #اوکراین و #روسیه از ۱۶ فوریه تا ۲۷ مه ۲۰۲۲ (ساعت ٢۴) بر اساس تصاویر و فیلم‌های مخابره شده توسط طرفین درگیر.

اوکراین 

حوزه زرهی:

تانک: (۱۷۳)
T-64BV (132)
T-64B1M (2)
T-64BM (7)
T-80BV (13)
T-72AMT (4)
T-72B1 (3)
T-72AV (1)
T-72Ural (1)
T-72M Polish (2)
تانک رها یا منهدم شده / غیرقابل تشخیص: (۸)

خودروی رزمی: (۱۳۸)
BRM-1K (5)
BMP-2 (18)
BMP-1 (25)
BMP-1P (16)
BMP-1TS (1)
BMP-1U (2)
BMD-2 (3) 
BRDM-2 (52)
BTR-3EU1 (1)
خودروی رزمی رها یا منهدم شده غیرقابل تشخیص: (۱۵)

نفربر زرهی: (۱۶۳)
BTR-4 (53)
BTR-3 (26)
BTR-60 (5)
BTR-70 (19)
BTR-80 (31)
MT-LB (10)
MT-LBu (4)
MT-LBA (1)
RKHM (1)
BTR-D (2)
نفربر زرهی رها یا منهدم شده غیرقابل تشخیص: (۱۱)

امرپ / خودروی حفاظت شده: (۱۲۶)
KrAZ Spartan (16)
KrAZ Shrek (5)
KrAZ Cobra (3)
Novator (11)
Varta (9)
KOZAK-2 (27)
HUMVEE (28)
AT105 Saxon (4)
امرپ، خودروی حفاظت شده، رها یا منهدم شده / غیرقابل تشخیص: (۲۳)

ضدزره: (۴)
9P149 Shturm-S (1)
9P148 Konkurs (3)

توپخانه:

خودکششی: (۳۸)
2S1 Gvozdika 122 mm (14)
2S3 Akatsiya 152 mm (8)
2S7 Pion 203 mm (4)
BM-21 Grad 122 mm (8)
BM-27 Uragan  220 mm (2)
9T452 (2)

کششی: (۳۷)
M-777 155 mm (1)
D-20 152 mm (8)
2A36 Giatsint-B 152 mm (8)
2A65 MSTA 152 mm (3)
D-74 122 mm (5)
D-30 122 mm (7)
T-12 100 mm (5)

حوزه رزمی مهندسی: (۸)

BREM-1 (1)
VT-55AM (2)
Eov-4421 (1)
T.M.M3 (1)
IMR-2 (1)
BTS-4 (2)

حوزه ترابری:

خودروی نظامی: (۶)
UAZ-469 (5)
UAZ-452 (1)

کامیون: (۲۸۷)
Gaz - 66 (40)
Zil - 131(22)
Ural - 4320 (18)
Ural - 375 (5)
Kamaz (11)
Kraz (41)
Kraz - 260 (65)
Kraz - 225 (9)
Kraz-214 (1)
Zil - 130 (2)
Bogdan 63172 (13)
Maz-6317 (1)
Ural - 375 Tanker (9)
Zil-131 Kmsh (18)
خودرو و کامیون های غیر قابل تشخیص (۳۲)

تانکبر:

Maz-538 (2)

حامل سنگین:
BAZ-5937 (1)


حوزه پدافند: (۵۱)

9K33 Osa (11)
2K35 Sterla-10 (3)
9K331 Tor-M1 (1)
9K37M Buk-M1 (4)
5P85D S-300PS (19)
ZSU-23-4 Shilka (5)
MT-LB + Zu-23-2 (2)
Zil-131+ ZU-23 (4)
Zu-23-2 (2)
رادار: (۲۱)
P-14 (1)
P-18 (2)
P-35 (1)
PRV-13 (1)
PU-12 (1)
1L22 (3)
30N6 Flaplid (4)
5N63S (3)
40V6M (1)
35D6 (2)
PVR-11 (1)
TPQ-36 (1)

پست فرماندهی / مخابرات / جنگال: (۷)
BMP-1KSh (4)
PPRU-1M (1)
1V15 (1)
GT-MU (1)

حوزه هواگرد:

بال ثابت : (۲۵)
MiG-29 (4)
Su-27 (3)
Su-25 (6)
Su-24 (3)
 ۷ فروند میگ ۲۹ خارج از رده
۲ فروند سوخوی ۲۵ خارج از رده 

ترابری: (۶)
An-26 (2)
An-225 (1)
IL-76 (2)
یک فروند ایلوشین ۷۶ خارج از رده 


بالگرد: (۱۵) 

Mil Mi-24 (1)
Mil Mi-8T (3)
Mil Mi-2 (1)

۱۰ فروند میل ٢۴ خارج از رده


پهپاد: (۲۲)
? (1)
A1-CM (4)
Leleka100 (3)
Tu-141 (4)
TB2 (8)
PV-12 (1)
UJ-22 (1)
اسیر:
۵۹۰ نفر + حدود ۲۵۰۰ نفر از مدافعین ماریوپل

شایان ذکر است برآورد چند روز پیش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا (پنتاگون) در خصوص تلفات تجهیزاتی ارتش روسیه در جنگ اوکراین شامل ۱۰۰۰ دستگاه تانک، ۳۵۰ دستگاه ادوات توپخانه‌ای، ۳۰ فروند هواگرد بال ثابت با سرنشین و ۵۰ فروند بالگرد بوده است که با تقریبی نسبتا دقیق؛ با آمار ثبت شده توسط کانال پرتو انطباق دارد.Conflicts_Reporter
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان