کد خبر: ۲۹۸۷۴
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۵-09 April 2022
چند ماه پيش از اين و در قبل از اوج گيري اعتراضات اوكراين، كليچكو در مصاحبه‌اي با فرانكفورتر آلگماينه از دوره هاي آموزش دموكراسي در بنياد ((كُنراد آدناوئر)) متعلق به دموكرات مسيحی‌های آلمان براي دموكراسي خواهان اوكرايني گفت و اينكه از چند سال قبل اين دوره ها برگزار مي شود و تاكنون تعداد زيادي دوره ديده اند.
عصراسلام: اين دوره ها البته همان دوره هاي ميسيون دموكراسي است كه مي توان خطش را در مصر هم ديد و دنبال كرد. بيش از آنكه دوره آموزش دموكراسي باشد، دوره چگونه اعتراض براي تغفير وضع موجود است. تاكنون ميسيون دموكراسي اين بنياد در چندين جنبش بزرگ نقش جدي بازي كرده است. و ...

اتحاديه اروپا اوكراين را مخير كرد كه بين همكاري با روسيه يا اروپا يكي را بر گزيند. اين در حالي بود كه روسها وعده كمك چند ميلياردي به اوكراين داده بودند و در طول اين سالها، گاز را با قيمت بسيار پايين به اين كشور مي فروختند. تعلقات و رابطه هاي اجتماعي اوكراين و روسيه هم براي ناظران پنهان نبود و به خوبي از شكاف هاي اجتماعي اين كشور آگاه بودند. 

بويژه از اوج گيري ناسيوناليسم تند اوكرايني و نيز بخش بزرگي از روس تباران ساكن اوكراين، و البته خوب مي دانستند كه در صورت بهم ريختن نظم و اوضاع، كشور بشدت آمادگي افتادن به دام درگيري‌هاي جدايي طلبانه و نيز ملي گرايي افراطي را دارد. اما اتحاديه اروپا اوكراين را مخير به انتخاب يك گزينه كرد: اروپا يا روسيه، در حالي كه منطق اقتضا مي كرد راهي براي همكاري اوكراين با هر دو مهيا شود. 

اين همان نكاتي است كه گرهارد شرودر، صدر اعظم سابق آلمان در نقد رفتار و اقدامات اروپا در اوكراين يادآور شده و بابت آن غرب را مقصر اين وضع مي داند. به هر حال، همانگونه كه انتظار مي رفت دولت نزديك به روسها، همكاري با روسيه را برگزيد و به اتحاديه اروپا نه گفت. اين رد همكاري با اروپا بهانه اي شد تا ملي گرايان افراطي اوكراين همراه با نيروهاي طرفدار غرب كه اين مدت آموزش ها ديده و از كمك هاي مختلف بهره مند شده بودند، به اعتراض بر خاسته و كيف شاهد اعتراضات گسترده شود...

در اين بين پخش صداي نولاند (فاك د اتحاديه اروپا)  از ميليونها دلار پولي كه براي انقلابيگري به اوكراين جاري بود و نيز آنكه در اين بين اتحاديه اروپا در نظر آمريكا صرفا اهرم فشار است كه بايد سبب تغييرات شود و نه تعيين كننده تغييرات... پرده برداشت!

اعتراضات اوج گرفت. كيف به منطقه اي جنگي شبيه شد. تيراندازي شد. تعدادي از معترضين و تعدادي از نيروهاي پليس كشته شدند. معترضان سخن از كشتار دولت راندند و آنها را عامل قتل ها خواندند. اما انتشار نوار گفتگوي وزير خارجه استوني و كاترين اشتون كه مورد تاييد وزارت خارجه استوني هم قرار گرفت، دال بر آن بود كه معترضين و نيروهاي پليس با گلوله هاي جنگي شليك شده از سوي معترضين هدف گرفته شده و كشته يا مجروح شده اند. اين همان اتفاقي است كه ناظرين بيطرف و خبرنگاران غير وابسته به كارتل هاي خبري از اتفاقات روزهاي نخست سوريه در درعا روايت مي كنند...

بين رهبران معترضين، وزراي خارجه سه كشور اروپايي و دولت اوكراين توافقي براي برگزاري انتخابات زودرس، تغيير دولت و حضور اپوزيسيون در قدرت صورت مي گيرد. اما معترضين با زير پا گذاشتن آن توافق به اعتراضات ادامه مي دهند. دولت يانيكويچ بجاي مقاومت سقوط مي كند. اينكه چرا دولت عليرغم چنين توافقي و با توجه به همراهي بخش بزرگي از ارتش و دستگاه امنيت با آن، از كشور فرار مي كند، پرسشي است كه هنوز پاسخ معقولي براي آن ارايه تشده است. چه دليلي سبب شد تا دولت بجاي مقاومت فرار كند؟...

دولت موقت به قدرت مي رسد. دولت تازه كه بخش بزرگي از آن از نيروهاي افراطي است، زبان روسي در ادارات را ممنوع مي كند. اين كار بهانه اي مي شود تا دستگاه امنيت روسيه وارد بازي شود. اعتراضات روس ها باهدايت نيروهاي امنيتي روسيه شروع مي شود. كريمه اوج اين جريان است. خواهان جدايي مي شوند و رفراندوم... جدايي! 

ارتش روسيه با نقض حقوق بين المللي وارد خاك اوكراين شد. كريمه از اوكراين اعلام استقلال مي كند و با رفراندومي به روسيه مي پيوندد. روسيه كه از جدايي كوزوو توسط غرب از صربستان زخمي است، به همان شيوه غرب حقوق بين الملل را نقض مي كند. كريمه جدا مي شود...

غرب بر خلاف عملكردش در صربستان، خواهان حفظ تماميت ارضي اوكراين است. روسيه اما منافع خود را در جدايي كريمه و تسلطش بر درياي سياه مي بيند. غرب براي فشار به روسيه مي خواهد تا ناتو در شرق اروپا فعال تر شده و به سرعت اوكراين جذب شود. چنين امري يعني رسيدن ناتو به نزديكترين مرز روسيه و البته ورود ناتو به حيطه ي سلطه گري روسها. روسيه چنين امري را بر نمي تابد و به همين خاطر تلاش خواهد كرد تا با هم زدن نظم در كشورهاي تحت نفوذش، غرب را مجبور به عقب گرد از خواسته هايش كند.

در حال حاضر مشخصا جاسوس هاي روسي در تلاش براي ايجاد انقلابي به سبك انقلابي كه غربي ها در اوكراين بر پا كردند، در اوكراين و بويژه در مناطق شرقي آن هستند. اين امر به رشد هر چه بيشتر ناسيوناليسم افراطي اوكرايني منجر خواهد شد. رشد ناسيوناليسم افراطي امكان همكاري اوكراين با انحاديه اروپا را به شدت كاهش داده، از سويي ناسيوناليست ها تند رو از جذب در چنين اتحاديه اي سرباز مي زنند و از سوي ديگر انحاديه اروپا امكان جذب نيروهاي تند ناسيوناليست را ندارد. 

در واقع روسيه با ايجاد شورش در اوكراين به دنبال بر هم زدن امكان جذب كامل اوكراين در اتحاديه اروپا هم مي باشد. هر چه فشار غرب بر روسيه افزايش يابد، تحركات روسيه در ايجاد بلواهايي اينچنیني در ديگر كشورهاي اروپاي شرقي افزايش خواهد يافت...

پوتين و اليگارشي سرمايه دار روسيه در پي حفظ منافع خود و نيز باز سازي امپراطوري روسيه است. اين پروژه را بايد در همين ابتداي كار به شكست كشاند. در حال حاضر اما غرب خود در پي سلطه كامل بر جهان از هيچ اقدامي ابايي ندارد. ايجاد انقلاب هاي آنچناني، حمله نظامي، شورش هاي ويرانگر و ... در چنين وضعي روس ها نيز امكان آن را مي يابند تا در پي اجراي برنامه هاي خود باشند. تا پيش از اين، خرس هاي مسكو نشين در پي فروپاشي امپراطوري سرخ هنوز گيج بودند و گرفتار اوضاع خويش. با تغيير اوضاع داخلي و تسلط بر امور،رفته رفته خود را مهياي تحقق دوباره امپراطوري روس ديدند. 

در اين ميان نقش تجزيه صربستان و جدا كردن كوزوو، حمله به ليبي عليرغم  توافق با روسها و نقض قوانين بين المللي (چه از قطعنامه سازمان ملل براي ايجاد حريم پرواز سو استفاده كرده و حمله اي تمام عيار را ترتيب دادند) و ايجاد شورش‌ها و بلواهايي نظير آنچه در اوكراين رخ داد سبب شد تا روس ها به صرافت بيفتند و حاضر به پرداخت هزينه‌هاي كلان براي تحقق روياهاي خويش باشند، چه، به خوبي تجربه كردند كه رفتار مماشات آميزشان ، هزينه هاي بسيار سنگيني نظير از دست رفتن كامل اوكراين و كوزوو را بر آنها تحميل خواهد كرد، پس بجاي قبول ضررهاي  بي ثمر، هزينه اي براي تحقق روياهاي خويش پرداخت مي كنند. 

روسيه خطرناك است، بسيار بيشتر از آنكه تصور مي شود، اما راه مقابله با زياده خواهي اين خرس گرسنه، تغيير وضعيت و توافقي واقعي بين غرب و شرق است. در غير اينصورت امكاني براي خواب كردن اين خرس دوباره به جنبش و جوش آمده نيست. 

پوتين، آلماني را به همان سليسي صحبت مي كند كه مركل روسي را! اين هر دو ديگري را خوب مي شناسند و مي دانند كه حركت ديگري در اين شطرنج خطرناك چگونه خواهد بود. پس بازي عاقلانه غرب براي متوقف كردن خرس هاي مسكو ضروري است و اين ممكن نيست، مگر با توافق غرب و شرق و تلاش براي آنكه سرمايه داري و قدرتمداران روس از حفظ منافع خويش مطمين شوند. سرمايه داري روس بابد امكان جذب و همكاري با غرب را بيابد، در غير اينصورت و تباش دايمي غرب براي پس زدن روس ها و تنگ كردن حلقه محاصره آنها، چاره اي جز پرخاشگري بيشتر روسها باقي نخواهد گذاشت... 

علی عابدی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
در جنگ روسیه علیه اوکراین کدام پیروز خواهد شد؟
روسیه
اوکراین
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان