کد خبر: ۲۹۷۶۹
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۰:۴۳-02 April 2022
در صورتیکه در زمان مالکیت مالک سابق، خسارتی به ملک وارد شده باشد، و مالک جدید ملک را با وضع موجود خریداری نموده و غیر از حقوق مالکانه هیچ گونه حقی به وی واگذار نشده باشد نمی‌تواند خسارت وارد بر ملک را مطالبه نماید.
 مستندات: 
ماده 2ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)-
 شماره دادنامه قطعی :
9309970220401238 
 تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/16 


 رأی دادگاه بدوی


در خصوص دعوی م.ک. به طرفیت ن.الف. ، ر.ی. به خواسته 75/000/000 ریال به‌ عنوان خسارت وارده به ملک مشارالیه به انضمام هزینه دادرسی و متعاقب افزایش آن در جلسه دادرسی با جلب نظر کارشناس که پس از دعوت طرفین دعوی و اظهارات خواندگان به اخذ خسارت توسط مالک قبلی و البته اظهارات خواهان به بروز خسارتهای جدید ناشی از فعالیت خواندگان دادگاه مراتب برای کارشناسی ارجاع که حسب نظریه 770-1393/4/14 میزان خسارت با توجه به ارزش کل ساختمان مبلغ 10/000/000 تومان تعیین این نظریه مصون از تعرض باقی مانده لهذا مستنداً به مواد 198، 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 331 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 10/000/000 تومان بابت خسارت ناشی از ملک مجاور به ملک خواهان و مبلغ 500/000 هزار تومان بابت هزینه کارشناس 2/445/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل قابل پژوهش در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد اجرای رأی منوط به تودیع تتمه هزینه دادرسی مربوطه وفق بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد.
 رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی قاضی مأمور شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران 
خلجی


 رأی دادگاه تجدیدنظر استان


آقایان ر.ی. و ن.الف. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه 0636-1392/7/21 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر به محکومیت غیرقطعی به پرداخت خسارت وارده به ملک و تسبیب در خسارت وارده از حیث هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده‌اند تجدیدنظرخواهآن‌ها اعلام کرده‌اند تجدیدنظرخوانده مستحق دریافت خسارت نیست چرا که خسارت در زمان مالک قبلی ملک وارد شده که بر پایه اقدامات مالک اولیه ملک وی در شرکت بیمه حاضر و کلیه خسارات تودیع شده است با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواندگان در دادخواست تقدیم شده به چگونگی ورود خسارت و زمان ورود آن اشاره نکرده و میزان خسارت وارده را به طور قطع 75/000/000 ریال تعیین کرده‌اند و در اولین جلسه دادرسی بدون ذکر رقم خسارت خواسته را افزایش داده و اعلام کرده‌اند در زمان احداث ساختمان از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها در مجاورت ملک وی خسارت وارد شده است و خواهان وصول خسارت وارده می‌باشند و دادگاه محترم در مقام رفع ابهام از رأی صادره زمان ورود خسارت را زمان احداث مجتمع مسکونی جنب ساختمان خواهان و قبل از انتقال ملک به تجدیدنظرخوانده اعلام نموده است که نظر به مراتب مذکورالذکر تجدیدنظرخواهی وارد است چرا که اولاً آنچه از محتوای پرونده حاصل است و رأی دادگاه بدوی هم بر این امر استوار می‌باشد خسارت در زمان مالکیت مالک قبلی به ملک وارد شده است نه در زمان مالکیت مالک فعلی (تجدیدنظرخوانده) ثانیاً مالک قبلی ملک طی رؤیت نامه به شماره 52022-1391/9/1 ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران ضمن اقرار به وصول خسارت وارده از این حیث از شرکت بیمه طی رسید عادی تحویلی که مصون از ایراد باقی مانده است کلیه حقوق خود را در تعقیب عامل حادثه زیانبار به سبب ورود خسارت به شرکت بیمه واگذار نموده است ثالثاً خواهان اولیه (تجدیدنظرخوانده) هیچ مدرکی بر اینکه می‌تواند به قائم مقامی مالک قبلی به استناد آن مدرک از مسئول حادثه زیانبار مطالبه خسارت نماید ارائه نداده است و از طرفی مالک فعلی ملک با وضعیت موجوده ملک را ابتیاع نموده و غیر از حقوق مالکانه هیچ گونه حقی به وی واگذار نشده است علیهذا به استناد ماده 358 از قانون دادنامه معترض‌عنه را نقض نموده به جهت متکی نبودن ادعای معنون به ادله لازمه کافیه به استناد ماده 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 رئیس و مستشار شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
جوادی - سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییهنظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان