کد خبر: ۲۹۷۶۷
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۹-02 April 2022
1.take part in شرکت کردن در
2.take place
اتفاق افتادن
3.take apart
جدا کردن
4.take pleasure
لذت بردن از
5.take a breath
نفس کشیدن
6.take pride in
افتخار کردن به
7.take a test
امتحان دادن
8.take notice
توجه کردن
9.take into acount
مد نظر قرار دادن
10.take advice
نصیحت کردن
11.take time
طول کشیدن
12.take off
در آوردن لباس-بر خواستن هواپیما
13.take advantage
 بهره بردن
14.take a day off
مرخصی گرفتن
15.take sth seriously
چیزی را جدی گرفتن
16.take in: suck in/ absorb
جذب کردن
17. take a note
یاد داشت برداشتن
18.take a photo / picture
عکس گرفتن
19.take measure
اقدام کردن
20.take a pill
مصرف قرص 

***


 
 افعال مدال
Modal verbs

 Must   باید
 Should باید
 Shall باید
 Can توانستن
 Could توانستن
 May ممکن بودن
 Might ممکن بودن

 بعد از افعال مدال فعل به صورت مصدر بدون toمی آید. ینی به صورت کاملا ساده ...نه ing میگیرد نه to و نه s سوم شخص.

 نکته اول : اجبار must بیشتر از  should است . در واقع must رو زمانی استفاده میکنیم که اجبار از سمت شخص دیگری باشد . 
 مثال . 
 The policeman : you must stop.
 وقتی پلیس فرمان ایست میدهد. و کاربرد should:  
A. I have a headache.
B. You sholud take a pill and rest.

وقتی شما سر درد دارید و دوستتون میگه باید (بهتره) قرص بخوری و استراحت کنی . در واقع بایدی نیست که اجبار داشته باشه به معنی بهتره که اینکارو کنی.


 نکته دوم: 
از shall . May و can برای گرفتن اجازه هم میشه استفاده کرد.
مثال 
 May I help you ?
 Shall i go out ?
 Can I use your pen ?

  یکی دیگر از کاربردهای can برای بیان توانایی استفاده میشود.
 Mary can speak English well.

 اما اگر توانایی لحظه ای بود
از to be able to استفاده میکنیم.

 I was able to escape from fire.

 در واقع معنی قادر بودن دارد 
قادر بودم ( توانستم ) از آتش فرار کنم.
 به کاربردن can در این نمونه از موقعیتها درست نیست.

⚠️نکته سوم: Mayو Shall با ضمیر فاعلی اول شخص مفرد I به کار برده میشود.
May I borrow your pen? 
Shall I open the door?

  نکته آخر: افعال مدال برای منفی و سوالی کردن نیازی به فعل دیگری ندارند و با خود افعال مدال سوالی و منفی میشوند.

 I can drive fast.
 I can not (can't) drive fast.
 Can I drive fast ?


  
@emdad_pezeshky
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان