کد خبر: ۲۸۵۳۳
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۳-12 December 2021
-سوره پنجاه و پنجم ـ الرحمن ـ مدني ـ ۷۸ آيه ـ ۳۵۱ كلمه ـ ۱۶۳۶ حرف ـ اين سوره را برخی مكی و برخی مدنی دانسته‌اند.
(معني): بخشنده.
(علت نامگذاري): آيه اول سوره كه از صفات خداوند مي باشد به عنوان تعليم دهنده قرآن و آفريننده انسان و آموزنده بيان رحمت واسعه خداوند كه سر آغاز اين سوره است و پيام آور رحمت الهي است.
(مأخذ نامگذاري): سوره الرحمن از صفات خداوند – بسيار بخشنده مأخذ نامگذاري آيه اول سوره است.
(نامهاي ديگر): آلاء، عروس القرآن.

ترتيب نزول و جمع آوري سوره الرحمن:

به ترتيب جمع آوري،پنجاه و پنجمين سوره است.
به ترتيب نزول،نود و ششمين سوره است كه بعد از سوره«رعد»و قبل از سوره«انسان»نازل شده است.

ترتيب آغاز و پايان سوره الرحمن:

آغاز:«اَلرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْانَ».
پايان:«تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَ الاكْرامِ».

اطلاعات عمومی سوره الرحمن:

۱ـ تنها سوره اي كه يك آيه در آن ۳۱ بار تكرار شده است:«فَبِاَيِّ الاءِ رِبِّكُما تُكَذِّبانِ».
۲ـ سوره الرحمن در حديث پيامبر(ص)به چه عنواني معروف شده است؟عروس قرآن.
۳ـ نام ديگر سوره الرحمن چيست؟آلاء به معناي نعمت ها.

محتواي سوره الرحمن:

- نعمتهاي بزرگ خلقت،تعليم و تربيت،حساب و ميزان،وسايل رفاه انسان و غذاهاي روحي و جسمي او.
- چگونگي آفرينش انس و جن.
- نشانه ها و آيات خداوند در زمين و آسمان.
- نعمتهاي اخروي و نعمتهاي بهشت از جمله: باغها،چشمه ها،ميوه ها،همسران زيبا و باوفا و انواع لباسها.
- سرنوشت مجرمان و مجازاتهاي دردناك آنها.
- تكرار ۳۱ بار آيه«فباي الاء ربكما تكذبان»كه مي پرسد:كدام يك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي كنيد؟
اشاره به نعمتهاي الهي، اشاره به چگونگي خلقت جن و انسان،بيان نشانه هاي خداوند در زمين و آسمان، ذكر نعمتهاي ابدي جهان آخرت و عذابهاي دردناك مشركان و كافران.

(فضيلت خواندن سوره الرحمن):

رسول خدا(ص)فرمود:«هر كس سوره الرحمن را بخواند خداوند به ناتواني او(در اداي شكر نعمتها) رحم مي كند و حق شكر نعمتهايي را كه به او ارزاني داشته خودش ادا مي كند». 

- در تفسير صافي است:حضرت صادق(ع)فرموده:هر كه سوره الرحمن را بخواند و پس از هر(بناي الاء ربكُما تُكذِّبان)،(پس به كدام نعمتهاي پروردگارتان شما جن و انس تكذيب مي نمائيد؟!)

بگويد: لا بِشَيْءٍ مِنْ الائِكَ رَبِّ اُكَذِّبُ(چيزي از نعمتهاي تو نيست پرودگارا كه من تكذيب نمايم)پس اگر آن سوره را شب بخواند و بميرد شهيد و كشته در راه خدا مرده و اگر آن سوره را روز بخواند شهيد و كشته شده در راه خدا مرده است.

۱ـ بهذا الاسناد عن الحسن عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبد الله(ع)قال لا تدعوا قرائت سوره الرحمن و القيام بها فانها لا تقر في قلوب المنافقين و ياتي بهار بها يوم القيامه في صوره آدمي في احسن صوره و اطيب ريح حتي يقف من الله موقفاً لا يكون احدا قرب الي الله منه فيقول لها:من الذي كان يقوم بك في الحياه الدنيا و يدمن قراءه ك؟ چفتقول يا رب فلان و فلان فبتيض وجوههم فيقول لهم! اشفعوا فيمن احببتم فيشفعون حتي لا يبقي لهم غايه و لا احد يشفعون له فيقول لهم:ادخلوا الجنه و اسكنوا فيها حيث شئتم.

۲ـ نسخه ديگر:ابي رحمه الله قال:حدثني سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابي عمير عن هشام او بعض اصحابنا عمن حدثه عن ابي عبد الله(ع)قال:من قرء سوره الرحمن فقال عند كل«فبأي آلاء ربكما تكذبان» «لا بشيء من الائك رب الكذب»فان قرأها ليلاً ثم مات،مات شهيداً و ان قرءها نهاراً فمات مات شهيداً.

۳ـ نسخه اي ديگر:ابي بن كعب قال قال رسول الله(ص)من قرء سوره الرحمن رحم الله ضعفه وادي شكرما انعم الله عليه و روي عن موسي بن جعفر(ع) عن آبائه عليهم السلام عن النبي(ص)قال لكل شيء عروس و عروس القرآن سوره الرحمن جل ذكره.
محا بن عثمان قال قال الصادق(ع)يجب ان يقرء الرجل سوره الرحمن يوم الجمعه فكلما قرء«بناي آلاء ربكما تكذبان»قال«لا بشيء من الائك با رب الكذب»و عنه(ع)قال من قرء سوره الرحمن ليلا يقول عند كل«فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك يا رب الكذب»و كل الله به ملكاً ان قرءها في اول اليل يحفظه حتي يصبح و ان قرأها حين يصبح و كل الله به ملكاً يحفظه حتي يمسي.

۱ـ امام صادق(ع)فرمودند:خواندن سوره«الرحمن»را در نماز ترك نكنيد چون اين سوره در دل منافقين قرار نگيرد و روز قيامت خداوند آن را با صورتي چون صورت آدمي به بهترين شكل و خوشبوترين رايحه بياورد تا در نزديكترين پايگاه كه هيچ كس را آن قرب و نزديكي نسبت به خداوند نباشد بايستد آنگاه بدو خطاب كند:كيانند آنانكه ترا خواندند و در نماز مداومت به تلاوت تو داشتند؟پس مي گويد فلان و فلان.پس چهره آنان سفيد و نوراني گردد به ايشان(قاريان)گويد هر كه را خواهيد شفاعت كنيد و آنان تا آنجا كه بتوانند شفاعت كنند و كسي باقي نماند پس خداوند بفرمايد داخل بهشت شويد و هر كجاي آن كه خواهيد منزل گزينيد.

۲ـ امام صادق(ع)فرمودند:هر كس سوره«الرحمن»را بخواند و پس از خواندن هر«فباي آلاء ربكما تكذبان»بگويد:«لا بشيء من آلائك رب اكذب»يعني:«من هيچ يك از نعمتهاي تو را اي پروردگار من تكذيب نمي كنم»چنان چه در شب بخواندش و در همان شب از دنيا برود شهيد مرده باشد و اگر در روز بخواند و از دنيا برود شهيد مرده باشد.

۳ـ نبي اكرم(ص)فرمودند:هر كس سوره رحمن را قرائت كند خدا بر ضعف و ناتواني اش ترحم نمايد و او سپاس و شكر آنچه را كه خدا بر او انعام فرموده بجا آورده است و از حضرت موسي بن جعفر(ع) از پدران گراميش از پيامبر(ص)روايت شده كه فرمودند براي هر چيزي عروسي است و عروس قرآن سوره رحمن است.جل ذكره.

حماد بن عثمان گويد حضرت صادق(ع)فرمودند: لازم است بر هر مرد و/ زني/ سوره رحمن را در روز جمعه قرائت كند پس هر وقت كه خواند(فباي آلاء ربكما تكذبان)بگويد: «لا بشيء من الائك يا رب اكذب»و از آن حضرت است كه فرمودند كسي كه در شب جمعه سوره الرحمن را بخواند و پس از هر بار«فبأي آلاء ربكما تكذبان» بگويد: «لا بشيء من آلائك يا رب اكذب»خداوند فرشته و ملكي بر او موكل كند كه اگر در اول شب خواند او را تا به صبح حفظ نمايد و اگر در هنگام صبح خواند فرمايد فرشته اي را كه تا به شب او را حفظ كند.

- به جهت تسهيل وضع حمل اين آيه را بنويسند و بر پشت حامله بندند بعد كه فارغ شد آن را باز كنند مجربست:«سنفرغ لكم ايها الثقلان فباي آلاء ربكما تكذبان».

به جهت قضای حاجت علو درجات اين هفت سوره را در ايام هفته هر روز ۴ مرتبه بدون كم و زياد بخواند كه مطلب برآورده شود ان شاء الله:شنبه سوره فتح يك شنبه سوره يس دو شنبه سوره واقعه سه شنبه الرحمن چهارشنبه سوره قل اوحي پنج شنبه سوره تبارك جمعه سوره الم سجده.

اطلاعات عمومي آيه هاي سوره الرحمن:

۱ـ كوچكترين آيه قرآن – در غير حروف مقطعه- چه آيه اي است؟آيه مُدْهامَّتانِ در سوره الرحمن.

۲ـ در كدام سوره يك آيه ۳۳ مرتبه تكرار شده و آن آيه كدام است؟در سوره الرحمن و آن آيه:«فَبِاَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ»است(پس اي جن و انس به كدام يك از نعمتهاي پروردگار خود تكذيب مي كنيد).
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان