کد خبر: ۲۷۹۰۰
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۲-16 October 2021
فهرست ادویه و موارد کاربرد هر یک ‏
1 Tab_Paracetamol پرستامول برای تب ودرد
‏2 Tab_Doragesic دوراجزیک برای دردعضلات
‏3 Tab_Ibobrofin بروفین برای دردعضلات
‏4 Tab_Diclofinac دیکلوفینک برای دردعضلات
‏5 Tab_Mecobalamin میکوبلامین برای دردعضلات
‏6 Tab_Relife ریلیف برای سردردی
‏7 Tab_Ponestan پونستان برای دندان دردی
‏8 Tab_naproxin نیپروکسین برای دردعضلات
‏9 Tab_Aspirin اسپرین برای دردمفصلی عضلات صاف
‏10 Tab_Acetaminophen استامینوفن برای دردوتب
‏11 Tab_ Etodolac ایتودولاک برای دردوتب
‏12 Tab_ Rastophin رستوفین برای دردی متوسط
‏13 Tab_ Reboseld ربوسد برای دردی متوسط
‏14 Tab_ Oxipamol اوکسی پامول برای دردمفصلی عضلات صاف
‏15 Tab_ Oxipar اوکسی پر برای دردمفصلی عضلات صاف
‏16 Tab_ Optalidone اوپتلیدون برای سردردی
‏17 Cap_ Piroxicam پیروکسیکام برای دردعضلات
‏18 Cap_ Ceclucip سیکلوسیپ برای دردعضلات
‏19 Cap_ Sulpreid سلپرید برای دردعضلات
‏20 Tab_ Catorlac کیتورلاک برای دردها
‏21 Amp_ Vitamin   B1 ویتامین بی 1 برای دردمفصلی عضلات صاف
‏22 Tab_ Megrile میگریل برای نیم سری
‏23 Tab_ Anthocyanoside-A انتوساینوساید کرامپ پاه,دردی شب و نامراحتی
‏24 Tab_  Oxybutynin-Chlorid اگزیبوتینین-کلراید بزای دردی  نفخ وباد
                     ادویه جات برای گلون دردی     
                   
شماره اسم ادویه تلفظ ملاحظات

‏1 Tab_ Pencillin-V پنسیلین-وی عفونت تنفس وسیفیلیس
‏2 Tab_ Erthyormycin اریترومایسین عفونت تنفس وسیفیلیس
‏3 Tab_ Nystatin نستاتین برای پخته شدن دهن
‏4 Tab_Cllaerytromycin کلاریترومایسین برای گلون دردی
‏5 Tab_ Strypsil استرپسلز برای خارش گلون
‏6 Cap_ Clindmycin-300mg کلیندمایسین برای دردی گلون
‏7 Cap_ Strontium _Chlorid سترونتیوم کلراید ضدی حساسیت دهن و دندان
‏8 Sul_ Cetylpyridinium ستیل پیرادینیوم کلراید برای غفونت دهان وخوشبوکردن دهان
‏9 Tab_ Ethambutol اتامبوتول ضد توبرکلوز  
‏10 Tab_ Isoniazid ایزونیازید درمان توبرکلوز
                       ادویه جات ضدی درد معده 
                        
شماره اسم ادویه تلفظ ملاحظات

‏1 Tab_ Pantoprazole پینتوپرازول برای زخم واسیدی معده
‏2 Tab_ Ranitidin رانیتیدین برای زخم واسیدی معده
‏3 Tab_ Istac ایستاک برای اسیدی معده
‏4 Tab_Cinnarizine سینیرازی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
در جنگ روسیه علیه اوکراین کدام پیروز خواهد شد؟
روسیه
اوکراین
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان