کد خبر: ۲۷۷۵۶
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۰ - ۰۶:۴۵-08 October 2021
محرقه یک مرض انتانی یا مکروبی است که پيشرفت مکروب محرقه سبب سوراخ شدن امعای کوچک و خونريزی داخلی بطن شده می تواند. تب محرقه نوعی مکروبی تب است که به صورت متداوم بوجود می آيد. اين تب از جهتی برای اطفال خطرناکتر است که آنها از مقاومت پائين برخوردار اند .
مکروبی که باعث پيدايش بيماری محرقه می شوداﺯﻃﺮﻳﻖ ﺫﻳﻞ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻴﻜﻨﺪ
 1::آب های ناپاک 
2::مواد فا ضله بيماران
 3::مگس
4:: گرد و خاک 
 5::مواد خوراﻛﻲ ﻣﻨﺘﻦ 
مادری از مصاب شدن طفل پنج ساله اش به محرقه می گويد بيماری وی با تب شديد و اسهال و استفراغ همراه بود، حتی که حواسش از دست رفته بود. او نخست محرقه بعد مننجيت شد.
 مکروب محرقه نخست در امعای کوچک جا گرفته بعد شامل سيستم خون می شود که برای تمام اعضای بدن خطرناک بوده می تواند.
خطرات عمده يی که متوجه اطفال می شود: يکی رسيدن مکروب محرقه در مغز است که باعث فلج و يا مننجيت در آنها شده، جگر، گرده و قلب آنها را از فعاليت باز داشته می تواند.
علایم بيماری محرقه
  :::دانه های بخار
::;;سردردی
:::استفرا غ
::: اسهال
::: سرگيچی 
وقتی کسی محرقه  شد بخار های زيادی روی شکمش و سينه اش میبرایدد که سردردی شديد، استفراغ، اسهال بی اشتهايی و سر گيچی را همراه دارد
علایم محرقه در اطفال طوريست که تب از طرف صبح کم و بعد از چا شت بيشترو متداوم می باشد. در چنين حال زبان بار سفيد برداشته در شکم مريض پنديدگی بوجود می آيد.
درچنين حالت نبايد به تداوی خانگی اکتفا کرد، بلکه مطابق هدايت داکتر دوا تطبيق شود، چون محرقه ساريست به سادگی از يک شخص به دگری انتقال يافته می تواند. پس بايد ظروف مريض جدا باشد.
والدين بايد قبل از گرفتن غذا و پس از رفع حاجت، دست های اطفال شان را با آب و صا بون بشويند، زيرا بهترين وقايه محرقه و ساير امراض مراعات حفظ الصحه در خانه و جلوگيری از مگس می باشد.
شوربای ترکاری
در دوران بيماری گرفتن غذا های سبک و مايعات و رعايت حفظ الصحه ضرور يست.
به همين ترتيب ترکاری و سبزيجات بايد با نمک يا کلورين شسته شود.
کسانيکه از آب جوی، دريا و يا چاه استفاده می کنند بايد آب را بجوشانند.
مواد غايطه و ادرار بيمار محرقه بايد مدفون گردد تا از تکرار و سرايت محرقه جلوگيری شود.
برچسب ها: مجرقه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان