کد خبر: ۲۷۵۲۲
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۶:۵۴-27 September 2021
اگر مي‌خواهيد «قوانين و مقررات» حاكم بر حوزه‌هاي علميه را بدانيد و با آداب آن مدارس و شرايط مختص آنان آشنا شويد، بايد كتاب «قوانين و مقررات كشوري حوزه‌هاي علميه و مركز مديريت حوزه‌هاي عليه خواهران» را بخوانيد.
اين كتاب كه در قطع جيبي از سوي «نشر هاجر» (وابسته به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران) منتشر شده است، « به قوانين و مقررات قانوني در زمينه دين و فرهنگ» (ص 11) مي پردازد و اين مقررات را در «قانون اساسي» (صص 16-8) و «سند چشم‌انداز 20 ساله» (صص 20- 18) برمي‌شمرد. سپس در اين كتاب به سراغ وظايف دولت جمهوري اسلامي در زمينه دين و فرهنگ پرداخته مي‌شود. (صص 40- 21)

***

آنگاه فصل دوم كتاب به حوزه‌هاي علميه به عنوان نهادي فرهنگي – ديني اختصاص مي‌يابد و درباره «جايگاه شوراي عالي حوزه علميه قم» نوشته شده است: «قبل از تشكيل و تاسيس شوراي عالي حوزه علميه قم، امر سياست‌گذاري حوزه‌هاي علميه بر عهده شوراي مديريت حوزه علميه بود.»

اين شورا در سال 1360... تشكيل و تاسيس شده بود... [مقام معظم رهبري در 30 بهمن 70 در سفري به قم] طرح تشكيل شوراي عالي حوزه علميه و مركز مديريت حوزه علميه... را مطرح فرمودند كه متعاقب آن اولين دوره شوراي عالي با پيگيري جامعه مدرسين و پس از تاييد مراجع بزرگوار زمان در سال 1371 آغاز به كار كرد.» (صص 44 و 43) سپس به تصويب اساسنامه اين شورا در 7 آذر 74 و تاييد آن از سوي برخي از مراجع  تقليد و مقام معظم رهبري اشاره و ماده 6 اين اساسنامه را ذكر مي‌شود: «مطابق ماده 6 اساسنامه شوراي عالي حوزه علميه، نصب و عزل اعضاي شوراي عالي حوزه علميه قم به پيشنهاد جامعه محترم مدرسين و تصويب مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و مرجع يا مراجع عظام حوزه علميه قم (دامت‌بركاتهم) انجام مي‌شود...»‌(ص 45) همچنين براساس اين اساسنامه تدوين و تصويب سياست‌ها و برنامه‌هاي حوزه‌هاي علميه و مراكز آموزش علوم حوزوي و انتخاب مديريت آنها را برعهده دارد. (صص 46 و 45) براساس اين اساسنامه «ايجاد و تاسيس شوراي عالي حوزه علميه همانند ساير نهادهاي قانوني ديگر در راستاي اختيارات و وظايف رهبري و لايت امر و امامت است.» (ص 47)

***

در بخش ديگر فصل دوم كتاب به «جايگاه قانوني مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران» پرداخته شده است. مركز مديريت خواهران در اسفند 75 در مصوبه‌اي به تصويب شوراي عالي رسيده است: «[اين مركز] به منظور ساماندهي، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت و پشتيباني و توسعه حوزه‌هاي علميه خواهران و ترويج و آموزش علوم و معارف اسلامي در بين طبقه بانوان همينطور تربيت زنان عالم، محقق، مبلغ و مورد نياز در بخش دين و فرهنگ تاسيس و پايه‌ريزي شده است.» (ص 48) همچنين طي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 28 آبان 81 «توليت تمامي امور حوزه‌هاي علميه خواهران به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران واگذار شده است.» (ص 49)

***

فصل سوم كتاب «قوانين و مقررات كشوري حوزه‌هاي علميه و مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران» به «معافيت و تسهيلات قانوني حوزه‌هاي علميه و نهادهاي حوزوي» پرداخته شده است. يكي از اين تسهيلات كه براساس نظر نويسنده كتاب «به منظور حمايت از حوزه‌هاي علميه وضع و برقرار» شده، «معافيت مالياتي» است: »به موجب بند «د» ماده 139 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27 بهمن‌ماه 1380، كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف هستند.

تشخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي مديريت حوزه علميه قم مي‌باشد. ضمنا درآمد موقوفات حوزه‌هاي علميه برابر ماده 139 قانون ماليات‌هاي مستقيم و بند «ح» آن از پرداخت‌ماليات معاف مي‌باشد.» (صص 72 و 71)

ديگر تسهيلات عنوان شده در اين كتاب «جواز قانوني مساعدت‌ها و كمك‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به حوزه‌هاي علميه» است كه شايد در گذشته اين نهاد آموزش سنتي، شيعي كمتر ديده شود.

بر اين اساس «به موجب مفاد بند «ي»، ماده 104، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي‌شود تا نيم درصد از اعتبارات دستگاه‌هاي موضوع ماده 160 اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه براي انجام مربوطه... جهت ترويج فضائل اخلاقي و معارف اسلامي كاركنان خود هزينه نمايد. مديران و موسسان مدارس علميه با بهره‌برداري از اين امكان قانوني مي‌توانند با استفاده از امكانات و منابع خود و انجام تعامل سازنده و هماهنگي با دستگاه‌ها و موسسات دولتي و وزارتخانه‌ها نسبت به اجراي برنامه‌هاي آموزشي دستگاه‌هاي دولتي در زمينه آموزش كاركنان آنها در زمينه علوم و معارف اسلامي در جهت تامين منابع مالي اساتيد و مدرسين مدارس علميه اقدام نمايند. همچنين به موجب ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه به عنوان ماده 71 مكرر به قانون محاسبات عمومي كشور الحاق شده است، دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مي‌توانند نسبت به مراكز و موسسات آموزش عالي از جمله حوزه‌هاي علميه كمك نقدي و غيرنقدي اعطا نمايند و در اعطاي هديه نقدي و غيرنقدي به مراكز موسسات آموزش عالي و حوزه‌هاي علميه مجاز هستند. مدارس علميه مي‌توانند با تعامل و هماهنگي با دستگاه‌هاي دولتي از امكان قانوني يادشده استفاده كنند.» (صص 81 – 79)

از سوي ديگر براساس قوانين مصوب؛ حوزه‌هاي علميه مي‌توانند از درآمد موقوفات استفاده كنند و از تمامي تسهيلات قانوني مراكز و موسسات آموزشي برخوردار باشند. (صص 82 و 81) حوزه‌هاي علميه براساس قانون از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب و گاز و از 50 درصد هزينه گاز معاف هستند و از تسهيلات تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام مردمي توسط دولت برخوردارند. (صص 83 و 82) همچنين احداث اين مراكز حوزوي از هرگونه عوارضي معاف است (ص 84) و اين مدارس لازم نيست «هزينه دادرسي» در دعاوي خود عليه اشخاص ثالث پرداخت كنند. (ص 87) براساس قوانين مصوب، حوزه‌هاي علميه معاف به پرداخت هزينه‌ها و تعهدات اتصال به شبكه جهاني اينترنت هستند و در تعرفه آب و برق و گاز آنان تخفيف داده مي‌شود و ازدريافت ارزاق ارزان‌قيمت برخوردارند. (صص 91 و 90) از سوي ديگر، حوزه‌ها و مدارس علميه از خدمات مستخدمين دولتي از طريق ماموريت كاركنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به اين مراكز برخوردارند. (ص 92)

بخشي از تسهيلات بررسي شده علاوه بر اين است كه «شوراي عالي و مركز مديريت حوزه علميه قم تحت عنوان كمك درجه اول بودجه سنواتي داراي رديف اعتباري مشخص مي‌باشد» و آنان «از امتياز واگذاري حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتي» برخوردارند. (صص 51 و 50)

***

بخش پاياني اين كتاب به نوعي مرجع قوانين مورد بررسي است. در اين بخش به در نصوص قانوني مورد استناد»، «مصوبات شوراي عالي حوزه علميه قم»، «اساسنامه شوراي گسترش حوزه علميه قم»، «مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي» و «آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي» پرداخته شده است. (صص 198 – 111)

*کتاب قوانين و مقررات كشوري حوزه‌هاي علميه و مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران، مرتضي حسني، نشرهاجر، 2 هزار نسخه، 9500 ريال

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
در جنگ روسیه علیه اوکراین کدام پیروز خواهد شد؟
روسیه
اوکراین
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان