کد خبر: ۲۶۹۶۵
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۷-03 September 2021
ممکن است در مثال‌ها مجازهایی غیر از مجاز های مشخص شده وجود داشته باشد ولی بخاطر مطابقت با عنوان فقط به همان مورد اشاره شده است. ▪ -
ممکن است مصداق‌ها تحت علاقه‌های دیگری غیر از علاقه های ذکر شده قرار بگیرند و مجازی با علاقه های گوناگون قابل بررسی باشد

۱ - محلیّت (محل وحال - ذکر محل و اراده حال)
(سر) آن ندارد امشب که برآید آفتابی
چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

۲ - حالیّت (حال و محل - ذکر حال و اراده محل)
(ریگ) آموی و درشتی‌های او
زیر پایم پرنیان آید همی
ریگ = ریگزار

۳ - ظرفیّت ( ظرف و مظروف - ذکر ظرف و اراده مظروف )
ما در ( پیاله ) عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

۴ - مظروفیّت (مظروف و ظرف - ذکر مظروف و اراده ظرف)
گل در بر و(می) درکف و معشوق به کام است
سلطان جهانم به چنین روز غلام است

۵ - کلیّت (کل و جزء - ذکر کل واراده جزء )
سپید شد چو درخت شکوفه دار (سر)م
وزین درخت همین میوه غم است برم

۶ - جزئیّت (جزء و کل - ذکر جزء و اراده کل)
به یاد روی شیرین (بیت) می گفت 
چو آتش تیشه می زد کوه می سفت

۷ - سببیّت (علیّت - ذکر سبب و اراده مسبّب)
ای زخود گشته (سیر) جوع این است
وی دوتا از ندم ، رکوع این است

۸ - مسببیّت (معلولیّت - ذکر مسبّب و اراده سبب)
ای ( سرد و گرم ) دهر کشیده
شیرین و تلخ دهر چشیده

۹ - لازمیّت ( لازم و ملزوم - ذکر لازم واراده ملزوم )
دیدی که (خون) ناحق پروانه شمع را 
چندان امان نداد که شب را سحر کند

۱۰ - ملزومیّت (ملزوم و لازم - ذکر ملزوم و اراده لازم)
به طول و عرض و رنگ و گوهر حد
چو (خورشیدی) که در تابد ز روزن

۱۱ - بدلیّت ( عوض و معوّض - تسمیه بدل به اسم مبدل منه )
خون (خون بهای) او به گردن توست

۱۲ - بدلیّت (معوّض و عوض - تسمیه مبدل منه به اسم بدل)
به خون خواهی ( قصاص ) بر خاست

۱۳ - اطلاق و تقیید ( تسمیه مطلق به اسم مقیّد - ذکر مقیّد و اراده مطلق )
مریدی از آن وی (عنان) خر وی گرفته بود
عنان مخصوص اسب را گفته و هر نوع افساری را اراده کرده است

۱۴- اطلاق و تقیید ( تسمیه مقیّد به اسم‌مطلق - ذکر مطلق و اراده مقیّد )
چو ( فردا ) نامه خوانان نامه خوانند 
تو را از نامه‌خواندن ننگت آیو
فردا = فردای قیامت

۱۵ - عام و خاص (تسمیه عام به اسم خاص - ذکر خاص و اراده عام )
کدخدای زمانه چاکر او 
خواجه روز گار ( قنبر ) او
قنبر = چاکر ( قنبر غلام خاص حضرت علی )

۱۶ - خاص و عام ( تسمیه خاص به اسم عام - ذکر عام و اراده خاص )
گفت ( پیغمبر ) که چون کوبی دری 
عاقبت زآن در برون آید سری
پیغمبر = پیغمبر اسلام

۱۷ - ذکر مضاف الیه به جای ترکیب ( ذکر مضاف الیه به جای مضاف و مضاف الیه)
هر که نداند سپاس نعمت ( امروز )
حیف خورد بر نصیب رحمت فردا 
☆ - امروز = حیات امروز 

۱۸ - ذکر مضاف به جای ترکیب ( ذکر مضاف به جای مضاف و مضاف الیه )

بر او ( راست ) خم کرد و( چپ ) کرد راست
خروش از خم چرخ چاچی بخاست
راست و چپ = دست راست و چپ

۱۹ - ذکر صفت ( ذکر صفت و  اراده موصوف و صفت )
بر مصطفی بهر رخصت دوید
از او خواست دستوری اما ندید

۲۰- ماکان
آفرین جان آفرین پاک را 
آن که جان بخشید و ایمان ( خاک ) را

۲۱ - مایکون 
نبینی باغبان چون ( گل ) بکارد 
چه مایه غم خورد تا گل بر آرد

۲۲ - آلیّت ( ابزاری )
گرت هواست که با خضر همنشین باشی
نهان ز ( چشم ) سکندر چو آب حیوان باش

۲۳ - مادیّت (  ذکر ماده و اراده چیز )
بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ
بگفت ( آهن ) خورد ور خود بود سنگ

۲۴ - خویشاوندی
چون قلم در دست غدّاری بود
لاجرم ( منصور ) بر داری بود

۲۵ - تضاد
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق
گفتم ای خواجه ( عاقل ) هنری بهتر از این

۲۶- جنس
مزن تکیه بر مسند تخت خویش
که هر تخت را ( تخته ای ) هست پیش
تخته ای = تابوتی

۲۷ - مجاورت
بدان خرمی روز هرگز نبود 
پی مردبی راه بر ( دز ) نبود 
دز = مرز ( دژ ها در مجاورت مرز ها می بود)

۲۸ - احترام
( ایشان = او = مصطفی )در خوراک هم سر سوزنی قصور جایز نمی شمرد

۲۹ - غلبه ( اقلیت را به اکثریت موسوم کنند )
چرا (بچه‌ها) را نیاوردی ؟

۳۰ - اشتقاق 
منم که ( شهره ) شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن

منابع اصلی در تدوین : 
معانی و بیان علامه جلال الدین همایی، صور خیال دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی ، از زبان شناسی به ادبیات دکتر کوروش صفوی، درآمدی بر معنی شناسی دکتر کوروش صفوی، بیان دکتر سیروس شمیسا، بیان دکتر میر جلال الدین کزازی.


استاد جهانگیر عظیمیعلوم‌وفنون‌ادبی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان