تعداد نظرات: ۱ نظر
کد خبر: ۲۶۷۱۳
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۴-18 August 2021
در قوانین و مقررات شهرسازی و ساخت و ساز در شهرها واژه هایی بکار رفته اند که بار حقوقی دارند . آشنایی با این واژه ها به درک آسان تر و دقیقتر قوانین و مقررات ساخت و ساز کمک میکند . اهم واژه ها به قرار ذیل است .
آماده سازی زمین
به مجموعه ای از فعالیتهای ضروری و هماهنگی گفته می شود که برای احداث واحدهای مسکونی و تاسیسات شهری و رفع نیازهای عمومی در اراضی صورت میگیرد و عمدتا بنا بر ضرورت شامل تسطیح زمین ، ایجاد شبکه های عبور و مرور و شبکه های تاسیسات شهری است .

اراضی شهری
به زمینهایی اطلاق میگردد که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته باشند .

ارتفاع بنا
عبارت است از فاصله بالاترین حد یک ساختمان تا کف تعیین شده بر اساس معبر دسترسی مجاور قطعه زمین

ارتفاع مفید
عبارت است از فاصله کف تمام شده تمام یا قسمتی از دو طبقه تا پایین ترین حد ساخت و ساز سقف همان طبقه

تاسیسات شهری
عبارت است از شبکه های خدمات زیربنایی از قبیل آب آشامیدنی- آبیاری – برق – گاز – تلفن – فاضلاب و سایر تجهیزات مربوط که به منظور تامین نیازهای اولیه ساکنان احداث می شوند .

تفکیک
عبارت است از تقسیم قطعه زمینی با یک پلاک ثبتی به دو یا چند قطعه کوچک تر به نحوی که بتوان از نظر ثبتی هر جز حاصل را بطور مجزا تملک کرد .

تجمیع
عکس عمل تفکیک است به نحوی که بتوان از نظر ثبتی دو یا چند قطعه مجاور یکدیگر را تبدیل به یک پلاک ثبتی کرد.

تراکم ساختمانی
عبارت است از نسبت درصد سطح زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت

تعمیرات اساسی
به هرگونه تعمیری که منجر به تعویض سقف و یا ستون ها شود ، اطلاق می شود . اینگونه تعمیرات نیاز به مجوز شهرداری دارد .

سطح زیر بنا
سطحی از یک قطعه زمین است که بوسیله ساختمان یا بنایی اشغال شده باشد .

کاربری
تعیین نوع بهره برداری از زمین را کاربری می گویند.

مشاعات
سطوحی از قطعه زمین و یا قسمتهایی از سطح زیربنا است که بصورت مشترک بوسیله ساکنان دو یا چند واحد مسکونی استفاده شود.

تراکم مسکونی
تراکم مسکونی نتیجه محاسبه تعداد جمعیت ساکن در اراضی مسکونی یک شهر بر حسب هکتار است .

تراکم مسکونی خالص
عبارت است از محاسبه نسبت میان ساکنان شهر و مساحت زمین که به واحد های مسکونی ، اختصاص یافته است . بر حسب واحد سطح هکتار

 تعداد جمعیت ساکن
نفر در هکتار = سطح خالص اراضی مسکونی

 تراکم مسکونی ناخالص
تراکم مسکونی ناخالص عبارت است از محاسبه نسبت تعداد جمعیت ساکن در هر ناحیه به سطح کل اراضی مسکونی

  تعداد جمعیت ساکن
 نفر در هکتار= سطح کلی ناحیه مسکونی

 تراکمهای مسکونی ناخالص بر حسب تعداد نفر در هکتار به چند دسته تقسیم می شوند
تراکم کم
به نواحی مسکونی با خانه های تک خانواری مستقل که یک یا دو طبقه دارند و خانه هایی به وسعت بیش از 200 متر مربع و دارای تراکم ناخالص مسکونی کمتر از 100 نفر در هکتار ، تراکم کم گفته می شود .

تراکم متوسط
نواحی مسکونی آپارتمانی دو تا چهار طبقه ، با جمعیت 100 تا 200 نفر در هکتار جزو تراکم متوسط هستند .

تراکم زیاد
از نواحی مسکونی آپارتمانی چهارطبقه با جمعیت 200 تا 300 نفر در هکتار با عنوان تراکم زیاد یاد می شود .

تراکم خیلی زیاد
نواحی مسکونی ، آپارتمانی بیش از چهار طبقه و بلند مرتبه با جمعیت بین 300 تا 600 نفر در هکتار دارای تراکم خیلی زیاد محسوب می شوند .

سرانه مسکونی :
مقدار زمینی است که بطور متوسط سهم هر یک از ساکنان شهر میشود ، مقیاس اندازه گیری سرانه مسکونی متر مربع بر نفر است .

سرانه مسکونی ناخالص :
عبارت از سهم هر یک از افراد ساکن در شهر از اراضی ناخالص مسکونی که شامل سطح اراضی مسکونی و کاربریهای وابسته به ناحیه مسکونی می شود ، مانند معابر و تسهیلات عمومی داخل نواحی مسکونی .

 سرانه مسکونی خالص :
عبارت است از سهم هریک از افراد ساکن درشهر از اراضی خالص مسکونی .

روش اندازه گیری سرانه مسکونی عکس روش اندازه گیری تراکم مسکونی است ، یعنی سطح (برحسب متر مربع) تقسیم بر جمعیت ساکن برحسب نفر


شش دانگ:

تعریف شش دانگ زمین به چه معناست؟ چرا می گویند شش دانگ؟!! شش دانگ به معنای مالکیت شش دانگ هست در شش جهت یعنی شمال، جنوب، غرب، شرق، بالا و پایین که می شود شش جهت. منظور از بالا، آسمان بالای زمین و پایین، زمین زیر آن می باشد.
برای همین هست در بحث نیلینگ اخذ رضایت محضری از همسایه الزامی هست چون بدون رضایت تجاوز به زمین همسایه محسوب می شود. حتی آیا می دانید با توجه به این تعریف حتی عبور فلش تاورکرین از روی سقف همسایه غیر مجاز هست و در صورت شکایت همسایه ،بدون رضایت آنها امکان استفاده از تاور وجود ندارد.

لذا به ناظرین توصیه می شود علی الخصوص در زمینه نیلینگ در صورت عدم رضایت محضری از همسایگان ،در خواست نمایند طرح پایدار سازی گود توسط محاسب تغییر کند ، در غیر این صورت ،حکم شورای انتظامی در انتظار ناظران ناآگاه خواهد بود.


برگرفته شده از eng-office.blog.ir
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
0
0
بتن آسفالتی با دانه بندی باز
عبارت است از مخلوط قیر و مصالح سنگی با دانه بندی باز که مناسب برای بالا بردن اصطکاک روسازی مرطوب می باشد.

بتن آسفالتی با دانه بندی متراکم

عبارت است از مخلوط قیر و مصالح سنگی با دانه بندی پیوسته مناسب برای شرایط محلی با کاهش فضای خالی و افزایش مقاومت و عمر بیشتر.

بستر روسازی راه

سطح تمام شده خاکی راه که مصالح لایه های روسازی بر روی آن قرار می گیرد.

بهسازی و روکش آسفالتی

مرمت و اصلاح انواع آسیب دیده گی های سطحی و سازه ای روسازی های آسفالتی، شامل : تعمیرات سطحی، اجرای روکشهای تقویتی، بازیافت و یا ترکیبی از این عملیات بهسازی نامیده می شود.

پل

سازه فلزی یا با مصالح ساختمانی برای عبور راه، راه آهن و یا پیاده از روی آب یا مسیر راهی دیگر.

پی کنی ابنیه فنی

پی کنی ابنیه فنی عبارت است از کندن محل پی پایه ها، دیوارها، زهکشیها، با دست و یا بیل مکانیکی (یا وسایل مشابه) طبق رقوم مندرج در نقشه های اجرایی و به دستور دستگاه نظارت.

تخلیه آبهای سطحی

عبارت است از احداث نهرها، و آبروهای باز و یا بسته، لوله گذاریهای سطحی، انحراف و تنظیم و کنترل جریان آب انهار و رودخانه ها و اجرای سایر کارهای تکمیلی، طبق نقشه های اجرا یی و دستورات دستگاه نظارت.

خاک مسلح

خاک مسلح عبارت است از مجموعه خاک و جوشنها که به صورت نوارهای افقی در خاک قرار می گیرند و پوسته که بتنی یا فلزی است و نمای خاک مسلح را تشکیل می دهد.

داربست

سازه ای موقت است که برای نگهداری قالب بندی، سکوهای کار و تحمل بارهای حین اجرا برپا می شود. مشتمل بر شمع بندی، پایه های قائم، صفحات افقی، بادبندها، زیرسری ها و نظایر آن.

راه انحرافی

راهی موقت برای عبور ترافیک در زمان قطع عبور از بخشی از راه.

روسازی

روسازی راه سازه ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی، خاکریزیها یا کف برشهای خاکی و یا سنگی که به طور کلی بستر روسازی نامیده می شود، قرار می گیرد.

زهکشی

زهکشی عبارت است از لوله گذاریهای سطحی و زیرزمینی، مصرف زه های سنگی و یا خرده سنگی، انحراف و تنظیم و اجرای سایر کارهای تکمیلی، طبق نقشه های اجرایی و دستورات دستگاه نظارت.برگرفته شده از eng-office.blog.ir
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان