کد خبر: ۲۶۱۹۶
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۲-20 July 2021
کاربرد کلیدهای میانبر در برنامه‌ی واژه‌پردازِ Word
    Ctrl + N: ساخت سند جدید
   Ctrl + O: باز کردن یک سند
   Ctrl + S: ذخیره کردن سند
   F12: باز کردن کادر «Save As»
   Ctrl + W: بستن یک سند
   Ctrl + Z: ‏«Undo» کردن یک کار
   Ctrl + Y: ‏«Redo» کردن یک کار
   Ctrl + Alt + S: دو بخشی یا تک بخشی کردن صفحه
   Ctrl + Alt + P: حالت «Print Layout View»
   Ctrl + Alt + O: حالت «Outline View»
   Ctrl + Alt + N: حالت «Draft View»
   Ctrl + F2: مشاهده‌ی صفحه‌ی پیشنمایش چاپ
   F1: باز کردن پنل «Help»
   Alt + Q: باز کردن جعبه‌ی «Tell me what you want to do»
   F9: تازه کردن کدهای «Field» در ناحیه‌ی انتخای فعلی
   Ctrl + F: جست‌وجوی یک سند
   F7: بررسی نگارش و املاء سند
   Shift + F7: باز کردن «thesaurus». اگر کلمه‌ای را انتخاب کرده باشید، آن را در «thesaurus» جست‌وجو می‌کند.

جابه‌جایی‌ در سند

   کلید فلش چپ یا راست: مکان‌نما را یک کاراکتر به چپ یا راست می‌برد.
   Ctrl + کلید فلش چپ یا راست: مکان‌نما را یک کلمه به چپ یا راست می‌برد.
   کلید فلش بالا یا پایین: مکان‌نما را یک خط بالا یا پایین می‌برد.
   Ctrl + کلید فلش بالا یا پایین: مکان‌نما را یک پاراگراف بالا یا پایین می‌برد.
   End: مکان‌نما را به انتهای خط فعلی می‌برد.
   Ctrl + End: مکان‌نما را به انتهای سند می‌برد.
   Home: مکان‌نما را به ابتدای خط فعلی می‌برد.
   Ctrl + Home: مکان‌نما را به ابتدای سند می‌برد.
   Page Up یا Page Down: مکان‌نما را به اندازه‌ی ارتفاع نمایشگر به بالا یا پایین می‌برد.
   Ctrl + Page Up یا Ctrl + Page Down: مکان‌نما را به نتیجه‌ی بعدی پیدا شده در جست‌وجو می‌برد.
   Alt + Ctrl + Page Up یا Alt + Ctrl + Page Down: مکان‌نما را به ابتدا یا انتهای بخش قابل مشاهده‌ی فعلی می‌برد.
   F5: کادر «Find» را باز کرده و به زبانه‌ی «Go To» می‌رود تا بتوانید به سادگی به صفحه، بخش یا نشانه‌ی مشخصی بروید.
   Shift + F5: مکان‌نما را بین سه جای آخری که قرار داشته است جابه‌جا می‌کند. اگر تازه یک سند از قبل ساخته شده را باز کرده باشید، با فشردن کلیدها «Shift + F5» به آخرین جایی خواهید رفت که آخرین بار در سند در آن بوده‌اید.

   Shift + فلش چپ یا راست: بخش انتخاب شده را با یک کاراکتر از چپ یا راست گسترش دهید.
   Shift + Ctrl + فلش چپ یا راست: بخش انتخاب شده را با یک کلمه از چپ یا راست گسترش دهید.
   Shift + فلش بالا یا پایین: بخش انتخاب شده را به یک خط بالاتر یا پایین‌تر گسترش دهید.
   Shift + Ctrl + فلش بالا یا پایین: بخش انتخاب شده را تا انتها یا ابتدای یک پاراگرافت گسترش دهید.
   Shift + End: بخش انتخاب شده را تا انتهای خط گسترش دهید.
   Shift + Home: بخش انتخاب شده را تا ابتدای خط گسترش دهید.
   Ctrl + Shift + Home یا Ctrl + Shift + End: بخش انتخاب شده را تا ابتدا یا انتهای سند گسترش دهید.
   Shift + Page Up یا Shift + Page Down: بخش انتخاب شده را به اندازه‌ی ارتفاع نمایشگر به بالا یا پایین گسترش دهید.
   Ctrl + A: کل سند را انتخاب کنید.
   F8: وارد حالت انتخاب می‌شوید. در این حالت می‌توانید از کلیدهای جهت‌نما برای گسترش بخش انتخابی استفاده کنید. همچنین می‌توانید کلید F8 را تا 5 بار فشار دهید تا انتخاب شما به بیرون گسترش یابد. اولین بار که این دکمه را بزنید حالت انتخاب فعال می‌شود، بار دوم یک کلمه در کنار مکان‌نما انتخاب خواهد شد، دفعه‌ی سوم کل جمله، دفعه‌ی چهارم تمام کاراکترهای موجود در پاراگراف و در پنجمین بار تمام سند انتخاب خواهند شد.

فشردن کلیدهای «Shift + F8» نیز به همین ترتیب خواهد بود، ولی برعکس آن عمل می‌کند. با زدن کلید «Esc» در هر زمانی می‌توانید از این حالت خارج شوید.
   Ctrl + Shift + F8: یک ستون انتخاب می‌شود. پس از انتخاب ستون می‌توانید با استفاده از کلیدهای جهت‌نما انتخاب خود را به دیگر ستون‌ها گسترش دهید.

ویرایش‌ متن

   Backspace: حذف یک کاراکتر را از چپ (و در فارسی از راست)
   Ctrl + Backspace: حذف یک کلمه از چپ (و در فارسی از راست)
   Delete: حذف یک کاراکتر از راست (و در فارسی از چپ)
   Ctrl + Delete: حذف یک کلمه از راست (و در فارسی از چپ)
   Ctrl + C: کپی کردن تصاویر و متون به حافظه‌ی کلیپ بورد
   Ctrl + X: کات (Cut) کردن تصویر یا متن انتخاب شده به کلیپ بورد
   Ctrl + V: چسباندن (Paste) محتوای کلیپ بورد
   Ctrl + F3: کات کردن محتوای انتخاب شده به «Spike». اسپایک یک ویژگی جالب شبیه به کلیپ بورد است. می‌توانید هر محتوایی که می‌خواهید را به «Spike» کات کنید و آن تمام محتوا را به خاطر خواهد سپرد. زمانی که محتوای موجود در اسپایک را «Paste» کنید، ورد تمام چیزهایی که کات کرده بودید را پیست خواهد کرد و هر کدام را در خطی جداگانه قرار خواهد داد.
   Ctrl + Shift + F3: پیست کردن محتوای موجود در «Spike»
   Alt + Shift + R: سربرگ یا پاورقی استفاده شده در بخش قبلی سند را کپی می‌کند.

قالب‌بندی‌ کاراکترها

   Ctrl + B: اعمال قالب‌بندی بولد (Bold)
   > + Ctrl + Shift یا < + Ctrl + Shift: افزایش یا کاهش انداز‌ه‌ی فونت به مقدار از پیش تعیین شده
   ] + Ctrl یا [ + Ctrl: افزایش یا کاهش اندازه‌ی فونت به مقدار یک پوینت
   = + Ctrl: اعمال قالب‌بندی زیرنویس
   = + Ctrl + Shift: اعمال قالب‌بندی بالانویس
   Shift + F3: جابه‌جایی بین حالات کوچک و بزرگی حروف انگلیسی. حالات موجود به شرح زیر هستند:
       Sentence case: حرف اول بزرگ و سایر حروف کوچک هستند.
       Lowercase: تمام حروف کوچک هستند.
       Uppercase: تمام حروف بزرگ هستند.
       Title case: حروف اول هر کلمه بزرگ است.
       Toggle case: حروف کوچک و بزرگ را برعکس می‌کند.
   Ctrl + Shift + A: تمام حروف را بزرگ می‌کند.
   Ctrl + Shift + K: تمام حروف را کوچک می‌کند.
   Ctrl + Shift + C: قالب‌بندی بخش انتخاب شده را کپی می‌کند.
   Ctrl + Shift + V: قالب‌بندی کپی شده را به بخش انتخاب شده اعمال می‌کند.
قالب‌بندی‌ پاراگراف

   Ctrl + M: به ازای هر بار فشردن آن، تو رفتگی پاراگراف یک سطح اضافه خواهد شد.
   Ctrl + Shift + M: به ازای هر بار فشردن آن، تو رفتگی پاراگراف یک سطح کاهش پیدا خواهد کرد.
   Ctrl + T: به ازای هر بار فشردن آن، تو رفتگی خطوط دوم به بعد پاراگراف افزایش داده خواهد شد.
   Ctrl + Shift + T: به ازای هر بار فشردن آن، تو رفتگی خطوط دوم به بعد پاراگراف کاهش داده خواهد شد.
   Ctrl + E: پاراگراف وسط‌چین می‌شود.
   Ctrl + L: پاراگراف چپ‌چین می‌شود.
   Ctrl + R: پاراگراف راست‌چین می‌شود.
   Ctrl + J: طول خطوط پاراگراف برابر می‌شود (Justify).
   Ctrl + 1: فاصله‌ی بین خطوط یک خطی می‌شود.
   Ctrl + 2: فاصله‌ی بین خطوط دو خطی می‌شود.
   Ctrl + 5: فاصله‌ی بین خطوط یک و نیم خطی می‌شود.
   Ctrl + 0: یک خط فاصله‌ی قبل پاراگراف را حدف می‌کند.
Ctrl + Shift + S: یک پنجره برای اعمال قالب باز می‌کند.
   Ctrl + Shift + N: اعمال قالب‌بندی معمولی پاراگراف
   Alt + Ctrl + 1: اعمال قالب سربرگ 1 (Heading 1)
   Alt + Ctrl + 2: اعمال قالب سربرگ 2 (Heading 2)
   Alt + Ctrl + 3: اعمال قالب سربرگ 3 (Heading 3)
   Ctrl + Shift + L: اعمال قالب لیست
   Ctrl + Q: حذف تمام قالب‌بندی‌های پاراگراف

وارد کردن محتوا

چه بخواهید یک شکستگی بخشی (Section Break) در سند خود ایجاد نمایید یا حوصله‌ی جست‌وجو برای علائم مرسوم را ندارید، می‌توانید از کلیدهای میانبر زیر استفاده کنید.

   Shift + Enter: ایجاد شکستگی خط (Line break)
   Ctrl + Enter: ایجاد شکستگی صفحه (Page break)
   Ctrl + Shift + Enter: ایجاد شکستگی ستون (Column break)
   Ctrl + خط تیره (-): یک خط تیره‌ی اختیاری یا یک خط تیره به شکل «–» اضافه می‌کند که به آن «en Dash» گفته می‌شود. هنگامی که در جایی از یک کلمه از خط تیره‌ی اختیاری استفاده کنید، اگر آن کلمه در خط جا نشود در آن قسمت یک خط تیره قرار گرفته و ادامه‌ی آن در خط بعدی نوشته می‌شود، در غیر این صورت خط تیره نمایش داده نخواهد شد.
   Ctrl + Alt + خط تیره (-): یک خط تیره به شکل «—» اضافه می‌کند که به آن در «em dash» گفته می‌شود.
   Shift + Ctrl + خط تیره (-): یک خط تیره‌ی غیر قابل شکستن اضافه می‌کند. این نوع خط تیره اجازه‌ی شکستن کلمه‌ای که در یک خط جا نشده است را به Word نمی‌دهد. این مساله زمانی کاربرد دارد که برای مثال در حال نوشتن یک شماره تلفن هستید و نمی‌خواهید در دو خط نمایش داده شود.
   Ctrl + Shift + Spacebar: یک فاصله‌ی غیر قابل شکستن اضافه می‌کند.
   Alt + Ctrl + C: نوشتن علامت کپی‌رایت (©)
   Alt + Ctrl + R: نوشتن علامت تجاری ثبت شده (®)
   Alt + Ctrl + T: نوشتن علامت تجاری (™)

کار کردن‌ با طرح‌ها (Outline)

اگر عادت دارید که قبل از نوشتن یک سند خیلی بلند ابتدا یک طرح برای آن ایجاد کنید، این کلیدهای میانبر می‌توانند به شما کمک کنند:

   Shift + Alt + فلش راست یا چپ: افزایش درجه (حرکت به چپ) یا کاهش آن (حرکت به راست)
   Ctrl + Shift + N: کاهش سطح یک طرح به متن معمولی
   Shift + Alt + فلش بالا یا پایین: بالا یا پایین بردن خطی که مکان‌نما در آن قرار دارد.
   Shift + Alt + علامت جمع یا تفریق: باز کردن یا بستن متون زیر یک سربرگ
   Alt + Shift + A: باز کردن یا بستن تمام متون یا سربرگ‌های طرح
   Alt + Shift + L: نمایش خط اول یا تمام خطوط هر بخش
   Alt + Shift + 1: نمایش تمام سربرگ‌هایی که قالب سربرگ 1 (Heading 1) دارند.
   Shift + Alt + هر عددی: نمایش سربرگ‌های 1 تا آن عدد
برچسب ها: Word ، ترفتدهای ورد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان