کد خبر: ۲۵۹۹۶
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۵-11 July 2021
جنگ میان هند و پاکستان و روی‎دادن ویرانی و کشتار در سرزمینهای هند و سند و چیره‎ شدن هندیان بر پاکستانی‌ها از نشانه‎‌های نزدیک ‎شدن زمان قیام امام مهدی (علیه‎السّلام) است.
عصراسلام: در کتاب ابو حُذَیْفَه از مُقاتِل روایت شده است که وی گفت: پس از مرگ ضَحّاک، در کتابهای گردآوری‌شده نزدش، در بارۀ گفتار خداوند(عزّ و جلّ): «و هیچ آبادی‎ای نیست، مگر آن‎که ما پیش از روز قیامت نابودگر یا شکنجه‎کنندۀ آن می‎باشیم، شکنجه‎ای سخت؛ آن در کتاب نوشته شده بود»(۱)، خانده‎ام: ... ویران‎شدن سند از سوی هند است... .(۲)

چنین می‌‎نماید که این روایت از سخنان پیامبر (صلّى‎الّاه‌عليه‌وآله) باشد، اگرچه ضَحّاک ابن مُزاحِم خراسانی تابعی آن را به وی نسبت نداده است.

بدان که مراد از «روز قیامت» در برخی آیات قرآنی و بسیاری از روایات اسلامی، روز قیام قائم(علیه‎السّلام)، و مقصود از «کتاب» در این‎جا همان لوح محفوظ است.

قَتادَه از سعید ابن مُسَیِّب روایت کرده است که امیر مؤمنان [علی(علیه‌السّلام)](۳) در بارۀ سخن او (خداوند) متعالی: «هیچ آبادی‎ای نیست، مگر آن‎که ما پیش از روز قیامت نابودگر یا شکنجه‌کنندۀ آن می‎باشیم»(۴)، پرسیده شد؟ فرمود: ویران می‎شود ... سند از هند... .(۵)

امام علی ابن ابی طالب(علیهماالسّلام)، در بیان نشانه‎های قیام قائم(علیه‌السّلام)، فرمود: ای وای بر سرزمينهای سند و هند از آن‎چه(۶) در آن‌جاها فرود می‌آید از كشتن، سربريدن و ویران‌شدن در آن زمان... .(۷)

نیز امیر مؤمنان علی(علیه‌السّلام)، در بیان رویدادهایی که پیش از قیام قائم(علیه‌السّلام) خاهند بود، فرمود: ... چیره‌شدن هند بر سند... .(۸)

همچنين از برخی محاسبه‌های جفری در بارۀ شورش خراسانی در مشرق بهره گرفته می‎شود که پیش از آن یا همراهش، سرزمینهای سند با بمبها و موشکهایی که دهلی آنها را بر آن‎جاها پرتاب می‎کند، آشفته می‌شوند، و سخن بیرون‎آمده از جفر این است: «مَحالِ سند زار به سَهمِ دهلی»(۹)، و گمانی نیست در این‎که هاشمی چینی در پی روی‌دادن جنگی میان هند و پاکستان و چیره‌شدن هندیان بر پاکستانیها، سپاهش را از سین‎کیانگ در غرب چین به مُلْتان در جنوب استان پَنْجابِ پاکستان می‌آورد و سپس از آن‎جا سوی ازبکستان می‎کوچکد تا در سمرقند با شعیب تمیمی خراسانی همپیمان و هماهنگ شود.

با نگاه به روایات اسلامی‎ای که در بارۀ هند و سند در آخرالزّمان آمده‌اند، بهره می‌گیریم که مراد از «هِنْد»، کشور کنونی هند، و مقصود از «سِنْد»، کشور کنونی پاکستان می‌باشد.(۱۰)

شبه‌قارّۀ هند در روزگاران کهن به دو بخش بزرگ با نام «سرزمینهای هند» و «سرزمینهای سند و پنجاب» جدا می‌شده است، و سرزمینهای سند که بخش بزرگی از کشور پاکستان‎اند، همان سرزمینهای دربرگیرندۀ رود سند (Indus) می‌باشند که از فلات تبّت در شمال رشته‌کوههای هیمالیا سرچشمه می‌گیرد، و از بخش جامو و کشمیر در شمال غربی هند می‌گذرد، و بیشترش در سرزمینهای پاکستان، از شمال تا جنوب، روان می‌شود تا آن‌که نزدیک بندر کراچی در اقیانوس هند بریزد.

شایان یادآوری است، از هدفهای راهبردی دولتهای غربی ناتوان‌سازی دولتهای اسلامی در روزگار کنونی است، و دولت پاکستان از بزرگترین دولتهای اسلامی در خاورمیانه است، و آن، نخستین دولتی در میان مسلمانان است که به انرژی هسته‎ای دست یافت و جنگ‎افزار اتمی ساخت، و هند نیز کشوری است که در آن شمار بسیاری از مسلمانان می‎زیند. 

بنابراین، اسرائیل و آمریکا در برافروختن آتش جنگ میان هند و پاکستان می‌کوشند، و بودن ناسازگاریها و درگیریهای ریشه‌دار و درازهنگام میان هندیان و پاکستانیها بر سر استان راهبردی کشمیر از چیزهایی است که مایه و زمینه‎‌ساز روی‌دادن جنگی بزرگ میان دو کشور می‌شود، و چنان‌که می‌دانید، پس از جدایی خونبار پاکستان از هند در سال ۱۹۴۷ م که بیش از یک میلیون کشته بر جای گذاشت، کشمیر سه بخش شد که دو بخش آن را هند گرفت و بخش سوم به پاکستان داده شد، و از آن زمان دو کشور بر سر چیره‌شدن بر همۀ بخش کشمیر درگیرند، و افزون بر این، چین نیز خاستار گرفتن بخشی از آن استان است، با این گواه که زیندگان بخش شرقی کشمیر که «آکسای» نامیده می‌شود، ریشه‌ای چینی دارند، و چینی‌ها پس از نبرد با هندیان در سال ۱۹۶۶ م بر بخشی از شرق کشمیر چیره شدند، در حالی که کشمیری‌ها می‌کوشند که از هر کدام از هند و پاکستان و چین جدا و خُدگردان شوند، و تا کنون یک جنگ میان چین و هند و سه جنگ میان هند و پاکستان بر سر سرزمین کشمیر روی داده است.

نیز از چیزهای ناسازگار میان پاکستان و هند آن است که اقتصاد پاکستان به گونه‌ای بنیادین بر کشاورزی پایه‌گذاری شده است که نیازمند آب می‌باشد، و فراهم‌کردن بخش بزرگی از نیازمندیهای سرزمینهای پاکستان از آبهای برخی رودها مانند سَتلُج و جِهلُم و سِند انجام می‌شود که از کوههای هیمالیا در شمال هند و بخش کشمیر سرازیر می‌شوند، و برای همین، کشمیر دارای برجستگی اقتصادی ویژه‌ای برای پاکستانیها است، افزون بر برجستگی سیاسی و ارتشی، و در برخی زمانها سران هند سران پاکستان را از بستن آب سند بر ایشان می‌ترسانند.

امروزه می‌‎بینید که میان هند با آمریکا و اسرائیل پیوندهای استواری یافت می‌شوند، و هند از همپیمانان روسیه نیز می‌باشد، و از نیروی ارتشی برتر و پایداری سیاسی نیرومندی برخُردار است، در حالی که هر چند پاکستان در گذشته یکی از همپیمانان آمریکا بود، آمریکاییها اکنون تلاشی در توانمندسازی نیروی ارتشی پاکستانی‌ها نمی‌کنند، و کمکهای آنان به ایشان تنها اقتصادی است، و نیز پاکستان از همپیمانی‌اش با چین سود بسیاری نمی‌برد، و از پایداری سیاسی نیرومندی برخُردار نیست. پس، به‌ناچار اگر جنگی میان دو دولت هند و پاکستان روی دهد، هندیان پیروز خاهند شد.(۱۱)
------------------------------------------------------------ 
۱. قرآن کریم، سورۀ اسراء، آیۀ ۵۸؛ ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی.
۲. البدء و التاریخ، الجزء ۴، ص ۴-۱۰۲، ف ۱۳؛ ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی.
۳. میان دو چنگک از افزوده‎های ما است.
۴. قرآن کریم، سورۀ اسراء، آیۀ ۵۸؛ ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی.
۵. مناقب آل أبي‏ طالب، ج ۲، ص ۳۱۲؛ ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی.
۶. در همۀ نسخه‎های چاپی إلزام الناصب نزد ما، در نوشتار عربی حدیث، در این‎جا «و ما» یافت می‎شود که به «ممّا» اصلاح و ترجمه گردید.
۷. إلزام الناصب، ج ۲، ص ۱۵۷، خطبة البیان ۱؛ ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی.
۸. مناقب آل أبي طالب، ج ۲، ص ۳۰۹؛ ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی.
۹. مَحال: محلها و جایها. زار: آشفته و پریشان. سَهْم: تير. 
۱۰. سخن نویسنده. 
۱۱. بهره‎ گرفته‎ شده از: منابع گوناگون.

گزیده‌هایی از کتاب: جهان در آستانۀ ظهور؛ پژوهش و نوشتۀ سیّد سلیمان مدنی تَنْکابُنِی

روش ما در نوشتن واژه‌‎ها،‌ بر پایۀ درست‌نویسی و سازگاری نوشتار با گفتار و برخی نکته‎های دیگر است.کانال آخرالزّمان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان