کد خبر: ۲۵۰۲۷
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۷-24 May 2021
153- وظایف عمومی: ماده-1-153: بی سیم یکی از وسایل ارتباطی راه آهن است و از طریق آن اطلاعات ضروری و لازم مخابره می گردد.
ماده2-153: اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی موظف است نسبت به تأمین بی سیم مورد نیاز راه آهن اقدام نموده و در پایان هر سال باید برآورد نیازهای جدید واحد هاي مختلف راه آهن را اخذ نماید.

ماده3-153: بی سیم صرفاً جهت ضرورت در عملیات، بالا بردن ضرایب ایمنی،تسهیل در امور سیرو حرکت و سرعت بخشیدن به امور جاری واگذار می گردد، لذا هرگونه تماس خارج از حیطه ای که طبق این مقررات وضع شده است ممنوع می باشد.

ماده4-153: افرادی که مجاز به استفاده از بی سیم می باشند موظفند دستورالعمل بهره برداري وروش  صحیح استفاده از
بی سیم  در نحوه مكالمات را از کلیه جهات فرا گیرند، عدم اطلاع از نحوه کار بی سیم رافع مسئولیت استفاده کنند
 برنمی گردد.

ماده5-153: کاربران بی سیم باید دارای مدرک آموزش استفاده از بی سیم باشند.

ماده6 -153: تحویل گیرندگان بی سیم مجاز به واگذاری آن به افراد غیر نمی باشند.

ماده7-153: واگذاری بی سیم به غیر کاربران آن طبق این دستورالعمل ممنوع است در غیر اینصورت تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

ماده8-153: مجوز حمل موقت یا دائم بی سیم دستی توسط دفتر مرکزی حراست صادر می گردد و کلیه کاربران
بی سیم های دستی موظفند آنرا همراه داشته باشند.به استثناء مامورين سيرو حركت كه مستقيماٌ از دپوهاي مربوطه تحويل وتحول مي نمایید.

ماده9-153: کاربران بی سیم موظفند از بی سیم در محدوده مشخص شده مجوز حمل بی سیم استفاده کنند.

ماده10-153: حفظ سلامت تجهیزات بی سیم های دستی و منصوبه در ایستگاهها، وسایط نقلیه جاده ای و ریلی بعهده تحویل گیرنده می باشد و در زمان تحویل باید به سالم بودن آنها دقت شود.

ماده11-153: تحویل و تحول بی سیم دستی باید طبق فرم تحویل و تحول از طریق یکی از دپوهای بی سیم مستقر در ناحیه در دو نسخه تنظيم كه يك نسخه در اختيار كاربر كه مجوز حمل آن مي باشد ونسخه ديگر در دپو بايگاني مي گردد.

ماده 1-11 -153:كاربر پس از اتمام كار در اسرع وقت نسبت به تحويل بي سيم به دپوواخذ نسخه بايگاني اقدام  مي نمايد.

ماده12-153: کاربران در زمان تحویل و تحول یا استفاده از بی سیم دستی باید از سلامت آنتن، باطری و دستگاه بی سیم اطمینان حاصل کنند، در غیر اینصورت استفاده از آن ممنوع می باشد.

ماده13-153: كاركنان کلیه شرکت ها که جهت انجام امور محوله مربوط به راه آهن نیاز به بی سیم دارند باید مطابق با دستورالعمل واگذاری سرویس سالیانه اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی اقدام نمایند.

ماده14-153: در صورت وارد شدن خسارت به بی سیم بایستی طبق دستورالعمل تعیین خسارت که بطور سالیانه از سوی اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی اعلام می گردد، اقدام و پیگیری شود.

ماده15-153: بازکردن و تعمیر بی سیم برای کلیه افراد ممنوع است به استثناءموظفيني كه براي اين امر، از طريق اداره كل ارتباطات و علائم الكتريكي انتخاب مي شوند.

ماده16-153: استفاده از میکروفون، بلندگوی رولباسی،جلد بی سیم دستی متصل به کمربند،به منظور کاربری آسانتر و کاهش خستگی ناشی از حمل بی سیم برای گروههای مانوری و مشاغل مشابه اجباری است.

ماده17-153: مفقود شدن یا بروز هرگونه رخدادی برای بی سیم که موجب صدمه به آن گردد کاربر باید بلافاصله طی تنظیم صورت مجلس مراتب را به مسئولین ذیربط اطلاع دهد.

ماده18-153: هنگام استفاده از بی سیم در محیط برفی یا بارانی و مرطوب،کاربران موظفند از تماس مستقیم رطوبت با دستگاه بی سیم جلوگیری نمایند.

ماده19-153:کاربران موظفند بی سیم های تحویلی را در معرض سرما یا حرارت شدید قرار ندهند.

ماده20-163: باطري بی سیم های دستی قبل از اولین استفاده،مي بايستي توسط مامورين ذيصلاح اداره ارتباطات وعلائم الكتريكي شار‍‍ژ اوليه شده وسپس تحويل دپو مربوطه گردد.

ماده21-153: کاربران موظفند هنگام هشدار خالی شدن باطری، استفاده از بی سیم را متوقف و نسبت به شارژ باطری و یا تعویض آن اقدام نمایند.

ماده22-153: جدا نمودن باطری بی سیم دستی بجز در مواقع تعویض از دستگاه ممنوع است.

ماده23-153: کاربران موظند در زمان تحویل گیری بی سیم دستی از دپو، از شارژ کامل باطری اطمینان حاصل کنند.

ماده24-153: کاربران بی سیم موظف به پاسخگوئی بی سیم در ساعات کار می باشند.

ماده25-153: کاربر مورد خطاب پس از اعلام کلمه "تمام" از طرف مقابل مجاز به پاسخگوئی می باشد،لذا گفتن کلمه"تمام" پس از پایان هر قسمت از مکالمه اجباری می باشد.

وظائف مأمورین قطار و سایر وسائط نقلیه ریلی

ماده26-153: رؤسای قطارهای باری و مسافری، لکوموتیورانان،مأمورین فنی و رانندگان وسایط نقلیه ریلی هنگام سیر در بلاک موظفندبه پیامهائی ارسالي از طریق بی سیم توجه نمايند و فقط مواردی را که مغایر با مقررات عمومی سیر و حرکت و دستورالعملهای فنی صادره نباشد را اجراء نمایند.

ماده27-153: به منظورثبت وضبط مكالمات هرگونه تبادل اطلاعات بین لکوموتیوران، رئیس قطار و یا دیگر مأمورین موظف در قطار بوسیله بی سیم انجام می گردد.

ماده28-153: ارتباط بین مأمورین موظف قطارها که مجاز به استفاده از بی سیم می باشند از طریق کانال متداول یا سایر سیستم های مشابه انجام می پذیرد.

ماده29-153: انتقال پیامها بین رئیس قطار یا متصدیان ترافیک یا مراکز فرماندهی در بستر شبکه رادیوئی ترانک از طریق بي سيم منصوبه در لکوموتیو انجام می پذیرد.

ماده 30-153: در صورت اختلال در شبکه ترانک کلیه لکوموتوها و وسائط نقلیه ریلی باید بی سیم را از شبکه ترانک خارج و از کانال متداول مربوطه مطابق مواد تقسیم کانال استفاده کنند.

وظایف مأمورین ایستگاه

ماده31-153: به منظورثبت وضبط مكالمات هرگونه تبادل اطلاعات بین وسائط نقلیه ریلی در حال سیر در بلاک و ایستگاهها و همچنین بین مأمورین مانور با یکدیگر و مأمورین ایستگاه و گروه های کاری بوسیه بی سیم انجام می گیرد.

ماده32-153: مکالمات طولانی و مخابره مشخصات قطار و موارد مشابه بین دو ایستگاه یا ایستگاهها و مراکز کنترل باید بوسیله تلفن انجام شود و در چنین مواقعی مأمورین مجاز به استفاده از بی سیم نمی باشند.

تبصره 1-32-153: در صورت خرابی تجهیزات ارتباطی دیگر (تلفن و امثالهم) برای ارسال اطلاعات مطابق مقررات قطع ارتباط از بی سیم استفاده مي گردد.

ماده33-153: هنگام تشکیل ایستگاه موقت یا توقف قطار در بین راه (به هر علت) چنانچه استفاده ازوسايل ارتباطي متداول مقدور نباشد مي توان از بي سيم استفاده نمود.

ماده34 -153 :مانورچی تنها حق صحبت با سرمانورچی را دارد و نباید با لکوموتیوران یا متصدی ترافیک صحبت نماید.

ماده35-153- کلیه مکالمات گروههای مانوری در شبکه ترانک باید در یکی از گروههای G1 الی (شماره تعریف شده برای گروه مانوری) G انجام گیرد که مطابق دستور مسئول وقت ایستگاه انتخاب می گردد.

ماده36-153: در صورت اختلال در شبکه ترانک کلیه مأمورین ایتگاه باید بی سیم را از شبکه ترانک خارج و از کانال متداول مربوطه مطابق مواد تقسیم کانال استفاده کنند.

تقسیم بندی کانالهای متداول

مده 37- 153- : در زمان عدم وجود پوشش شبکه ترانک کلیه مکالمات مأمورین موظف قطارهای باری و مسافری با رئیس قطار و رؤسای قطار با متصدیان ترافیک ایستگاهها و مراکز کنترل در محدوده پوشش کانال متداول باید به شرح ذیل انجام گردد:

1-37-153: محور تهران – آذربايجان کانال (1)

2-37-153: محور سياه چشمه – گيلان کانال (1)

3-37-153: محور سيستان – ميبد کانال (1)

4-37-153: محور کاشمر – بندرعباس کانال (1)

5-37-153: محورتهران –جنوب کانال (2)

6-37-153: محورسمنگان – كرمانشاه کانال (2)

7-37-153: محوراصفهان – فارس-بوشهر کانال (2)

8-37 -153: محور تهران – خراسان كانال (3)

9-37 -153:محور قم – اصفهان كانال (3)

10-37 -153: محور قم-يزد-كرمان –جنوب شرق كانال (3)

11-37 -153: محور تهران – شمال كانال (3)

ماده 38- 153: به منظور یکنواختی در استفاده از گروههای بی سیم و دسترسی سریع مأمورین ایستگاهها به گروه مورد نیاز تقسیم بندی می گردد:

ماده 39-153: کانال هاي تخصيص داده شده نباید دائماً و بدون دلیل اشغال باشد.بدین منظورمكالمه باكانال تخصيصي بايددر حداقل زمان صورت گرفته و موارد ضروری و لازم مخابره شود.

ماده 40-153: اختصاص کانال متداول برای گروههای مانوری بعهده مسئول وقت ایستگاه می باشد.

ماده 41-153: گروههای کاری در زمانی که شبکه ترانک در حال کار و سالم باشد اجازه استفاده از کانالهای متداول را ندارند.

سوانح و حوادث و تماس اضطراری

ماده 42-153: کلیه لکوموتیورانان،متصدیان ترافیک و مراکز کنترل موظفند هنگام بروز هرگونه نارسائی که منجر به حادثه می گردد،با برقراری تماس اضطراری با مسئولین ،مأمورین و وسائط نقلیه در حال سير مرتبط با حادثه احتمالی را در جریان امر قرار دهند.

ماده43-153: تماس اضطراری مخصوص حالتهای فوق العاده و فوری در شبکه ترانک می باشد و مأمورین مجاز نیستند در حالت عادی از تماس اضطراری استفاده نمایند.

ماده44-153: کمیسیون گراف روزانه موظف است تماسهای اضطراری را بررسی نمايد.

ماده45-153: ادارات ارتباطات و علائم الکتریکی موظفند گزارش تماسهای اضطراری را به کمیسیونهای گراف ادارات کل راه آهن اعلام نماید.

وظایف مأمورین نگهداری و تعمیر بی سیم

ماده 46-153: مأمورین دپو بی سیم موظفند در تمام ساعات شبانه روز انجام وظیفه نمایند.

ماده47-153: مأمورین دپوی بی سیم موظفند جهت تحویل و تحول بی سیم از فرم دو برگی مربوطه استفاده نمایند.

ماده 48-153: پس از دریافت درخواست بی سیم مأموردپوی بی سیم موظف است مشخصات کاربر و مشخصات بی سیم و متعلقات را در فرم تحویل و تحول وارد نماید.

ماده49-153: فرم تحویل و تحول باید توسط کاربر امضاء و کارت تردد بی سیم همراه بی سیم و متعلقات به کاربر تحویل گردد.

ماده50-153: برگ اول فرم تحویل و تحول باید تا زمان عودت بی سیم در دفتر دپوی بی سیم بماند.

ماده51-153: مأمورین موظفند بی سیم را با تجهیزات جانبی (میکروفون،بلندگوی رولباسی وجلد بی سیم) در اختیار کاربران قرار دهند.

ماده52-153: مأمور دپوی بی سیم موظف است در زمان تحویل و تحول از سلامت دستگاه بی سیم و متعلقات آن (آنتن،باتری،جلد بی سیم،میکروفون و بلند گوی رولباسی و...)اطمینان حاصل نمایند.

ماده53-153: مأمور دپوی بی سیم موظف است پس از تحویل گرفتن دستگاه بی سیم و متعلقات آن،برگه اول فرم تحویل و تحول بی سیم را به کاربر استرداد نماید.

ماده54-153: مأمور دپوی بی سیم موظف است پس از تحویل گرفتن دستگاه بی سیم، باتری آن را طبق دستورالعمل شارژ باتری ،شارژ نماید.

ماده55-153: مأمور دپوی بی سیم موظف به تمیز کاری بی سیم قبل از تحویل به کاربر می باشد.

ماده56-153: در زمان تحویل بی سیم در صورت بروز هرگونه خرابی یا خسارت به بی سیم از سوی کاربر،باید صورتجلسه خرابی بی سیم تهیه و به امضای کاربر رسانیده شود.

ماده57-153: مأمورین دپوی بی سیم موظف به همکاری با بازرسین بی سیم طبق مقررات استفاده از بی سیم   می باشد.

ماده58-153:  در خصوص درخواست جدید بی سیم در امور سیروحرکت یا درخواست نواحی،اداره کل سیروحرکت بررسی نموده و نتیجه نهایی را جهت واگذاری بی سیم به ادره کل ارتباطات و علائم الکتریکی اعلام نماید.

ماده59-153 : کاربران بی سیم در راه آهن

کاربران بی سیم در راه آهن به سه بخش به شرح ذیل تقسیم می گردد:

1-       59-153:امورسیروحرکت

2-       59-153:امورنظارت

3-       59-153:امور متفرقه

1-59-153:کاربران بی سیم در امور سیر و حرکت:

کاربرد بی سیم ها برای امور سیروحرکت را می توان به سه اولویت تقسیم کرد:

1-   اولویت اول: ضرورت در عملیات

2-   اولویت دوم: بالابردن ضرایب ایمنی

3-   اولویت سوم: تسهیل در عملیات و سرعت بخشیدن به امور جاری

1-1-59-153:اولویت اول:

ادارات و افراد ذیل که در اولویت اول باید مجهز به بی سیم گردند عبارتند از:

1-   سرمانورچی (بی سیم دستی)

2-   روسای قطارهای باری و مسافری (بی سیم دستی)

3-   مسئول ترافیک (بی سیم دستی)

4-   متصدیان ترافیک کلیه ایستگاه ها (بی سیم ثابت و بی سیم دستی)

5-   روسای کلیه ایستگاه های تشکیلاتی (بی سیم دستی)

6-   کلیه لکوموتیوهای در بلاک (بی سیم ثابت و بی سیم دستی)

7-   کلیه لکوموتیوهای مانور (بی سیم ثابت)

8-   کلیه درزین ها (بی سیم ثابت)

9-   کلیه ماشین های مکانیزه خط (بی سیم ثابت و بی سیم دستی)

10-          ستاد اعزام قطارهای مسافری (بی سیم ثابت و بی سیم دستی)

11-          کلیه برف روب ها (بی سیم ثابت و بی سیم دستی)

12-          کنترل یا فرماندهی پانل C.T.C (دستگاه دسیپچر)با متصدي مربوطه از اداره ارتباطات وعلائم الكتريكي

13-          دفتر ستاد نوروزی و ستاد بحران (بی سیم ثابت و بی سیم دستی)

14-          مسئول کارگاه بهسازی و بازسازی و ریلگذاری (بی سیم دستی)

15-          اکیپ قطارهای حامل بارهای خارج از گاباری (بی سیم دستی)

16-          راهنما (بی سیم دستی)

17-          سربازدید کننده (بی سیم دستی)

18-          مامور فنی و انتهایی قطارهای مسافری (بی سیم دستی)

1-1-1-   59-153: مدت واگذاری بی سیم جهت دفتر ستاد نوروزي و ستاد بحران تحت نظارت معاونت بهره برداری و سیر و حرکت خواهد بود.

2-1-1-59- 153:براي كارگاه بهسازي و بازسازي درريلگذاري بی سیم از دپوهای بی سیم تحویل می گردد.

3-1-1-59-163:براي اکیپ قطار هاي حامل بارهاي خارج ازگاباري تنها یک دستگاه بی سیم تحویل می گردد.

2-1-59-153:اولویت دوم:

ادارات و افراد ذیل که در اولویت دوم باید مجهز به بی سیم گردند عبارتند از:

1-   بازدیدکننده (بی سیم دستی)

2-   سوزنبان (بی سیم دستی)

3-   مانورچی (بی سیم دستی)

4-   راهدار (بی سیم دستی)

3-1-59-153:اولویت سوم:

ادارات و افراد ذیل که در اولویت سوم باید مجهز به بی سیم گردند عبارتند از:

1-3-1-59 -153:روسای حوزه های خط و ابنیه فنی (بی سیم دستی)

2-3-1-59-153:تعمیرات سالنهای مسافری در ایستگاه تهران (بی سیم دستی)كه ارتباط آنها فقط  با ستاد اعزام قطارهای مسافری در ایستگاه تهران مي باشد.

2-59-153: کاربران بی سیم در امور نظارت

کاربرد در بخش نظارت را می توان به دو اولویت تقسیم کرد:

1-   2-59-153:اولویت اول: ضرورت در عملیات

2-   2- 59 -153: اولویت دوم: تسهیل و سرعت بخشیدن در امور

1-2-59-153:اولویت اول:

ادارات و افراد ذیل که  در اولویت اول باید مجهز به بی سیم گردند عبارتند از:

1-   کلیه خودروهای کمیسیون سوانح (بی سیم ثابت)

2-  کلیه مدیران و معاونین فنی،روساي ادارات وگروهاي سيروحركت،ايمني ونظارت بر شبكه،خط وسازه هاي فني ،ناوگان مناطق ادارات کل راه آهن،  (بی سیم دستی)

3-   مدیرعامل و معاونین راه آهن (بی سیم دستی)

4-  مدیران ستادی(ادارات کل ایمنی ونظارت بر شبكه ،  سیر و حرکت، سیر و حرکت، نیروی کشش، واگنهای باری، خط و سازه های فنی و ارتباطات و علائم الکتریکی) (بی سیم دستی)

 

2-2-59-153:اولویت دوم:

ادارات و افراد ذیل که در اولویت دوم باید مجهز به بی سیم گردند عبارتند از:

1-    2-2-59-153:حراست (بی سیم ثابت و متحرک ودستی)

2-  2-2-59-153:روسای ادارات و گروهها در ادارت کل راه آهن  ساختمان و تاسیسات، ارتباطات و علائم الکتریکی (بی سیم دستی)

ماده60-153: واگذاری امکانات شبکه ترانک و نوع تماس

1-60-153: هرنوع اطلاعات بین قطار در بلاک و ایستگاههای طرفین توسط بی سیم ترانک انجام می گیرد.

2-60-153: هرنوع تبادل اطلاعات بین لکوموتیوران و دیگرمامورين اعم از (رئیس قطار، سرمانورچی، مامور راهنماو...) توسط بی سیم دستی شبکه متداول انجام می گردد.

3-60-153: در شبکه ترانک هر بی سیم طبق امکانات در نظر گرفته شده قابل برنامه ریزی می باشد که گروههای کاری جهت واگذاری ازآن استفاده مينمايند:

4-60-153: در شبکه مامورین ایستگاه ها و قطار ها بایستی امکانات زیر را در اختیار داشته باشند :

1-   4-60 -153:تماس بی سیم با بی سیم

2-   4-60-153:تماس کنفرانسی

3-   4-60- 153:تماس اضطراری

4-   4-60- 153:تماس در کل شبکه راه آهن (فقط قطار)

5-   4-60- 153:تماس درناحیه(فقط ایستگاه)

 

5 – 60  -163:گروه وسائط نقلیه ریلی و خودروها

1-   5 – 60 -153: تماس بی سیم با بی سیم

2-   5 – 60 -153: تماس بی سیم با RABX (تلفن داخلی) فقط خودروها

3-   5 – 60-153:  تماس بی سیم با PSTN(تلفن شهری) فقط خودروها

4-   5 – 60 -153: تماس در کل شبکه راه آهن

 

6       -60 -153:  گروههای مانور،گروههای بازدیدکننده،دفاتر،ستادهای عملیاتی،سوزنبان،سایر گروههای کاری

1-    6 – 60 -153: تماس بی سیم با بی سیم

2-    6 – 60 –153:تماس کنفرانسی

3-    6 – 60 –153:تماس درناحیه

 

7-60-153: کنترل و مراکز فرماندهی علائم الکتریکی(C.T.CوRC)

1-    7-60-153: تماس بی سیم با بی سیم

2-    7-60-153:  تماس اضطراری

3-    7-60-153:  تماس کنفرانسی

4-    7-60-153:  تماس درناحیه

 

ماده 61-153: نحوه مکالمه با بیسیم

1-61-153:  اطمینان حاصل کنید بیسیم روشن و در کانال مورد نظر ، بیسیم مخاطب است

2-61-153:بیسیم مخاطب را صدا کنید و در پایان هر کلمه کلمه  ( تمام ) گفته شود تا طرف مخاطب متوجه شود که صحبت تمام شده است

3-61- 153:مخاطب با کلمه ( شنیدم ) صحبت خود را آغاز نموده و در انتها کلمه ( تمام ) را تکرار نمایید .

ماده 154:مقررات بهره وری از سیستم ضبط مکالمات

1-154-هدف از سیستم ضبط مکالمات: بهره برداری مناسب از آن در جهت بهبود وضیعت سیر و حرکت و ارتقای ایمنی میباشد تا به تبع آن پیشگیری صحیح و اصولی از سوانح بعمل آید.

2-154- سیستم ضبط مکالمه که در حال حاضر در اکثر لکوموتیوهای در حال سیر قطارهای باری و مسافری نصب گردیده به منظور شنود مکاملات لکوموتیورانان با مسئولین ترافیک ایستگاهها یا لکوموتیورانان سایر قطارها و مکاملات نظیر آنها میباشد تا در موارد مقتضی به جهت تجزیه و تحلیل اتفاقات به وقوع پیوسته و کسب اطلاعات مفید از مراحل سیر و آشنایی به مشکلات و نارسائیهای فراروی لکوموتیورانان توسط کارشناسان ذیمدخل مورد بهره برداری قرار گیرد تاشیوه عملکرد لکوموتیورانان و سایرمأمورین جهت بررسی عملیات انجام شده به درستی شناسایی گردد.بدین منظور ضروري مي باشد كه چارچوبي مشخص جهت مكالمات تعيين گردد تا هم از گفته مان اضافه و خارج از حدود مأمورین کاسته شود و هم در مواقع عملیات نحوه گفته مان به نحوی انتخاب شود که به نقطه اتکاء مأمورین در جهت بهبود کیفی سیرو حرکت بدل گردد.

ماده3-154:تعریف:  مقررات ضبط مکالمات بی سیم عبارتست از مجموعه دستورالعملهای فنی که در رابطه با بهره برداری از نحوه گفته مان لکوموتیورانان با مسئولین ترافیک ایستگاهها و اطلاع ازشیوه عمل و نیز واقف شدن به مشکلات محور سیر قطارها که از طریق لکوموتیورانان بیان میشود تدوین گردیده است.

ماده4-154: لکوموتیورانان موظف میباشند که در حفظ و نگهداری بی سیم ثابت لکوموتیو کوشا باشند و برای تامین این منظور با کمال علاقه مندی از دستورات و مقررات مربوط به وظایف و عملیات آنان كه در این مقررات آمده پیروی نموده و با تشریک مساعی با رئیس قطارمورد اجرا قرار دهند.

ماده5-154: لکوموتیو رانان موظف میباشند که مکالمات را با کلمه سلام آغاز و سپس خود و شماره لکوموتیو و شماره و نوع قطار را مشخص نموده و به وضوح ایستگاه مورد خطاب را نام برده و پس از شناسایی مخاطب موضوع را عنوان و در انتهای مکالمه کلمه تمام اظهار شود تا طرف مخاطب متوجه اتمام صحبت گردد لازم است که در کلیه مراحل مذاکره از گفتن کلمات اضافی خودداری بعمل آید تا سایر کاربران بتوانند ارتباط برقرار نمایند.

و همچنین ضروری میباشد که مکالمات به زبان فارسی و واضح بیان می گردد تا قابل فهم همه کاربران و کارشناسان بررسی سیستم ضبط مکالمه باشد.

ماده6-154: لکوموتیورانان موظف میباشند قبل از حرکت یکبار بیسیم را خاموش و مجددا روشن نمايند تا از سلامت کارکرد بیسیم و سیستم منصوبه در لکوموتیو اطمینان حاصل نمایندو چنانچه هریک از دو سیستم آماده به کار نباشد (در صورت خرابی سیستم ضبط مکالمه، آلارم صوتی لکوموتیوران را توجه خرابی می نماید)مسئولین ذیربط را مطلع و مطابق دستور اقدام نمایند.

1-6-154: در صورت خرابی سیستم ضبط مکالمه کلیه مقررات  مربوطه به حالت تعلیق درمی آید.

ماده7-154: پس از اتصال لکوموتیو به قطار مورد نظر لکوموتیورانان موظف میباشند تا کلیه مراحل آزمایش ترمز را به جهت اطلاع کامل از شیوه عملکرد مأمورین بازگو نمایند تا عملکرد انان بشرح ذیل ضبط گردد.

الف- زمان شروع آزمایش ترمز که رئیس قطار و بازدید کننده به آن مبادرت می ورزند ذکر گردد.

ب- زمانیکه فرمان ترمز نمودن قطار به لکوموتیو ران صادر میگردد موظف به پاسخ فرمان بوده تا توسط سیستم ضبط گردد.

ج- پس از پایان مرحله نظارت به ترمز گیری واگنها که رئیس قطار و بازدید کننده به انتهای قطار میرسند رئیس قطار میبایستی زمان پایان مرحله را به لکوموتیوران اعلام نماید.

د)رئیس قطار و بازدید کننده سپس فرمان آزادی ترمز را داده و پس از آنکه فشار انتهای قطار به حداکثر خود رسیده بازدید کننده توسط دستگاه مانومتر فشار، انتهای قطار را محاسبه ومیزان آن بایستی توسط رئیس قطار به لکوموتیوران اعلام گردد و لکوموتیوران نیز با تکرار آن پاسخ می دهد و سپس بازدید کننده باتفاق رئیس قطار کفشک واگنهای آزاد شده را نیز کنترل و پس از پایان عملیات نظارت بر آزاد بودن ترمز واگنها ساعت خاتمه عملیات آزمایش ترمز را عنوان و لکوموتیوران نیز به آن پاسخ داده تا رئیس قطار اطمینان حاصل نماید که عملیات صحیح انجام پذیرفته است.

تبصره یک: (در ایستگاههای بین راه که آزمایش ترمز صورت می گیرد و بازدید کننده وجود ندارد مراحل آزمایش ترمز توسط رئیس قطار مطابق مقررات به عمل آید)

تبصره دو: در قطارهای مسافری عملیات داخل لکوموتیو در جهت آزمایش ترمز بر عهده لکوموتیوران  کارورز می باشد.

ماده 8-154: رئیس قطار موظف می باشد هرگاه تمام یا بخشی از قطار را در ایستگاههای بین راه منفصل نموده اند به لکوموتیوران جهت ضبط مكالمات اعلام نماید که چند ترمز دستی در کدامین واگنها بسته شده و کفش خط در زیر کدام محور با ذکر شماره واگن گذاشته شده است و به وضوح اعلام نماید که تعداد ترمز دستی بسته شده با وزن قطار هماهنگی دارد.

ماده9-154: لکوموتیو رانان در حین سیر موظف می باشند علاوه براجرای مقرات در موارد ذیل مشکلات را توسط دستگاه بی سیم با ذکر دقیق محل و کیلومتر به اطلاع مسئولین ایستگاههای طرفین رسانیده تا با اقدامات بایسته آنان مانع از اتفاقات بعدی گردند.(در مسیرهایی که تحت پوشش RCو C.T.C   می باشند به مرکز فرماندهی اعلام می نمایند.)

الف: وجود مه غلیظ و عدم دید کافی به هر علت دیگر

ب: در موقع طوفان و پوشیده شدن خط از خاک ،ماسه،برف

ج: در مواردیکه در اثر بارندگی شدید احتمال جریان سیل یا ریزش کوه یا ترانشه داده می شود.

د: در مواقع بروز زمین لرزه

ه: هرگونه افتادگی و خرابی شدید خط به نحوی که موجب تکانهای غیر عادی در لکوموتیو میگردد.

و: افتادگی  و خرابی در سوزنهای ورودی و خروجی که باعث تکانهای ناهنجاردر لکوموتیو میگردد.

ز: وجود گله های سرگردان شتر و یا افراد مشکوک  و مواردی از این قبیل در اطراف خط

ح: هرگونه تجاوز به حریم راه آهن یا مشاهده عبور وسائط نقلیه از محل های غیر مجاز در مسیر حرکت

ماده10-154: لکوموتیو رانان موظف میباشند هرگونه ناهنجاری که در حین سفر مشاهده نموه که تشخیص دهند لازمست مسئولین ارشد نیز از آن مطلع باشند از قبیل موارد ذیل توسط بی سیم با ذکر دقیق محل یا ایستگاه بازگو نمایند.

الف: عدم حضور بموقع سوزنبانان در سر سوزن ورودی ایستگاههایی که حضور سوزنبان الزامی می باشد.

ب: عدم حضور و استقبال مأمورین بازدید در حین ورود قطارها در ورودی ایستگاههایی که پست بازدید در آن پیش بینی گردیده است.

ج: هرگونه عملکرد غیر اصولی راهدارها در حین عبور از گذرگاهها که ایمنی تردد قطارها را به خطرمی اندازد.

د: عدم استقبال و مشایعت قطار توسط متصدی ترافیک

ه: هرگونه نواقصی که در چراغهای علائم مشاهده گردد.

11-154: لکوموتیورانان موظف می باشند به محض گسیختگی قطار زمان و کیلومتر دقیق محل و سپس شماره واگنهای گسیخته شده از قطار را که توسط رئیس قطار شناسایی میگردد بیان نماید تا توسط کارشناسان ذیربط علت آن تحت بررسی قرار گیرد.

12-154: لکوموتیورانان موظف میباشند هرگونه اشکالی که در حین سیر قطار مشاهده شود از قبیل اشکالاتی که در واگنها مشخص می گردد با ذکر شماره واگن و یا سایر موارد جهت بررسی کارشناسان بیان نمایند تا در سیستم ضبط گردد.

13-154: لکوموتیورانان موظف میباشند هرگاه در مسیر راه آهن دوخطه خروج واگن یا بخشی از قطار موجب انسداد مسیر مقابل گردد بلافاصله توسط بی سیم مسئولین ایستگاههای طرفین و نیز لکوموتیو رانان قطار مقابل را مطلع تا از هر گونه اتفاقی که موجب تشدید حادثه گردد پیشگیری بعمل آید.

14-154: لکوموتیورانان موظف می باشند هنگام ورود قطارهای طویل خارج از دگاژ به ایستگاهها توسط بیسیم وضعیت قطار را به مسئولین ترافیک ایستگاه طلاع دهند.

15-154: چگونگي ارائه مفاد برگ احتیاط با استفاده  از سیستم بی سیم و ضبط مکالمه غیر از ایستگاه مبداء صرفاً جهت یادآوری در مسیر حرکت قطار

1-15-154- در مواردیکه لازم می باشد ارائه برگه احتیاط برای توقف،تلاقی،تقلیل سرعت،احتیاط توسط مسئولین وقت ایستگاه صادر گردد می بایستی توسط وی با استفاده از سیستم ضبط مکالمه متنی به شرح ذیل به لکوموتیو ران ابلاغ گردد.

آقای لکوموتیوران (اسم لکوموتیوران مورد خطاب قرار میگیرد) شماره......که از ایستگاه........حرکت می نماید موارد احتیاطی زیر را در مسیر رعایت نمایید.

مسئول وقت ایستگاه کلیه موارد احتیاطی را که لازم است رعایت گردد با تانی عنوان می نماید تا متن آن را که عیناً توسط لکوموتیوران تکرار می گردد رئیس قطار قادر باشد با برگه احتیاط که مخصوص وی در اختیارش قرار گرفته مطابقت نماید.

ماده 16-154: در ايستگاههاي مبداء صدوربرگ احتياط لکوموتیوران موظف می باشد پس از دریافت برگه احتیاط از رئیس قطار مجدداً به شرح ذیل مراتب را جهت مسئول وقت ایستگاه اعلام نماید.

آقای مسئول وقت ایستگاه ( در این حالت اسم مسئول وقت ایستگاه و نام آن ایستگاه برده میشود) برگه احتیاط مبنی به رعایت(موضوع موارد احتیاط عیناً تکرار میگردد) از رئیس قطار دریافت و در حین سیر به سمت ایستگاه ..........موارد آن مورد اجرا قرار میگیرد.

(در این حالت لکوموتیوران ، شماره لکوموتیو،نوع قطار و خود را معرفی می نماید.)

تبصره: کمیسیون گراف هر ناحیه لازم است که گروهی کارشناس را جهت بررسی روزانه موارد ضبط شده در سیستم ضبط مکالمه موظف نماید تا کلیه اشکالاتی که لکوموتیوران در حین سیر اعلام می نمایند رسیدگی نموده و موارد آن را طبقه بندی و به مسئولین حفاظت و ایمنی ناحیه ارائه نمایند.

ماده 17-154: مسئولین ایمنی ونظارت برشبكه  نواحی موظف میباشند موارد و معضلات ابلاغی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده و با ارسال بموقع آن موارد به مسئولین ذیمدخل تا رفع مشکل پیگیری لازم را بعمل آورند.

ماده18-154: اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی می بایستی تمهیداتی را فراهم نماید تا همواره سیستم ضبط مکالمه درلکوموتیوها آماده به کار باشد.

19-154: پس از وقوع سانحه و نياز به شنود مکالمات ضبط شده به محض دستور مدیر کل یا معاون فنی اقدامات بایسته را جهت خارج کردن حافظه دستگاه و انتقال به محل شنود توسط مأمورين مسئول (رئيس اداره ارتباطات وعلائم الكتريكي، ايمني و نظارت برشبكه و مسئول حراست ) بعمل آورد.

ماده20-154: اداره کل نیروی کشش موظف می باشد به جهت پیشگیری از هرگونه خرابی و اختلال در سیستم ضبط مکالمات به محض اینکه لکوموتیوها جهت تعمیرات اساسی به کارخانجات مربوطه اعزام میگردند بلافاصله مأمورین ذیربط اداره کل ارتباطات را مطلع نموده تا سیستم از لکوموتیو جدا شود ووقتی هم لکوموتیو آماده به سرویس گردید بلافاصله مأمورین ارتباط را مطلع تا مجدداً سیستم ضبط مکالمات به لکوموتیوها نصب گردد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان