کد خبر: ۲۳۶۶۵
تاریخ انتشار: ۰۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۷:۴۶-23 March 2021
کناره‌گیری پاپ بِنِدِيکْت شانزدهم رهبر کاتوليکهای جهان که از آوریل ۲۰۰۵ با عنوان دویست‌ و شصت و پنجمین پاپ برگزیده شد، نخستین کناره‌گیری‌ای است که پس از ۶۰۰ سال روی می‌دهد(۱)، و آشکارکردن خبر این تصمیم ناگهانی، در ۱۱ فوریه ۲۰۱۳ برابر ۲۳ بهمن ۱۳۹۱، سران واتیکان را شگفت‌زده کرده است.
عصراسلام: گروهی آن را از نشانه‌های آخرالزّمان و نزدیک‌شدن زمان فرود عیسی مسيح(علیه‌السّلام) برمی‌شمارند، و بر این باورند که پاپ نو واپسین پاپ این دوران خاهد بود، و گروهی دیگر آن را نشانۀ ناخجستگی و پدیدآمدن گرفتاریهای خدایی در پیِ کارهایِ زشت آدميان و افزایش تباهکاری در میان بشر امروزی و حتّی کشیشان مسیحی می‌دانند. در این سالهای واپسین، ميليونها تن از كليساها بیرون رفته‌اند و به گونه‌ای رسمی از دين مسيحيّت دوری جسته‌اند، و این پدیده رو به فزونی است.
 
پاپ جوزِف راتْزِینْگر ۸۵ ساله دلیل کناره‌‌گیری خُد از این مقام را در نامه‌ای چنین بیان کرده است: کهولت سن و سرعت تحوّلات دنیای مدرن باعث شده که نتوانم مسئولیّتی را که به من واگذار شده است، خوب انجام دهم. به همين سبب و با آگاهی کامل از اهمّيّت اين کار، من با آزادی کامل اعلان می‌کنم که مقام اسقفی کليسای رم را رها خاهم کرد.

سخنگوی واتيکان گفت: پاپ ۸۵ ساله ساعت نوزده به وقت گرينويچ در تاريخ ۲۸ فوريه کناره‌گيری خاهد کرد و تا زمان انتخاب جانشين برای وی، اين منصب خالی خاهد ماند. کاردینال‌های کلیسای واتیکان در ماه مارس نشستی خاهند داشت تا پاپ جدید را برگزینند.

پیشگویی سنت مالاچی در بارۀ واپسین پاپ جهان

یکی از مشهورترین پیشگوییها در بارۀ پاپها، پیشگویی سَنْت مالاچِی است که از قدّیسان ایرلندی و کشیش بزرگی بود که میان سالهای ۱۰۹۴ تا ۱۱۴۸ م می‌زیست.
 
او در الهامات تصویری‌ای که داشته است، ویژگیهای ۱۱۲ پاپ پس از خُدش را به گونه‌ای استعاری در عنوانهایی کوتاه بیان کرده است. از دیدگاه وی، پس از این پاپها دنیا به پایان می‌رسد، و این، سرآغاز رستاخیز خاهد بود.

مالاچی پاپ پیش از پایان را «شکوه زیتون» وصف کرده است که به باور برخی مفسّران، با پاپ بندیکت شانزدهم سازگاری دارد. هرچند پاپ بندیکت شانزدهم از گروه کشیشان بندیکتی نیست، پس از رسیدن به این مقام، لقب بندیکت را به یاد بندیکت مقدّس نِرْسِیا برای خدش برگزید.
 
بندیکت که در نشر مسیحیّت بسیار نقش داشت، بنیادگذار سلسلۀ بندیکتهاست، و نشان خانوادگی بندیکتها شاخۀ زیتون می‌باشد. برخی می‌گویند: این‌که مالاچی از پاپ پیش از پایان با عنوان «شکوه زیتون» یاد کرده است، به تلاشهایی اشاره دارد که پاپ بندیکت شانزدهم برای برقراری صلح در جهان انجام داد، و چنان‌که می‌دانید، شاخۀ زیتون سمبل صلح است. بنا بر این، پاپ بندیکت شانزدهم باید پاپ پیش از پاپ پایانی باشد، و جانشین او واپسین پاپ جهان خاهد بود، و خداوند داناتر است.
  
سنت مالاچی از پاپ سدودوازدهم با عنوان «پِیتِر رُمِی» نام برده و در بارۀ وی چنین پیشگویی کرده است:

با واپسین پیگیریهای کلیسای مقدّس رم، پیتر رمی آن‌جا خاهد نشست؛
کسی که گوسفندانش را در سختیهای بسیار خاهد چَرانَد، 
و هنگامی که این سختیها به پایان رسند، شهر هفت تپه ویران خاهد شد،
و قاضی ترسناک در بارۀ مردمش قضاوت خاهد کرد. پایان.(۲)

در نوشته‌های سنت مالاچی، «پیتر رمی»، پیتر زیندۀ شهر رم در ایتالیا یا پیتر زیندۀ سرزمین روم است، و «گوسفندان»، مردمان پیرو آیین مسیحیّتاند، و «شهر هفت تپه»، شهر باستانی رُم(۳) در کشور ایتالیاست که واتیکان، زیستگاه پاپ، رهبر کاتولیکهای جهان، و مرکز کلیسای کاتولیک، در آن‌جاست، و «قاضی ترسناک»، خداوند است که بندگانش را داوری خاهد کرد و پاداش یا کیفر کارهایشان را می‌دهد. 

سرانجام، پس از برگزاری نشستهای پی‌درپی و چند روزۀ ۱۱۵ کاردینال در واتیکان، در شامگاه چهارشنبه ۱۳ مارس ۲۰۱۳ برابر ۲۳ اسفند ۱۳۹۱، دود سفید از دودکش کلیسای «سِیسْتِینا» به هوا برخاست و ناقوس آن نواخته و خبر انتخاب دویست‌وشست‌وششمین رهبر مسیحیان کاتولیک جهان داده شد. پاپِ نو خورخه ماریو بِرْگولِیو آرژانتینی ۷۶ ساله است که لقب «فرانسیس اوّل» را برای خد برگزید. وی نخستین پاپ نااروپایی می‌باشد که به این جایگاه رسیده است، و به باور بسیاری از مسیحیان غربی، واپسین پاپ جهان پیش از ظهور عیسی مسیح(علیه‌السّلام) می‌باشد.

گفتنی است، هرچند نام پاپ نو، چنان‌که سنت مالاچی پیشبینی کرده بود، پیتر نیست و خدش نیز زادۀ بُوئْنُوس آیْرِس می‌باشد، چون خانواده‌اش مهاجرانی ایتالیایی‌اند، اهل سرزمین روم به شمار می‌آید. پدر پاپ زادۀ شهر پورتا کومارو (آسْتِی) در ایتالیا و مادرش زادۀ بُوئْنُوس آیْرِس ولی از خانواده‌ای در شمال ایتالیاست.

پیشگویی نسترآداموس در بارۀ واپسین پاپ جهان

نُسْتْرْآدامُوس، پیشگو و ستاره‌شناس مشهور فرانسوی، در بارۀ واپسین پاپ دوران آخرالزّمان، چنین می‌سراید:

ستارۀ بزرگ برای هفت روز شعله‌ور خاهد شد،
ابر سببِ نمایان‌شدن دو خُرشید می‌شود.
سگ «ماستیف» بزرگ سراسر شب زوزه خاهد کشید،
هنگامی که پاپ سرزمینش را جابه‌جا کند.(۴)

مراد نسترآداموس از «ستارۀ بزرگ»، بزرگ‌ستاره‌ای دنباله‌دار است که «گیسوی سختی‌آور» یا «گیسوی شیطان» نامیده می‌شود، کمی پیش از قیام امام مهدی(علیه‌السّلام)، از صفر تا رجب در کرانه‌های آسمان می‌گردد تا آن‌که در شعبان میان خُرشید و زمین جای می‌گیرد و در ماه رمضان به زمین نزدیک می‌شود و پیرامونش می‌چرخد و اندک‌اندک درون پوشش گازی‌اش می‌رود و می‌سوزد و شعله‌ور می‌شود و سه یا هفت شبی پیاپی برای زمینیان نورافشانی می‌کند، و با گازها و گردهای همراه خُد و دود برخاسته ازسوختنش، سبب پیدایش ابرهایی انبوه و تیره در آسمان می‌شود، و در پی این رویداد، در روز دو چیز درخشنده هم زمان در آسمان دیده می‌شوند که چنین پدیده‌ای مایۀ شگفتی مردم خاهد شد: یکی خُرشید و دیگری ستارۀ دنباله‌داری که در حال سوختن است.

سگ «ماسْتِیف» گونه‌ای مشهور از سگهای انگلیسی است که از نزدیک به دوهزار سال پیش به این سو، برای نگهبانی و مبارزه پرورش داده می‌شود.
 
چنان‌که می‌دانید، در برخی زمانها و مکانها، زوزه‌کشیدن یا شیهه‌کشیدن پیشاپیش جانورانی مانند سگ و اسب از بروز رویدادهایی مانند زلزله و جز آن خبر می‌دهد.
 
بر پایۀ این پیشگویی، در سال آشکارشدن ستارۀ دنباله‌دار بزرگی که هفت شب و روز می‌درخشد، پاپ ناچار می‌شود جایگاهِ خُد در واتیکان و شهر رم را رها کند و به سرزمینی دیگر بکوچد.۱. تا کنون تنها دو پاپ خُدخاسته از جایگاهشان کناره‌گیری کرد‌ه‌ا‌ند: یکی پاپ کولستین پنجم، در سال ۱۲۹۴ م، و دیگری پاپ گریگوری دوازدهم، در سال ۱۴۱۵ م.

۲. نوشتار انگلیسی دانشنامۀ آزاد «ویکی پدیا»، پیشبینی پاپها، نوشتۀ سنت مالاچی؛ ترجمۀ مهندس سیّد محمّدعلی شمس.

۳. نزدیک به هزار سال پیش از میلاد مسیح (علیه‌السّلام) گروهی از رومیهای مهاجر که هزار سال پیشتر از اروپای مرکزی به سرزمین ایتالیا کوچیده بودند، با ساختن دهکده‌هایی بر روی هفت تپهٔ کم بلندا در پیچ و خم رود تِيبِر بر لبۀ شمالی دشت حاصل‌خیز لاتیوم، آغاز به یکجانشینی کردند، و بدین گونه، شهر رم پدید آمد؛ دانشنامۀ آزاد «ویکی پدیا»، سرواژه «روم»، با حذف و تصرّف.

۴. نوشتارهای نسترآداموس به زبان فرانسوی و برگردان آن به زبان انگلیسی، سانتوری ۲، رباعی ۴۱؛ ترجمۀ مهندس سیّد محمّدعلی شمس.

گزیده‌هایی از کتاب: جهان در آستانۀ ظهور؛ پژوهش و نوشتۀ سیّد سلیمان مدنی تَنْکابُنِی

روش ما در نوشتن واژه‌‎ها،‌ بر پایۀ درست‌نویسی و سازگاری نوشتار با گفتار و برخی نکته‎‌های دیگر است.
کانال آخرالزّمان

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان