کد خبر: ۲۳۴۵۶
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۲-11 March 2021
این است فهم درست دینی و معیار درست دینی... خدايا، ما را کمک کن تا از فهم غلط دینی دست برداریم.
عصراسلام: مردمی را در نظر بگیریم که به خاطر بد رفتاری منی که ادعای دین داری دارم! به خاطر دروغ گویی منی که ادعای دینداری دارم! حرف‌های بسیار زیبایي در مورد اسلام می زنیم اما در برابر مردم مغرور هستیم! و به خاطر این رفتار زشتِ ما و بدور از دين است که مردم از دین گریزان شده اند! و از خداوند مهربان دور می شوند. وقتی که مردم از ما صداقت و درستکاری مشاهده کنند آن موقع بدون نیاز داشتن به سخنرانی و تبلیغ به اسلام باز می گردند.

بارها گفته ام که خدا می داند که اگر عده ای از دین بیزار می شوند به خاطر دروغ گویی من و امثال من است. من به اسم خدا خیانت کردم به سفر حج رفتم و تغییر نکردم. شال سبز را به نشانه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر خود می بستم ولی نسبت به مردم دنیا ظالم بودم. به اسم خدا و منتسب بودن به خاندان رسول ، و عمامه بر سر داشتن و حاجی بودن را وسیله ای برای دنیا قرار دادم و نـه خدمت به دنیای مردم به همین دلیل بود مردم از دین متنفر می شدند.

به همین دلیل بود وقتی فردی در آن سر دنیا به اسم استالین و لینین و... به اسم حقوق کارگر و جامعه بدون تبعیض و طبقاتي وقتی که حرف هایش در سرزمین اسلامی پیرو محمد و پیرو عمر پخش می شد در جامعه ما رنگ جامعه بدون طبقه بی رنگ شده بود. اینطور بود که فردی با ناباروري به خدا به اسم بی خدایی جوانان ما را ناباور  می کرد. ، زیر احساس می کردند در جامعه بی دین عدالت وجود دارد ، در جامعه بی دین و ضد دین تبعیض وجود ندارد. چون مردم به اسم دین ، به اسم عالمان دین ، -  من نمی گویم همه آنها -  و عده ای به اسم حاجی بر مردم ظلم می کردند. و به خاطر سمت های دینی پست های دنیای را تصاحب کرده اند. و بار ها دیده اید که مردم سینه خیز به سوی آنها می آمدند. 

در چند مدت قبل فیلمی را از یکی از شخصیت های دینی منطقه دیدم که نشسته بود و مردم دستش را می بوسیدند. و وقتی کسی رفت برای بار دوم پایش را ببوسد گفت بس است دیگر برو خداوند که دین را فرستاد به این دلیل که مردم را بندگی و بردگی و از ذلت خود در بیایند ولی تو دین را به وسیله ای تبدیل کردی که مردم دست و پایت را ببوسند. و خاک پایت را بردارند به کودکانشان بدهند تا مریضیشان شفا یابد.

برادران من گرامي ترين شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. نه کسی که خود را از خاندان پیامبر بداند و نه کسی که چهل بار به حج رفته است و نه کسی که جزو فلان خاندان باشد فلان خاندان مبارک

اگر تو خاکی نباشی در برابر بندگان خدا و اگر مانند موم برای آنها نباشی هیچ کاری نکرده ای
هیچ بهره ای نداشته و دین را وسیله تنفر مردم کرده اید. و اینطور بود که فردی از آن سوی دنیا می آمد شاید شما خوب به یاد نداشته باشید.

نزدیک به نیمی از سرزمین‌های اسلامی به زیر چتر کومونیست و سوسیالیم رفت. می‌دانید چرا؟ چون در جامعه به اسم اسلامی ظلم وجود داشت به اسم خدا ظلم می کردیم. کسانی که کمی سواد داشتند دو کتاب می خوانند و می گفتند صحبت این کومونیست حق است ببین می گوید نباید ظلم باشد. نباید تبعیض باشد؟ و وقتی جامعه اسلامی را تماشا می کرد می دید پر از ظلم و تبعیض است و فرد کومونیست می‌شد. حق هم داشت و بعد ما می گفتیم اینها کافر و ملعون هستند چرا چون معتقد به خدا نیستند. من بودم که باعث شدم او بی دین شود این بار بیایم به او توهین کنم؟ یا به خودم توهین کنم؟ من بودم که با سوء استفاده از نام دین باعث شدم فرد به بی دینی تمایل پیدا کند.

من به یاد دارم وقتی که درگیری خانوادگی بین زن و مرد اتفاق می‌افتاد. مرد می‌گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم راست گفت که نباید بگذارید اشک چشمان زن خشک شود. صبح که از خانه بیرون رفتی او را کتک بزن تا وقتی که به خانه بر می گردی گریه کند. عصر هم او را کتک بزن تا باز گریه کند اگر به زن رو بدهی خدا را نیز فراموش می‌کند. به اسم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این تهمت بزرگ را زدند در این وضعیت فردی از جامعه مدرن اروپایی جامعه امریکایی که شخصیت برای انسان قایل بودند و نه زن و مرد.

می گفت: زن هم انسان است زن هم مانند مرد، بین زن و مرد فرقی نیست. زنان ما و دختران و خواهران ما وقتی می دیدند که پدرشان نماز می خواند ، تحقیرشان می‌کند. اجازه نمی دهد تحصیل کند و سواد آموزی کند نمی گذارد علم کسب کند ، از آن سر دنیا در سرزمین به اصطلاح کفر وقتی نغمه پاک و ظلال عدالت خواهی بلند می شود. مردم بحث حقوق زن و مرد را بر اساس سیستم اروپایی امریکایی می کردند. آن هم در جامعه اسلامی ما که اساس عدالت است...؟ چرا؟ چون ما به زنان خیانت می کردیم به اسم خدا و دختران ما از دین دور می شدند. 

بر همین اساس از زنان سوء استفاده جنسی می کردند چون حرف هایشان شیرین بود‌. بحث بی بند و باری و بی حجابی را برای زن در میان می آوردند و این حرفشان نیز شیرین بود. حرفشان قشنگ بود مرد اگر می گوید حجابت را رعایت کن به خاطر خودش است اگر می گوید لخت نباش به خاطر خودش است. اینبار سیستم سوسیالیستی اشتراکی آمد و گفت چه کسی می گوید زن ملک شخصی مرد است؟ گفتند: چه کسی می گوید زن مانند سایر املاک شخصی مرد باید تنها در اختیار او باشد؟
چه کسی می گوید این زن تنها متعلق به مرد است؟ بذارید زن هم بین همه مرد مشترک باشد!

اینبار مساجد ما مقر کومله و کومونیسم شده بودند مسجد روستای پدری من بعد از ده سال که برگشتم. دیدم نماد ستاره و داس چکش در مساجد کنده شده بود بعد از ده سال نماد کومونیست به مساجد ما راه یافت. چرا؟ چه کسی مقصر بود؟ آيا آنها مقصر بودند و به آنها توهین کنیم؟ نه ما مقصر بودیم و باید به خودمان توهین کنیم از ماست كه برماست.

مقصر ما هستیم که حقوق اسلامی را در جامعه اجرا نکردیم حق زن را پایمال کرديم حتی بعد از این صحبت های پیرامون آن شده است. گاهی اوقات زن های با من تماس می گیرند و می گویند نوار سخنرانی تو در مورد ارث و میراث را برای خانواده پخش کرده ایم ولی برادران وعمو ها و عمو زاده‌ها ارث ما را نمی‌دهند. می گویند از کی تا به حال زن ارث گرفته است؟ ارث زن را بدهیم تا در اختیار داماد گردن کلفت بذارد‌. تو چکاره مملکت هستی که ارث زن را نمی دهی؟ وقتی که خدا این را واجب کرده است. چطور توی که نماز می خوانی و به حج می روی ارث زن را نمی‌دهی؟
یا تو خدای دیگر هستی - معاذ الله - و یا دینی دیگر آورده‌ای! وگرنه تو چه حقی داری ارث زن را نمی‌دهی؟ اگر زن از برادرش طلب ارث کند می گویند زنی بی آبرو و بی حیا بود.

برادر عزیز من اگر برادر حق دارد غذا بخورد. خواهرش نیز حق دارد غذا بخورد. اگر برادر دارای فرزند است و باید آنها را بپوشاند زن نیز دارای فرزند است و باید آنها را بپوشاند. این چه معیاری است در نزد ما وجود دارد؟ من که به اسم اسلام بعد از ۱۴۰۰ سال بعد از این همه صحبت عالمان دینی هنوز ارث خواهرم را نمی دهم هنوز مهریه همسرم را نمی‌دهم.

در هفته های متمادی زنان بسیاری با من تماس می‌گیرند و می‌گویند بر سر مهریه با همسرشان درگیری داشته‌اند. همسرش می گوید مهریه ات را حلال کن تا تو از مال من هر چه را که می بخشی حلالت باشد. این نيرنگ را از کجا کشف کردید؟

یعنی دوباره فريب كاري یعنی دوباره خیانت به زن در حالی که خداوند نظاره گر اوست. خیانت به اسلام به نام اسلام با این حال زنان و فرزندانمان حق ندارند ازدین و نماز بیزار شوند؟ آیا زنان حق ندارند از دین و دینداری متنفر شوند وقتی که شما حقوق آنان را پایمال می کنید؟

سوگند به الله از دین متنفر می شود با این حال به زن توهین نیز می کند‌ و می گویند خدايا مگر من دزدی کردم مگر من جنایت کردم که من نماز می خوانم و دخترم نماز نمی خواند؟ می‌دانی چرا نماز نمی خواند؟ چون ارث حلال خواهرت را ندادي و آنرا در شکم فرزندانت ریختی. شما انتظار دارید که فرزندت با پول حرام بزرگ شود و برای خدا سجده کند؟

شما مال مردم را می دزدید بله این کار دزدی است والله کسی که ارث خواهرش را نمی دهد دزد است. دقت کنید دست دزد را باید قطع کرد چون کلاه برداری کرده است. 

من زنان زیادی را می بینم که می گویند برادر ما ارث ما را نمی‌دهد نمی دانم چیکار کنم؟ در ابتدا با زبان خوش و خوش رفتاری طلب ارث را کن اگر ارث تو را نداد. دلیل و مدرک جمع آوری کن و از او شکایت کن بله شکایت کن چون حق توست. زن ضعیف است آیا اینگونه حرمت يك ضعيفه را نگه می دارید؟ به این شکل حق یک ضعیف را می‌دهید؟

دکتر ذاکر نایک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان