کد خبر: ۲۳۳۲۲
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰-03 March 2021
داروی جامع امام رضا علیه‌السلام جهت تاثیر بر هر قسمت بدن به یک حامل نیاز دارد که اثر دارو را به آن عضو خاص میرساند. 
عصراسلام:محمد بن علی رنجویه طبیب از عبدالله بن عثمان و او از اصحاب امام جواد(ع) نقل می‌کند:

شکایت کردم به سوی امام جواد (ع) که به سردی معده مبتلا هستم و از تپش قلب

فرمود:

شما کجایید از داروی پدرم و این داروی جامع است. عرض کردم: این دارو چیست؟

فرمود:

این داروی معروفی است بین شیعیان (پس چگونه است که ما اصلا آن را نمیشناسیم؟)

عرض کردم: من هم یکی از شیعیان هستم، به من یاد بده تا مردم را با آن درمان کنم

فرمود:

زعفران و عاقرقرحا و سنبل الطیب و قاقله، بنج و خربق ابیض و فلفل سفید همه آنها به طور مساوی هستند و اندازه ندارند و ابرفیون دوبرابر باقی است سپس همه با هم آسیاب می‌شوند بعد با یک پارچه ابریشم الک کنید، سپس دوبرابر وزن مجموع عسل کف گرفته شده با آن مخلوط شود. کسی که سردی معده دارد یک دانه گندم با آب زیره پخته مصرف کند خوب میشود باذن الله تعالی

ترکیبات:

زعفران ۱ واحد

عاقرقرحا ۱ واحد

سنبل الطیب ۱ واحد

هل ۱ واحد

بذرالبنج ۱ واحد

خربق سفید ۱ واحد

فلفل سفید ۱ واحد

فرفیون ۲ واحد

عسل کف گرفته شده ۲ برابر وزن مجموع

روش ساخت:

زعفران و عاقرقرحا و سنبل الطیب و هل، بذرالبنج، خربق سفید، فلفل سفید را به اندازه نیاز به مقدار مساوی تهیه گردد. فرفیون دو برابر وزن یکی از آن‌ها تهیه گرددهمه با هم ( نه جداگانه) به صورت نرم آسیاب شوند، اگر درشت آسیاب شود خوب نیست، سپس آنها را با الک ریز الک کنند و همه را با هم مخلوط کنند. با توجه به اینکه فرفیون حالت چسبندگی دارد بهتر است جداگانه آسیاب شود و بعد به مجموع اضافه شود.سپس مجموع را با دوبرابر عسل کف گرفته شده مخلوط می‌کنیم.

طریقه مصرف داروی جامع امام رضا (ع) با حمال‌های دیگر

۱- جامع + آب زیره سیاه (کمون)

دو قاشق غذاخوری زیره سیاه را در دو لیوان آب جوشانده شود تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یگ گندم جامع شب قبل از خواب مصرف شود

۲- جامع امام رضا(ع) + آب انقوزه

به اندازه ۲ نخود ( مقدار خیلی کم ) از انقوزه را در یک لیوان آب جوش حل کرده و پس از صاف کردن همراه یک فندق جامع مصرف شود

۳- جامع امام رضا(ع) + آب گرم

سه شب پشت سر هم موقع خواب به اندازه یک نخود با یک لیوان آب جوشیده ولرم شده (فاتر) مصرف شود

۴- جامع + آب رازیانه گرم

بهتر است در جامع عاقرقرحا ترکیب نشود و مقدار عسل برابر وزن کل باشد

دو قاشق غذاخوری رازیانه را در دو لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک گندم جامع امام رضا را در دهان گذاشته و با آب رازیانه گرم، شب قبل از خواب میل شود.

۵- جامع + آب کرفس

یک کیلو کرفس را خرد کرده و درون ظرفی ریخته شود و روی آن آب ریخته شود سپس جوشانده شود تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک گندم جامع امام رضا(ع) مصرف

۶- جامع + آب مرزنجوش

آب مرزنجوش  از دو طریق به دست می‌آید ، اگر تازه باشد میتوان با فشردن آب آن را گرفت اما اگر خشک است ۲ قاشق مرزنجوش را در دو لیوان آب بجوشانید یک لیوان که شد استفاده کنید

قطره مرزنجوش: مطابق مراحل فوق آب مرزنجوش را بگیرید ۵ قطره وبا یک گندم جامع مخلوط کنید و در هر بینی ۳ قطره بریزید

برای هربار استفاده باید دوباره مقدار یک گندم از داروی جامع را با آب مرزنجوش حل کنید نه اینکه یکبار این دارو را درست کنید و مدتی از آن استفاده کنید.

۷- جامع + آب سرد و سرکه انگور

به اندازه یک دانه گندم یا جو از داروی امام رضا (ع) را به همراه یک لیوان آب سرد و نصف استکان سرکه انگور طبیعی مصرف کنید

۸- جامع + آب مورد

دو قاشق غذاخوری مورد در دو لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن یک فندق از داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب مورد شب قبل از خواب میل کنید

۹- جامع + آب زعفران

نصف قاشق چای خوری زعفران را دم کنید و یک فندق جامع را با آن مخلوط کرده و روی موضع درد ( پهلو و قلب) مالیده و شب تا صبح بماند.

۱۰- جامع + آب سداب یا ترب

روش مصرف (سداب): دو قاشق غذاخوری سداب را در دو لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک فندق داروی جامع امام رضا را در دهان گذاشته و با آب سداب شب موقع خواب میل شود.

روش مصرف ( آب ترب): یک کیلو ترب، ترجیحا ترب سفید را پس از ریز کردن در چهار لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق جامع را در دهان گذاشته و با آب ترب شب موقع خواب میل کنید

۱۱- جامع + عسل

روش مالیدنی: یک فندق داروی جامع را با یک قاشق مرباخوری عسل مخلوط کرده روی زخم بمالید و یک شبانه روز بماند.

روش تزریقی : جامع + سی برابر جامع عسل مخلوط کنید و با سرنگ در مقعد یا واژن تزریق گردد

روش خوراکی: یک فندق جامع را با یک قاشق مرباخوری عسل صبح ناشتا میل شود ( میتوانید جامع و عسل را با آب فاتر مخلوط کرده و میل کنید )

۱۲- جامع+ آب سقمونیا

به اندازه ۲ نخود ( نهایتا ۲ گرم) از سقمونیا را در یک لیوان آب جوش حل کرده و پس از صاف کردن همراه با یک فندق جامع میل شود 

۱۳- جامع + آب انگور

یک فندق جامع امام رضا(ع) را با یک لیوان آب انگور شب قبل از خواب میل کنید

۱۴- جامع + آب انار

یک فندق جامع را با یک لیوان آب انار شب قبل از خواب یا صبح ناشتا میل کنید

۱۵- جامع + آب کاسنی

دو قاشق غذاخوری کاسنی را دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک فندق جامع شب قبل از خواب میل کنید

۱۶- جامع + آب زنیان

دو قاشق غذاخوری زنیان را دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک فندق جامع شب قبل از خواب میل کنید

۱۷- جامع + آب انیسون

دو قاشق غذاخوری انیسون را دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک فندق جامع شب قبل از خواب میل کنید

۱۸- جامع + آب افتیمون

دو قاشق غذاخوری افتیمون را دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک فندق جامع شب قبل از خواب میل کنید

۱۹- جامع + آب سیب

یک فندق جامع را با یک لیوان آب سیب میل کنید

۲۰- جامع + آب هویج (زردک)

یک فندق جامع را با یک لیوان آب هویج شب قبل از خواب میل کنید

۲۱- جامع + آب به

یک فندق جامع را با یک لیوان آب به میل کنید

۲۲- جامع + شیر گاو

یک فندق داروی جامع را با یک لیوان شیر گاو جوشانده سرد شده موقع خواب میل شود.

۲۳- جامع + آب سنای مکی

پنج مرتبه و سه روز در میان ۲۵ گرم سنای مکی را در یک لیوان بزرگ آب جوش به مدت ده دقیقه در قوری مانند چای دم شود و پس از صاف کردن با یک فندق جامع میل شود

۲۴- جامع +آب شلغم

یک کیلو شلغم را پس از ریز کردن در ظرفی قرار داده آب روی آنها ریخته تا روی آنرا بپوشاند و بقدری بجوشد که یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن همراه با یک عدد داروی جامع مصرف شود

۲۵- جامع + آب تره

یک فندق جامع را در دهان گذاشته و با یک لیوان آب تره گرفته شده شب قبل از خواب میل کنید

۲۶- جامع + آب برگ چغندر

یک کیلو برگ چغندر تازه ( یا دو قاشق خشک شده) در آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک فندق جامع شب قبل از خواب میل شود 

۲۷- جامع + آب تخم کدو

دویست و پنجاه گرم تخم کدو خام نیم کوب و یا آسیاب شده را در سه لیوان آب بجوشانید تا یکی لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب تخم کدوی خام قبل از خواب میل کنید

۲۸- جامع + آب رازیانه + هلیله

دو قاشق غذاخوری رازیانه را دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک قاشق هلیله آسیاب شده با آن مخلوط شود، یک فندق داروی جامع را در دهان گذاشته و آب رازیانه و هلیله شب قبل از خواب میل کنید

۲۹- جامع + آب بابونه

دو قاشق غذاخوری بابونه در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع را با آب بابونه شب قبل از خواب میل کنید

۳۰- جامع + آب جو

یک لیوان جوی خشک را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع را در دهان گذاشته و با آبجو شب قبل از خواب میل کنید

۳۱- جامع + آب عدس

یک لیوان عدس خشک را در دو لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب عدس شب قبل از خواب میل کنید

۳۲- جامع + آب آویشن

دو قاشق غذاخوری آویشن را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع در دهان گذاشته و شب قبل از خواب میل کنید.

۳۳- جامع + آب شیطرج

دو قاشق غذاخوری شیطرج را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع در دهان گذاشته و شب قبل از خواب میل کنید

۳۴- جامع + آب سنجد

روش یک:

نیم کیلو سنجد را در چهار لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع را با آب سنجد شب قبل از خواب میل کنید

روش دو:

۲۵۰ گرم هسته سنجد را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع را با آب سنجد شب قبل از خواب میل کنید

۳۵- جامع + آب اگیر ترکی

دو قاشق غذاخوری اگیر ترکی را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع در دهان گذاشته و شب قبل از خواب میل کنید

۳۶- جامع + آب شاهی

یک فندق داروی جامع را در دهان گذاشته و صبح ناشتا با یک لیوان آب شاهی میل کنید

۳۷- جامع + شنبلیله

دو قاشق غذاخوری برگ شنبلیله  را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع در دهان گذاشته و شب قبل از خواب میل کنید

۳۸- جامع + آب گزنه

دو قاشق غذاخوری گزنه را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع در دهان گذاشته و شب قبل از خواب میل کنید.

۲۰ مورد مصرف داروی امام رضا(ع)

۱ – جامع با آب زیره پخته برای سردی معده ، تپش قلب درد پهلوی راست نفخ ودیگر بیماریهای معده. 

۲ – جامع با آب رازیانه پخته ۱نخود بمدت ۳ شب برای سرفه آسم و عامه بیماری های ریه و پستان مفید است. 

۳ – جامع با آب انغوزه برای مار گزیدگی و عقرب گزیدگی و رتیل گزیدگی مسمومیت زهر شیمیایی شدن و برای سردی شدید بدن و غلظت شدید خون

۴ – جامع با آب کرفس پخته برای درد پهلوی راست

۵ – جامع با آب ولرم به مدت سه شب برای بیماری سل

۶ – جامع با آب سرد و یک جرعه سرکه برای بیماریهای طحال

۷ – قطره مرزنجوش جامع یعنی جامع با آب مرزنجوش پخته حل شود ودر بینی ریخته شود برای سکته مغزی وتمامی انواع فلج اعم از فلج اطفال ام اس ای ال اس انواع تحلیل عضلات توده مغز سینوزیت و بسته شدن بینی

۸ – جامع با آب ترب پخته برای سنگ کلیه

۹ – جامع با آب سداب برای سنگ کلیه

۱۰ – جامع با آب مرزنجوش برای تیروئید منرژیت و سایر مشکلات مغز مانند ام اس و انواع فلج

۱۱ – جامع با آب سنا مکی برای سنگ صفرا

۱۲ – جامع با آب سقمونیا برای سنگ صفرا

۱۳ – جامع با آب برگ چغندر برای سرطان خون 

۱۴ – جامع با آب تره برای کم خونی و کمبود پلاکت و بیماری طحال

۱۵ – جامع با آب سیب کال برای تب است

۱۶ – جامع با آب به برای بیماری‌های قلب 

۱۷ – جامع با عسل یا آب عسل برای انواع عفونت ها و التهاب ها هپاتیت ایدز و بیماری های مری ، معده و روده

۱۸ – ضماد جامع و عسل برای انواع زخم ها حتی زخم دیابتی و انواع بیماریهای پوستی

۱۹ – جامع با آب کاسنی برای بیماری های کبد و روده بزرگ

۲۰ – جامع با آب شنبلیله برای بیماری های پانکراس


منابع: مجله اینترنتی باحال مگ، مخزن طب

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان