کد خبر: ۲۳۳۰۴
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵-02 March 2021
پیکان یک خودروی سواری است که از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۴ توسط ایران خودرو تولید می‌شد و در واقع فیس‌لیفتی از خودروی هیلمن هانتر است. ایران خودرو (بانام پیشین ایران ناسیونال) به تولید پیکان تا سال ۱۳۵۷ ادامه داد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، تولید پیکان کاهش یافت تا جایی که در اواخر دهه ۱۳۶۰ به مرز توقف تولید رسید. با این حال با تولید قطعات در داخل کشور حیات پیکان تا سال ۱۳۸۳ ادامه پیدا کرد و تیراژ این خودرو در زمان توقف تولید به بیش از ۲ میلیون دستگاه رسید.
1)پیکان اونجرحجم مفید موتورش 1600سی سی ولی حجم جابه جایی پیکان دولوکس1725سی سی است.موتور نیسان2000سی سی میباشد.


2) سر سیلندر پیکان اونجربا پیکان دولوکس فرق می کند.در پیکان دولوکس مجاری میل تایپیت روی سر سیلندر و بلوکه سیلندر   معلوم است  اما در پیکان  تخت معلوم نمی باشد.

3 )ترموستات بر روی پیکان تخت روی هوزینگ ترموستات وصل می شود که با سر سیلندر یک پارچه است.اما در پیکان دولوکس هوزینگ  ترموستات توسط پیچ روی سر سیلندر بسته می شود.
4)در موتور اونجر پایه فیلتر وجود ندارد و فیلتر توسط لوله رزوه شده به بلوکه متصل می شود.اما در پیکان دولوکس فیلتر بر روی پایه فیلتر نصب می شود.

5)طریقه قرار گیری سوپاپ دود وهوا در اونجر به صورت یکی در میان است اما در پیکان دولوکس به صورت :دود.هوا.هوا.دود دود.هوا.هوا.دود قرار دارد .

6)در پیکان اونجر مدار روغن کاری سر سیلندر از داخل بلوکه عبور نموده اما در پیکان دولوکس مدار روغن کاری سر سیلندر       توسط لوله ای به صورت خارجی منتقل می شود


   میل اسبک دو تکه است 

    میل اسبک اونجر به صورت یک پارچه بوده اما در پیکان دولوکس (7  8)در پیکان اونجر استارت سمت چپ نصب می شود و روی بلوکه یک جای نیم حلالی دارد اما در دولوکس در سمت راست موتور نصب می شود و در بلوکه به صورت حلقه کامل نصب می شود .

نکته ها                                                                                                                                                           
1)جلوی موتور جایی که پولی سر میل لنگ بسته می شود و فلایویل وجود ندارد (خلاف جهت فلایویل)پولی در سر میل لنگ قرار دارد وتسمه روی آن بسته می شود.
2)سمت چپ وراست موتور را از جلوی موتور بررسی می کنیم.                                                                        
3)جهت دوران میل لنگ به صورت ساعت گرد می باشد.                                                                                 
4)جهت دوران دلکو خلاف عقربه های ساعت است.                                                                                       
   درب سوپاپ                                                                                                                                          
بر روی سیلندر توسط تعدادی پیچ بسته می شود که از سوپاپ ها اسبک ها و...محافظت می نماید.واشری که بین درب سوپاپ و سرسیلندر استفاده می شود از نوع چوب پنبه ای می باشد.از محل درب سوپاپ می توان روغن را داخل موتور ریخت.
لوله ای در روی درب سوپاپ وجود دارد که بخارات روغن موتور از آنجا خارج می شود.این بخارات در بعضی از موتور ها داخل کاربراتور شده در بعضی ها هم نیز وارد محیط می شود.آن مجرا را مجرای تهویه کارتل می گویند که از لجن گرفتن روغن کارتل جلوگیری می نماید .
سرسیلندر
جنس سرسیلندر از چدن می باشد و در خودرو های جدید از آلیاژ آلومینیم در تولید آن استفاده می شود.
سرسیلندر در روی بلوکه ی سیلندر نصب می شود و مانیفولد دود وهوا شمع ها اسبک ها وپایه اسبک ها و متعلقات آن ترموستات و... روی آن نصب می شود.تولید سرسیلندر به روش ریخته گری است.
مزیت سرسیلندر آلومینیومی به چدنی این است که:سرسیلندر آلومینیومی ضریب انتقال حرارت بالایی دارد یعنی به سرعت حرارت را از خود عبور می دهد و همین امر باعث طولانی شدن عمر واشر سرسیلندر است.مزیت دیگر سبکی آن نسبت به سرسیلندر چدنی است.
از معایب آن می توان نرم بودن آایاژ آلومینیوم را ذکر نمود که باعث تابیدگی سرسیلندر حرارت شود.
(تغییرفرم)در اثر زیاد باز و بسته کردن پیچ های سرسیلندر امکان خرابی رزوه های روی آن وجود دارد.سرسیلندرها میتوانند یک                                                                                                 
بستن پیچ های سرسیلندر و باز کردن آن باید به صورت ضربدری و یا حلزونی باشد مانند
                       
                                              
                                                                                                                                                  
                                                                           ضربدری

                              ضربدری                                                                                                                                                      حلزونی               

 

به هیچ عنوان موتوری که گرم است سرسیلندر آن را باز نکنیم زیرا باعث تاب برداشتن سرسیلندر می شود،به دلیل اینکه ضریب انبساط بالایی دارد.

سفت کردن پیچ های سرسیلندر باید طبق کاتالوگ شرکت مربوطه صورت پذیرد،در موتور پیکان اونجر سفت کردن پیچ های سرسیلندر آچار تورک متر صورت می پذیرد.   60ft-Ibکه توسط

 

سوراخ های متفاوتی روی سرسیلندر وجود دارد از جمله:مجاری آب و روغن،هنگام ریخته گری به مجاری آب ماسه ریخته گری و ریخته می شود.بعد از اینکه ماده مذاب ریخته شد و سرد شد ماسه ها را خالی می کنند.جایی که ماسه وجود دارد ماده مذاب نفوذ نم کند.

مجاری آب در اطراف سر سوپاپ(دور سیت)و ورودی هوا قرار دارد.مجاری آب،آّب را در سرسیلندر منتقل می کند تا دمای سرسیلندر را کاهش دهد واز سوختن سوپاپ مخصوصاَ دود  جلو گیری شود. سوراخی بزرگ در انتهای سرسیلندر قرار دارد که برای خالی کردن ماسه ها از داخل سرسیلندر بکار می رود که به جای آن یک پولکی از جنس برنج نصب می شود.محفظه احتراق اغلب روی سرسیلندر قرار دارد که به شکل های مختلفی از جمله محفظه ی احتراق کروی، محفظه ی احتراق جانبی، گوه ای محفظه  احتراق داخل پیستون و...موجود می باشد.

در بعضی از سرسیلندرها یک سوراخ ریز در قسمت نشست پایه اسبک وجود دارد که در آن سوراخ منتقل کننده ی روغن ازبلوکه ی سیلندر به سر سیلندر است.

در صورتی که سرسیلندر تاب بردارد باید آنرا تراش دهیم(کف تراشی سرسیلندر).اگر تابیدگی کمتر از حد مجاز باشد موردی ندارد اما اگر بیشتر از حد مجاز باشد باید آنرا تراش دهیم.آزمایش تابیدگی سرسیلندر را می توان با یک خط کش مویی و فیلر آزمایش نمود به این صورت که خط کش را در چند جهت طولی،عرضی و قطری قرار می دهیم،فیلری که برای این کار صورت می گیرد فیلر 20/میلی متر است.

کف تراشی به وسیله ماشین های تراش در تراشکاری انجام می گیرد.

غیر از تاب برداشتن، سرسیلندر عیوب دیگری نیز پیدا می نماید.از جمله1) ترگ خوردگی(ما میدانیم مجاری آب در سرسیلندر وجود دارد.درصورت یخ زدن آب سرسیلندر حجم یخ زیاد شده،باعث ترکیدن سرسیلندر می شود.)2)دوده گرفتن محفظه ی احتراق(محفظه احتراق در موتورهای بنزینی در سرسیلندر قرار دارد ودر اثر کارکرد نامناسب،سوخت نامرغوب وتنظیم نبودن سوپاپ ها وفیلر گیری و سیستم جرقه امکان دارد محفظه احتراق دوده بگیرد.)3)گشاد شدن گیت سوپاپ .4)خرابی وترکیدگی سیت سوپاپ.

در گذشته اگر سرسیلندر ترک مویی برمی داشت آن را توسط جوش چدن جوشکاری می کردند.
تابیدگی سرسیلندر

اگر موتور گرم باشد و شما پیچ های سرسیلندر را بازکنید امکان تابیدگی سرسیلندر وجود دارد(مخصوصا سرسیلندرهای آلومینیومی)

- بستن وباز کردن پیچ های سرسیلندر غیر از حالت ضربدری و حلزونی

- سوختن واشر سرسیلندر

- تورک نکردن مناسب پیچ ها

- گرم شدن بیش از حد موتور
علایم سوختن واشر سرسیلندر

بین سیلندر و سرسیلندر واشر سرسیلندر نصب می شود

واشر سرسیلندر سه خصوصیت باید داشته باشد:

1-آب بندی مناسب داشته باشد (انعطاف پذیر بوده و پستی و بلندی های سرسیلندر را پر کند)

2-ضریب انتقال حرارتی بالایی داشته باشد(حرارت را به سرعت ازخودش عبور دهد)

3-ارزان باشد
انواع واشر سرسیلندر

واشر سرسیلندر فولادی-مسی با لایه آسبستی که لایه مسی روی بلوکه سیلندر قرار می گیرد و لایه فولادی بالا لایه مسی آب بندی خوب و لایه فولادی مقاومت در برابر حرارت واشر سرسیلندر فولادی با آسبست و حلقه های فولادی(منظور از فولادی ورقه های نازک فولاد است.)
طریقه نصب واشر سرسیلندر

به این صورت است که نوشته ای روی واشر قرار دارد که نوشته باید رو به بالا باشد up This side در صورت نداشتن این جمله نوشته ها رو به بالا می افتد

در صورت خرابی واشر سرسیلندر:1-آب به داخل روغن نفوذ  کرده.2-روغن به داخل آب نفوذ می کند.3-خارج شدن دود از اگزوز.4-زدن کمپرس به داخل رادیاتور.5-خارج شدن آب و بخار آب از اگزوز6-گرم شدن بیش از اندازه ی موتور و زدن جوش کاذب.7-دیر روشن شدن بد روشن شدن موتور.8-ضعیف شدن کمپرس
پایه اسبک

نگهدارنده ی میل اسبک است که امکان دارد از سرسیلندر جدا باشد یا  به سرسیلندر چسپیده باشد.میل اسبک از سوراخ اسبک عبور کرده و درون آن ثابت می شود،توسط پیچ ب روی سرسیلندر بسته می شود.در کف پایه اسبک یک سوراخ وجود دارد که از آن سوراخ روغن به درون میل اسبک برای روغن کاری اسبک ها نفوذ می نماید .در زیر تمام پایه اسبک ها سوراخ وجود دارد.
میل اسبک

میله است که اسبک ها روی آن سوار می شوند که تعدادی سوراخ روی میل اسبک وجود دارد.دردو طرف میل اسبک پولکی بسته می شود تا روغن به بیرون نشت نکند.در جایی که اسبک ها می نشیند امکان خرابی میل اسبک وجود دارد.

میل اسبک را از نظر تاب برداشتن می توان بررسی نمود.میل اسبک را روی دو شاخه قرار می دهیم و توسط ساعت اندازه گیر که در وسط قرار می دهیم می توان با چرخاندن میل اسبک تاب داشتن آن را مشاهده نمود.

بعضی از میل اسبک ها مانند میل اسبک پیکان و نیسان یک پارچه هستند اما بعضی میل اسبک ها دو تکه هستند مانند میل اسبک پیکان دولوکس.
اسبک ها

روی میل اسبک قرار میگیرند و حرکت الاکلنگی دارند.ازیک طرف بر روی سوپاپ می نشیند و از طرف دیگر میل تایپیت وجود دارد.میل تایپیت حرکت خود را از بادامک های میل سوپاپ گرفته و باعث باز شدن سوپاپ می شود.در روی بعضی از اسبک ها علامت هایی زده شده مانند L وR که این نشان می دهد یکی از آنها سمت راست قرار می گیرد(R) و دیگری سمت چپ(L) قرار می گیرد.
بررسی خرابی اسبک ها

به این صورت است که به صورت ظاهری خرابی آن را بررسی می نماییم.محل نشست اسبک و سوپاپ در اثر ضربات پیاپی می تواند آسیب بیبند. به صورت ظاهری شکستگی ،ترگ خوردگی قابل بررسی است.سوراخ عبور میل اسبک را توسط کولیس در دو جهت عمود بر هم قابل بررسی است.در اثر خوردگی بوش آن باید آن را تعویض نماییم.در دو سر میل اسبک یک فنر مخروطی و یک خار برای جلوگیری از خروج اسبک ها وجود دارد.
گیت سوپاپ(راهنمای سوپاپ)

 وظیفه دارد که سوپاپ را در مسیر خودش هدایت نماید.گیت سوپاپ می تواند از نوع جداشدنی و غیر جداشدنی باشد.اشکالاتی که برای گیت بوجود می آید:می توان به شیپوری شدن گیت سوپاپ،کربن گرفتگی،ساییدگی و دو پهن شدگی گیت سوپاپ می باشد اشاره نمود.

درصورت کربن گرفتگی و دو پهن شدن گیت چسبندگی سوپاپ رخ می دهد.که این امر باعث می شود موتور در دور آرام ریپ بزند و یا زدن وپرش جرقه به داخل منیفولد هوا و کاربراتور و یا منیفولد دود و اگزوز که در اثر دیر بسته شدن سوپاپ و یا گیر کردن سوپاپ در اثر کربن گرفتگی می باشد. مقداری نفت را از کنار گیت سوپاپ به پایین(دور سوپاپ)تزریق می نماییم.در صورت برطرف نشدن چسبندگی سوپاپ باید باز شود و پاک کردن سوپاپ و گیت با کار مکانیکی صورت می گیرد.در صورتی که گیت از اندازه استاندارد(خورده شود)خارج شود باید آن را  توسط ابزاری به نام برقو تراش دهیم در این صورت باید از سوپاپی با ساق کلفت تر استفاده کنیم که اصطلاحا به آن سوپاپ اور سایز گویند.کلا ما می توانیم دو تا سه بار گیت را برقو بزنیم یعنی می توان تا سه بار سوپاپی با ساق کلفت تر از حد استاندارد روی سرسیلندر نصب کنیم.
ساییدگی گیت سوپاپ مشکلاتی را برای موتور ایجاد می کند از جمله:

1- روغن سوزی : روغنی که برای روان کاری اسبک ها به سر سیلندر می آید از کنار گیت به محفظه ی احتراق نفوذ نموده و در نهایت می سوزد.

2- برکر کردن موتور در دور آرام به دلیل عبور هوا از لقّی غیر مجاز بین گیت و سوپاپ

3- به دلیل لقی بین از اندازه ی سوپاپ در گیت، سوپاپ به خوبی در جای خود نمی نشیند و از آب بندی خارج می شود. و در نهایت سوپاپ می سوزد.

در صورتی که مالکیت را بیش از اندازه تراش دهیم می توان یک نوع گیت جدا شدنی را جایگزین گیت جدا نشدنی نماییم. در گیت جداشدنی می توان گیت را تعویض نمود. برای جازدن گیت های جدا شدنی آن را از بالای سرسیلندر جا می زنیم و از داخل محفظه ی احتراق خارج می کنیم. توسط ابزاری به نام گیت در آن این کار می تواند توسط چکش یا پرس برای درآوردن یا جازدن گیت استفاده شود. لقی بین گیت و سوپاپ را می توان از چند روش اندازه گیری نمود:

1)استفاده از ساعت اندازه گیر

2)استفاده از تیغه های نازک فیلر

3)استفاده از میکرومتر
برای تشخیص میزان لقی با ساعت اندازه گیر

سوپاپ را بدون فنر در جای خود قرار می دهیم.نوک ساعت اندازه گیر را کمی با فشار بر روی بشقاب سوپاپ یا انتهای سوپاپ قرار می دهیم.ساعت را کالیبره می کنیم(یعنی صفرش را تنظیم می کنیم)حرکت عقربه ها نشان دهنده ی لقی گیت سوپاپ است. میزان لقی مجازبین05/تا10/ است در غیر این صورت گیت باید تعویض شود.

در روش اندازه گیری با فیلر از تیغه های فیلر05/تا10/ استفاده می کنیم.

اگر فیلری کلفت تراز10/بین ساق و گیت قرار گیرد نشان دهنده لقی غیر مجاز است.

روش اندازه گیری با میکرومتر:ساق سوپاپ را اندازه می زنیم،قطر سوراخ گیت را هم اندازه می زنیم و در نهایت این دو اندازه را از هم کم می کنیم میزان اختلاف اندازه مقدار لقی بین گیت و سوپاپ است.
سیت سوپاپ

سیت یا نشیمن گاه سوپاپ محل نشست سوپاپ روی سرسیلندر است.که در دو مدل جدا شدنی وغیر جدا شدنی می باشد.

وجه سوپاپ را بایست توسط چوب سوپاپ گردان آب بندی کنیم.در صورت خرابی سیت آن را با دستگاه سیت تراش تعمیر می کنیم.

زاویه سیت بر دو نوع است:زاویه ی30و45درجه

  زاویه 30درجه مختص سوپاپ هوا و زاویه45 درجه مربوط به سوپاپ دود است.زاویه 45درجه باعث ایجاد آب بندی بهتربین سیت و سوپاپ می شود و زاویه 30درجه به دلیل دیر تر بسته شدن در نتیجه ورود هوای بیشتر در سوپاپ هوا کاربرد دارد.دستگاه سیت تراش در دو سنگ با زاویه 30و45درجه موجود است.در  صورت خرابی سیت در نوع جدا شدنی می توان آن را تعویض نمود.در صورت ترک برداشتن سیت در اثر حرارت زیاد زیاد باید آن را تعویض نمود به خاطر اینکه دیگر سوپاپ را به خوبی آب بندی  نمی کند.اشکال دیگری که می تواند برای سیت بوجود آید پله دار شدن  سیت یا ایجاد سوراخ های ریز می باشد که بایست تراش باید آن را اصلاح نماییم.

در روی گیت سوپاپ یک لاستیک آب بندی نصب می شود.وظیفه دارد از نفوذ روغن به داخل محفظه احتراق ازدور ساق جلوگیری نماید.همچنین این لاستیک از ورود هوا  به  محفظه احتراق جلو گیری می کند.
سوپاپ

قطعه ای قارچی شکل است که وظیفه آن آب بندی محفظه احتراق و مانیفولد در موقع نیاز است و مانند دریچه عمل می کند.جنس سوپاپ هوا معمولا از فولاد کرومنیکل است و سوپاپ دود مقاوم تر از سوپاپ است.سوپاپ از قسمت های مختلفی تشکیل شده است.

                                                                      
تشخیص سوپاپ دود و هوا

1)سوپاپ دود نسبت به سوپاپ هوا کمی کوچک  تر است .

2)جنس سوپاپ دود مقاوم تر از سوپاپ هواست.در نتیجه آهنربا را جذب نمی نماید.ترتیب قرار گیری سوپاپ ها در موتورهای مختلف متفاوت است.در پیکان دولوکس ترتیب قرار گیری سوپاپ ها به این صورت است:دود،هوا،دود،دود،هوا،هوا،دود

در پیکان اونجر:هوا،دود،هوا،دود،هوا،دود،هوا،دود.

علت قرار گیری دود وهوا کنارهم گرم شدن هوای ورودی برای اختلات بهتر سوخت و هوا است.تشخیص دیگر سوپاپ دود و هوا از روی سرسیلندر به این صورت است که ورودی هوا روی سرسیلندر (سوراخ ورودی)قطرش بیشتر از سوپاپ دود است.بدلیل اینکه هوای بیشتری وارد می شود.

اشکالاتی که برای سوپاپ بوجود می آید:

1)ترک برداشتن بشقاب سوپاپ

2) سوختن بشقاب سوپاپ

3)لاغر شدن ساق سوپاپ در اثراسید سولفوریک حاصل از احتراق بنزین

4)کج شدن ساق سوپاپ،بیشتر در تخلیه سوپاپ دود کج می شود به دنبال اینکه پیستون به  دنبال سوپاپ است.

5)کربن گرفتن سوپاپ

6)هم مرکز نبودن ساق و بشقاب سوپاپ و...

7)باد کردن بشقاب سوپاپ

8)از بین رفتن لبه سوپاپ

امروزه قرار گرفتن سوپاپ در روی سرسیلندر از نوع ای شکل است.سوختگی سوپاپ به دلیل حرارت زیاد وآب بند نبودن سوپاپ در سیت است یا تنظیم نبودن فیلر(دیر بسته شدن یا زود باز شدن سوپاپ باعث سوختن سوپاپ می شود.)

9)خرابی یا شکستگی فنرباعث دیر بسته شدن سوپاپ می شود.

10)دمای بیش از حد موتور

کج شدگی ساق سوپاپ را می توان با ساعت اندازه گیر بررسی کرد.به این صورت که سوپاپ را روی دو شاخه قرار داده و نوک ساعت اندازه گیر را در وسط آن قرار می دهیم.با چرخاندن سوپاپ می توانیم تابیدگی آن را بررسی کنیم.

خوردگی ساق سوپاپ را می توانیم با میکرومتر از سه قسمت ساق سوپاپ اندازه گیری کنیم.از نظر ظاهری باید سوپاپ بررسی شود.در بشقاب بعضی از سوپاپ ها یک گودی وجود دارد.این گودی ها باعث می شوند که هوای ورودی به محفظه احتراق بیشتر حالت چرخشی داشته باشد و بهتر سوخت با هوا مخلوط می شود.احتراق سوخت و هوا بهتر می شود.تنظیم نبودن فیلر مشکلاتی را برای ما ایجاد می کند.

اگر لقی بین سوپاپ واسبک کم باشد سوپاپ زود تر باز شده و دیرتر بسته می شود. اگر لقی بین سوپاپ واسبک زیاد باشد سوپاپ دیرتر باز شده و زودتر بسته می شود.که این امر باعث می شود هوای کمتری وارد محفظه احتراق شود و حتی دود ها به خوبی خارج نشود.
آب بندی سوپاپ:

اگر سوپاپ و سیت سوپاپ را تعویض نماییم باید انرا نسبت به هم آب بندی نماییم.برای این کار سرسیلندر را برگرداننده بر روی وجه سوپاپ مقداری روغن سنباده ی زبر می زنیم و توسط چوب سوپاپ گردان سوپاپ را داخل سیت می گردانیم(به صورت چپ گرد و راست گرد)و روغن سنباده زبر را پاک نموده و وجه سوپاپ را به روغن سنباده نرم آغشته می کنیم دوباره سوپاپ را توسط چوپ سوپاپ گردان به صورت چپ گرد و راست گرد می چرخانیم و در نهایت روغن سنباده را پاک می کنیم
توجه شود هر سوپاپ باید در جای خود قرار گیرد.

برای امتحان آب بندی روش های مختلفی وجود دارد از جمله:
-آزمایش با نفت و گرافیت
سوپاپ را با فنر و متعلقات آن در روی سرسیلندر نصب می کنیم و ازمجرای دود یا هوا مقداری نفت می ریزیم.در صورت نشتی اطراف سوپاپ خیس می شود.روش دیگر برای اندازه آن است که:تعدادی خط با مداد نرم به صورت عمودی در روی وجه سوپاپ می کشیم و سوپاپ را در محل خودقرار داده و با چوب سوپاپ گردان می چرخانیم.بعد از چند دور چرخش سوپاپ آن خط ها باید از بین برود در غیر این صورت سوپاپ باید مجددا آب بندی شود.
دلیل وجود  آوانس و ریتارد در سوپاپ ها

به دلیل بالا رفتن راندمان حجمی هوا(بیشتر پر شدن هوا)آوانس و ریتارد سوپاپ هوا و دود داریم. آوانس یعنی زود باز شدن و  ریتارد یعنی دیرتر بسته شدن.
  آوانس و ریتارد سوپاپ دود به آن دلیل است که:

دود فشارش زودتر کم شود و بهتر خالی شود. و هوا بتواند به راحتی وارد سیلندر شود.
فیلر گیری سوپاپ ها

سوپاپ ها بر اثر حرارت منبسط می شوند یعنی طول و قطر ساق افزایش می یابد.لازم به ذکر است که چون سوپاپ دود مستقیما با حرارت سروکار دارد انبساطش بیشتر است.در صورت بنود لقی و انبساط سوپاپ، سوپاپ باز مانده و می سوزد.
نکات لازم برای فیلرگیری

1-شناخت سوپاپ دود و هوا
2-ترتیب سوپاپ ها در سیلندر به این صورت است که ترتیب قرارگیری سوپاپ ها را بدانیم.
3-دنبال کردن منیفولد دود و هوا
4-فیلر سوپاپ هوا در پیکان25/0(008/0اینچ)و دود 45/0(016/0اینچ)میلی متر می باشد.در نیسان سوپاپ دود و هوا 40/0میلی متر است.
4-قیچی نمودن سوپاپ،در حالت قیچی هر دو سوپاپ باز است.
در حالت قیچی سوپاپ هوادر حالت باز شدن و سوپاپ دود در حال بسته شدن است(یعنی ریتارد سوپاپ دود و آوانس سوپاپ هوا) به حالت قیچی اورلپ می گویند.

هنگامی که سیلندر شماره 4 قیچی می باشد سیلندر شماره 1 در حال تراکم است و می توان سوپاپ های آنرا فیلر زد. هنگامی که سیلندر 2 قیچی باشد می توان سیلندر 3 را فیلر زد.هنگامی سیلندر 1 قیچی باشد می توان سیلندر 4 را فیلر زد و هنگامی که 3 قیچی باشد می توان سیلندر 2 را فیلر زد.
هنگامی فیلر تنظیم است که در موقع خارج کردن فیلر،فیلر نه به سختی خارج شود نه به راحتی.

در بعضی از خودروها تنظیم لقی اسبک وسوپاپ به صورت خودکار انجام می گیرد.در این خودروها از تایپیت هیدرولیکی استفاده می شود.مانند موتور آریا.
اگر فیلر سوپاپ تنظیم نباشد

1-موتور بد روشن می شود
2-ایجاد سر و صدا
3-موتور زود گرم می کند
4-مصرف بنزین زیاد می شود و...
اگر لقی بین اسبک و سوپاپ کم باشد

1-سوپاپ زود تر باز و دیر بسته می شود
2-قدرت موتور کم می شود
3-سوپاپ باز می ماند و می سوزد
4-موتور گرم می کند
5-کمپرس موتور کم می شود و سوپاپ از آب بندی خارج می شود.
اگر لقی بین اسبک و سوپاپ بیشتر باشد

1-سوپاپ زودتر بسته و دیر باز می شود
2-سوپاپ صدا می دهد
3-مدت باز بودن سوپاپ ها کم می شود و هوای کمتری وارد سیلندر می شود.

برای جلوگیری از رسوب گرفتن وجه سوپاپ از سوپاپ چرخشی استفاده می شود به این صورت که:در هر بار باز و بسته شدن سوپاپ مقداری چرخش داشته و در جای دیگری می نشیند.
فنر سوپاپ

بیشترین وظیفه فنر سوپاپ بستن سوپاپ است.البته فنر باز شدن سوپاپ را نیز کنترل می کند.فنر باید کاملا صاف باشد و این کار را می توان با یک گونیا آزمایش کرد.امکان خستگی و ضعیف شدن فنر وجود دارد که منجر به ترک برداشتن و در نهایت شکست فنر می باشد.
برای جلوگیری از خستگی و ارتعاش فنر:

1-استفاده از کلاهک
2-استفاده از دو فنر مثل موتور سیکلت و لندروور
3-استفاده از فنر با خاصیت ارتجاعی بالاتر
4- استفاده از فنر با قطر پیچشی مختلف

هنگام نصب فنر آن قسمتی که مار پیچ آن تراکم بیشتری دارد به سمت سر سیلندر می افتد.
فنر باید طول مشخصی داشته باشد.نیروی فنر را در طول مشخص توسط دستگاه نیروسنج آزمایش می کنیم.مثلا در اندازه 38 میلی متر نیرو در حدود 57 کیلوگرم است.(570 نیوتون)

برای جلوگیری از کربن گرفتگی سوپاپ در بعضی از خودروها از سوپاپ چرخشی استفاده می شود.

در روی سرسیلندر قسمتی در جلو آن وجود دارد که ترموستات داخل آن قرار می گیرد.به آن هوزینگ ترموستات گویند که می توان با سر سیلندر یک پارچه باشد و یا توسط پیچ به سرسیلندر متصل می شود.در روی سرسیلندر سوراخ های وجود دارد که به محفظه احتراق متصل است این سوراخ ها از داخل رزوه شده اند و محل نصب شمع می باشد.بین سرسیلندر و منیفولد های دود و هوا یک واشر نصب می شود.در صورت خرابی واشر منیفولد هوا،هوا می کشد و در نتیجه سوخت کمتری را از کاربراتور می کشد و ماشین روشن نمی شود.پس در نتیجه آب بندی منیفولد هوا بسیار مهم است.
در صورت آب بند نبودن واشر منیفولد دود:

از آن خارج شده و تولید صدا می کند.در اتصال منیفولد دود به اگزوز از یک واشر به نام واشر عینکی یا گلویی اگزوز استفاده می شود.در صورت هوا کشیدن واشر می سوزد و صدا تولید می نماید قسمت سرسیلندر در زیر ترموستات و در روی هوزینگ یک سنسور دمای آب وجود دارد.که تغییرات دمای آب را به پشت آمپر یا داشبورد منتقل می نماید.این سنسور نام دیگرش فشنگی آب است که دارای یک فیش است.در خودروهای جدید از3 سنسور آب استفاده می شود.
در سمت دیکر سنسور روی هوزینگ ترموستات لوله ای نصب شده است که آب گرم را به بخاری منتقل می نماید.
ترموستات دمای آّب موتور را کنترل می نماید.هنگامی که دما از حد معمول بالاتر رود ترموستات باز شده و آب را به رادیاتور توسط لوله لاستیکی(جنت)منتقل می کند.
بلوکه سیلندر:

جنس بلوکه سیلندراز چدن می باشد و توسط ریخته گری به صورت یک پارچه تولید می شود.خودروهای امروزی جنس بلوکه سیلندرشان از آلیاژهای آلومینیوم است.
انواع بلوکه سیلندر را می توان به چند دسته تقسیم نمود:
1-نوع ردیفی:که سیلندر ها در یک ردیف قرار دارد
2-نوع V شکل یا خورجینی
3-نوع W شکل
4-نوع X شکل
5-نوع خوابیده مثل ژیان
6-نوع ستاره ای
عیب های که برای بلوکه سیلندر رخ می دهد از این قرار است

1-ترک برداشتن بلوکه سیلندر،که د راثریخ زدن آب به داخل بلوکه می باشد
2-گرفتگی مجرای روغن و آب
3-تاب برداشتن بلوکه سیلندر،که در اثر حرارت در محل نشست سرسیلندر می تواند رخ دهد و یا در اثر تابییدگی میل لنگ در محل نشست یاتاقان های بلوکه رخ می دهد.

در روی بلوکه سوراخ هایی قرار دارد که داخل آنها قطعه ای به نام پولکی نصب می شود.به خاطر این که بلوکه سیلندر دوجداره است و بین آن خالی است در هنگام تولید نباید ماده مذاب به آنجا نفود کند در این فضای خالی از ماسه استفاده می کنند.و این سوراخ ها را به منظور خالی کردن ماسه ریخته گری استفاده می کنند.
وظیفه دوم آن به این صورت است که در زمستان اگر آب موتور یخ بزند با خارج شدن پولکی از ترک برداشتن بلوکه جلوگیری می شود.
در روی بلوکه یک شیر برنجی وجود دارد،تا در صورت نیاز بتوانیم آب داخل بلوکه را خالی کنیم.درصورت تعویض واشر سرسیلندرآب بلوکه را نیز خالی می کنیم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان