کد خبر: ۲۲۴۷۷
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۱-11 January 2021
منابع برای مطالعه در منطق تکالیف و اصول فقه
1          The Blackwell Guide to Philosophical Logic Edited by: Lou Goble first published 2001 chapter 8,Risto Hilpinen,deontic logic, pges; 159 -182

2         Deontology together with A Table of the Springs of Action and the Article on Utilitarianism (Collected Works of Jeremy Bentham), Jeremy Bentham ,Publish by  :Oxford University Press, USA

3        Deontology, Responsibility, And Equality , Kasper Lippert-Rasmussen , Publish by Museum Tusculanum Press

4      Deontology ,Stephen Darwall  , Editerial and organization 2003(Blackwell readings in philosophy volume 9) Publish by  Wiley-Blackwell

5        The encyclopedia of plilosophy P.Edwardo ,Ney York1972

6         Encyclopedia of the social science NewYork 1930

7        G.Gurvilch . sociology of Law,Londen 1974

8        Petragisky, l.g.law and morality Cambridge 1955

9         Ehrlich.E.Grunlegung ,der Sogiologie deo Rechto 1923

10       Krapt .Y.Rechtiogiologie ,1931, stuttsart

11       DanWort der sogial wissenehapten, Taubingen ,sat 1953

12       Encyclopedia of the social science NewYork 1930

13      Pound.R   Sociology of law New York 1945

 نکته: منطق بایایی نیز خود به دو قسم مطرح شده است، گاهی این منطق به صورت گزاره غیر ریاضی است و گاهی به صورت به گزاره ای است که تبدیل به حالت ریاضی شده است. 

عربی:

14 اصول الفقه ،محمد رضا مظفر ،مطبعه مکتب الاعلام الاسلامی،،1375

15      بحوث فی الاصول ،محمد حسن غروی ، ج 1 ، دفتر انتشارات اسلامی ، 1416 ه.ق

16      عراقی، ضیاء الدین،مقالات الاصول،ج اول ،مجمع الفکر الاسلامی،1414

17      سید مرتضی ، الذریعه ، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،1376

18     نائینی، محمد حسین، أجودالتقریرات ،انتشارات مصطفوی،قم 1368

19      .حیدری ،سید رائد ،المقرر فی شرح منطق المظفر، نشر ذوی القربی1432 ه.ق

20      المقرر فی شرح منطق المظفر، تالیف سید رائد حیدری،نشر ذوی القربی1432 ه.ق  

نکته: مباحث منطق تکلیف در کتب اصول فقهی نه در بخش الفاظ می گنجند و نه در اصول عملیه، به نظر می آید باید بابی مستقل برای این مفاهیم تشکیل شود. همچنان که افرادی همچون مرحوم مظفر برخی از این مباحث را در هیچ بابی نگنجانده اند. 

پارسی:

21     (فلسفه تحلیلی و علم اصول: مباحث مقایسه ای، لاریجانی، صادق،مجله پژوهش های اصولی، زمستان 1381 و بهار 1382، شماره 2و3 ، ص 63 تا 100)

22      ناصر کاتوزیان ،فلسفه حقوقشرکت سهامی انتشار ج،اول.

23     طباطبایی ،محمد حسین ، اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد 2، مقاله ششم،انتشارات  صدرا،چاپ هفتم1372

24     محمدی، علی، شرح اصول فقه ، انتشارات دارالفکر ، قم 1379

25     جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، انتشارات کتاب­خانه گنج دانش، تهران1384

این منابع صورت موردی و بسیار جزئی به این منابع پرداخته اند و در واقع چشمکی به این بحث زده اند. 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان