کد خبر: ۲۲۱۵۴
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۰۶:۳۸-28 December 2020
زمان آموزش: چه مقدار زمان در اختیار داریم؟ آموزشها در چه موقع انجام خواهد شد؟ چه ساعاتی از روز را برای آموزش در اختیار دارید؟ به عنوان مثال آیا این زمان برای نمایش فیلم و انجام سایر فعالیت ها مناسب است؟ آیا این جلسات بعد از صرف نهار هم تشکیل می شود؟
تجهیزات آموزش
چه تجهیزاتی برای استفاده در امر آموزش در اختیار دارید و در این زمینه با چه محدودیت هایی روبرو هستید؟

علاوه بر عوامل فوق الذکر توجه به نکات زیر نیزاز اهمیت زیادی برخوردار است.

الف)استفاده از روشهای مختلف به جای استفاده از یک روش انحصاری
همانگونه که تأکید شد منظور این استکه در یک دوره آموزشی باید از روشهای آموزشی مختلفی استفاده کرد. این امر از دو جهت دارای اهمیت است. از یکسو هر دوره آموزش دارای دروس و اهداف مختلفی است و تمامی هدفها را نمی توان با یک روش محقق ساخت. از سوی دیگر شرکت کنندگان و مدرسان مختلف نیز با روش های متفاوتی سازگار هستند و نمی توان با استفاده از یک روش خاص انتظار موفقیت در جرای دوره را داشت.

ب)ایجاد هماهنگی با مدرسان، عوامل اجرایی و شرکت کنندگان در ارتباط با روشهای آموزش:
این مسئله نیز دارای اهمیت زیادی می باشد زیرا عدم توجیه افراد درباره شرایط موفقیت در اجرای یک روش می تواند دوره آموزش وکیفیت آن را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین باید با مدرسان و عوامل اجرایی قبل از برگزاری دوره و با شرکت کنندگان در هنگام برگزاری دوره هماهنگی لازم انجام پذیرد.

کیفیت های اساسی در مورد یک مدرس موفق
یک مدرس موفق می بایست از ویژگیهای متعدد و متنوعی برخوردار باشد که ذیلاً به برخی از این ویژگی ها اشاره شود:

داشتن دانش و اطلاعات کافی
همان طوری که قبلاً نیز اشاره شده، یکی از مهم ترین اصول موزش، آگاهی کافی درباره ی مطالب آموزشی است، به نحوی که مدرس را توانا سازد تا با تسلط کامل مطالب آموزشی را ارائه دهد، زیرا تجربه فقط وسیله ای است که کمک می کند تا تدریس با شیوه های واقع گرایانه و جالب تر عرضه شود. در حالی که امر تدریس علاوه بر داشتن چنین امتیازی احتیاج به اطلاعات لازم دارد تا با حضور ذهن و آمادگی کامل به همه ی سئوالات پاسخ درست داده شود.

آشنایی با شیوه های تدریس
یکیاز اساسی ترین شرایط لازم برای تدریس، آشنایی با فنون و شیوه های آن است. این امر آن قدر حائز اهمیت است، که حتی موفقیت یا شکست یک دوره آموزش می تواند بستگی تامی به آن داشته باشد. از این رو، برای این که دوره ی آموزشی با نتایج پرباری خاتمه یابد، انتخاب مدرسان با صلاحیت که از این شیوه ها و فنون به خوبی آگاهی داشته باشند، ضروری می نماید.

شخصیت[1]:
شخصیت ممتاز مدرس عامل مهمی در تدریس به شمار می رود. اصولاً شخصیت یک انسان را می توان مجموعه ی صفاتی دانست که واکنش مطلوب یا نامطلوب دگران را بر می انگیزاند.

شخصیت ممتاز نیز که واکنش ها مطلوب دیگران را در پی دارد، در واقع کیفیتی فطری ندارد، بلکه می توان چنین هنجاری را با تمرکز حواس، کنترل رفتار، گفتار و کردار در خود به وجود آورد و آن را بهبود و توسعه بخشید؛ لذا هر مدرسی م بایست در ایجاد شخصیتی قابل تحسین برای خویشتن بکوشد و در این راه ویژگی های ممتاز شخصیت دیگران را با کیش و نش خود مقایسه کرده و عندالزوم کاستی های خود را جبران کند.

قدرت رهبری
مدرسانی که توانایی رهبری دارند، می توانند به آسانی قدرت درک و فراگیری فراگیران را تقویت کنند. آنان با اجاد نظمی صحیح به وجهی مطلوب کلاس را اداره کرده و از ان طریق باعث پیشرفت آموزش می شوند و با بهره گیری از نفوذ خویش، فراگیران را به فراگیری بهتر مطالب آموزشی ترغیب می کنند. اداره ی مطلوب کلاس دربرگیرنده موضوعاتی است از قبیل: تهیه برنامه ی تدریس، تقسیم صحیح رسانه های کمک آموزشی، حفظ رسانه های کمک آموزشی، نگه داری سوابق فراگیران، تهیه ی گزارش هایی درباره ایشان یا پیش رفت آموزش و شمار دیگری از کارهای اداری…

تفکر حرفه ای
تفکر حرفه ای به این معنی است که مدرس مواره در فکر بهبود شیوه های تدریس، موفقیت و پیش رفت فراگیران و اجرای صحیح برنامه های آموزشی باشد. بعلاوه ارتباط دایم خود را با آن ها حفظ کرده و در حل مسائل، راهنمایی های لازم را به عمل آورد.

مدرسی که چنین طرز تفکری داشته باشد به طور مستمر به اندوخته های اطلاعات خویش می افزاید ودر بهبود روش تدریس از هیچ کوششی فروگذار نمی کند؛ هواره مهارت خود را بالا می برد و در خودسازی و دانش اندوزی از هر فرصتی بهره ها می گیرد. شایان ذکر است که مدرس از هر نظر برای فراگیر الگویی است که همواره او را تحت تأثیر تفکر، باورها، و هنجارهای خود قرار می دهد. از این رو، گویش، کنش و منش او از یک سو روی ایشان تأثیرمی گذارد و از سوی دیگر بر رو برنامه آموزشی بازتابدارد.

بهسازی شیوه ی تدریس
در بهسازی شیوه ی تدریس، لزوم تغییراتی در گفتار، کردار، و رفتار مدرس و هم چنین تغییریدر نحوه ی تدریس ضروری است. چنین دگرگونی هایی فقط در سایه ی کوشش مستمر ایجاد خواهد شد. زیرا کسانی که برای مدتی تحت شرایط عالی به تدریس اشتغال داشته اند، دلیلی ندارد که برای همیشه چنین شرایطی را حفظ کنندو یا آن هایی که در یک دوره آموزشی از لحاظ تدریس از هر جهت عالی بوده اند شاید نتوانند این امتیاز را برای دوره دیگر نگه دارند.

نکاتی که مدرس باید در تدریس خود رعایت نماید.
توجه:
اولین چیزی که یک مدرس بایستی انجامدهد این است که توجه فراگیران را به دست آورد. البته در ورد یک جوک یا یک فریاد صحبت نمی کنیم، با اینکه اثبات شده هر دو مورد باعث جلب توجه خواهد شد. ما در مورد کمک به فراگیران صحبت می کنیم تا درک کنند که چرا آموزش برای آنها اهمیت دارد.

اطلاعات
از آنجائی که بیشتر گروههای فراگیران شکلهای یادگیری متفاوت دارند، اطلاعات آموزش نیازمند این است که به روشهای مختلف ظاهر شود. از روشهای دیداری ـ شنیداری و از حرکات زنده و تمرین استفاده نمائید. در هر جلسه تمرینی ترکیبی از همه این موارد موردنیاز است.

پردازش با توجه به تجربه قبلی
تمامی فراگیران بالغ اطلاعات جدید را با دانش قبلی خودوتجربه قدیمی خودشان مقایسه می کنند. به عنوان یک مدرس بایستی به فراگیران شانس انعکاس سئوالاتشان را بدهید تا بتوانند مقایسه نمایند. شاید شما بتوانید از مباحث کوچکی استفاده تا این شانس را به فراگیران بدهید تا بتوانند از گذشته طرحی را در ذهن خودترسیم نمایند، پس آن را به اطلاعات امروزی مربوط نمائید. مدرسان باهوش این عمل را در برنامه خود قرار می دهند زیرا راگیران خواه ناخواه این عمل را انجام می دهند. چند بار تا حال جملاتی را شبیه به «این راهش نیست، قبلاً آن را تجربه نکرده ایم» را شنیده اید یا «زمانیکه در R.P.C کار می کردم به ان روش عمل نمی کردیم» یا «من مایل نبودم ان مسائل را اینگونه ببینم» این باعث خواهد شد تا فراگیران در مورد این مفاهیم به بحث آزاد بپردازند.

نتایج و درک مطلب
این بعهده آموزندگان دانش است که برای خود طرح از نتایج را در مورد چگونگی آموزش ترسیم نمایند. همه دانش آموزان دید واحد خودشان را دارند و این در مورد تجربه و فرم آموزش نیز به همین صورت است و این باعث خواهتد شد که روش نهایی را درک نمایند وظیفه مدرس کمک به فراگیران در جهت حرکت دادن او در تفکر و دادن زمان کافی در جهت تمرین مهارتهای جدید و ترسیم نتایج خودشان می باشد.

کاربرد در آزمون عملی و تجربی
وقتی آموزش تمام می شود، فراگیران با «آموخته هایشان» به سر کار خود برخواهند گشت و به این فکر می کند که آیا اینها که یاد گرفته اند مفید خواهد بود یا خیر؟ فراگیران آموخته های خود را تجربه خواهند نمود و آزمایش می نمایند و سپس نسبت به نتایج تصمیم می گیرند که آن را بپذیرند یاخیر؟ فراگیران را به تجربه کردن تشویق نمائید.

احساسات
مسئله مطروحه دیگر در این بحث در مورد فراگیران احساسات می باشد. فراگیران معمولاً آرامش و احساسات را خصوصاً در کار اداره می نمایند. اما دور نمای آموزش می تواند احساس را بجوش آورد، هنگامیکه تدریس می نمائیم بایستی احساس افراد را به آنها بشناسانیم بنابراین چگونه احساسی ظاهر خواهد شد؟ ممکن است یک لیست بلند بالا ظاهر شود:

خصوصیات فراگیر که بر شیوه های تدریس مؤثرند
مدرس نمی تواند بدون توجه به ویژگیهای فراگیران در ادای وظایف آموزشی موفق باشد. تدریس مدرس باید براساس نیاز، علاقه و توانائیهای ذهنی فراگیران تنظیم گردد. فراگیران باید خود شخصاً عامل باشند نه اینکه اعمال و وظایف از طرف مدرس به آنان تحمیل شود.

ساخت ذهنی، هوش و تجربه های علمی فراگیر موضوع دیگری است که در روش تدریس اید به آن توجه شود بنابراین مدرس باید برنامه و مواد آموزشی را مطابق سطح درک و فهم فراگیران عرضه کند تا برای آنان قابل جذب باشد بعبارتی برنامه درس و نوع و مقدار تکلیف باید منطبق بر توانایی های مختلف فراگیران پی ریزی شود.

مهدی مسعودی

[1] . Personality
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان