کد خبر: ۲۱۴۱۲
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۱-30 November 2020
بر اساس مفاد ۵۹ و ۶۰ قانون تامین اجتماعی: بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توانبخشی‌ قرار می‌گیرند و موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم‌ دریافت مزد یا حقوق، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت ‌شرایط زیر خواهند داشت:
۱. بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای تحت درمان قرار گرفته باشد.

۲. در صورتیکه بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ‌ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی ‌باشد.

▪️حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه ‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام ‌وظیفه در این تعریف عبارت است از:

۱. تمام اوقاتی که بیمه ‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد.

۲. به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام‌ مأموریتی باشد.

۳. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان‌ و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی.

۴. اوقات رفت و برگشت ‌بیمه ‌شده از منزل به کارگاه مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.

۵. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌ شدگان و مساعدت به آنان ‌اتفاق می‌افتد.

 آیا می‌دانید

 مسئولیت نظارت و طراحی قائم به ذات بوده و از زمان عقد قرارداد خدمات مهندسی تا پایان کار کلیه بازدیدها و تائیدها باید مستقیماً از سوی مهندسان مندرج در پروانه ساختمان انجام پذیرد.

 مهندسان جهت ارائه خدمات مهندسی باید مستقیماً با مالک یا نماینده قانونی وی ارتباط برقرار نمایند و نباید اشخاص غیرمسئول را واسط این ارتباط قرار دهند.

تعهدات خدمات مهندسی نباید بدون اطلاع سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی انجام پذیرد و ثبت کارکرد در شهرداری به تنهایی مکفی نبوده و رافع مسئولیت مهندسان نمی‌باشد.


وظیفه نظارتی هر چهار ناظر رشته های معماری، عمران تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی با صدور پروانه ساختمان توسط مرجع ذیربط آغاز و تا صدور گواهی اتمام بنا توسط مهندسان ناظر و ارایه آن به مرجع مذکور بطور مستمر تداوم دارد.

در این راستا هر چهار ناظر باید با هماهنگی یکدیگر طبق ضوابط و مقررات جاری، مستمراً {کانال همراه ناظر ساختمان} بر عملیات اجرای ساختمان نظارت نمایند.

بدیهی است در زمان اجرای بخش های تخصصی مربوط به رشته هر یک از چهار ناظر، وقت، توجه و اهمیت بیشتری معطوف ناظر مربوط در آن رشته خواهد بود ولی این امر نافی نظارت سایر ناظران در مراحل مختلف نمی باشد.

ابداعاتی نظیر نظارت به نوبت مهندسان چهارگانه، نظارت زمانی رشته های چهارگانه یا نظارت رشته ای به ترتیب مراحل ساخت و نظایر آن، هیچگونه توجیه و وجاهت قانونی و تطابق با اصول مهندسی نداشته، مردود می باشند.


 کانال همراه ناظر
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان