کد خبر: ۲۱۲۰۷
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۶-22 November 2020
دیه کامل ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
چهار درصد دیه

۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰

یک دبنار شرعی

۳/۳۰۰/۰۰۰

چهار و نیم درصد دیه

۱۴۸/۵۰۰/۰۰۰

یک درهم شرعی

۳۳۰/۰۰۰

پنج درصد دیه

۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰

یک شتر

۳۳/۰۰۰/۰۰۰

پنج و نیم درصد دیه

۱۸۱/۵۰۰/۰۰۰

یک ده هزارم دیه

۳۳۰/۰۰۰

شش درصد دیه

۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰

یک هزارم دیه

۳/۳۰۰/۰۰۰

شش و نیم درصد دیه

۲۱۴/۵۰۰/۰۰۰

یک صدم دیه

۳۳/۰۰۰/۰۰۰

هفت درصد دیه

۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰

نیم صدم دیه

۱۶/۵۰۰/۰۰۰

هفت ونیم درصد دیه

۲۴۷/۵۰۰/۰۰۰

یک دهم درصد دیه

۳/۳۰۰/۰۰۰

هشت درصد دیه

۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰

دو دهم درصد دیه

۶/۶۰۰/۰۰۰

هشت و نیم درصد دیه

۲۸۰/۵۰۰/۰۰۰

سه دهم درصد دیه

۹/۹۰۰/۰۰۰

نه درصد دیه

۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰

چهار دهم درصد دیه

۱۳/۲۰۰/۰۰۰

ده درصد دیه

۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰

پنج دهم درصد دیه

۱۶/۵۰۰/۰۰۰

یک دهم دیه

۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰

شش دهم درصد دیه

۱۹/۸۰۰/۰۰۰

دو دهم دیه

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰

هفت دهم درصد دیه

۲۳/۱۰۰/۰۰۰

سه دهم دیه

۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰

هشت دهم درصد دیه

۲۶/۴۰۰/۰۰۰

چهار دهم دیه

۱/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

نه دهم درصد دیه

۲۹/۷۰۰/۰۰۰

پنج دهم دیه

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

یک درصد دیه کامل

۳۳/۰۰۰/۰۰۰

شش دهم دیه

۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و یک دهم درصد دیه

۳۶/۳۰۰/۰۰۰

هفت دهم دیه

۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و دو دهم درصد دیه

۳۹/۶۰۰/۰۰۰

هشت دهم دیه

۲/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و سه دهم درصد دیه

۴۲/۹۰۰/۰۰۰

نه دهم دیه

۲/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و چهاردهم درصد دیه

۴۶/۲۰۰/۰۰۰

نصف دیه کامل

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و پنج دهم درصد دیه

۴۹/۵۰۰/۰۰۰

ثلث دیه کامل

۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و شش دهم درصد دیه

۵۲/۸۰۰/۰۰۰

ربع دیه کامل

۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰

یک و هفت دهم درصد دیه

۴۵/۹۰۰/۰۰۰

خمس دیه کامل

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و هشت دهم درصد دیه

۵۶/۱۰۰/۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰

یک و نه دهم درصد دیه

۶۲/۷۰۰/۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از دیه کامل

۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰

دو درصد دیه

۶۶/۰۰۰/۰۰۰

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

۶۶/۰۰۰/۰۰۰

دو و نیم درصد دیه

۸۲/۵۰۰/۰۰۰

یک سوم از یک دهم دیه کامل

۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰

سه درصد دیه

۹۹/۰۰۰/۰۰۰

نصف دیه کامل

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

سه و نیم درصد دیه

۱۱۵/۵۰۰/۰۰۰

دیه کامل در ماه های حرام

۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان