کد خبر: ۲۱۰۷۶
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۳-16 November 2020
جاذبه ترس و پدیده کرونا هراسی
جاذبه ترس (Fear Appeal) یا ارتباطات ترس برانگیز (Fear-Arousing Communication) از آن دست جذابیت های احساسی مهم است که می تواند نقش بسزایی در تبلیغات و الگوهای اقناعی مورد نیاز این روزها ایفا کند.
شاید آن چیزی که امروز مسئولان مربوط به چالش کرونا را می آزارد، اثرگذاری پایین پیام آن هاست. جاذبه ترس می تواند نقش بسزایی در تقویت و بیشینه سازی اثر پیام با ترسیم پیامدهای منفی و بد یک رفتار یا ترک آن ایفا کند.

 
جاذبه ترس، جاذبه قوی احساسی
ترس از جذابیت های احساسی است که در ضمن آن می توان استدلال را نیز بیان کرد. در چنین تبلیغاتی تلاش بر آن است که مخاطب را با ترساندن به انجام یا ترک عملی وادار کنند. دور کردن خطر و عامل ترس با انتخاب یک مسیر کنشگری (ذهنی و یا عینی) کارویژه محل انتظار از جاذبه ترس است.

انواع ترس های القایی

در یک تقسیم بندی قابل توجه فهرستی از انواع مختلف خطرهایی که بارها در تبلیغات با آن ها مواجه شده ایم ارائه شده است :

1- فیزیکی: 

در نمونه مدنظر ما، خطر جانی مطرح شونده در پی ابتلای به ویروس کرونا می تواند در این دسته جای بگیرد. 

2-  اجتماعی: 

خطر اجتماعی را می توان در واپس زدگی اجتماعی مردم در طبقات گوناگون کشور که طعم شکست ناشی از غلبه بیماری و مرگ و ناکارآمدی در احاطه بر شرایط آزاردهنده کرونایی را می چشند دید. از طرفی دیگر غم ناشی از دست دادن عزیزان، ویران کننده امکان ارتباطات اجتماعی است. همچنین گسیختگی اجتماعی ناشی از منع موقعیت های ارتباطی و رفت و آمدها و به دنبال آن حرکت جامعه به سمت خودبسندگی خانوادگی و زوال هویت های جمعی نیز چالشی اساسی است. 

3-عملکردی: 

عملکرد ناموفق و ناموجه مواجهه با کرونا در همه ساخت های فرا و بالای هرم جامعه می تواند ترس آفرین باشد. مشخصا دولت عملکرد قابل دفاعی نداشته است. همچنین این محمل ارزیابی برای القای ترس می تواند در مورد عملکرد جامعه و ملت نیز معنادار باشد و خودنظارتی ناقص و ناکارآمد جامعه در شرایط کنونی، ترس از عملکرد ملت را نیز نشان می دهد. 

4- مالی: 

کرونا هزینه های فراوانی در حوزه بهداشتی و درمانی تحمیل کرده است که حتی برای کشورهایی با شرایط طبیعی نیز مشکل آفرین است. مهم تر از آن قفل شدن فرایند تولید و توزیع کالا و خدمات و قطع ارتباط تجاری با خارج از کشور سبب القای ترس شده است. 

5- فرصت: 

فرصت اقتصادی بازار قبل از نوروز و گردشگری ایام عید، فرصت اجتماعی دید و بازدیدهای تعطیلات و تقویت مناسبات اجتماعی، فرصت بهبود عملکرد موقعیت های فرهنگی مثل سینماها و تئاترها و مانند آن ها از آن دست امکان های مثبتی است که کرونا از ما گرفته و می تواند مایه ترس شود.الگوی کنشگری متعارف در قبال ترس چیست؟
به نظر می رسد با تبلیغات ترسناک باید اطلاعات زیر به ترتیب ارائه شود :

1- نمایش دادن تهدید: 

تهدید مشخصا کرونا و پیامدهای گوناگون آن است. 

2-شناسایی دلیل تهدید:

دلیل تهدید را می توان کژکارکرد حاکمیت در عدم پیش بینی همه گیری این بیماری و تمهید ضرورت های لازم در حوزه بهداشت و درمان دانست. همچنین سویه مردمی انتشار این تهدید نیز عدم همکاری و همیاری اجتماعی در جهت جلوگیری از شیوع کرونا و فرار از پیامدهای بد آن بوده است. تحریم های خارجی، چالش های فرهنگی، بحران مشروعیت حاکمیت، اقتصاد ضعیف و رشدنایافته، حتی در گفتمانی متفاوت، گناه انسان ها و بلایای در پی آن، طغیان طبیعت علیه دست اندازی های انسانی و مسائلی از این دست را می توان به عنوان دلیل تهدید برشمرد.

3-نشان دادن روش های خنثی سازی و یا حذف تهدید:

باید ابزارهایی که ساختارهای سیاسی و اجتماعی می توانند متناسب با توان خود برای از بین بردن دلایل تهدید و به تبع آن خود تهدید به کار ببندند معرفی شود. ضروری است به تفصیل بیان شود که اجزای حاکمیت و طبقات و شئون اجتماعی ایران چه کاری می توانند انجام دهند.

فقدان هر کدام از این بخش ها فرایند اثرگذاری تکنیک جاذبه ترس را مختل می کند. اینکه مردم ایران ندانند چه اقداماتی از جانب دولت-ملت ضروری است توان شناسایی ابعاد تهدید کرونا را کاهش می دهد. در واقع اینکه هر بخش اجتماعی نداند که چگونه می تواند جلوی این دلایل تهدید را بگیرد یا ضریب اثر آن را کاهش دهد نیز سردرگمی شناختی مخاطب را رقم می زند که مجددا از تبدیل احساس به رفتار جلوگیری می کند.

 

مدل کاهش محرک در جاذبه ترس

پس از آنکه جنیس و فیشباخ در 1953 از سه سطح قدرت جاذبه ترس در آزمایش تهدید سرطان بهره جستند و مدل کاهش محرک (Drive-Reduction Model) را ارائه دادند، دریافتند افرادی که از یک تهدید قریب الوقوع مطلع هستند، برای یافتن پاسخی که تهدید را کاهش دهد انگیزه دارند. وقتی که اقدامی پیشنهادی برای حفاظت از آن ها مطرح می شود و سبب کاهش ترس آن ها می گردد، آن اقدام تقویت می شود و حتی بخشی از واکنش دائمی فرد می گردد. از نظر آن ها ترس بیشتر تنها در صورتی منجر به اقناع بیشتر می شود که اقدام پیشنهادی در جلوگیری از خطر نیز مؤثر انگاشته شود. نوعا شاهد بودیم که در ترس فراگیر اخیر ابتدائا همگان از هر روش پیشنهادی (از توسل و توکل تا خوددرمانی های طب سنتی و طب جدید و حتی خرید و مصرف داروی امام کاظم و مانند آن) استقبال کردند و البته برخی از پیشنهاد ها مئل شست و شوی دائمی دست به رفتار همیشگی افراد تبدیل شد. در ادامه با عمق یابی ترس، برخی از این راهکارهای متنوع رنگ باختند و برخی مثل رعایت بهداشت فردی و دعا و توسل عمق بیشتری یافتند.

همین برداشت سبب شد هاولند و همکارانش در مطالعه خود مفهوم اجتناب تدافعی (Defensive Avoidance) را وضع کنند و توضیح دادند که جاذبه خیلی قوی ترس آن قدر تهدیدکننده است که بهترین و مؤثرترین راهی که مخاطب برای کاهش ترس به دست می آورد، رد کردن جاذبه هشداردهنده به جای پذیرفتن پیشنهادات است. هر چند این برداشت بعدها نمونه های نقضی را تجربه کرد. 

در مورد مشخص ما، جنس تهدیدی که مردم از ماجرای کرونا برداشت می کنند باید همراه با طرح اقداماتی برای بر طرف ساختن تهدید و جلوگیری از خطر باشند، در غیر این صورت تهدید قوی اثر عکس خواهد گذاشت. ابهاماتی چون حیرت از اینکه بالاخره چه خواهد شد و اینکه آیا کسی به وضعیت آشوبناک اقتصادی ما رسیدگی خواهد کرد و اینکه آیا ما در صورت ابتلا جایی برای درمان داریم یا خیر و اینکه آیا دوباره تعطیلات خواهیم داشت یا خیر و مانند این ها تهدیدهایی است که پاسخ واضحی را از طرف حاکمیت دریافت نکرده اند و سبب شده است برخی به رد جاذبه هشداردهنده در پیام های انتقالی از طرف حاکمیت بپردازند و قویا پیشنهادات مسئولان را رد کنند. 


مدل پاسخ موازی در جاذبه ترس
همین مسیر مطالعات حوزه ترس در ادامه به نظریه شناختی تری با نام مدل پاسخ موازی (Parallel Response) رسید . یک تهدید وقتی از لحاظ شناختی ارزیابی می شود می تواند دو پاسخ موازی یا مستقل را نتیجه دهد:

1-  کنترل خطر: 

ساختار اجتماعی ایران واکنش هایی برای کاهش خطر و از بین بردن دلایل تهدید کرونا مانند در خانه ماندن های نسبی و رعایت بهداشت شخصی و سعی در دوری از تجمعات و مانند آن را اتخاذ کردند. دولت نیز هرچند به شکل بسیار ناقص و پیش بینی ناشده، محدودیت هایی را برای جلوگیری از اشاعه کرونا اتخاذ کرد و بیش از آن تلاش در جهت مبارزه با کرونا در آی سی یو را وجهه همتش ساخت. به هر صورت کنترل خطر از پاسخ های معمول شناختی و رفتاری به یک تهدید دریافتی است. 

2-   کنترل ترس: 

با شیوع کرونا واکنش هایی از جنس رواج بیشتر سرگرمی های گوناگون (از چالش رقص در رسانه های غیر رسمی تا پخش کیلویی موسیقی و فیلم های سینمایی از صدا و سیما) و شیوه های روان-تنی کنترل اضطراب مثل مصرف آرام بخش ها و... را شاهد هستیم. حتی الگوی اجتناب تدافعی نبز می تواند از جنس واکنش های کنترل ترس تلقی شود که برای کاهش ترس (و نه کاهش خطر) اقدام به نفی ترس آور بودن کرونا بکنند. بخشی از واکنش کنشگران شبکه های اجتماعی واقعی و مجازی ایران این جنس واکنش های نافی تهدید را نشان می دهد. 

این مدل متکامل تر شد و این فرض مطرح گشت که مخاطبین اگر اقدامات پیشنهادی را برای کاهش خطر مؤثر ببینند اقدام برای کاهش خطر خواهند داشت و اگر آن اقدامات را برای کاهش خطر کافی ندانند به کاهش ترس اکتفا می کنند. در مورد کرونا به نظر می رسد که به شکل طبقاتی شاهد تصمیم گیری برای مواجهه با جاذبه ترس هستیم. طبقه فرودست چون اقدامات پیشنهادی را عمدتا ناظر به خود نمی بیند (مثل پیشنهاد از خانه بیرون نرفتن، در حالی که این طبقه به شکل روزانه خرج خود را در می آورد و اساسا امکان پس انداز هم ندارد) پس به کاهش ترس اکتفا می کند و به شکل طبقه ای خود را به بی خیالی می زند. مدل مرحله ای پردازش ارتباطات ترس برانگیز
این مدل در ادامه مسیر تکامل نظری بحث ترس و با تکمیل مراحل پیشینی، با هدف فهم سازوکار روند تهدید-پاسخ و میزان کارایی پاسخ پیشنهادی و درک فرایندهای پردازش اطلاعات در هنگام مواجهه با تهدید و خطر مطرح گشت. بر طبق این مدل، دو عامل شدت تهدید (Severity of Threat) و آسیب پذیری فرد (Personal Vulnerability) در برابر آن (اینکه چقدر تهدید با فرد مرتبط است) نقش تعیین کننده ای را در میزان پردازش شناختی فرد در مواجهه با محرک ترس آور دارند. در واقع اگر «میزان شدت تهدید و آسیب پذیری» هر دو کم باشد، احتمالا افراد تلاششان را صرف پردازش اطلاعات نمی کنند و به نشانه های میانبرانه و استشهادی (Heuristic) و پیرامونی در جریان اقناع اکتفا می کنند. اما در افراد آسیب پذیر، حتی اگر شدت تهدید کم هم باشد، این افراد به شکل نظام مندی شروع به توجه و پردازش اطلاعات مربوط به این تهدید می کنند. همچنین اگر شدت تهدید بالا باشد، افراد به احتمال زیاد به شکل نظام مند به پردازش اطلاعات این تهدید مشغول می شوند، حتی اگر احساس آسیب پذیری نکنند. 

خطر فراگیری یک ویروس را به عنوان یک تهدید در نظر بگیریم. اگر شدت تهدید پایین باشد (مثلا یک ویروس ساده به عنوان تهدید مطرح شود) و فرد نیز آسیب پذیر نباشد (مثلا صرفا کودکان و کهنسالان را تهدید کند)، در این شرایط فرد به نشانه های میانبرانه و حاشیه ای مئل پاسخ یک کارکتر طنزپرداز در تلویزیون در تمسخر اثربخشی ویروس اکتفا می کند و میانبر ذهنی او برای فهم میزان ترس آفرین بودن این تهدید، ساحت ادراکش را به رفتار آن کمدین متصل می کند. اما اگر فرد آسیب پذیر باشد (مثل کهنسالان)، پردازش شناختی او درباره اطلاعات پیرامون این تهدید به شکل نظام مند و مرکزی دنبال می شود و یک فرایند پیچیده ذهنی را برای شناخت این ویروس و پیامدهای آن بر می گزیند. یا اگر شدت تهدید بالا باشد ( مثلا ویروس خطرناکی باشد)، حتی افرادی که آسیب پذیر نیستند نیز (مثل جوانان) به صورت سیستماتیک پیام های موجود در تهدید و ابعاد تهدید را بررسی و ارزیابی می کنند. 

در مورد کرونا شاهد آنیم که اولا بیان درستی از شدت خطر مطرح نشده است. با ارائه تک عنصری از میزان مرگ و میر دو یا سه درصدی بیماری (و عدم توجه به پدیده همه گیری و پاندمیک بودن آن و پیامدهای بسیار بزرگ اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و حتی سیاسی اش)، عملا میزان خطرناک بودن آن کمرنگ نشان داده شد. از طرف دیگر با انصراف خطر به کهنسالان و افراد با سابقه بیماری زمینه ای، طیف بسیار گسترده ای از مخاطبان را از محدوده خطرآفرینی آن خارج کردیم و بنا بر این نظریه، تلاش برای پاسخ شناختی نظامند را برای آن ها بی معنا ساختیم. گستره بسیار قابل توجهی از جوانان و حتی میانسالان سالم، کرونا را بیماری خود تلقی نمی کنند و فرایندهای ذهنی استشهادی و غیرنظام مند و تبادری (مثل توجه به نوع واکنش برخی سلبریتی ها یا خرده اجتماع دوستان یا همکاران) را برای پاسخ شناختی دادن به این پدیده برگزیدند. از طرفی نیز به جهت غیر مفید بودن پاسخ طبقه حاکم به گروه حساس (مثل سالمندان)، آن ها بهترین پاسخ به تهدید موجود را همان انکار تهدید و بی خیالی دانسته اند.

در مورد این ساحت از بررسی شناختی از مسئله ترس، بار دیگر می توان تلقی طبقاتی از پاسخ های شناختی داشت. طبقه فرودست به جهت اینکه این روزها با خطر قطعی گرسنگی و فروپاشی خانوادگی و مانند آن دست و پنجه نرم می کند، خطر احتمالی کرونا را برای خود شدید و جدی تلقی نمی کند و حتی سالمندان فرودست نیز جنگ برای بقا را با بی توجهی به کرونا ادامه می دهند. از طرف دیگر، شاهد آنیم که برخی از جوانان سالم و قبراق طبقه فرادست، حتی برای خرید های کوچک و مطمئن نیز حاضر به خروج از خانه نیستند. 


شکل پیشرفته و متکامل جاذبه ترس
در موقعیتی پیشرفته که افراد در برابر تهدیدی جدی و شدید احساس آسیب پذیری می کنند، دستگاه شناختی آن ها چگونه عمل می کند؟ از آنجا که این تهدید جدی است، افراد انگیزه پردازش نظام مند اطلاعات را پیدا می کنند و به علت احساس نامطلوب ناشی از وجود یک خطر جدی، این پردازش را به صورت تدافعی انجام می دهند که به آن پردازش نظام مند جانبدارانه (Biased Systematic Processing) می گویند. آن ها در هنگام ارزیابی ابعاد ترس، انگیزه بالایی می یابند که خطر را به حداقل برسانند، با جهت گیری قبلی به جست و جوی تناقض ها می پردازند و با در نظر داشتن نتیجه مطلوبشان به ارزیابی شواهد مشغول می شوند. با این حال، در صورت قوی و ترغیب کننده بودن استدلال های پیام تهدیدآمیز، ممکن است افراد نتوانند تهدید را به حداقل برسانند؛ در این زمان تنها امیدشان این است که عمل پیشنهادی برای دفع آسیب از آن ها در برابر خطر قریب الوقوعی که تهدیدشان می کند، دفاع کند. آن ها با پیش فرض قبلی به پردازش اطلاعات پیشنهادی مشغول می شوند و تلاش می کنند عمل پیشنهادی (برای دفع خطر) را مؤثر جلوه دهند؛ چون فقط در این صورت است که احساس امنیت می کنند. بنابراین انگیزه دفاع منجر به جهت گیری مثبت در پردازش عمل پیشنهادی می شود و انگیزه فرد را برای انجام اقدام حفاظتی افزایش می دهد؛ فارغ از اینکه کیفیت استدلال های تأییدکننده این اقدام در چه حدی هستند. 

در تطبیق این نظریه با مورد کرونا می توان اینگونه بیان کرد که طبیعتا بازنمایی شدت تهدید و آسیب پذیری مردم، هر کدام به تنهایی نمی توانند اثری که ما در توجه یابی لازم به اقدام پیشنهادی مان برای رفع تهدید کرونا در نظر داریم برآورده کند. شدت تهدید یا آسیب پذیری به تنهایی می تواند پردازش نظام دار شناختی را رقم بزند، اما احتمالا این تبدیل به اتخاذ رفتاری در جهت کاهش خطر متناسب با آن سبکی که ما در نظر داریم نخواهد شد. در این شرایط ضروری است که هم شدت تهدید و هم آسیب پذیری افراد به شکل هم‌زمان و افزایش یابنده بازنمایی شود. در واقع هم کرونا و مقابله با آن بسیار سخت است و هم همگان را (به نحوی) درگیر خواهد کرد. در این شرایط مسیری که طی می شود در این دو مرحله خلاصه می گردد:

1-          در ابتدا مردم و ساختار اجتماعی ایران، واکنش ادراکی نظام مندی را در جهت ارزیابی همه جانبه و انتقادی پیام های نهفته در تهدید به کار می بندند. با جهت گیری قبلی متعارف (که نفی تهدید بودن کرونا بوده است و متاسفانه مدنظر مسئولین زیادی نیز بود)، به جست و جوی تناقض های موجود در پیام تهدید القایی از طرف مسئولین مربوطه مشغول خواهند شد و با در نظر داشتن نتیجه مطلوبشان (که همان تهدید نبودن کرونا است)، به ارزیابی شواهد مشغول می شوند. 

در این مرحله شاهد خواهیم بود که به وفور در رسانه های رسمی مثل شبکه های تلویزیونی و غیر رسمی مثل شبکه های مجازی گفته شد و حتی به نوعی هنوز بیان می شود که:

کرونا به اندازه ای که گفته می شود تهدیدآمیز نیست. (ارزیابی با شواهد ذهنی قبلی)

  هنوز خودشان نمی دانند چیست و یکبار می گویند دو نوع است و فردا همه رو یکی می دانند. (تناقض یابی)

 الان آلمان هم گفته قرنطینه نمی کند و مردم خودشون مراقب باشند. (شواهد متشتت)

این ماجرا مشکوکه و به نظر می رسه بیوتروریسم باشه

خدا خودش کمک می کنه و مگه میشه مسجدها رو تعطیل کرد

  حسینیه ها باید باز باشه که اهل بیت عنایت کنند

  انگلیس مسابقات اسب سواریش رو تعطیل نکرد و ورزشگاه پر بود

 داروی امام کاظم هر کی خورده باشه دیگه نباید نگران باشه

 میگن خیراندیش و روازاده داروش رو کشف کردند

 بیمارستان بقیة الله گویا داروش رو کشف کرده

بابا یکی دو ماه دیگه واکسنش هم میاد

 و...

2-   اگر استدلال های نهفته در پیام تهدید قوی و خدشه ناپذیر باشد و افراد امکان کمینه سازی تهدید را نداشته باشند، عمل پیشنهادی همراه با تهدید را جدی می شمارند و تنها امیدشان همین است که این عمل پیشنهادی از آن ها در مقابل تهدید دفاع کند. اینجاست که اهمیت طراحی مناسب پیشنهادات (در ضمن بیان صریح و مبتنی بر اطلاعات از تهدید) برای بخش های مختلف ساختار اجتماعی ایران نمایان می شود. از یک طرف ضروری است که بیان تهدید (کرونا) به حدی قویم، منسجم و مؤید به شواهد خدشه ناپذیر باشد که امکان نفی یا فرار از تهدید در ساحت ذهن ممکن نشود و از طرف دیگر، پیشنهادات متناسب با هر بخش اجتماعی (پیشنهادات برای سیاستمداران، نخبگان دانشگاهی، پیشنهادات برای روزنامه نگاران، پیشنهادات برای نیروهای اقتصادی، پیشنهادات برای مردم عادی، پیشنهادات برای نیروهای مذهبی و...) نیز به موقع و با ظرافت و دقت طرح شود. پیشنهاداتی که در صورت عمل به آن ها و با تأکید اجماعی نخبگان بر آن ها، می توانند سایه تهدید کرونا را دور کنند. در این صورت در یک چرخش کامل شاهد خواهیم بود که پیشنهادات مسئولین ایران از جانب کسانی مؤثر و صحیح بیان می شود که تا پیش از آن، در اصل تهدید بودن کرونا شبهه وارد می کردند. 

به شکل خلاصه اولا نباید پاسخ ها متناقض و شواهد ادعا متشتت باشد و خطر این تهدید وسیع باید با بررسی ابعاد آن به مردم اطلاع رسانی شود. ثانیا پاسخ های ارائه شده نیز باید از یکتایی و حداقل همسویی برخوردار باشند تا بتوانند شرایط ترس آلود بسیار آسیب زای حاکم بر افراد را به سمت مطلوب هدایت کنند و امیدآفرین بشوند. در این شرایط مردم نیز در جهت حمایت و حتی توجیه پاسخ ارائه شده برای دفع خطر برخواهند آمد و خود حامی آن پاسخ خواهند شد، حتی اگر در ابتدا مخالف آن بوده اند. 


تجویز سیاستی:
1- تهیه مجموعه پیام واجد مؤلفه های ترس آفرین در حوزه های فیزیکی، اجتماعی، عملکردی، مالی و فرصتی در یک قالب مطمئن، منسجم، اجماعی، داده محور و قابل ارزشیابی.

2- برگزیدن بستر و کانال رسانه ای مناسب انتشار متناسب با بخش بندی جامعه هدف.

3-  آماده سازی پیشنهادهای لازم و همسو به ساخت اجتماعی ایران برای برون رفت از شرایط تهدید متناسب با بخش بندی.

4- ارزیابی پیشینی و پسینی شدت پیام های ترس آور و دامنه آسیب پذیران از آن ها برای تنظیم برابری این دو و جلوگیری از انحراف آن ها.

کانال صلاح دید

پی‌نوشت: در تهیه این یادداشت به طور ویژه از کتاب روانشناسی تبلیغات از پاپ ام فنیس و ولف گانگ اشتروب استفاده کردم.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان