کد خبر: ۲۰۵۱۱
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۴-25 October 2020
حکم آیت الله وحید خراسانی در مورد نجاست بدن و لباس نمارگزار
عصراسلام: مواردی که نجاست بدن يا لباس نمازگزار با شرایطی عفو شده:

مسأله ۸۵۴ ـ در سه صورت كه تفصيل آنها خواهد آمد ، اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد ، نماز او صحيح است.

(اوّل) آن كه به واسطه زخم يا جراحت يا دملى كه در بدن اوست ، لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد.

(دوم) آن كه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم به خون آلوده باشد ، و اندازه درهم ـ از جهت عفو خونِ كمتر از آن در نماز ـ تقريباً به مقدار بند سرانگشت سبّابه (شهادت) مى باشد.

(سوم) آن كه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند. و در يك صورت اگر لباس نمازگزار نجس باشد ، نماز او صحيح است ، و آن صورت اين است كه متنجّس از لباسهاى كوچك باشد مانند جوراب و عرقچين. و احكام اين چهار صورت به تفصيل در مسائل بعد مى آيد.

خون زخم یا جراحت یا دمل در بدن يا لباس نمازگزار

مسأله ۸۵۵ ـ اگر در بدن يا لباس نمازگزار خون زخم يا جراحت يا دمل باشد ، چنانچه طورى است كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس براى نوع مردم مشقّت داشته باشد ، تا وقتى كه زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده است ، مى تواند با آن خون نماز بخواند ، و همچنين است اگر چركى كه با خون بيرون آمده يا دوايى كه روى زخم گذاشته اند و نجس شده در بدن يا لباس او باشد.

خون بريدگى و زخمى كه به آسانى شسته مى‏‌شود

مسأله ۸۵۶ ـ اگر خون بريدگى و زخمى كه بزودى خوب مى شود و شستن آن براى نوع مردم آسان است در بدن يا لباس نمازگزار باشد و كمتر از درهم نباشد و با آن نماز بخواند ، نماز او باطل است.

جائى از بدن يا لباس كه به رطوبت زخم نجس شود

مسأله ۸۵۷ ـ اگر جايى از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس شود ، جايز نيست با آن نماز بخواند ، ولى اگر مقدارى از بدن يا لباس كه معمولا به رطوبت زخم آلوده مى شود ، به رطوبت آن نجس شود ، نماز خواندن با آن مانعى ندارد.

خون بواسير يا زخمى كه توى دهان و بينى است و به بدن يا لباس برسد

مسأله ۸۵۸ ـ اگر از بواسيرى كه دانه هاى آن بيرون نباشد يا زخمى كه توى دهان و بينى و مانند اينها است خونى به بدن يا لباس برسد ، ظاهر اين است كه مى تواند با آن نماز بخواند ، و امّا خون بواسيرى كه دانه هاى آن بيرون است بدون اشكال نماز خواندن با آن جايز است.

شک در خونی که در بدن يا لباس خود ببيند و نداند از زخم است

مسأله ۸۵۹ ـ كسى كه بدنش زخم است، اگر در بدن يا لباس خود خونى ببيند كه به مقدار درهم يا بيشتر از آن است و نداند از زخم است يا خون ديگر، جايز نيست با آن نماز بخواند.

کسی که چند زخم در بدن دارد

مسأله ۸۶۰ ـ اگر چند زخم در بدن باشد و به طورى نزديك هم باشند كه يك زخم حساب شود ، تا وقتى همه خوب نشده اند نماز خواندن با خون آنها اشكال ندارد ، ولى اگر به قدرى از هم دور باشند كه هر كدام يك زخم حساب شود ، هر كدام كه خوب شد بايد براى نماز بدن و لباس را از خون آن در صورتى كه از يك درهم كمتر نباشد آب بكشد.

خون نجس العين و حيض و نفاس و استحاضه در بدن يا لباس نمازگزار

مسأله ۸۶۱ ـ اگر سر سوزنى خون حيض يا سگ يا خوك يا كافر غير كتابى يا مردار يا حيوان حرام گوشت در بدن يا لباس نمازگزار باشد ، نماز او باطل است ، و بنابر احتياط واجب خون نفاس و استحاضه نيز چنين است ، ولى خونهاى ديگر مثل خون بدن انسانى كه نجس العين نيست ، يا خون حيوان حلال گوشت ، اگر چه در چند جاى بدن و لباس باشد ، در صورتى كه روى هم كمتر از درهم باشد ، نماز خواندن با آن اشكال ندارد.

خونى كه به لباس بى آستر بريزد

مسأله ۸۶۲ ـ خونى كه به لباس بى آستر بريزد و به پشت آن برسد ، يك خون حساب مى شود ، ولى اگر پشت آن جدا خونى شود ، بايد هر كدام را يك خون جداگانه حساب كند ، پس اگر خونى كه پشت و روى لباس است روى هم از يك درهم كمتر باشد ، نماز با آن صحيح ، و اگر به مقدار درهم يا بيشتر باشد نماز با آن باطل است.

خونى كه به لباسى كه آستر دارد بريزد

مسأله ۸۶۳ ـ اگر خون روى لباسى كه آستر دارد بريزد و به آستر آن برسد ، يا به آستر بريزد و روى لباس خونى شود ، بايد هر كدام را جدا حساب نمود ، پس اگر خون روى لباس و آستر كمتر از درهم باشد نماز با آن صحيح ، و اگر به مقدار درهم يا بيشتر باشد نماز با آن باطل است.

رسیدن رطوبت به خونی که كمتر از درهم باشد

مسأله ۸۶۴ ـ اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتى به آن برسد كه اطراف را آلوده كند ، نماز با آن باطل است ، اگر چه خون و رطوبتى كه به آن رسيده به اندازه درهم نباشد ، ولى اگر رطوبت فقط به خون برسد و اطراف را آلوده نكند ، نماز خواندن با آن اشكال ندارد.

بدن يا لباسی که به واسطه رسيدن با رطوبت به خون نجس شود

مسأله ۸۶۵ ـ اگر بدن يا لباس خونى نشود ولى به واسطه رسيدن با رطوبت به خون نجس شود ، اگر چه مقدارى كه نجس شده كمتر از درهم باشد ، نمى شود با آن نماز خواند.

رسیدن نجاست دیگر به خونى كه كمتر از درهم است

مسأله ۸۶۶ ـ اگر خونى كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد و نجاست ديگرى به آن برسد ـ مثلا يك قطره بول روى آن بريزد ـ در صورتى كه به بدن يا لباس برسد ، نماز خواندن با آن جايز نيست.

نجس بودن لباسهاى كوچك نمازگزار

مسأله ۸۶۷ ـ اگر لباسهاى كوچك نمازگزار، مثل عرقچين و جوراب كه نمى‌شود با آنها عورت را پوشانيد نجس باشد، چنانچه ساير موانع لباس نمازگزار در آن نباشد ـ مثل اين كه از مردار يا نجس العين يا حيوان حرام گوشت باشد ـ نماز با آن صحيح است ، و نيز اگر با انگشترى نجس نماز بخواند اشكال ندارد.

همراه بودن چيز نجس مانند دستمال و كليد و چاقو برای نمازگزار

مسأله ۸۶۸ ـ چيز نجس مانند دستمال و كليد و چاقوى نجس جايز است همراه نمازگزار باشد.

کسی که احتمال دهد خونى كه در بدن يا لباس اوست مورد عفو نيست

مسأله ۸۶۹ ـ اگر مى داند خونى كه در بدن يا لباس اوست كمتر از درهم است ، ولى احتمال مى دهد كه از خونهايى باشد كه مورد عفو نيست ، جايز است كه با آن خون نماز بخواند و شستن براى نماز لازم نيست.

کسی که نداند این خون از خونهايى است كه مورد عفو نيست

مسأله ۸۷۰ ـ اگر خونى كه در لباس يا بدن است كمتر از درهم باشد ، و نداند كه از خونهايى است كه مورد عفو نيست و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه از آنها بوده ، اعاده نماز لازم نيست و همچنين است اگر اعتقاد نمايد كه كمتر از درهم است و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه به مقدار درهم يا بيشتر بوده، در اين صورت نيز اعاده لازم نيست.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان