کد خبر: ۲۰۴۷۹
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۲-24 October 2020
١- تا آنجا كه اطلاع دارم از قبل ازانقلاب تادهه هفتاد در كليه صورتمجالس تفكيكى لفظ اعيانى براى آپارتمانها استفاده ميشد
اگر مالك ساختمان صاحب زمين  هم بودبراى هرآپارتمان باقدرالسهم ازمشاعات ساختمان وعرصه طبق قانون تملك آپارتمانها وآئيننامه اجرائي آن قيدميشد

٢- هرگاه عرصه اوقافى وياطبق ماده 104مكررآئيننامه قانون ثبت حق احداث ساختمان طبق قرارداد واجاره نامه باشخاص داده اين صاحبان منافع طبق قراردادپس ازاحداث ساختمان وارائه گواهى پايان كارازاداره ثبت سندمالكيت اعيانى ششدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى درآن دريافت نموده سپس چنانچه ساختمان بصورت آپارتمانى احداث شده است درصورتمجالس تفكيكى  آپارتمانى قيدميشد ششدانگ اعيانى يكدستگاه آپارتمان بمساحت ...,مترمربع باقدرالسهم مشاعى ازمشاعات ساختمان طبق ق ت آ وآئين نامه اجرائى آن عرصه آن اوقافى است وياطبق سندرسمى متعلق به غيراست

٣- دراواخر دهه هفتادبودمديران ثبت درنشست ادارى توافق نمودند كه درخصوص تفكيك وتنظيم صورتمجالس تفكيكى موضوع فراز يك وقتى مالك ساختمان احداثى ومالك زمين يكى است كلمه اعيانى حذف ودرصورتمجالس تفكيكى وبه تبع آن اسنادمالكيت آپارتمانها تحت عنوان ششدانگ يكدستگاه آپارتمان باقدرالسهم ازمشاعات ساختمان وعرصه طبق قانون آپارتمانها وآئين نامه اجرائى آن خواهدبود

٤- بعدازصدور دستورالعمل صدور سند مالكيت تك برگى (كاداسترى) بجاى كتابچه اى درتنظيم صورتمجالس تفكيكى وبه تبع آن درصدوراسنادمالكيت  بصورت تك برگى براى  كليه واحدها اعم ازتجارى ومسكونى و....تحت  هرنوع كاربرى  كلمه اعيانى  ششدانگ اعيانى يكدستگاه آپارتمان /مغازه/و........باقدرالسهم ازمشاعات طبق ق ت آ وآئين نامه اجرائى آن  ودرستون ازسندمالكيت  ازكلمه طلق استفاده ميشود

٥-طلق بمعناى رها،آزاد،ودرهرسند
مالكيت ازعنوا ن طلق استفاده شده باشد بدانيد كه آپارتمان وياملكى كه خريدارى ميفرمائيد مالك يامالكين مشاعى آن ملك صاحبان ومالكين عرصه واعيان هستند عرصه ملك موقوفه نيست ومالك ديگرى ندارد 

٦-امادرخصوص اسنادمالكيت تك برگى كه درستون مربوطه خط تيره وذكرى ازطلق نشده آنجا بايد بدانيد دارنده اين سندمالكيت تك برگى فقط تأكيد مينمايم فقط صاحب ومالك اعيانى است 
مالك عرصه اوقاف وياشخص حقيقى وياحقوقى ديگرى است كه سندمالكيت جداگانه دارند
بنابراين همكاران محترم راه وساختمان وسايررشته هاى كارشناسى كه صلاحيت ارزيابى املاك رادارند به اين نوع اصطلاعات ثبتى كه هركدام داراى معانى خاص ميباشد عنايت وتوجه لازم مبذول كه هركدام ازاين واژگان ثبتى درارزيابى اراضى وساختمانها تأثيربسزا خواهدداشت./

علی حقداده /کارشناس رسمی رشته امور ثبتی

منبع:کانال کارشناسان رسمی ساختمان

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان