کد خبر: ۲۰۰۰۵
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۰۱:۰۱-04 October 2020
مدال های رسمی جمهوری اسلامی/
هیأت وزیران در جلسات مورخ ۲۹/۷/۱۳۶۹ و ۲۷/۸/۱۳۶۹ به استناد ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، آیین‌نامه اعطای نشان‌های دولتی را به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول - نشان‌ها و شرایط اعطای آن

ماده ۱- نشان‌های دولتی (کشوری) که طبق مقررات این آیین‌نامه به افراد شایسته دریافت نشان اعم از اتباع جمهوری اسلامی ایران یا اتباع خارجی اعطاء می‌شود به ترتیب تقدم عبارتند از:
الف– نشان‌های عالی
۱-    «انقلاب اسلامی»
۲-    «استقلال»
۳-    «آزادی»
۴-    «جمهوری اسلامی»

ب- نشان‌های تخصصی: «دانش»، «پژوهش»، «لیاقت و مدیریت» و «عدالت»

ج- نشان‌های عمومی[۱]: «سازندگی»، «خدمت»، «کاروتولید»، «شجاعت»، «ایثار»، «تعلیم و تربیت»، «فرهنگ و هنر»، «مهر» و «ادب پارسی».

نشان «انقلاب اسلامی» به عنوان عالیترین نشان جمهوری اسلامی ایران مخصوص رییس جمهور وقت است. سایر نشان‌ها را رییس جمهور به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیأت وزیران، اعطا می‌نماید.
الف – نشان‌های عالی
ماده ۲- نشان «انقلاب اسلامی» که برای هر دوره ریاست جمهوری یک عدد است و پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری به وی تعلق می‌گیرد.
ماده ۳- نشان «استقلال» به کسانی اعطا می‌شود که با قبول مسؤولیت‌های مهم، تلاش همه جانبه در تبیین اصول و مواضع، ابتکارات شایان توجه در نیل به خودکفایی و استقلال در زمینه‌های مختلف، رهانیدن نظام از خطرات احتمالی، کمک به اشاعه جهانی مبانی فکری انقلاب اسلامی و خدمات ارزنده دیگر در مقاطع حساس و سرنوشت ساز، برای به ثمر رساندن اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی ایفا کرده‌اند.
ماده ۴- نشان «آزادی» به اشخاصی اعطا می‌شود که دارای یکی از نشان‌های درجه یک عمومی یا تخصصی باشند و همچنان در جهت به ثمر رساندن اهداف مقدس نظام اسلامی ابراز شایستگی می‌نمایند.
تبصره – نشان‌های «استقلال» و «آزادی» تنها دارای یک درجه می‌باشند. در هر دوره ریاست جمهوری از نشان استقلال حداکثر (۴) و از نشان آزادی (۸) عدد اعطا می‌شود.
ماده ۵- نشان «جمهوری اسلامی» به رؤسا و دیگر مسؤولان کشورهای خارجی، عالیترین مقام اجرایی سازمان‌های بین‌المللی و یا شخصیت‌های برجسته فرهنگی، سیاسی، بین‌المللی که به یکی از جهات ذیل واجد شرایط شناخته شوند، اعطا می‌شود:
۱-    اعلای کلمه اسلام و گسترش مبانی فکری انقلاب اسلامی
۲-    دفاع از حقوق مستضعفان جهان
۳-    اقدام به رهایی کشور خود از استعمار فرهنگی، اقتصادی و سیاسی
۴-    حفظ و حراست کشور خود از تجاوز ابرقدرت‌ها یا دست نشاندگان آنها
۵-    اکتساب آزادی‌های اساسی و حقوق بشر برای مردم کشور خود
۶-    حمایت‌های حساس و شایسته از مواضع ایران در صحنه‌های مهم بین‌المللی
۷-    اتخاذ مواضع ضد استکباری
۸-    همکاری صمیمانه در ایجاد یا توسعه روابط سالم بین جمهوری اسلامی ایران و کشور متبوع شخصیت مسؤول
۹-    تلاش بی‌وقفه برای ایجاد صلح و امنیت و آسایش در جهان
ماده ۶- نشان «جمهوری اسلامی» دارای سه درجه است که به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب هیأت وزیران به شرح زیر به افراد واجد شرایط اعطا می‌شود:
نشان درجه یک: رؤسای جمهور و نخست وزیران و شخصیت‌های همتراز
نشان درجه دو: وزرا و شخصیت‌های همتراز
نشان درجه سه: سفرا و شخصیت‌های همتراز
تبصره- تشخیص همترازی در مقامات هر کشور و سازمان‌های بین‌المللی مطابق قوانین کشور متبوع دریافت دارندگان نشان، انجام می‌گیرد.
ب- نشان‌های تخصصی
ماده ۷- نشان «دانش» به افرادی اعطا می‌شود که به جهتی از جهات ذیل در ارتقای سطح علمی کشور تلاش چشمگیر و کم سابقه داشته باشند:
۱-    ارائه تألیفات و آثار ارزشمند علمی
۲-    تلاش و خدمت صادقانه در جهت ارتقای سطح علمی دانش‌پژوهان از طریق تدریس در دانشگاه‌های کشور
ماده ۸- نشان «پژوهش» به افرادی اعطا می‌شود که به جهتی از جهات ذیل منشأ ایجاد تحول اساسی یا خدمت کم سابقه شوند:
۱-    عرضه شیوه‌ها و روش‌های جدید تحقیق
۲-    مطالعات و تحقیقاتی که منشأ تغییر و تحول علمی باشد
۳-    یافتن شیوه‌های جدید تحقیق
۴-    انتقال تحقیقات بنیادی به زمینه‌های کاربردی
۵-    هر نوع ابداع، ابتکار، اختراع و اکتشاف مهم
ماده ۹- نشان «لیاقت و مدیریت» به افرادی اعطا می‌شود که در مدیریت یا انجام فعالیت‌های شایسته و کمک رسانی به محرومان و مستضعفان و یا بهره برداری صحیح از امکانات و یا ارائه روش‌های بدیع، موفقیت استثنایی کسب نمایند.
ماده ۱۰- نشان «عدالت» به کسانی اعطا می‌شود که به جهتی از جهات زیر در اجرای احکام و حدود الهی و برقراری حق و عدل در جامعه سهم موثر داشته اند و یا دارای سابقه قضایی و تفنینی شایسته باشند:
۱-    کوشش در تدوین علمی و فنی قوانین
۲-    سابقه درخشان در امر قضا یا تقنین
۳-    دفاع از حق و عدل و احقاق حقوق مردم
۴-    کشف و تعقیب جرائم
قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری افراد واجد شرایط رابه کمیسیون موضوع ماده (۲۲) [۲] معرفی می‌نماید تا به ترتیب مقرر اقدام کند.
ج- نشان‌های عمومی
ماده ۱۱- نشان «سازندگی» به منظور ارج نهادن به کوشش‌هایی که در جهت سازندگی کشور انجام می‌پذیرد به افرادی اعطا می‌شود که در یکی از جهات ذیل تلاش چشمگیر داشته باشند:
۱-    توسعه عمران و آبادی کشور به ویژه در نقاط محروم
۲-    بازسازی نقاط آسیب دیده از جنگ و حوادث
۳-    ارائه طرح‌ها و برنامه‌های موفق عمرانی
۴-    افزایش کمی و کیفی محصولاتی که در رونق اقتصادی کشور نقش اساسی دارند
ماده ۱۲- نشان «خدمت» به منظور تقدیر از خدمات انجام یافته در مسیر تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی به افرادی اعطا می‌شود که در زمینه‌های زیر موفقیتی چشمگیر کسب کرده باشند:
۱-    تلاش مستمر و صادقانه در انجام مسؤولیت‌ها و ارائه خدمات
۲-    مددرسانی به اقشار محروم و مستضعف
ماده ۱۳- نشان «کار و تولید» به اشخاصی اعطا می‌شود که در صنعت یا کشاورزی به نتایج قابل توجه در یکی از زمینه‌های زیر دست یافته باشند:
۱-    افزایش توان تولید کشور از نظر کمی و کیفی
۲-    استفاده مناسب از امکانات فنی و منابع اقتصادی
۳-    طراحی یا اجرای طرح‌های مهم صنعتی و کشاورزی
۴-    ابتکار و نوآوری در زمینه بهبود شیوه‌های کار و تولید و افزایش بهره وری
۵-    بالا بردن سطح دانش فنی و حرفه ای
۶-    ایجاد بهترین روابط اسلامی و انسانی در محیط کار
ماده ۱۴- نشان «شجاعت» به افرادی اعطا می‌شود که به واسطه برخورداری از این خصصیه والای انسانی در جهتی از جهات ذیل موفق گردند:
۱-    داوطلب شدن در انجام امور دشواری که برای کشور از حساسیت خاصی برخوردار است.
۲-    پذیرفتن مأموریت‌های خطیر دولتی یا وظایف مهم اجتماعی که با خطرات احتمالی همراه هستند.
۳-    استفاده بجا و شایسته از مجموعه نیروها و مهارت‌های بدنی در جهت نیل به هدفی والا
ماده ۱۵- نشان «ایثار» به منظور تکریم این خصلت ارزنده ، به افرادی اعطا می‌شود که به جهتی از جهات ذیل ممتاز شناخته شوند:
۱- جانبازی و ازخودگذشتگی در راه اهداف و مقاصد مقدس نظام اسلامی و به ویژه ایثارگران در دوران پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و ارائه خدمات برجسته در جهت ساختن کشور و یا حفظ و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی[۳]
۲-    تحمل خسارت‌های مادی برای ارائه خدمتی حساس و ضروری
۳- ممارست در نیکوکاری‌های موثر اجتماعی و بنیانگذاری نهادهای خیریه و تأسیس موسسات علمی، تحقیقاتی و آموزشی در جامعه
ماده ۱۶- نشان «تعلیم و تربیت» به منظور تأکید بر اهمیت فراگیری علم و ضرورت انتقال تربیت اسلامی در جامعه، به اشخاصی اعطا می‌شود که در امور ذیل ابراز لیاقت نموده باشند:
۱-    توسعه و انتقال علم و دانش و فن و حرفه
۲-    طراحی و اجرای شیوه‌های ابتکاری و موفق در امر تعلیم و تربیت
۳-    تلاش چشمگیر و موفقیت آمیز در مودب و متخلق نمودن تعلیم گیرندگان به آداب اسلامی و اخلاق پسندیده اجتماعی
ماده ۱۷- نشان «فرهنگ و هنر» به کسانی اعطا می‌شود که فکر، ذوق و احساس خود را در راه بیان مفاهیم ارزشمند اسلامی- انسانی و اشاعه فرهنگ در یکی از جهات زیر به کار می‌گیرند.
۱-    اشاعه فرهنگ غنی اسلامی و پیرایش جامعه از فرهنگ منحط بیگانه
۲-    گسترش مبانی نظری و استدلالی معارف مذهبی
۳-    گسترش فرهنگ ملی و احیاء سنت‌های ارزشمند اجتماعی
۴-    ابراز خلاقیت و عرضه آثار بدیع هنری یا ادبی
۵- بذل توجه خاص به میراث‌های فرهنگی، هنری یا ادبی کشور، به گونه‌ای که در احیاء، نگهداری و بهره برداری آن موثر باشد.
۶-    معرفی، شرح، تبیین، نقد و عرضه یکی از رشته‌های هنری یا ادبی در سطوح بین‌المللی
۷-    ابداع سبکی نو در یکی از رشته‌های هنری یا ادبی
۸-    ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
۹- خلق آثار فرهنگی هنری شاخص و ارزشمند در جهت انتقال آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نسل‌های بعد[۴]
 
ماده ۱۸- به منظور ارج نهادن به مقام و منزلت زن در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر برخورداری زنان از دیگر نشان‌ها، نشان «مهر» به زنانی اعطا می‌شود که در یکی از زمینه‌های زیر منشأ آثار ارزنده باشند: [۵]
۱-    مشارکت سازنده و فعال در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
۲-     معرفی الگوی زن مسلمان در جامعه و تلاش برای تبیین و ترویج مبانی عقیدتی و اجتماعی آن
۳- ارائه عملی الگوی مادر یا همسر نمونه به ویژه در میان مادران و همسران شهدا، جانبازان و آزادگانی که با فداکاری در حفظ و تحکیم خانواده، در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی و یا پژوهشی خدمات برجسته‌ای را ارائه نموده باشند.[۶]
۴- ابراز شایستگی در عرصه‌های بین‌المللی به نحوی که موجب افتخار برای کشور و معرف شخصیت زن در جمهوری اسلامی ایران باشد.
ماده ۱۹- نشان «ادب پارسی» به افرادی تعلق می‌گیرد که در یکی از زمینه‌های زیر دارای ویژگی یا تلاش چشمگیر باشند:
۱-    خلق آثار بدیع ادبی (اعم از نظم یا نثر)
۲-    احیای ذخایر ادبی ایران از طریق تحلیل و یا عرضه مناسب آن آثار
۳-    معرفی ادیبان و سخنوران گذشته به نحوی که در توانایی و رسایی زبان و ادبیات فارسی موثر باشد
۴-    فراهم آوردن موجبات آشنایی مردم جهان با زبان و ادب فارسی
 ماده ۲۰ - به برگزیدگان فرهنگستان‌ها نشان دولتی اعطا می‌شود. نوع و درجه نشان براساس ضوابط دولت توسط هیأتی که برگزیدگان را انتخاب می‌کند، تعیین می‌شود. [۷]
 د- تعداد و مزایای نشان تخصصی و عمومی
ماده ۲۱- هر یک از نشان‌های تخصصی و عمومی دارای سه درجه‌اند که در هر سال حداکثر به تعداد ذیل اعطا می‌شود:
۱-    نشان‌های تخصصی درجه یک برای هر مورد : حداکثر (۵) عدد
۲-    نشان‌های تخصصی درجه دو برای هر مورد: حداکثر (۱۰) عدد
۳-    نشان‌های تخصصی درجه سه برای هر مورد: حداکثر (۱۵) عدد
۴-    نشان‌های عمومی درجه یک برای هر مورد: حداکثر (۳) عدد
۵-    نشان‌های عمومی درجه دو برای هر مورد: حداکثر (۵) عدد
۶-    نشان‌های عمومی درجه سه برای هر مورد: حداکثر (۷) عدد
تبصره-درصورت عدم اعطای حداکثر تعداد هر یک از نشان‌های تخصصی و عمومی در هر سال اعطای مجموع تعداد نشان‌های موضوع هر بند در پایان یک یا دو دوره ریاست جمهوری مجاز است[۸].
ماده ۲۲- دارندگان نشان از مزایای زیر برخوردار می‌شوند[۹]:
الف: مزایای مادی
۱-    نشان عالی استقلال: ۲۰۰ سکه بهار آزادی
۲-    نشان عالی آزادی: ۲۰۰ سکه بهار آزادی
۳-    نشان‌های تخصصی و عمومی درجه یک : ۱۰۰ سکه بهار آزادی
۴-    نشان‌های تخصصی و عمومی درجه دو : ۷۵ سکه بهار آزادی
۵-    نشان‌های تخصصی و عمومی درجه سه : ۵۰ سکه بهار آزادی
ب: مزایای غیر مادی
۱-    شرکت در مراسم و آیین‌های رسمی
۲-    چاپ نام و مشخصات دارندگان نشان در مجموعه‌های ادواری
۳-    نصب تصویر و لوح یادبود در شهرداری زادگاه یا موسسه و محل خدمت
۴-    اولویت در برخورداری از فرصت‌های مطالعاتی و دریافت امکانات لازم برای اجرای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی
فصل دوم- کمیسیون بررسی پیشنهاد
ماده ۲۳- رؤسای کمیسیون‌های دایمی هیأت دولت، موضوع ماده (۶) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت و رییس دفتر رییس جمهور به شرح زیر به عنوان اعضای کمیسیون بررسی اعطای نشان‌های دولتی تعیین می‌شوند: [۱۰]
۱-    وزیر کشور: رییس کمیسیون سیاسی – دفاعی
۲-    وزیر امور اقتصادی و دارایی: رییس کمیسیون اقتصاد
۳-    وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: رییس کمیسیون فرهنگی
۴-    وزیر دادگستری: رییس کمیسیون لوایح
۵-    رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: رییس کمیسیون امور اجتماعی
۶-    وزیر مسکن و شهرسازی: رییس کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
۷-    رییس دفتر رییس جمهور[۱۱]
۸-    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی[۱۲]
۹-    معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران[۱۳]
۱۰-معاون علمی و فناوری رییس جمهور: رییس کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری
۱۱-معاون اجرایی رییس جمهور[۱۴]

فصل سوم- دفتر اعطای نشان‌های دولتی و وظایف آن
ماده ۲۴- دفتر اعطای نشان‌های دولتی مستقر در دفتر رییس جمهور مسؤول هماهنگی امور مربوط به اعطای نشان‌ها و اجرای این آیین‌نامه در بخش مربوط به وظایف دفتر است.
ماده ۲۵- وظایف دفتر اعطای نشان‌های دولتی عبارتند از:
۱-    انجام کلیه امور مربوط به طراحی، جنس، ساخت و نگهداری نشان
۲- دریافت پیشنهاد اعطای نشان از وزارتخانه‌های ذیربط و تنظیم و تکمیل پرونده‌های مربوط و انجام مقدمات صدور حکم نشان و برگزاری مراسم رسمی
۳-    پیگیری دعاوی مربوط به استفاده غیر مجاز از نشان و هر نوع جعل در آن
۴-    پرداخت مزایای نشان به دارندگان آن، بر طبق این آیین‌نامه
۵- جمع آوری اطلاعات از وزارتخانه‌های ذیربط درخصوص پیشنهاد استرداد نشان افرادی که شایستگی داشتن نشان را از دست می‌دهند و ایرانیانی که ترک تابعیت می‌نمایند و ارائه آنها به هیأت وزیران
۶-    تشکیل کمیسیون مذکور در این آیین‌نامه برای بررسی پیشنهاد اعطای نشان‌ها
تبصره- شکل و جنس نشان‌ها پس از تأیید رییس جمهور، ابلاغ و به مورد اجرا گذاشته شود.
ماده ۲۶- کلیه وزارتخانه‌ها مشخصات کامل فردی و شغلی دارندگان شرایط دریافت نشان‌های «استقلال»، «آزادی» و «جمهوری اسلامی» و نیز کلیه نشان‌های تخصصی و عمومی را با ذکر درجه و دلایل اعطای آن، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال به دفتر اعطای نشان‌های دولتی ارسال می‌نمایند.
مهلت مزبور برای سال ۱۳۶۹ تا پایان آذرماه می‌باشد.
ماده ۲۷- زمان اعطا و نحوه استفاده از نشان‌های موضوع این آیین‌نامه و نیز چگونگی استفاده همزمان آن و نشان‌های خارجی در مراسم رسمی به موجب دستورالعملی خواهد بود که دفتر اعطای نشان‌های دولتی تنظیم می‌نماید.
ماده ۲۸- نشان ایرانیانی که ترک تابعیت نمایند و افرادی که شایستگی داشتن نشان را از دست بدهند، به پیشنهاد وزیر ذیربط یا دفتر اعطای نشان‌های دولتی و تصویب هیأت وزیران از درجه اعتبار ساقط می‌شود و افراد مزبور از مزایای موضوع این آیین‌نامه محروم خواهند شد.
تبصره- استرداد نشان توسط دفتر اعطای نشان‌های دولتی انجام می‌گیرد. نشان‌های اعطایی به خارجیان در صورتیکه از درجه اعتبار ساقط شده باشند، مسترد شده تلقی و ملغی‌اثر می‌گردد.
این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۴۷۰/ت ۹۲۶ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ می‌گردد.
.[۱] اضافه شدن عبارت مهر بعد از عبارت فرهنگ و هنر موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۵۱۸ مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۳
[۲]. براساس تصویب شماره ۶۰۲۶۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ ماده مذکور به ماده شماره ۲۳ تغییر یافته است.
[۳]. الحاق متن یادشده به انتهای بند (۱) ماده (۱۵) موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۴۶۸/ت ۳۵۹۱۱ه‍ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶
[۴]. الحاق بندهای ۸ و ۹ به ماده ۱۷ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۴۶۸/ت۳۵۹۱۱ ه‍ مورخ ۶/۴/۸۶
[۵]. الحاق متن یادشده به عنوان ماده (۱۸) به آیین‌نامه و افزایش شماره‌های مواد بعد از آن به ترتیب یک رقم موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۵۱۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۳
[۶]. الحاق متن یادشده به ماده ۱۸ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۴۶۸/ت/۳۵۹۱۱ ه‍ مورخ ۶/۴/۸۶
[۷]. الحاق متن یادشده به عنوان ماده ۲۰ به آیین‌نامه و افزایش شماره‌های مواد بعد از آن به ترتیب یک رقم موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۰۲۶۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱
[۸]. موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۹۲۱۶ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران.
[۹]. اصلاح ماده ۲۲ موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۲۰۵ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۰
[۱۰]. تعیین اعضای جدید کمیسیون بررسی اعطای نشانهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۶۵۱ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۰
[۱۱]. الحاق بند ۷ به ماده ۲۳ آیین‌نامه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۶۱۶/ت­۱۰۰ه‍ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷
[۱۲] . الحاق بندهای ۸ به ماده ۲۳ آیین‌نامه موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۴۶۸/ت ۳۵۹۱۱ ه‍ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶
[۱۳]. الحاق بندهای ۹ به ماده ۲۳ آیین‌نامه موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۴۶۸/ت ۳۵۹۱۱ ه‍ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶
[۱۴]. الحاق بند ۱۱ به ماده ۲۳ آیین‌نامه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۹۰۰/ت­۳۵۹۷۱ه‍ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان