کد خبر: ۱۹۹۶۰
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰-02 October 2020
محمدعلی رجایی، نخست وزیر وقت در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۰ ،در سمینار کارگران در مورد کارشکنیها و توطئه هاي خط توده ـ نفتیها در کارخانجات و خطر جدي که در پیش است چنین گفت:
  «مخالفین صلی انقلاب در محیطهاي کارگري، سازمانهاي سیاسی در حد بالایی هستند؛ از جمله حزب توده را میشود نام برد و براي پاکسازي محیط، ضرورت دارد که به این گروه توجه خاصی
بشود. آنها که با ما مبارزه ي مسلحانه میکنند شناخته شده هستند و حرفشان معلوم است،
ولی آنچه که براي ما مطرح است گروههایی هستند که موذیانه عمل میکنند و متأسفانه
خودشان را در خط امام معرفی میکنند و از خداي امام گرفته تا مستضعف امام به هیچ کدام
اعتقاد ندارند. اینها از دشمنان سرسخت اسلام هستند. به اعتقاد من اینها کسانی هستند که
مستقیماً از خارج از کشور دستور میگیرند و هر گاه دستور سازش باشد در مقابل بزرگترین
حملات شما صبر میکنند و اگر دستور حمله باشد مظلومترین افراد جامعه را سر میبرند.

 اینها در دو دوره ي مشخص، خودشان را شناساندهاند. در دورهي نهضت دکتر مصدق اینها لحظه اي مجال ندادند به این مرد که به کار مبارزه با انگلستان بپردازد. هر روز که به خیابان میآمدیم
از صبح روزنامه ي «چلنگر» و «به سوي آینده» پخش میشد و در معرض دید قرار میگرفت
و اعتصابات کارخانجات را راه میانداختند و آنقدر پیش میرفتند براي بیپایه کردن مسئله ي
دولت که حتی سؤالات امتحانات نهایی را هم در بین بچهها پخش میکردند. هر شب در
خیابانها درگیري به وجود میآوردند. شاه و پلیس به اینها میخندیدند و اینها به جان نیروهاي
ملی میافتادند. اینها به میان مردم میرفتند و تبلیغ میکردند و میپرسیدند آیا خدا هست؟ در
نتیجه بزرگترین نیروهاي ما در آن موقع مجبور شدند در جهت اثبات وجود خدا کتاب بنویسند
از قبیل آقاي مهندس مهدي بازرگان و عبدالحسن کافی و بسیاري از دوستان دیگر».

رهبري حزب توده، در پنجم خرداد ۱۳۶۰ در وزنامه ي «مردم» (ارگان حزب) به رجایی حمله کرده و مینویسند: «ما از اظهارات آقاي رجایی علیه حزب تودهي ایران به غایت متعجب و متأسفیم. ما نسبت به این اظهارات خلاف واقع،  غیرمنصفانه و افتراآمیز به شدت معترضیم». 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان