کد خبر: ۱۹۹۵۸
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۱-02 October 2020
«پ (پرسشگر ناشناس): ملت ایران شاه را مسئول تمام جنایات گذشته میداند آیا شما هنوز به او وفادارید؟
ر (تیمسار رحیمی): من قسمی خوردهام در شروع زندگی خدمتیام و چون قسم خورده ام تا
زمانی که پادشاه مملکت هستند من وفادارم.

خ (خلخالی): قسم فقط در صورتی معتبر است که مطابق با موازین شرعی و قسم به االله و
باالله بوده باشد؛ آن هم در مقابل کارهایی که خلاف شرع نباشد.

خ: تیمسار در زمان فرماندار نظامی تیمسار اویسی بیشتر در تهران کشتار و مجروح بهپا شد
یا در زمان شما؟

ر: عرض کنم که من، خدا میدونه [که] نسبتشو نمیدونم و میترسم یک وقت چیزي بگم
خداي نکرده برخلاف اصول و واقعیت مطلبی رو گفته باشم. ولی اون چیزي که مسلمه نیت
به کشتن مطلقاً هیچ وقت نبوده و حتی ما، من به سهم خودم و تیمسار اویسی هم به سهم
خودش تا آنجایی که مردم به خاطر دارند همیشه علاقمند بودیم که کشت و کشتاري نشه و
حتی همیشه تأکید میکردیم که خون از دماغ کسی نیاد. یعنی تا این حد راضی به ....

خ: تا چه حدي موفق بودید تیمسار؟

ر: تلاش میکریم که تا هر چقدر که ممکنه توفیقمون بیشتر باشه که کشت و کشتار نشه.

پ: این احتمال هست که شما امشب رو هم در اینجا به سر برسونید. تکلیف افراد فرمانداري
نظامی تهران چی هست؟ کی به اونا دستور میده؟ و اونا امشب رو به چه صورت باید با مردم
سر کنند؟

ر: اینا یه برنامهاي دارند، یه مقرراتی دارند. مقرراتشون رو اجرا میکنن دیگه.

ي (دکتر یزدي): شما توصیهاي به اونا دارین که چه کار بکنند امشب؟

ر: وظایف وجدانی و وظایف خدایی شون رو باید انجام بدن.

ي: یعنی اینکه اگر مردم دوباره شورش کردند بکشید؟
ر: هیچوقت، ابداً.

ي: پس نفرمایید (نامفهوم).

ر: هیچوقت (چند بار) ما علاقه مند نیستیم که کسی کشته بشه و این رو هر وقتی که من
با افرادم باشم میگم.

ي: همین امشب که اینو از تلویزیون پخش میکنن، از تلویزیون ایران این رو بفرمایید که
اونا تکلیفشون چیه.

ر: خودشون میدونن که تکلیفشون چیه.

ي: یعنی اینکه به رویه ي سابق ادامه بدن؟

ر: رویهاي که انسان، با شرف، با حقیقت و به اصطلاح در حکم انسانیته.

پ: تیمسار یکی دیگه از مسئولیتهایی که شما داشتین (ناتمام).

 ي: منظور من اینه که آیا الآن افراد فرماندار نظامی بایست امشب به پایگاههاي خودشون
برگردند؟

ر: یعنی چی برگردند؟

ي: آیا باز هم در خیابانها باشند یا برگردند به پادگانهاشون امشب؟

ر: عرض کنم که ساعت منع عبور و مرور هست؛ ساعت منع عبور و مرور کنترل میشه.

ي: یعنی اگر کسی در ساعت منع عبور و مرور آمد بیرون باز هم (نامعلوم).

ر: ابداً.

ر: ساعتهاي منع عبور و مرور، یک وقت هستش که مثلاً یک کسی اتومبیلش پنجر شده،
یک کسی هست که.

ي: جواب منو بدین از زیر جواب در نرین. شما الآن در مقابل ملت ایران قرار گرفتهاید. هر
نظري که شما بدین در حضور کسی که از نظر قضایی صلاحیت داره منعکس خواهد شد.
شما بفرمائید که امشب شما که فرماندار نظامی تهران بودید آیا امشب واحدهاي شما باید
برگردند به پادگانها یا تو خیابونها بمونن؟

ر: باید کنترل عبور و مرور را به عهده بگیرند.

ي: فقط عبور و مرور رو؟ مگه اونا مسئول ادارهي راهنمایی هستن؟

ر: تا وقتی که فرماندار نظامی هست. شاید مثلاً کنترل عبور و مرور ساعت 12 شب به بعد.
ي: همانطور که میدانید بختیار که استعفا داده؛ شما هم که اینجا هستین، مسئولید،
کادرهاي شما چه کار باید بکنند؟

ر: وظیفهشون رو انجام میدن در جهت وظیفهي وجدانی و خدایی خودشون انجام میدن.
ي: پس تمام قوانین رو زیر پا بذارن و فقط طبق وجدان راستینشان رفتار بکنن؟

ر: و مقرراتی که بهشون ارائه شده.

ي: کی ارائه داده اینا رو؟

ر: قوانین هست.

ي: قوانینی که خلاف وجدان انسانیشون باشه؟
ر: ابداً.

ي: بنابراین، افراد شما باید طبق وجدانشون اون طور که تشخیص میدن عمل بکنن.
ر: حتماً.


ي: خوب حالا اگر چنانچه مردم در ساعات منع عبور و مرور اومدن تو خیابون باید بزننشون؟
چه کار [باید] بکنن؟

ر: اگر احیاناً اینا بیان بیرون و توجه بکنن. عرض کردم که به دلایل مختلف ممکن هست
اشخاص بیان بیرون. یه وقت هست که یه کسی میخواهد بیاد بیرون معذرت میخواهم
خداي نکرده بره دزدي. یه وقت هست که یکی میخواهد بیاد بیرون بره خداي نکرده گرفتاري
و مشکلات دیگهاي رو براي مردم فراهم بکنه. یه وقت هست یکی ماشینش پنجر شده. اینها
وظایفی دارن. اون کسانی که در مسیر انجام وظیفه در مسیر مشکلات جاریه روبهرو میشن
اونها رو رهاشون میکنن؛ حتی کمکشون میکنن و [حتی] به منازلشون هم میرسونن.
اونهایی هم که برخلاف مقررات بیان بیرون هم که نمیکشن که. میگیرن میبرن فوقش
فرماندار نظامی یه تحقیقاتی ازشون میکنن بعد هم رهاشون میکنن.

ي: عین گذشته بایست عمل بکنن؟

ر: گذشتهاي که شما اشاره میفرمایید شاید یک موارد خاصی وجود داشته که ...

ي: گذشتهاي که مردم رو میکشتین؟

ر: نه، همچین نیست (دوبار).

خ: من چند تا سؤال شرعی دارم: یکی این مردمی که الان در خیابونها در ساعات منع
عبور و مرور به اصطلاح شما، به طرفداري از آقاي خمینی و به مخالفت با شاه در خیابونها
تظاهرات میکنن (...) و اینکه شاه را طرد میکنه و میگویند شاه آدم کشه (...)

ر: نه که آزاد گذاشتیم برنامه رو.

خ: به عقیده ي جنابعالی (...) اون کسانی که بر علیه شاه شعار بدن کاري نداشته باشد و
آنهایی را که طرفداري از آقاي خمینی شعار بدهند کاري نداشته باشد (...)

ر: عرض کنم که موقعی که فرماندار نظامی وجود داشته باشد اولاً کلیهي مقررات انتظامی
تحت امر این فرماندار نظامی هست.

ي: فرماندار نظامی در خیابونها چه کار میخواهد بکنه؟

ر: من نمیفهمم یعنی چه؟

ي: یعنی افراد فرمانداري ارتش در خیابونها چه کار میخوان بکنن؟

خ: من یک سؤال دیگه در رابطه با مسائل شرعی دارم، و آن عبارت است، شرعاً مراجع
دین و علماي دین به مقتضاي اصل دوم متمم قانون اساسی که شما خودتون قبول دارین 
 
حق وتو در قوانین دارند. اونها خودشون به صراحت اعلام کردن که از سه - چهار ماه قبل،
شاه خائن است و عنوان شاهی نداره و قسمی که شما خوردید به عنوان مملکت که به شاه
وفادار باشید، آقایون مراجع در تمام این سالها یک نفر هم وجود نداره که بگه این قسم
صحیحه و این قسم شرعی نیست. قسم باید به االله و به االله و واالله باشه و مورد قسم هم باید
طوري باشه که خلاف شرع نباشه. مباح باشه یا واجب باشه یا مستحب باشه، و الا به یک
کار حرامی اگر شما قسم بخورید این قسم هیچ قسم هیچ قابلیت عمل نداره؛ پس بنابراین،
شما چگونه میتوانید به این قسمتون پایبند بوده باشید؟

ر: ما قانون اساسی داریم که از آن قانون اساسی طرفداري میکنیم. ما طرفدار قانون اساسی
هستیم.

ي: آیا این قانون اساسی اجرا شد؟

ر: عرض کنم که شاید مثلاً به طور کامل اجرا نشده باشه، ولی در هر صورت اون چیزي
که قابل احترام هست و همهي مردم مملکت ما بهش اعتقاد دارن در اون حد عرض میکنم.
ي: (...) شاه رو خلع کردن، به خاطر خیانت و جنایاتی که مرتکب شد. آیا شما شاه رو به
همین صفت میشناسین؟

ر: عرض کنم که شاهنشاه براي ما فرمانده هستند. من نظامیام. شما اطلاع دارید که
ایشون هم براي ما فرمانده هستند. و امور سیاسی و امور فرماندهی رو ما با همدیگر قاطی
نمیکنیم. از آنجایی که من اشاره کردم و ایشون تقریباً سعی کردن که عرض منو برگردونن.
ما در زندگی خودمون یک قسمی خوردیم به شاهی وفادار باشیم و تا وقتی که شاهنشاه،
پادشاه مملکت ما و فرمانده ما باشه، این وفاداري رو ما با او داریم».

بهطوري که از این گفتگو روشن میشود، تیمسار رحیمی حاضر نشد به عنوان فرماندار
نظامی به نیرويهاي تحت فرمان خود دستور بدهد که به پادگانهایشان برگردند
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان